Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy csillag vezetésével

  4. tanulmány  

Nyomtatás

Akkor járunk sikerrel, ha megpróbálunk mindent megtenni Jézus megismerésére

és teljes szívünkből szívesen tanulunk róla és engedelmeskedünk neki.

VASÁRNAP

Jézus csecsemőként megszületett, és Isten azt akarta, hogy a világon mindenki megtudja, a Megváltó világunkba érkezett. Ezért az angyalok elmondták a jó hírt néhány pásztornak, akik nagyon várták már Jézust. A boldog pásztorok a csecsemő Jézushoz siettek, majd sok zsidónak elmondták a jó hírt Betlehem környékén. Jézus születésének jó híre azonban nem csak a zsidóknak szólt. Isten azt akarta, hogy mindenki tudja meg.  Lk 2:10.

Egy távoli helyen éltek a „bölcsek”-nek nevezett emberek. Szívesen tanulmányozták Isten alkotásait, különösen a csillagokat. Miközben éjszakánként a gyönyörű csillagokat figyelték,  megtanulták szeretni Istent, a csillagok alkotóját.

Ezek az emberek szerették volna jobban megismerni Istent, ezért elkezdték tanulmányozni a Bibliát. Tudomást szereztek Isten ígéretéről, hogy világunkba küldi Jézust, és olvasták a próféták Jézusról írt szavait. Mennyire örültek, amikor felismerték, hogy Jézus eljövetelének ideje csaknem elérkezett!

Jézus születésének éjszakáján is a csillagokat figyelték ezek a bölcs emberek. Váratlanul egy furcsa, új csillag fényét vették észre az égen. Amikor elhalványult, úgy nézett ki, mint egy csillag. Mi lehetett az? Nem tudták, de abban biztosak voltak, hogy fontos.

HÉTFÖ

Emlékszel, mit láttak a bölcsek egy éjszakán az égre tekintve? Különleges fényt láttak, ami egy csillaghoz hasonlított.

Azok a férfiak nem tudták, de az valójában a ragyogó angyalok fénylő csoportja volt, akik a csecsemő Jézusról szóltak a pásztoroknak a mezőn. Dicsőítő énekük befejeztével az angyalok eltűntek és ragyogó fényük elhalványult. De a fény egy része ottmaradt az égen és úgy nézett ki, mint egy új csillag.

A bölcseknek azonnal eszükbe jutott, amit Bálám próféta mondott Jézusról 4Móz 24:17/a.

Mivel a királyok uralkodásának egyik jelképes eszköze a jogar, a bölcsek úgy gondolták, hogy Isten azzal az új, ragyogó csillaggal üzeni nekik, hogy Jézus, a király világunkba érkezett. Nem voltak benne teljesen biztosak, ezért tovább tanulmányozták a Bibliát. Mivel ezek a bölcsek hittek a Bibliában és engedelmeskedni akartak szavának, Isten álmot adott nekik, amiben elmondta, mit tegyenek. Követniük kell a csillagot és megkeresni a gyermek-királyt.

A férfiak azonnal engedelmeskedtek és felkészültek az útra. Különleges ajándékokat akartak vinni az új királynak. Sok szép holmijuk volt, és ők a legjobbat akarták Jézusnak adni, amikor rátalálnak.

KEDD

A bölcsek azonnal engedelmeskedtek, amikor Isten azt mondta nekik, induljanak el és keressék meg Jézust. Az utazáshoz szükséges felszerelésen kívül még különleges ajándékokat is választottak a csecsemő-király számára.

A bölcsek éjszaka keltek útra, így láthatták a csillagot. Menet közben a próféták Jézusról szóló írásairól beszélgettek. A nappali pihenők idején tovább tanulmányozták a Bibliát. Biztosra vették, hogy Isten vezeti őket. És úgy is volt!

Boldogan tették meg a hosszú utat. Végül elértek Izrael földjére, a zsidók hazájába. Amint a Jeruzsálem felé vezető úton haladtak, a csillag, mely vezette őket megállt a templom felett és kialudt.

A bölcsek izgatottak lettek. Bizonyára találnak valakit Jeruzsálemben, aki mesél nekik az új királyról. Mit kérdeztek a bölcsek Jeruzsálem lakóitól? Mt 2:2.

