Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Hüség mindhalálig

  10. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus szeret bennünket és mindig bízhatunk benne, még ha rossz dolgok történnek is velünk.

Velünk van és segít, hogy hűségesek maradjunk hozzá, egészen a halálunkig.

VASÁRNAP

János próféta hűségesen végezte munkáját. Felkészítette az embereket Jézus és két tanítványának meghallgatására. András és János lettek Jézus első tanítványai.

Jézus tanította és gyógyította az embereket és Sátán igen hamar megpróbált gondot okozni neki. János tanítványai egy napon mesterükhöz mentek és Jézusra panaszkodtak neki. Jn 3:26.

Ez igaz volt. A Jánost hallgató sokaság napról napra fogyatkozott, a Jézust hallgató tömeg pedig egyre nagyobb lett. János tanítványainak ez nem tetszett.  Irigykedtek, mert Jézus nagyobb figyelmet kapott, mint János. De János is féltékeny volt vajon? Nem, bizony! Ő örült, hogy az emberek rátaláltak Jézusra, és meghallgatták Őt.

„Az én dolgom az, hogy segítsek az embereknek Jézusra hallgatni és Őt követni.” Örülök, hogy az emberek ezt teszik.

Mit mondott még János? 30. v. János nagyon alázatos és önzetlen volt, ugye?

János ezután elmagyarázta tanítványainak, hogy Jézus Isten fia. A mennyből jött és Isten szavát szólja az embereknek. Mindenki, aki hallgat Jézusra és neki engedelmeskedik, örökké fog élni a Mennyben. Nem csoda, ha János örült, hogy az emberek elmentek Jézust meghallgatni.

Téged is csüggedésre kísért időnként Sátán, amikor valaki más nagyobb figyelmet kap, mint te?  Miért ne kérhetnéd Jézust most, hogy segítsen olyan szerénynek és önzetlennek lenned, mint János volt?

HÉTFÖ

Azzal, hogy féltékenységet próbált szítani szívében Jézussal szemben Sátán arra kísértette Jánost, hogy tönkretegye saját munkáját. János azonban nem volt féltékeny, annak ellenére sem, hogy olyan sokan elmentek Jézust meghallgatni. Inkább örült ennek.

János nap, mint nap hűségesen végezte a munkát, amivel Isten megbízta. Prédikálása közben mindig bátran az emberek szemébe mondta az igazat, még ha ők nem is akarták hallani.

Egy nap Heródes király is elment Jánost meghallgatni. Heródes sok szörnységet követett el. Még fivére feleségét is nőül vette! Mit mondott neki erről János? Mk 6:18.

Heródiás dühöngött, amikor meghallotta, mit mondott róla János. Mit akart tenni Jánossal? 19-20. v.

Heródes tudta, hogy János Isten prófétája, de hogy Heródiás kedvébe járjon, utasította katonáit, hogy fogják el Jánost, és vessék börtönbe. Tett János bármi rosszat is? Nem. Mindössze az igazat mondta meg nekik.

Nagyon nehéz volt Jánosnak a sötét, piszkos börtöncellában. Egész addigi életét friss levegőn, napsütésben töltötte. Teltek-múltak a napol, de semmit sem hallott Jézus felől. János egyre magányosabb és szomorúbb lett.

János nem értette, miért hagyja Jézus őt ilyen sokáig szenvedni. Mégis úgy döntött, hűséges marad Istenhez, még azon a szörnyű helyen is.

KEDD

Heródiás nagyon haragudott Jánosra, amiért a szemére olvasta bűneit és meg akarta ölni a prófétát. Heródes ezt nem engedte neki, de mégis börtönbe zárta Jánost.

János nagyon magányos és szomorú volt a  börtönben Sátán még azzal is megkísértette, hogy kételyt ébresztett benne, vajon tényleg Jézus -e a Messiás. János nem értett meg mindent a munkáról, aminek elvégzésére Jézus világunkba jött. Azt sem értette, miért nem segít neki Jézus a börtönből kiszabadulni.

János egy nap arra kérte két tanítványát, hogy menjenek el Jézushoz és tegyenek fel neki egy kérdést. Tanítványaival nem osztotta meg gondolatait, de remélte, hogy Jézus majd mond valami bíztatót. Milyen kérdéssel küldte a két tanítványt Jézushoz? Lk 7:19.

