Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy gyenge erös ember

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Mennyei látogató

(Bírák 13:1-13.)

Miután Gedeon legyőzte a midiánitákat, Izrael negyven évig békében élt, mialatt ő bíróként szolgált. Ám az efód és az új istentiszteleti hely, amiket készített, elfordította a népet a Silóban álló Szent sátortól.

Az, hogy oly sok izraelita távol maradt attól a helytől, ahol Isten utasítása szerint Őt imádniuk kellett volna, könnyyen odavezetett, hogy Gedeon halála után visszatértek a bálványimádáshoz. Bír 8:28,33.

A bálványimádás több bajt is hozott rájuk. Egyik kegyetlen idegen nép sanyargatása követte a másikat 18 éven keresztül. kegyelmes Istenünk azonban bírákat küldött, hogy segítsenek nekik. A legutóbbi elnyomás már negyven éve tartott.

Szenvedtek az ártatlan emberek is azok alatt a hosszú évek alatt, amik a nép szörnyű bűnei miatt következtek rájuk? Igen, ők is szenvedtek. Egy Manóah nevű ember és felesége a hűséges emberek közé tartoztak.

Annak a negyven éves időszaknak az elején „az Úr angyala” megjelent Mahoah feleségének. Az asszony nem tudta, hogy az angyal valójában maga az Úr volt emberi alakban. Azt mondta neki, hogy fiút fog szülni, aki majd megkezdi az izraeliták megmentését a kegyetlen filiszteusoktól.  Mit mondott még? Bír 13:3-5.

Mikor felesége elmondta Manoahnak, hogy mit mondott neki az angyal, ő imádkozott, hogy térjen vissza, és az Úr újra eljött. Olvassuk el a beszélgetésüket a 11-14. versekben!

A házaspár még mindig nem tudta, hogy az Úrral beszélnek, és mint Gedeon sok évvel azelőtt megkérték, hogy várjon, amíg ételt készítenek neki. Az „angyal” azt válaszolta, hogy ő nem fog enni, de az ételt felajánlhatják az Úrnak. Elvitték a felajánlásukat és egy kőre helyezték.

Mennyire megdöbbentek, amikor látták, hogy tűz emészti azt meg és a vendégük eltűnik a lángok között! 19-20.v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mond nekünk valamit Isten Manoahnak és feleségének adott utasítása mind a szülők mind a gyermekeik egészségügyi szokásairól?

HÉTFÖ

Korai választások

(Bírák 13:24 - 14:14.)

Manoah és felesége gondosan betartották az utasításokat, amiket az Úr maga adott nekik. Fiukat Sámsonnak nevezték el, és már egészen korán észrevették, hogy nem mindennapi gyerek, és hogy Isten megáldotta őt.

Sámson sokkal erősebb volt, mint általában a gyerekek és nagyon intelligens volt. Szülei hűségesen megtanították neki Isten Tízparancsolatát. Talán azt is elmondták neki, hogy az Úr szerint egy nap ő lesz az, aki segít az izraelitáknak a kegyetlen filiszteusoktól megszabadulni. Hosszú haja és az egészséges életmód, amire tanították, mindig emlékeztette őt arra, hogy Istennek különleges terve van életével.

Ha Sámson azt választotta volna, hogy ugyanolyan gondosan ragaszkodik Isten tervéhez, min a szülei, élettörténetének hátralévő része egészen másképpen alakulhatott volna.

De bármilyen hűségesek is a szülők, minden egyes gyereknek magának kell választania, hogy melyik oldalra áll a harcban. Példa volt erre úgy Káin és Ábel, mint Jákob és Ézsau, és láthattuk, hogy hová vezette őket választásuk.

Sámson azt választotta, hogy barátkozik a közelben lakó filiszteusokkal. Timna, a filiszteus város közel volt Sámson otthonához, és ő beleszeretett egy ott lakó fiatal nőbe. A szülei kérése ellenére, hogy izraelita nőt vegyen feleségül ő ragaszkodott hozzá, hogy őt akarja. Nem kérdezte meg, hogy ez a választás dicsőíteni fogja-e Istent. Mi volt az egyetlen gondolata? Bír 14:3.

Mit kell választanunk, kinek a kedvére tegyünk, Istenére, vagy a magunkéra, ha valódi boldogságra vágyunk?