A bölcsek megkérdeztek egy embert, majd egy másikat, de úgy tűnt, senki sem tud semmit az új királyról, még a templomban szolgáló papok és tanítók sem. Jeruzsálemben rövidesen mindenki a bölcsekről beszélt, akik a csecsemő-királyt keresik.

A zsidók nem törődtek a pásztorok elbeszélésével, miszerint látták a kisbaba Jézust. Ugye jóságos volt Istentől a bölcseket Jeruzsálembe küldeni, hogy ismét felhívja a figyelmet Jézusra?

SZERDA

A különleges csillag Jeruzsálembe vezette a bölcseket. Biztosra vették, hogy a zsidók örömmel segítenek nekik az újszülött Jézus megtalálásában. Különös módon azonban úgy tűnt, hogy Jeruzsálemben senki nem tud Róla semmit. Mennyire meglepődtek, és milyen csalódottak voltak a bölcsek!

Akkoriban egy Heródes nevű ember volt a zsidók királya, aki nagyon gonosz volt. Sok szörnyűséget követett el. Sok embert meg is gyilkolt, hogy király lehessen. Mit érzett vajon, amikor meghallotta, hogy a bölcsek egy újszülött király keresésére érkeztek? Mt 2:3.

Heródes király nem szívesen hallott bárkiről, aki helyette király lenne. Gyorsan hívatta a papokat és tanítókat és kérte, mondják el, hol kell Jézusnak a Biblia szerint megszületnie. „A júdeai Betlehemben, mert így írta a próféta.” –felelték az írástudók.

Heródes ezután a bölcsekkel beszélt.

Bár nagyon mérges volt, úgy tett, mintha örülne, hogy a bölcsek Jézust keresik. Mit mondott még nekik? 8. v.

A bölcsek sötétedéskor hagyták el Jeruzsálemet. Szomorúak voltak, hogy senki sem segített nekik. Megtalálják vajon valaha is a csecsemő-királyt?

CSÜTÖRTÖK

Már majdnem teljesen besötétedett, amikor a bölcsek elhagyták Jeruzsálemet. Szomorúak voltak, mert Jeruzsálemben senki sem segített nekik az újszülött Jézus megtalálásában. Amikor azonban meglátták a különleges csillagot az égen „igen nagy örömmel örvendezének.” Mt 2:10.

A csillag egyenesen Betlehembe vezette őket a pajtához, ahol József és Mária tartózkodott a kis Jézussal.

A bölcsek meglepődtek, hogy nem védi erős katonai őrség az új királyt, és nem hajlongnak körülötte fontos főemberek. És mivel József és Mária szegény volt, Jézus kiságya még mindig a jászol volt. Annak ellenére, hogy Jézus nem látszott királynak, a bölcsek biztosak voltak benne, hogy Ő Isten fia, világunk Megváltója. Mit tettek ezután? 11. v.

Mennyire bíztak azok a bölcsek Istenben! Engedelmeskedtek neki, és követték a különleges csillagot, és íme, most megtalálták Jézust. Dicsőítették Őt, pedig nem olyan király volt, amilyenre számítottak.

Isten szomorú volt, amiért népe nem törődött Jézus születésével. Annak viszont nagyon örült, hogy a bölcsek szeretettel adták szívüket és legszebb ajándékaikat Neki.

Milyen ajándékot adhatunk mi Jézusnak? Ő azt akartja, hogy szeretetünket, pénzünket és időnket adjuk neki. Nagyon örül, ha segítünk másoknak és elmondjuk nekik, hogyan jött világunkba, hogy megmentsen bennünket bűneinktől.

PÉNTEK

Jézus dicsőítése és ajándékaik átadása után a bölcsek vissza akartak térni Jeruzsálembe, elmondani Heródes királynak, hogy megtalálták Jézust. Nem tudták, hogy a gonosz Heródes hazudott nekik. Ő nem dicsőíteni, hanem meggyilkoltatni akarta a csecsemő-királyt!

Isten álomban figyelmeztette a bölcseket, hogy ne beszéljenek Heródessel. Engedelmeskedtek és másik úton indultak hazafelé.

A bölcsek távozása után Isten Józsefnek is álmot adott. Mit mondott Józsefnek, mit tegyen? Mt 2:13.

