Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Tanítás és gyógyítás

  12. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus szavai nagy hatalommal bírnak. 

A Bibliában találhatjuk őket, és erőt adnak nekünk, hogy helyesen cselekedjünk.

VASÁRNAP

Korán reggel volt, éppen kelt fel a nap. Jézus tanítványai, Péter és András kis halászhajójukban ültek a Galileai-tengernek nevezett nagy tó vizén. Fáradtak voltak, mert egész éjjel halat próbáltak fogni, hálóikkal, de egyet sem sikerült zsákmányolniuk.

Jézus is fáradt volt. Nap, mint nap embertömegek jöttek Jézushoz és hozták betegeiket, hogy gyógyítsa meg őket. Azért jött a tavon át a domboldalra, hogy egyedül legyen mennyei Atyjával.

Ám a tömeg rövidesen rátalált, és ismét köréje gyülekeztek. Nemsokára akkora tömeg lett, hogy Jézus már nem fért el előttük.  Mit tett hát?  Lk 5:1-3.

Jézus a finoman ringatózó hajóban ülve Istenről és az Ő szeretetéről tanította a népet. Isten teremtett dolgairól szóló történetekkel segített nekik megérteni mondanivalóját.

Sokféle ember hallgatta Jézust aznap. Botra támaszkodó öregek, szegény földművesek és halászok, gazdagok, édesanyák és kisgyermekek. Jézus olyasmit mesélt, ami mindnyájuknak segíteni fog. Azt szerette volna, hogy mindegyikük a Mennybe jusson.

Szerettél volna te is ott lenni aznap? Szükségünk van Jézus szavaira? Hol találjuk meg őket?

HÉTFÖ

Jézus egy nap kora hajnalban Péter halászhajójában ülve tanította a népet. Mit mondott Péternek, amikor befejezte?  Lk 5:4.

Péter és barátai egész éjjel halat próbáltak fogni, de egyet sem sikerült nekik. Nem hitte, hogy jó ötlet ismét halászattal próbálkozni. Tudta, hogy egyedül éjszaka érdemes halászni, mert a halak a sötétben nem veszik észre a hálót, és beleúsznak. Most azonban fényes nappal volt, amikor szinte lehetetlen halat fogni. Mit felelt mégis Péter? 5. v.

Péter a fivérével, Andrással beevezett a tóra és kivetették halászhálójukat. MI történt abban a pillanatban? 6. v.

Olyan sok hal került a hálóba, hogy nem is fért be mind a hajóba! Ezért Péter barátai, János és Jakab is odaeveztek hajójukkal segíteni. Rövidesen mindkét hajó úgy megtelt hallal, hogy süllyedni kezdtek.

Ez volt a leglenyűgözőbb csoda, amit Péter valaha látott. Tudta, hogy egyedül Isten fia lehet képes így irányítani a halakat. Jézus jósága rádöbbentette Pétert hogy mennyire bűnös.  Jézus lába elé rogyott és dicsőítette Őt.

Mit mondott Jézus Péternek, Andrásnak, Jánosnak és Jakabnak, amikor partot értek? Mt 4:19-20.

KEDD

Jézus gyakran megállt Kapernaumban galileai körútjai során. Szeretett ott lenni, mert ott sok emberrel tudott találkozni. Az utazók gyakran megálltak ott egy kis pihenésre, így Jézus a legkülönbözőbb helyekről származó emberekkel találkozhatott.  Azok az emberek elvitték Jézus beszédeinek hírét haza a családjukhoz és barátaikhoz.

Kapernaumban lakott az a nemesember, akinek fiát Jézus meggyógyította. Egész családja hitt Jézusban és sokaknak beszéltek róla. A nép mindig izgatott lett, amikor Jézus jöveteléről értesültek. Szombatonként a zsinagógába gyűltek Jézus tanítását meghallgatni.

A nép nagyon szerette Jézust hallgatni, mert egészen máshogy tanított, mint, amilyen prédikációkat szombatonként hallani szoktak. Tanítóik előadása nem volt érdekes, s ami még rosszabb, maguk sem értették a Biblia jelentését.  Mondandójukkal csak összezavarták az embereket.