Sátán kedvenc módszere a családok boldogtalanná tételére az otthonuk boldogtalanná tétele. Sámson szülei végül beleegyetek és vele mentek, hogy megszervezzék a házasságot. Mi történt, amikor Sámson útközben Timna felé egy szőlőskerten ment keresztül? 5-6. v.

Mit látott Sámson az oroszlán tetemében később, amikor az esküvői szertartásra igyekeztek? 8-9.v.

Az esküvő után találós kérdést tett fel filiszteus barátainak és jutalmat ígért nekik, ha a hét napos szertartás végéig megfejtik.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen döntéseket hozott Sámson élete korai éveiben, jól, vagy rosszul választott? Te hogyan választasz?

KEDD

Bosszúállás

(Bírák 14; 15;)

Sámson találós kérdést tett fel filiszteus barátainak. Ők nem tudták megfejteni és megzsarolták Sámson feleségét, hogy szerezze meg a választ férjétől, különben elégetik őt családjával és otthonukkal együtt. Mit tett az ifjú feleség?  Bír 14:16-17.

Amikor a hétnapos szertartás végén barátai elmondták neki a találós kérdés megfejtését, Sámson tudta, hogy honnan tudták meg a választ. Most meg kellett tartania az ígéretét és mindegyiküknek egy váltás ruhát kellett adnia. Hogyan szerezte meg a ruhákat? 18-19. v.

A dolog annyira felbőszítette Sámsont, hogy otthagyta ifjú feleségét, és hazatért szüleihez. Mit talált azonban, amikor haragja lecsillapodott és visszament a felségéért, mit tett az apósa? Bír 15:2.

Sámson megint nagyon mérges lett és nagyon szokatlan módon állt bosszút. 4.-5. v.

Miután sok filiszteust megvert, Sámson egy sziklabarlang menedékében lakott Júda földjén. A filiszteusok azonban erős hadsereggel megszállták Júdát, hogy Sámsonon bosszút álljanak. Júda gyáva népe félt, hogy a filiszteusok ellenük is harcolni fognak, ezért felajánlották, hogy ők elfogják és kiszolgáltatják nekik Sámsont.

Sámson nem küzdött saját népe ellen, így hagyta, hogy megkötözzék és visszavigyék a filiszteusokhoz.

Isten ereje és az általa Sámsonnak adott erő egyesült hatalma nagy győzelmet hozott Izraelnek. Milyen furcsa fegyvert használt aznap Sámson a filiszteusok elleni harchoz? 14-15. v.

Miután a filiszteusok elmenekültek, Sámson elhajította fegyverét és hirtelen nagyon szomjasnak érezte magát. Mivel nem volt víz azon a helyen, kihez fordult segítségért? 18-19. v.

Az után a győzelmes nap után Sámson húsz évig volt Izrael bírája. Ha a nép minden támogatást megadott volna neki és azonnal követték volna lenyűgöző győzelmét, Isten megszabadíthatta volna őket a filiszteusoktól, de túl gyávák voltak. Milyen szomorú!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Boldoggá tette Sámsont, hogy megkapta, amit akart? Ragaszkodnunk kell-e valaha is a saját elképzelésünkhöz, úgy ahogyan ő tette?

SZERDA

Egy újabb rossz lépés

(Bírák 16:1-6.)

Milyen könnyű a rossz irányban továbbhaladni, ha egyszer már a rossz oldalra álltunk a Sátán és Jézus közötti küzdelemben! Pontosan ez volt, amit Sámson tett. Izrael bírája volt, de továbbra is engedett a kísértésnek.

Sámson már megrontotta Isten tervét az életére nézve, azzal, hogy pogány feleséget vett és hogy bort ivott. Tudta, hogy ismét helytelen dolgot tesz, amikor meglátogatott egy Gázában lakó nőt, de mégis odament.

A filiszteusok gyűlölték Sámsont, de nagy ereje miatt féltek tőle. Mégis, amikor megtudták, hogy Gázába, az egyik fallal körülvett városukba ment, eltorlaszolták az erős városkapukat, hogy ne tudja kinyitni és elmenekülni. Azt tervezték, hogy reggel elfogják és megölik őt.

Éjféltájban Sámsont bántotta a lelkiismerete amint arra gondolt, hogy úgy elrontotta az életét, és hogy Isten mégis milyen kegyelmes volt vele. Elhatározta, hogy felkel, és még éjjel elhagyja Gázát. Hogyan jutott ki a kőfallal körülvett városból? Bír 16:3.

