Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Látogatók a Mennyböl

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus helyről helyre járt a tanítványaival együtt, gyógyította a betegeket és tanította a népet. Egy napon, estefelé megálltak egy nagy hegy lábánál. Mindenki nagyon fáradt volt, és a tanítványok örültek, hogy ott tölthetik az éjszakát. Ideje volt már lepihenni.

Ám Jézus még naplemente előtt szólt Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy mindhárman menjenek fel vele a hegyre. A többiek pedig maradjanak, ahol vannak.

Jézus és a három tanítvány tovább kaptatott felfelé a rögös, meredek ösvényen, miközben a nap is lenyugodott. A tanítványok kíváncsiak voltak, miért akar Jézus továbbmenni, hiszen mindnyájan olyan fáradtak. Tudták, hogy Jézusnak is pihenésre van szüksége. Mt 17:1.

Hamarosan besötétedett, és gyaloglás közben a tanítványok fejében is sötét gondolatok jártak. Mikor lesz már Jézus végre király? Miért nem alapította meg még országát? Még az is lehet, hogy tévedtek, és nem is Ő a Messiás? Olyan sok mindent nem értettek.

Végül Jézus szólt, hogy megállhatnak, Ő pedig még egy kicsit továbbment. A tanítványok látták, hogy Jézus letérdel a köves talajra és tudták, hogy imádkozik.

Jézus arra kérte Atyját, hogy erősítse meg a Sátán elleni harcra. Azt is kérte, hogy Isten adjon nagyobb hitet a tanítványoknak, akiknek meg kellett érteniük, hogy Jézus halála szükséges a megmentésünkhöz. Nincsen erre semmi más mód. Azt kérte Atyjától, hogy különösen a vele lévő három tanítványnak mutassa meg, hogy Ő Isten. Tudta, hogy nemsokára még nagyobb kísértésbe esnek, hogy kétségbe vonják, vajon jól tették-e hogy hittek benne és követték Őt.

 További elmélkedésre: Miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért nem tudta volna Isten megbocsájtani a bűneinket, és megmenteni minket anélkül, hogy Jézusnak el kelljen szenvednie a halált?

HÉTFÖ

Péter, Jakab és János a hegyen voltak Jézussal és elaludtak, miközben Ő imádkozott. Eleinte próbáltak ők is ébren maradni és imádkozni, de annyira fáradtak voltak, hogy rövidesen elaludtak, miközben Jézus még mindig mennyei Atyjával beszélgetett.

Ekkor valami nagyon csodálatos dolog történt. Előfordult már veled, hogy egy sötét szobában arra ébredtél álmodból, hogy valaki felkapcsolta a villanyt? Eleinte biztosan csak pislogtál és hunyorogtál, próbáltad kinyitni a szemed, hogy lássál.

Valami ilyesmi történt akkor éjjel ott a sötét hegyen.

Hirtelen erős fény ragyogott fel Jézus körül, ami felébresztette a tanítványokat. Mi történt?

Eleinte annyira erős volt a fény a tanítványok szemének, hogy semmit sem láttak. Nemsokára azonban meglátták, hogy Jézus áll a fényben. Ó, mennyire másképp nézett ki! Magas volt és méltóságteljes, akár egy király. Arca és ruházata is sugárzóan ragyogott. Mt 17:2.

Amint a szemük jobban hozzászokott a ragyogáshoz, két másik férfit is észrevettek Jézus mellett. Kik voltak ők, és mit csináltak ott? 3. v.

Csak három ember nevét ismerjük azok közül, akik eddig a Mennybe jutottak. Emlékszel, kik azok? Az első Énok volt, aki még az Özönvíz előtt élt. A második Mózes volt, aki meghalt, de Jézus feltámasztotta, és a mennybe vitte. A harmadik Illés, aki halál nélkül, tüzes szekéren ment a Mennybe.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, miért pont Mózest és Illést választotta Isten, hogy eljöjjenek Jézussal beszélgetni? Holnap megtudjuk. Emlékszel, mit tett Mózes és Illés Istenért, mielőtt a Mennybe kelültek? Milyen különleges segítői voltak?