Jézus viszont másképpen tanított. Kellemes, kedves hangon beszélt, s így könnyebb volt hallgatni és megérteni a Bibliát. Olyan érdekes és hasznos dolgokat mondott, hogy még a kisgyermekek sem fáradtak bele az odafigyelésbe.  Az emberek látták, hogy ismeri a Bibliát, érti annak jelentését és hiszi, hogy minden szava igaz. Mt 7:28-29.

SZERDA

 Egy szombatnapon emberek tömege gyűlt össze a kapernaumi zsinagógába Jézust meghallgatni. Éppen azt magyarázta nekik, azért jött, hogy Segítsen nekik Sátán hatalmából megszabadulni.

Váratlanul hangos, éles sikoltás hallatszott. Egy megszállott férfi, akin Sátán egyik angyala uralkodott egyenesen Jézus felé rohant és nem a saját, hanem Sátán szavait kiáltotta felé. Mit mondott? Lk 4:34.

A megrémült nép persze elfeledkezett Jézus beszédéről, Ő azonban egy cseppet sem fél. „Némulj meg és menj ki ez emberből!” - parancsolta Sátán angyalának és a gonosz angyalnak engedelmeskednie kellet.

A férfi nagyon hálás volt Jézus segítségéért és hangosan dicsőítette Istent a szabadulásért.  A zsinagógában mindenki elámult a történtektől. Jézus szavai hatalommal bírtak, ugye?

Mialatt a nép a zsinagógában még mindig a történteken álmélkodott, Jézus visszament Péter házába pihenni egy kicsit.

Mi történt aznap este? 40. v. Jézus hosszú órákon át gyógyította a betegeket, akik Péter házába mentek, hogy találkozzanak vele. Nagyon későn került aznap éjjel ágyba, de örült, hogy mindazokon az embereken segíthetett.

Jézus örömmel segít az embereknek és az is boldoggá teszi Őt, ha mis is próbálunk embertársainkon segíteni.

CSÜTÖRTÖK

Szörnyű betegség a lepra. Az orvosok Jézus idejében nem tudták a leprásokat meggyógyítani.

Minden betegség közül a legrosszabb volt a lepra. Mindenki nagyon félt tőle, mert ha valaki elkapta, könnyen megfertőzhetett másokat is. Ha valaki egyszer elkapta, biztos volt, hogy egy idő után meghal. Nem létezett semmiféle gyógyszer a lepra kezelésére.

Isten bölcs tanácsokat adott Mózesnek a leprásokkal kapcsolatban. 3Móz 14:45-46.

A betegség terjedésének megakadályozására a fertőzött személynek el kellett hagynia otthonát és családját, és egyedül, vagy más leprásokkal kellett élnie. Amikor emberek közelébe ért, így kellett kiáltoznia: „Tisztátalan! Tisztátalan!” Ilyenkor az ijedt emberek gyorsan elfutottak. El tudod képzelni, mennyire magányos és szomorú élete volt annak, aki a leprát elkapta?

Mivel a lepra ilyen szörnyű betegség volt, a zsidók azt tanították, hogy Isten átka. Tehát aki elkapta, nemcsak testileg lett beteg, hanem azt is hitték róla, hogy Isten már nem szereti őt.

Sok leprás élt a hely közelében, ahol Jézus tanított. Egyikük segítséget akart kérni Jézustól. De hogyan is tehetné, hiszen távol kell tartania magát az emberektől? És akar-e Jézus egyáltalán segíteni neki, hiszen a papok szerint a lepra Isten átka?

PÉNTEK

Egy nagyon beteg, leprás ember szerette volna megkérni Jézust, hogy gyógyítsa meg. Nem volt biztos benne, hogy Jézus segíteni akar-e rajta, de elhatározta, hogy mindenképpen megkéri rá.

Egy nap a leprás meglátta Jézust, amint a népet tanította. Messziről figyelte Jézust és a köréje gyűlt sokaságot. Látta, ahogy Jézus meggyógyítja a betegeket. Egy kicsit közelebb merészkedett és hallgatta Jézus csodálatos szavait. Minél közelebb került Jézushoz, annál biztosabb volt benne, hogy Ő tud rajta segíteni.