Másnap reggel ámulhattak a filiszteusok, hogy Sámson kiszabadult és még a városkapujukat is magával vitte!

Ez után a csak egy hajszálon múló megmenekülése után Sámsonnak a lelkiismeretére kellett volna hallgatnia, de ha egyszer elkezdünk rossz dolgokat művelni, nagyon könnyű azt folytatni.

Sámson lakóhelyének közelében élt egy másik asszony, aki nagyon megtetszett neki. Delila volt a neve, ami azt jelenti, hogy „a fogyasztó”; és hamarosan fogyasztotta is Sámson idejét és figyelmességét. Mikor a filiszteusok megtudták, hogy Sámson megszerette Delilát, elhatározták, hogy kiderítik mi az oka nagy erejének.

A filiszteusok minden tartományukból választottak egy vezetőt, és Delilához küldték őket, hogy beszéljenek vele. Nagyon nagy jutalmat ígértek neki, ha segít nekik Sámsont elfogni, és ő beleegyezett. Mikor Sámson meglátogatta őt, könyörgött neki, hogy mondja el, miben áll a hatalmas ereje.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért olyan veszélyes akár csak egyetlen „kis” lépést is tennünk a bűn útján?

CSÜTÖRTÖK

Sámson megadja magát

(Bírák 16:7-21.)

Sámson szerelmes volt egy Delila nevű nőbe. Az asszony a filiszteusok által ígért nagy jutalomért cserébe beleegyezett, hogy megpróbálja kideríteni, hogy mitől olyan hatalmas nagy Sámson ereje. Az volt a tervük, hogy amikor kettesben vannak, a filiszteusok a közelben fognak rejtőzködni és hallgatózni készen arra, hogy rárontsanak Sámsonra és elfogják őt. „Sámson, mitől lennél csak annyira erős, mint egy átlagember?” – kérdezte Delila, amikor a férfi legközelebb meglátogatta őt. Mit válaszolt neki Sámson, mivel nem vette őt komolyan? Bír 16:7.

Delila elmondta a filiszteusoknak, és ők adtak neki hét nyers ínhúrt. Sámson következő látogatásakor Delila kipróbálta, de mi történt? 8-9. v.

Az asszony második próbálkozása az új kötelekkel szintén nem sikerült; Sámson olyan könnyen elszakította azokat is, mint a hét ínhúrt.

Sámsonnak észre kellett volna vennie, hogy Delila nem szereti őt, és valójában el akarja pusztítani. Ő azonban nem vette észre és veszélyes játékot játszott Isten ellenségeivel.

Amikor Sámson a harmadik „okot” mondta el neki, Delila szorosan összeszőtte a férfi hajfonatait a szövőszéke fonalaival, míg ő aludt, és ismét rákiáltva felébresztette. Képzeljük el megdöbbenését, amikor Sámson felébredt és könnyedén kihúzta hajfonatait a szövőszék szegeivel együtt!

Sámsont annyira elvakították Delila iránti bolond érzései, hogy úgy döntött, nem tart a veszélytől. És mert Delila tényleg akarta a nagy jutalmat, amit a filiszteusok ígértek neki, továbbra is bevetette vonzerejét, hogy Sámson erejének titkát megtudja. A filiszteusok már majdnem feladták, de ő meggyőzte őket, hogy engedjenek meg neki még egy próbát. 15-20. v.

Ezután a legszomorúbb dolog következett, ami valakivel megtörténhet. Isten arra hívta Sámsont, hogy Neki szentelje magát és érte dolgozzon. Isten sokáig türelmes volt Sámsonnal, de ahogy ő továbbra is a saját feje után ment, Isten végül kiszolgáltatta őt saját választásai következményeinek.

Most, hogy Sámson csodálatos ereje megszűnt, ellenségei elfogták őt. Kiszúrták a szemét és börtönbe vetették, ahol állatként dolgoztatták.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mondjuk el a megtanult igeverset! Mit jelent hosszútűrőnek lenni, és uralkodni az indulatainkon? Sámsonon Isten uralkodott, vagy a saját érzései?

PÉNTEK

A történet vége

(Bírák 16:21-31.)

Nem Sámson hosszú haja volt az, ami óriási erejét adta. A haja csak emlékeztető volt számára, és jel másoknak arra, hogy hűségesnek kell lennie Istenhez.

