Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Megtanulni helyesen imádkozni

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Minden országban különbözőképpen becézik az apákat. Magyarul gyakran használjuk az apuka, papa, apuci, vagy apuska szavakat. Az apák örülnek, ha gyermekük megtanulja kiejteni az „Apa” szót.

Tudtad, hogy mindegyikünknek két apja van? Mindegyikőnknek van földi és mennyei Atyja. Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, Ő volt az Atyjuk. Szeretett velük beszélgetni, és ők is szerettek vele lenni. Mindig örömmel várták, hogy beszélhessenek Istennel, Teremtő Atyjukkal. Szívesen meséltek neki a nap eseményeiről, és kérdéseket tettek fel neki.

Nagyon szomorú nap volt, amikor Ádám és Éva úgy döntött, hogy engedetlen lesz Istennel szemben. Attól kezdve soha többé nem láthatták mennyei Atyjukat, amikor beszélgettek vele. S örültek a jó hírnek, hogy Jézus elveszi bűneiket és meghal majd helyettük. Akkor egy nap ismét láthatják majd mennyei Atyjukat.

Jézusnak hála, minden földi kisfiúnak és kislánynak a legcsodálatosabb mennyei Atyja van, akivel beszélgethet.

 További elmélkedésre: Jézus minden nap beszélgetett mennyei Atyjával. Te is tanulod, hogyan beszélj vele minden nap?

HÉTFÖ

Mi is az az imádság? Mit válaszolnál, ha valaki ezt kérdezné tőled? Talán azt mondanád, hogy az imádság beszélgetés az Atya Istennel  és Jézussal. És ez így is van. Jobb, mint a földi legjobb barátunkkal beszélgetni.

Jézus szeretett Atyjával beszélgetni. Nagyon sokszor, amikor a többiek már aludtak a fárasztó hosszú nap után, Ő egy nyugodt helyre ment imádkozni. Előfordult, hogy egész éjszaka imádkozott. És mindig kipihentnek érezte magát utána.

A zsidóknak azt tanították, hogy az imádság nagyon fontos dolog, de Jézus egészen másképpen imádkozott, mint a legtöbbjük szokott. A farizeusok minden nap egy bizonyos időpontban imádkoztak. Akárhol is voltak éppen, megálltak és hangosan imádkoztak. A többiek természetesen hallhatták őket.

Mire kérte Jézust egy nap egyik tanítványa, amikor hallották őt imádkozni? Lk 11:1.

Jézus örült, hogy imádkozni taníthatja őket. Nem kell mindig pontosan ugyanazokat a meghatározott szavakat mondanunk, amikor imádkozunk, de ezt az imát meg kell tanulnunk, mert szavai segítenek észben tartani, hogyan szóljunk Istenhez, és miről, amikor imádkozunk. Olvassuk el most rögtön, és kezdjük el megtanulni ezeket a szavakat, ha még nem tudjuk őket! Mt 6:9-13.

 További elmélkedésre: Szeretnéd megérteni az imádság szavainak jelentését? A héten erről fogunk elmélkedni.

KEDD

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.” A gyönyörű imádság első szavai, amit Jézus a tanítványainak tanított, arra emlékeztetnek minket, hogy Isten az Atyánk. A „mi Atyánk” azt jelenti, hogy többeké is, ugye? Ezáltal mindnyájan testvérek vagyunk. Az Ő nagy családjának tagjai vagyunk, és Ő mindegyikőnket szeret. Nincsenek „kedvencei”, mindenkit egyformán szeret. Gondolhatod-e valaha is, hogy te különb vagy másoknál?

„Szenteltessék meg a te neved.” Amikor Isten nevét dicsőítjük, körültekintően, tisztelettel tesszük ezt. Alázatosak vagyunk a gyülekezetben, az istentisztelet közben, és amikor imádkozunk. Soha nem ejtjük ki nevét gondatlanul, vagy közönséges kifejezésekben. Mindig észben kell tartanunk azt is, hogy Isten családjához tartozunk, ezért kérnünk kell Őt, hogy segítsen olyanná válni, mint Ő. Ha úgy döntünk, Jézus viselkedését és szavait akarjuk utánozni, Ő segíteni fog, hogy egyre jobban hasonlítsunk rá.