Elfeledkezett róla, hogy tisztátalan. Elfeledte, hogy távol kell maradnia az emberektől. Egyedül csak arra gondolt, hogy közelebb kerüljön Jézushoz, gyógyulása egyetlen reménységéhez.

Amikor a tömeg meglátta a leprást, megijedtek, és gyorsan szétszéledtek. A leprás azonban nem is törődött velük, egyre csak Jézushoz közeledett.  Tudta, hogy Jézus Isten fia, akinek van hatalma segíteni rajta.

Mit mondott a leprás Jézusnak? Lk 5:12.

Szeretett volna Jézus a betegen segíteni? 13. v.

Nem volt olyan betegség, még a lepra sem, amit Jézus ne tudott volna meggyógyítani. Nincsen olyan bűn, amiből Jézus ne tudna kimenteni minket. Ő el akarja venni bűneinket. Megteszi, ha megkérjük rá? 1Ján 5:14.

 További elmélkedésre:

-   Ki mondta Péternek, hogy vesse ki hálóját a tavon? Ki irányította a halakat a hálóba?

-   Ki utasította Sátán angyalát a megszállott ember elhagyására? Engedelmeskedett Sátán angyala?

-   Kinek a szavai gyógyították meg a leprást? Meg tud Jézus mindenféle betegséget gyógyítani? El tudja Jézus szava venni a bűneinket?

-   Ma is hatalommal bírnak Jézus szavai? Hol találhatjuk Őket?

-   Segít nekünk Jézus szava nemet mondani a kísértésekre? A szüleinknek engedelmeskedni? Kedvesnek lenni akkor is, ha mérgesek vagyunk? Megosztani játékainkat más gyerekekkel?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked ezeket a csodálatos történeteket Jézusról és hatalommal bíró szavairól.  Kérlek, segíts, hogy minden nap hallgassak Jézus szavára, hogy olyanná válhassak, mint Ő. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

A sokszínűség

Eddig alkalmanként egy színről beszélgettünk, ezen a héten azonban azokról a dolgokról beszélgetünk, amiket sokszínűre alkotott Isten.

Isten alkotásai közül soknak van egynél több színe és a különböző színek néha jól elkülönülnek. Az „Indiai rózsaszín” nevű növény virágai kívül ragyogó pirosak, amikor azonban kinyílnak szirmai, jól látható lesz, hogy belül halvány zöldes-sárga.

Más dolgok különböző színei jobban hasonlítanak egymásra.  Nézzük csak meg alaposan ezt a narancssárga virágot! Szirmainak vége világos narancsszínű, beljebb sötétebb narancsszínű, a közepe pedig barnás.

A madarak között is sok a tarka tollú. A tukán például olyan madár, aminek nagyon nagy, több színben pompázó csőre van.  Ennek a tukánnak például fekete- sárga a tollazata és narancssárga-zöld a csőre.

  

 

A pávák tolla is sokszínű. Ez leginkább akkor látszik, amikor kiterítik farkukat. Ez a páva ragyogó, fényes kék és zöld színű. Talán láttál már ilyen madarat az állatkertben, vagy egy tanyán.

Sok papagájfaj is nagyon színpompás, tarka tollazattal él, a zöld, kék, piros és sárga színek különböző keveredésével.  Az egyik legszínpompásabb a „szivárványlóri” nevű papagáj. Olyan tarka, hogy nem meglepő, hogy a szivárványról nevezték el.

Láttál már szivárványt? Ugye, milyen gyönyörű? Akkor láthatunk szivárványt, amikor egyszerre esik az eső és süt a nap, vagy általában eső után. Emlékszel, hogy a fehér színről azt tanultuk, az összes többi színt tartalmazza? Nos, az esőcseppek összegyűjtik a nap sugarainak fehér színét és megmutatják nekünk annak különböző színeit. Ezért láthatjuk a szivárványban az összes színt: a pirosat, a narancsszínt, a sárgát, a zöldet, a kéket, és a lilát. Hát nem végtelenül jó hozzánk Isten, hogy ennyiféle színnel gyönyörködtet bennünket?