De ő hűségesebb volt az asszonyhoz, akit szeretett, mint Istenhez, és elmondta neki erejének titkát.

Most pedig vak volt, fájdalmak és megaláztatások között élt. Úgy bántak vele, mint egy állattal az állatkertben és az emberek bámulták őt munka közben. Kigúnyolták őt és Istenét. Milyen szomorú csalódást okozott népének is, és Urának is!

Sámson ennek a világnak a sötét oldalát választotta, de egy fénysugár kezdett világítani a lelkében. Arra gondolt, hogy milyen sokszor csalódást okozott az Úrnak azzal, hogy a saját feje után ment, annak ellenére, hogy tudta, az a rossz út. Rádöbbent, hogy Isten milyen türelmes volt vele és kezdte igazán bánni szörnyű bűneit.

Isten tudta miről elmélkedik Sámson és az Ő hatalmas, szerető és megbocsájtó szíve megesett rajra. Ahogy Sámson haja fokozatosan ismét egyre hosszabbra nőtt, Isten megengedte, hogy bámulatos ereje is fokozatosan visszatérjen. Milyen csodálatos!

A filiszteusok kb. háromezren gyűltek össze Dágon isten templomában, hogy dicsőítsék, amiért segített neki Sámsont elfogni. Őt is odavezették. Mi történt? Bír 16:23-30.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sámson volt a világ legerősebb embere, de a választásai gyengévé tették jellemét. Nem úgy gondolt a jellemére, mint az egyetlenre, amije halálakor lesz.

Isten szerette Sámsont, és bennünket is mindnyájunkat szeret. Sátán jellemünk gyenge pontjai támadja, de Isten mindenkinek ad erőt a bűn legyőzéséhez, aki ehhez segítségért imádkozik. Akkor vagyunk erősek, ha rádöbbenünk gyengeségünkre és Istentől való függőségünkre. 2Kor 12:9-10.

 

 

Feladatok:

1. Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket! Írd a számokat 1-8.-ig a vonalakra!

__________ Sámson megölt egy oroszlánt.

__________ Sámson bolond módon beleszeretett Delilába.

__________ Sámson felségül vett egy timnai pogány nőt.

__________ Sámson felcipelte Gáza városkapuját egy hegyre.

__________ Sámson elmondta feleségének a találós kérdés megfejtését.

__________ Sámson elmondta titkát Delilának és elfogták.

__________ Sámson felégette a filiszteusok gabonaföldjeit.

__________ Sámson csaknem háromezer filiszteust ölt meg, amikor meghalt.

 

2. Olvasd el a következő mondatokat, majd válaszold meg a kérdéseket. Karikázd be az „I”betűt, ha az állítás igaz, vagy a „H” betűt, ha hamis.

„ Sámson testileg a föld legerősebb embere, de önuralomban, becsületességben és állhatatosságban a leggyengébbek egyike volt. Sokan helytelenül az erősen szenvedélyes embert nagy jellemnek tartják. Pedig valójában gyenge ember az, akit szenvedélye legyőz.

Sátán minden ereje megfeszítésével igyekszik tőrbe csalni. Bennünket gyenge pontjainknál támad meg, és jellembeli gyengeségünk által akar uralma alá vonni. De senkit sem kell legyőznie! Az ember nincs magára hagyva, hogy saját gyenge erőfeszítésével küzdje le a gonosz hatalmat! A segítség közel van, és minden lélek megkapja, aki valóban óhajtja azt! A Jákob által látott látomásban Isten angyalai, akik fel- és alászállnak a létrán, segítenek mindazoknak, akik segítségüket igénybe veszik.”  (E.G.White: Pátriárkák és próféták 567-568.o.)

I / H           Sámson volt a föld legerősebb embere.

I / H           Sámson jelleme erős volt. Nagy önuralma volt.

I / H           Nagyon gyenge az az ember, aki nem tud önmagán uralkodni.

I / H           Sátán nem próbálja túl erősen bűnre csábítani az embereket. 

I / H           Sátán a gyenge pontjainknál támad bennünket.

I / H           Sátán uralni tud mindenkit, aki akár csak egy „kis” bűnt követ el.

I / H           Soha nem kell legyőznünk a kísértést.

I / H           Egyedül kell megküzdenünk a kísértésekkel.

I / H           Isten angyalokat  küld segítségünkre a kísértések legyőzéséhez.