János tanítványai azonnal útnak indultak, és amikor Jézust megtalálták, ezt kérdezték tőle: „Te vagy-é, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk?”

Jézus felelhette volna, hogy „igen, én vagyok a Messiás”, de tudta, hogy az nem sokat segítene Jánosnak, vagy a két tanítványnak. Ezért ahelyett, hogy válaszolt volna nekik, Jézus folytatta a betegek gyógyítását, akik tömegesen keresték fel Őt. János tanítványai egész nap figyelték, ahogy Jézus segített az embereken és tanította őket.

Szerettél volna te is Jézussal lenni aznap?

SZERDA

János két tanítványa egész álló nap figyelte, ahogy Jézus a betegeken segít, és Isten szeretetéről beszél nekik. Jézus a nap végén mondta el a két tanítványnak, hogy mit mondjanak Jánosnak. Lk 7:22-23.

János tanítványai visszasiettek mesterükhöz a börtönbe. Ő lelkesen hallgatta Jézus munkájától szóló beszámolójukat, és Jézus különleges, neki szóló bátorító szavait.

Jánosnak eszébe jutott valami, amit a Bibliában olvasott a Messiás tevékenységéről. Ézsa 61:1-2. Azt a munkát végezte Jézus, amiről Ézsaiás próféta beszélt? Igen. János már nem kételkedett többé. Biztos volt benne, hogy Jézus a Messiás. Békesség töltötte be szívét, még ha abban a rettenetes börtönben volt is.

Heródiás még mindig gyűlölte Jánost, mert a bűneire figyelmeztette, és továbbra is kereste a módját, hogyan ölhetné meg. Tudta, hogy Heródes születésnapján nagy ünnepséget szerveznek sok-sok szeszesitallal. Tud az ittas ember helyesen gondolkodni? Nem. Ettől támadt egy ötlete. „Ez jó alkalom lesz Heródest rávenni, hogy megölje Jánost” – gondolta Heródiás és kiforralta gonosz tervét.

Az alkohol nagyon ártalmas. Árt a testünknek és az értelmünket is úgy elhomályosítja, hogy nem halljuk meg Isten hangját és nem tudunk helyesen dönteni. Ígérjük meg most, hogy soha nem iszunk szeszesitalt!

CSÜTÖRTÖK

Elérkezett Heródes születésnapja. A fogadáson mindenki rengeteg alkoholt ivott. Heródiás tudta, hogy elérkezett a lehetőség, amire várt. Gyorsan beküldte leányát, Salomét, hogy táncoljon a vendégeknek. Heródes király Heródiás várakozásának megfelelően nagyon elégedett volt, és bolond módon ígéretet tett a leánynak. Mit mondott Saloménak? Mk 6:22.

Salomé visszasietett anyjához. „Mit kérjek?” – kérdezte.

Heródiás pontosan tudta, mit akar. Így szólt Saloméhoz: „Kérd tőle, hogy most azonnal végeztesse ki Jánost!” Mit érezhetett Heródes, amikor visszatérve Salomé előadta neki a kérését? 26. v.

János tehát az alkohol és egy gonosz asszony miatt halt meg aznap, és mert Heródes jobban meg akart felelni vendégeinek, mint Istennek.

Attól kezdve sem Heródesnek, sem Heródiásnak nem volt egy nyugodt pillanata sem. Mindketten tudták, hogy gonosz módon Isten prófétáját ölették meg. Heródesnek egész hátralévő életében éjjel-nappal lelkiismeret furdalása volt.

Nem tudjuk, miért engedte meg Isten, hogy János így haljon meg, de azt tudjuk, hogy Isten nagyon elégedett volt vele, mivel  Jézus így jellemezte őt: „Nincsen Jánosnál nagyobb próféta.”

János egész életében Isten megelégedésére élt. Hűséges volt mindhalálig. Hamarosan, egy napon Jézus újra életre támasztja őt, és mindörökre a Mennyben lesz Jézussal együtt.

PÉNTEK

Egyszer, amikor Jézus Kánában volt, egy tekintélyes nemesember jött hozzá Kapernaum városából a segítségét kérni. Mi volt a baj az otthonában? Jn 4:47.