„Jöjjön el a te országod.” A legtöbben azt hitték, hogy amikor eljön Isten országa, akkor megszabadulnak ellenségeiktől, sok pénzük lesz, és mindenük meglesz, amire csak vágynak. Elfeledkeztek róla, a bárányok feláldozása azt jelenti, Jézus azért jön, hogy Sátántól megszabadítson bennünket. Nem emlékeztek, hogy ha Jézus nem halna meg helyettünk, mindnyájan Sátán foglyai maradnánk és véglegesen elvesznénk.

Mivel az emberek olyan sok téves dolgot hallottak a Messiásról és országától, csalódottak voltak, amikor jézus nem hatalmas királyként jött el, és nem tett csodákat a rómaiak kiűzésére.

Mennyire hálásak lehetünk, hogy Jézus meghalt értünk, hogy mi örökké élhessünk! Bebizonyította, hogy ha Őbenne bízunk, ahogy Ő bízott mennyei Atyjában, akkor mi is meg tudjuk tartani a Tízparancsolatot, ahogyan Ő. Amikor Jézusról beszélünk másoknak, vagy pénzzel támogatjuk a világszéles missziómunkát, akkor segítünk, hogy Isten országa mihamarabb eljöjjön. Mt 24:14.

 További elmélkedésre: El tudod mondani az Úr imájának szavait, amikről ma beszélgettünk?  El tudod mondani, mit jelentenek? Holnap még többet tanulunk Jézus imádságáról

SZERDA

„Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” Így folytatódik a gyönyörű imádság, amire Jézus tanította tanítványait. Isten akarata számunkra, az, hogy engedelmeskedjünk gyönyörű Tízparancsolatának.

Már tanultunk róla, hogy mindig vagy Istennek, vagy Sátánnak engedelmeskedünk. A Mennyben és minden más világban mindenki boldog, mert mindnyájan szívesen betartják a Tízparancsolatot. Amikor úgy döntünk, engedjük, hogy Isten segítsen nekünk ebben, akkor az Ő akaratát tesszük a földön, ahogy az angyalok a mennyben, és mi is boldogok leszünk.

Miről szól az imádság következő része? Mt 6:11.

Az emberek gyakran elfeledik, hogy egyáltalán nem lenne mit enni, ha nem lenne friss levegő, napfény és eső. Ezt mind Isten tartja fenn, hogy jó élelmiszereket tudjunk termeszteni, amivel megőrizzük erőnket és egészségünket. Sátánnak vannak módszerei, hogy Isten jó táplálékát „hulladék étellé”, mérgező ennivalóvá változtassa. Mit gondolsz, a jó ennivalót választanánk, ha mindig észben tartanánk, hogy Isten jó táplálékot adott nekünk erőnk és egészségünk megőrzésére? Akkor talán még alázatosabban és hálásabban kérnénk áldásait?

Két szó hívja fel figyelmünket, hogy soha ne legyünk önzők és ne csak magunk számára kérjünk áldásokat. A „nekünk, és a „miénk” szavak. Segítünk Istennek megválaszolni az imádság ezen részét, azzal, ha megosztjuk ételünket azokkal, akiknek nincsen elegendő ennivalójuk.

A mai nap és a naponta szintén megjegyzendő szavak. Isten azt akarja, hogy dolgozzunk, és mindent megtegyünk, hogy legyen ennivalónk, és hogy ezért minden nap hálásak legyünk. Nem akarja, hogy azon aggódjunk, hogy nincsen elég. 25. v.

Van azonban egy másik nagyon fontos táplálék, amit minden nap fogyasztanunk kell. Rájöttél, hogy mi az? Jn 6:48, 58.