József azonnal engedelmeskedett. Még sötét volt, amikor Betlehemet elhagyva József, Mária és Jézus megkezdte Egyiptomba tartó hosszú útját.

Jeruzsálemben eközben Heródes türelmetlenül várta a bölcseket. „Vajon miért nem jönnek gyorsan jelenteni, hol van Jézus,” – töprengett. Nagyon mérges lett, amikor rájött, hogy a bölcsek már távoztak.

Heródes tudta, hogy Isten világunkba küldte Jézust, de nem akarta, hogy Jézus életben maradjon és király legyen helyette. Ezért elküldte katonáit, hogy öljenek meg minden újszülött fiúgyermeket Betlehemben. Micsoda szörnyű, önző dolgot tett!

Heródes megpróbált szembeszállni Istennel, de gonosz terve nem vált be. A csecsemő Jézus biztonságban volt Betlehemtől és a haragos Heródes királytól távol. Nem sokkal ezután Heródes is meghalt.

Biztonságban meg tudja Isten őrizni népét, amikor a gonoszok ártani akarnak nekik? Zsolt 37:39-40.

 További elmélkedésre:

-   Honnan tudtak a bölcsek Istenről? Nevezz meg két módot, ahogyan megtudták!

-   Megismerhetjük Istent alkotásainak szemléléséből és a Biblia tanulmányozásából?

-   Rátaláltak a bölcsek Jézusra, amikor keresték?

-   Miért háborodott fel Heródes, amikor megtudta a bölcsek érkezésének okát?

-   Elküldte Isten angyalait Jézus védelmére? A te védelmedre is küld angyalokat?

-   Milyen ajándékot adhatsz Jézusnak?

-   Átadtad már a szívedet Jézusnak? Jobban szereted Őt bármi másnál?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy a bölcsek megtalálták Jézust. Köszönöm, hogy nekiadták szívüket és ajándékaikat. Én is meg szeretném ismerni Jézust, ezért most azonnal neki akarom adni a szívem. Kérlek, fogadd el!  Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

 

A sárga

Ha menetközben kinézel az autóból, rövidesen látni fogsz valami sárgát az út mentén. A sárga jelzések óvatosságra intik az autóvezetőket. Tudtad, hogy vannak sárga színű állatok, amikkel szintén óvatosnak kell lennünk? Remélhetőleg még soha nem csípett meg a „sárga-kabátos” nevű, vagy akármilyen más darázs, de ha mégis, akkor tudod, milyen fájdalmas a szúrása. Azért hívják „sárga kabátos”-nak őket, mert sárga-fekete mintásak. Ezen a képen láthatod az arcát közelről. Sokféle méhecske és darázs ilyen citrom-, vagy narancssárga színű.

Sok finom ennivaló is sárga színű. Eszedbe jut egy pár? Csak néhány példa: ananász, citrom, banán, nyári tök. És ott van a kukorica is. Tudtad, hogy a világon több kukoricát termesztenek, mint bármi más ennivalót?

A zsenge kukorica fogyasztásán kívül, kukoricakenyeret, tortillát, pattogatott kukoricát, gabonapelyhet és kukoricadarát is lehet készíteni belő-

le. Olajat, keményítőt és lisztet is készítenek belőle, amiket nagyon sokféle ételhez fel lehet használni. A termesztett kukorica egy részét nem az emberek számára használják fel. A kutyaeledel és az állatgazdaságok tápjai is sok kukoricát tartalmaznak. A kukoricát még a műanyag- és textilgyártásban és üzemanyag előállítására is fel lehet használni.

Isten oly sok sárga dolgot alkotott a tetszésünkre. Szeretsz tavasszal pitypangot szedni? Örömmel tölt el a ragyogó sárga napraforgó és nárcisz látványa?

Most nézzük meg a lap alján látható sárga virág képét! Látod rajta a sárga pókot is? Valószínűleg egy bogárra vár, ami a virágra száll és a következő ennivalója lesz. Tudtad, hogy időnként Sátán is hasonlóan cselekszik? Ahogyan ez a sárga pók elbújik a szép sárga virág szirmai között, Sátán is elrejti a rossz dolgokat, és szépnek tünteti fel őket.

Egyedül úgy lehetünk biztonságban Sátántól, ha gondosan tanulmányozzuk a Bibliát és mindig kérjük Jézus segítségét.