Amikor azonban a nemesember meglátta Jézust, elbizonytalanodott. Nem bízott benne, hogy Jézus meg tudja gyógyítani beteg kisfiát. Jézus szegény volt. Egyszerű ruhája csupa por volt a sok utazástól. A férfi így gondolkodott: „Ha Jézus meggyógyítja a fiamat, elhiszem, hogy Ő a Messiás.”

Jézus már mindent tudott a beteg fiúról, és azt is tudta, mi jár a nemesember fejében. Ezért kedvesen így szólt hozzá: „Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.”

Jézus meg akarta gyógyítani a kisfiút, de azt is tudta, hogy sokkal fontosabb az apának segítenie, hogy bízzon benne, és elhiggye, Ő a Messiás.

Jézus szavai segítettek a nemesembernek hibája felismerésében. Mit mondott ezután? 49.v.

Mit mondott Jézus az aggódó apának? 50. v.

A férfi szívét azonnal békesség és öröm töltötte be. Nem láthatta a fiát, de biztos volt benne, hogy jobban van, mert Jézus azt mondta, hogy meggyógyult. Amikor hazaért, megtudta, hogy pontosan abban a pillanatban gyógyult meg a fia, amikor Jézus azt mondta, hogy: „A fiad életben van.”

Attól kezdve a nemesember és egész családja hitte, hogy Jézus a Messiás, az ő a Megváltójuk. És sokaknak beszéltek Jézusról.

Mennyire örülhetett Jézus!

 További elmélkedésre:

-   Mindig meg kell mondanod az igazat, még akkor is, ha esetleg valami rossz történik őszinteséged miatt?

-   Ott volt Isten Jánossal a börtönben? Veled is mindig ott van?

-   Hűséges volt Keresztelő János mindhalálig? Hogyan gyakorolhatod a hűséget most?

-   Bíznunk kell akkor is Jézusban, ha nem válaszolja meg azonnal imánkat, vagy nem pontosan úgy, ahogyan szeretnénk?

-   Segített Jézus a nemesembernek, hogy higgyen Őbenne? Nekünk is segíteni fog Jézus?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy János hűséges volt egész életében. Segíts nekem, hogy benned bízzak, még akkor is, ha rossz dolgok történnek velem. Segíts, hogy mindig tudatában legyek, hogy Te vagy a legjobb barátom. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

A fehér

A fehér nagyon különleges szín. Nem kell értened, hogyan is működik, de ugye tudod, hogy az összes többi szín a fehérből származik? Fehér fény érkezik hozzánk a Napból, ami valójában az összes többi szín keveréke.

Nagyon sok fehér dolog létezik. Eszedbe jut néhány fehér ennivaló? Fehér a karfiol, akárcsak az apró fehérbab. A krumpli és az alma héja színes, de a húsuk fehér. A tej is fehér, amivel az anyaállatok táplálják kicsinyeiket. Milyen színű a fogunk, amivel az ételt megrágjuk?

Azt persze mind tudjuk, hogy a hó színe fehér. Amikor meleg van, a felhőkből eső esik. Ám amikor elég hideg van, hó esik eső helyett. Gyönyörű, amikor hófehér takaró borítja a tájat és a fák ágait. És milyen jól lehet szórakozni is a hóban!

Vannak még fehér kérgű fák és hófehér homokkal borított tengerpartok is.

Eszedbe jut még valami fehér, amit verőfényes napokon láthatunk a szabadban? Igen, a felhők! Némelyik könnyű tollpihére hasonlít, mások pedig degeszre tömött párnára. Szívesen nézel fel a kék égre és figyeled a felhők vonulását?

 

Nagyon sokféle fehér virág is van. Orchideák, liliomok, százszorszép, margaréta, sőt, még az ibolya és a rózsa is lehet fehér. Oly sokféle fehér virágot teremtett Isten az örömünkre.

Előfordult már, hogy egy sötét éjjelen kimentél szüleiddel szabadba, hogy megcsodáljátok a csillagos eget? Nagyon-nagyon messze vannak, és úgy néznek ki, mint apró világító, fehér gombostűfejek a sötét égbolton.

A csillagok szemlélése segít megértenünk Isten végtelen szeretetét és gondoskodását. Ha ennyi gyönyörű csillagot tudott alkotni, és folyamatosan a pályájukon tartja őket, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy Ő elég hatalmas és erős ahhoz, hogy bennünket is minden szükségessel ellásson. (Ld. Ézsa 40:26-29; 41:10, 13.)