Jézus és az Ő csodálatos Tízparancsolatának naponkénti tanulmányozása megerősít minket, hogy nemet tudjunk mondani Sátán kísértésére. Az imádkozás és az áhítat idejét naponta megtartani ugyanolyan fontos, mint a táplálkozás.

 További elmélkedésre: El tudod mondani a ma tanult imádság részeit és beszélni róluk? Gyakorolod, hogy legyen saját áhítatra fordított időd minden nap?

CSÜTÖRTÖK

Ahogy most tanult imádságunk minden része, a következő rész is nagyon fontos, és soha, de soha nem szabad elfeledkeznünk róla. Mt 6:12.

Szükségünk van Isten megbocsátására, amikor valami rosszat követtünk el? Igen, szükségünk van rá. Örömmel megbocsát? Igen. Az imádság e részében arra kérjük Istent, engedje el bűneinket (az adósságunkat). Isten azonban csak akkor tud megbocsátani nekünk, ha mi is szívesen megbocsátunk másoknak. Ugyanúgy bocsájt meg nekünk, ahogyan mi a többieknek.

Néha azt mondjuk, hogy megbocsátunk, mégis rossz gondolatok járnak a fejünkben amiatt, amit velünk tettek. Isten nem engedi, hogy rossz gondolatokat vigyünk a Mennybe. Tudja, hogy az tönkretenné boldogságunkat, és másokét is. Azt akarja, engedjük, hogy Ő elvegye azokat a rossz érzéseket, hogy őszintén meg tudjunk bocsátani. 14-15. v.

Jézus egyszer elmondott egy történetet az emberről, aki nem bocsájtott meg valakinek. Mit mondott a történet végén? Mt 18:34-35.

Mindig könnyű őszintén megbocsátani annak, aki gonosz volt velünk, vagy bántott minket? Nem, nem könnyű. Még a felnőttek is gyakran emlegetnek olyan rossz dolgokat, amiket mások tettek velük és nem tudnak őszintén megbocsátani. Milyen szomorú! Isten azt akartja, engedjük, hogy elvegye azokat az engesztelhetetlen gondolatokat, és akkor készen állhatunk a mennyei életre.

 További elmélkedésre: Miért ne kérnéd meg most rögtön Istent, hogy bocsássa meg rossz érzéseidet? Kérd meg, segítsen mindig az őszinte megbocsátást választani! Ő mindig teljesen megbocsát nekünk, és tőlünk is ezt várja mások felé. Ezt jelenti a döntés, hogy olyanok szeretnénk lenni, mint Ő

PÉNTEK

A gyönyörű imádság, amiről tanulunk következő része így hangzik: „És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.” Mt 6:13.a

Ez eszünkbe juttatja, hogy Isten nélkül, természetünktől fogva helytelen dolgokat teszünk, és könnyen hallgatunk Sátán kísértéseire. Arra kérjük Istent, segítsen távol maradnunk a kísértésektől. Arra kérjük, segítsen úgy döntenünk, hogy Őt utánozzuk, függetlenül attól, mit érzünk, vagy milyen erősek Sátán kísértései.

Támadnak kísértések? Ó, igen! Sátán nem hagyja abba kísértésünket. De vajon engednünk kell neki? Nem. Ha megkérjük Istent és Őbenne bízunk, mindig meg fogja adni az erőt, hogy nemet mondjunk Sátánnak minden alkalommal.

Megígérte, hogy így tesz, és Ő mindig megtartja ígéreteit. 1Kor 10:13.

És most olvassuk el az imádság utolsó szavait! Mt 6:13.

Ezek a szavak csodálatos, szerető mennyei Atyánk hatalmára emlékeztetnek minket. elkészített egy gyönyörű szép, tökéletes helyet a számunkra. Sátánnak mindörökre vége lesz! Nem lesz többé kísértés! Nem lesz többé szomorúság, sem csalódottság! Nem lesz többé fájdalom! Egészségesek leszünk, és mindörökre megszabadulunk Sátántól.