KEDD

Jézus Isten volt, és mindenható. Ugyanakkor emberi lény is volt, és soha nem használta isteni erejét ara, hogy a saját életét könnyebbé tegye a miénknél. Arra készült, hogy meghaljon érted, értem és minden egyes valaha is élt emberért. Úgy tűnt, senki sem képes ezt a megmentésünkre felállított, csodálatos tervet felfogni.

Még Jézus tanítványai sem voltak teljesen biztosak benne, hogy Ő a hatalmas Messiás, akinek eljövetelét Isten megígérte, amióta csak Ádám és Éva bűnbe esett. Még mindig nem értették Sátán országának és Isten országának lényegét és, hogy minden egyes embernek választania kell, hogy melyikhez akar tartozni.

Bár sok bárányt áldoztak fel nap, mint nap a templomban, de sokan már elfeledkeztek róla, kit is jelképez a bárány. Azt hitték, ahhoz, hogy Isten országának polgárai lehessenek elegendő zsidónak lenni és áldozati bárányt vinni a templomba. Elfelejtették, ki az igazi Bárány, és mit kell majd tennie. Nagyon nehéz volt Jézusnak valódi Báránynak lenni.  Ezért küldött Isten két valódi emberi lényt a Mennyből, hogy bátorítsák, megerősítsék Őt.

Megtanulta Mózes, milyen nehéz a népnek úgy dönteni, őszintén hisz és bízik Jézusban, miközben kivezette az izraelitákat az egyiptomi rabszolgaságból a szabadságba? Ó, igen!

Tudta vajon Illés, milyen nehéz továbbra is kitartóan és bátran dolgozni Istenért, miközben Akháb és Jézabel az életére törtek?

Mózes és Illés most eljött, hogy bátorítsák Jézust. Mózes jelképezi azokat, akik Jézust választották, őszintén hittek benne és neki engedelmeskedtek, de meghaltak, mielőtt Ő visszajönne. Eljövetelekor Jézus feltámasztja, és magával viszi őket. Illés pedig azokat a hűségeseket jelképezi, akik élve érik meg Jézus visszajövetelét.

A tanítványok egy kis bepillantást nyertek abba, milyen lesz, amikor Jézus királyként jön majd vissza. Ott lesz az összes hűséges hívő, akiket sírjukból föltámasztott (mint Mózest) és az összes még életben lévő hűséges hívő (mint Illés) együtt.

 További elmélkedésre: Mózes és Illés már évszázadok óta a Mennyben éltek. Most is ott vannak? Igen! Mindig tökéletesek voltak földi életük során? Nem. Még mindig bíztak benne, hogy Jézus meghal értük, miközben vele beszélgettek? Igen. Arról a sok millió emberről beszélgettek vele, akik szintén a Menybe kerülnek majd, mert Jézus önként meghal értük.

SZERDA

Jézus arcát és ruháját övező ragyogó dicsfénnyel körülvéve beszélgetett Mózessel és Illéssel ott a hegyen Péter, Jakab és János közelében.

A tanítványok elaludtak. Megijedtek, amikor a ragyogásra felébredtek, mert nem értették, mi történik. Péternek azonban szokása szerint meg kellett szólalnia. Úgy gondolta, különleges sátrakat kellene ott építeniük. Mk 9:5-6.

Váratlanul egy fényes felhő borította be őket és egy hang szólt hozzájuk. Az erőteljes, zengő hang megremegtette a hegyet. Mit mondott a hang? 7. v.

A rémült tanítványok a földre rogytak és eltakarták arcukat. Nemsokára gyöngéd érintést éreztek. Felnéztek és Jézust látták. Mózes és Illés már nem volt ott.

Napkeltekor ideje volt visszaindulni a meredek hegyi ösvényen lefelé. Mit mondott három tanítványának Jézus, mielőtt még a többiekhez értek volna? 9. v.