 További elmélkedésre: Valószínűleg sokszor el fogod mondani ezt a gyönyörű imádságot. Jusson eszedbe, magadban, lassan elmondani és minden szavának értelmén elgondolkodni. Gyakran mondod majd másokkal együtt is. Soha ne ejtsd ki ezeket a szavakat üresen, anélkül, hogy fontosságukat átéreznéd! El tudod most áhítatosan, kívülről mondani? Próbáld meg!

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

Egy szörnyű háború? Valóban?

 

Jézus már egészen fiatal lány korában különleges küldöttének választotta Ellen White-ot. A látomások és álmok segítségével, amiket neki adott segíteni akart az embereknek megérteni, mennyre fontos a Biblia tanulmányozása, és a felkészülés az Ő eljövetelére. Sátán gyűlöli a Bibliát, mert nem akarja, hogy az emberek felkészüljenek Jézus eljövetelére.

John Loughborough mesélt az adventista hívők egyik szombati összejöveteléről Michiganben. Ellen White is ott volt, és egy Dr Brown nevű spiritiszta médium is, aki Sátánnak dolgozott. Dr Brown elmondta, hogy nem hisz a látomásokban, melyeket Jézus Ellennek adott, és állította, hogy ő egy percen belül meg tudja szüntetni a látomást, ha egy helyiségben tartózkodik Ellennel.

Az összejövetel során Ellennek látomása volt, és Dr Brown nem tudta azt leállítani. „Engedjenek ki innen!” – kiáltotta és kisietett a teremből.

Amikor a látomás véget ért, Ellen elmondta az embereknek, amit Jézus mutatott neki. „Az Egyesült Államok rövidesen szörnyű háborúban áll majd. – mondta és lassan körülnézett a teremben. – Ebben a házban is vannak olyanok, akik elveszítik fiaikat.” – mondta nekik.

Egy bíró és egy befolyásos üzletember ült a közelében. Összenéztek és fejüket csóválták. Nem hitték el, hogy háború lesz és nem aggódtak a fiaik miatt. A szörnyű háború azonban néhány héten belül kitört.

Amikor a háború kitörése után John Loughborough ismét arra a helyre ment, emlékeztette a hívőket Ellen látomására. Miközben beszélt a bíró és az üzletember elővették zsebkendőjüket és arcukat törölgették. Mindketten könnyeztek. Az egyiknek egyetlen fia veszett oda, másikuk fiát pedig hadifogságba vitték. A gyülekezetből még hatan, vagy heten vesztették el fiaikat a háborúban. Abban a gyülekezetben már senki sem kételkedett abban, hogy Ellen látomásai Jézustól származnak.

Bár a háború folytatódott, John Loughborough egy másik lelkésszel együtt úgy döntött, hogy továbbra is tartanak sátoros összejöveteleket. Miközben a sátrat állították fel egy wisconsini falu közepén, egy parancsnok éppen gyakorlatoztatta katonáit a közelben. Amikor John felállította a sátor első, magas rúdját és elkezdte a zászlót felvonni rá, a katonatiszt megállt és figyelt. Majd odament Johnhoz és így szólt:

„Őrizni fogjuk a sátrát. Lincoln elnök utasítására minden ingatlant, amelyen az Egyesült Államok zászlója leng, meg kell védenünk.”

Valóban, amikor megkezdődött a találkozó, két katona masírozott fel-alá a sátor előtt. Minden alkalommal tisztelegtek egymásnak, amikor elhaladtak egymás mellett.

Amikor a katonáknak szükségük volt a sátorra egy gyűléshez, hogy ne a tűző napon kelljen állniuk, John átengedte nekik. Örült, amikor a tisztek arra kérték, imádkozzon gyűlésük kezdetén. „Drága Urunk, kérünk, segíts, hogy országunk megőrizhesse szabadságát –imádkozta-, és áldd meg bátor katonáinkat, akik életüket kockáztatják a háborúban.”