Természetesen megígérték, hogy nem szólnak egy szót sem, de nagyon össze voltak zavarodva. 10. v.

 További elmélkedésre: Beszéljük meg, miért tudott Mózes és Illés jobban segíteni Jézusnak, mint egy angyal tudott volna!

CSÜTÖRTÖK

Mire tért vissza Jézus, Péter, Jakab és János a többi tanítványhoz? Mk 9:14.

Mindenki feléjük fordult, amikor odaértek, és rögtön észrevették rajtuk, hogy valami különös történhetett az éjszaka. Jézus és a három tanítvány arca különös fénytől ragyogott. 15. v.

Amint feléje siettek, Jézus azonnal látta, főleg az írástudókon, hogy ismét valami zűrzavart okoztak. Egyenesen tájuk nézett és feltett nekik egy kérdést. 16. v.

Először senki sem szólt egy szót sem. A vallási tanítók eddig vitatkoztak, érveltek és azzal gúnyolták a tanítványokat, hogy Jézus nem is a Messiás. Most azonban meg sem szólaltak. A kilenc tanítvány pedig megszégyenülten, zavartan állt ott. Ekkor egy férfi tört utat magának a tömegen át Jézushoz, és letérdelt a lába elé. 17-18. v.

Jézus talán szomorúan ingatta a fejét. Azon tűnődhetett, meddig tart még a népnek elhinni, hogy ki is Ő. Aztán szólt az apának, hogy vigye oda hozzá a fiát. 19. v.

Mi történt, amikor a fiú meglátta Jézust? 20-22. v.

Jézusnak természetesen volt hatalma meggyógyítani a szerencsétlen fiút. De az apjának is őszintén hinnie kellett, hogy így van. Jézus pedig nem fogja ráerőltetni ezt a hitet. 23. v.

Az apa könnyekben tört ki. Az ő hitetlensége megakadályozhatja fia gyógyulását! Milyen szörnyű!  24. v.

Az emberek köréjük tömörültek és figyeltek. Ezt tették a gonosz és a jó angyalok is. Mit tett Jézus? 25-27. v.

 További elmélkedésre: A Jézus és Sátán között dúló harc nem mese, ugye? Jézus azonban már megnyerte ezt a háborút. Nekünk pedig naponta többször is döntenünk kell, melyik oldalra állunk. Örülsz, hogy mindig Jézust választod?

PÉNTEK

Az írástudók kigúnyolták Jézust és a tanítványokat. Azt állították, hogy mivel a tanítványok nem tudták a fiúból a démonokat kiűzni, Jézus valójában nem is a Messiás. A nép most már tudta, hogy a vallási vezetők tévedtek.

A tanítványok azonban, akikkel az írástudók vitatkoztak, zavarban voltak. Jézus hatalmat adott nekik a démonok fölött is, mielőtt missziós útjukra indultak volna. Ezúttal miért nem sikerült kiűzniük őket? Meg is kérdezték Jézustól, amikor maguk között maradtak. Mt 17:19-21.

Mire utalt Jézus? Bár a mustármag nagyon apró, a talaj, a víz és a napfény erejét hasznosítva hatalmas növénnyé fejlődik. Akármilyen kicsi is a hitünk, ha úgy döntünk, szeretjük Jézust, és Neki engedelmeskedünk, növekedni fog. Isten pedig mindig úgy válaszolja meg imáinkat, mintha már minden cselekedetének ismeretében kérnénk a segítségét. A tanítványok azonban megengedték, hogy Sátán kétkedést ültessen szívükbe Jézus iránt. Még nem hittek elég őszintén Őbenne.

További elmélkedésre: Mit értett Jézus azalatt, hogy az igazi hit hegyeket tud megmozgatni? Hallottad már azt a kifejezést, hogy valaki előtt hegyekben áll a munka? Jézus a gondok, elintézendők hegyéről beszélt. Lehetnek a gyerekeknek is gondjaik? Nem az-e az egyik legnagyobb gondunk vajon, hogy nemet tudjunk mondani Sátán kísértéseire? Még az étkezésnél is fontosabb, hogy Jézust válasszuk, és arra kérjük Őt, hogy mindig maradjon a szívünkben és a lelkünkben. Akkor Sátán nem tudja elvenni Jézusba vetett hitünket és nem tud durva, irigy gondolatokat ültetni lelkünkbe, ahogy azt a tanítványokkal tette.

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

Ellen nehéz döntése

 

Ellen White egészen kislánykora óta teljes szívéből szerette Jézust. Mégis, amikor Jézus elmondta neki, hogy különleges követévé akarja tenni, a kislány könyörgött, hogy Jézus találjon inkább valaki mást helyette. Végtére is még nagyon fiatal és hosszú ideig betegeskedett. Azonkívül, nem mert emberek előtt beszélni. Hogyan is adhatna át üzeneteket nála sokkal idősebb embereknek? Mit fognak szólni?

Ám mivel Jézus nem gondolta meg magát és azt ígérte, segíteni fogja őt, Ellen úgy döntött, bízni fog Jézusban és minden tőle telhetőt megtesz.

Sátán számtalanszor arra kísértette Ellent, hogy változtasson Jézus üzenetén. A leány nem akarta az üzenetekkel felmérgesíteni, vagy elszomorítani az embereket.

Egy alkalommal, amikor engedett Sátán kísértésének meglátta Jézust egy látomásban. Jézus nagyon szomorúnak és csalódottnak látszott. Még homlokát is ráncolta, ahogy Ellenre nézett. Ó, milyen szörnyen érezte ettől a lány magát! Sírva fogadta meg, hogy ezentúl mindent pontosan elmond az embereknek, amit Jézus szerint meg kell tudniuk.

Soha nem volt könnyű megtartania ígéretét. Akkor is el kellett mondania, vagy levélben megírnia az embereknek Jézus üzenetét, amikor tudta, hogy elszomorítja, elkeseríti, vagy akár fel is mérgesíti vele őket. Ellen azonban tudta, hogy ha az emberek azt választják, hogy nem engedelmeskednek Jézusnak, akkor Ő nem tudja megáldani őket, vagy az érte végzett munkájukat. 

Egyszer Jézus egyházunk Battle Creeki könyvkiadója vezetőinek küldött üzenetet. Vajon miért? Azért, mert ahelyett, hogy kizárólag egyházunk könyveit és folyóiratait nyomtatták volna, mások műveinek kiadását is elvállalták. Volt azok között a kiadványok között, olyan is, ami nem volt helyénvaló.  Jézus szerint ezt a munkát abba kell hagyniuk.

Miért nem változtattak a kiadó vezetői? Mert azt gondolták, hogy a mások műveinek kiadásából befolyt jövedelemmel növelhetik a kiadó bevételét.

Ellen a Battle Creeki egyházi kórház és szanatórium vezetőit is figyelmeztette. Ők szintén nem követték Jézus tervét, amit Ellen látomásán keresztül adott nekik. Ellen egy angyalt látott tüzes karddal a kezében Battle Creek fölött, amivel először az egyikre, majd a másikra mutatott. És pontosan úgy is történt! Először a kórház és szanatórium hatalmas épületegyüttese égett le.

Még ugyanabban az évben, tíz hónappal később pedig a kiadó és nyomda épülete gyulladt ki egy éjszaka. Hiába tettek meg mindent a tűzoltók, nem tudták eloltani a lángokat.

A Hetednapi adventista hívők természetesen megdöbbentek a szörnyű tűzesetek hallatán, de Ellen nem volt meglepve. Milyen szomorú volt! Bárcsak engedelmeskedtek volna az illetékes vezetők Jézus figyelmeztetéseinek, amiket rajta keresztül küldött nekik!

Mit gondolsz, számunkra mennyire fontos Jézus üzeneteinek engedelmeskedni, melyeket Ellen White könyvein és írásain keresztül küldött nekünk?