Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Tanuljuk meg, hogyan kell megbocsátani!

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A tanítványoknak még oly sok mindent meg kellett tanulniuk! Ahogy nekünk is. Ezen a héten arról tanulunk, amit Jézus a megbocsátásról tanított. Először is válaszolj a következő kérdésekre!

Mindig könnyű megbocsájtani annak, aki megbánt, vagy durván bánik veled, különösen, ha még bocsánatot sem kér érte?

Ha egy kisgyerek tönkreteszi a kedvenc játékodat, természetesen nagyon sajnálod. De vajon szívesen megbocsátasz neki?

Mi a helyzet, ha a barátoddal együtt kifestőkönyvet színeztek és ő belefirkál a tiédbe? Legszívesebben te is tönkretennéd az ő festményét?

Természettől fogva mi is bántani akarjuk azt, aki bántott minket?

Sokszor érezzük, hogy az emberek bocsánatkérése nem őszinte, különösen, ha újra meg újra megismétlik ugyanazt?

Szerinted hányszor kell megbocsátanunk annak, aki elnézést kér valamiért, aztán mégis számtalanszor újra megteszi ugyanazt?

Előfordult már veled, hogy azt mondtad: „Rendben van, megbocsájtok!”, de a szívedben és lelkedben mégis haragudtál és még csak beszélni sem akartál azzal az emberrel?

 További elmélkedésre: Te kinek bocsátottál már meg? És neked, ki bocsátott meg? Tanuld meg kívülről e heti aranyszövegünket! Nagyon fontos mindig észben tartanod, amíg csak élsz!

HÉTFÖ

A tanítványoknak fogalmuk sem volt a valódi megbocsátásról. A rabbik tanítása szerint egy embernek három alkalommal kell megbocsátanunk. A rabbik azonban tévedtek, és Jézus tudta is ezt. Azt is tudta, mennyire fontos a megbocsátás jelentőségével tisztában lenni.

Egy nap Péter a megbocsátásról kérdezte Jézust. A többi tanítvány is kíváncsian várta Jézus válaszát. Hogy hangzott Péter kérdése? Mt 18:21.

A hét a tökéletesség száma és több mint kétszer annyi, mint a három. Péter úgy gondolta, Jézus örülni fog, ha ő több mint kétszer annyiszor szívesen megbocsát, mint a rabbik tanítása szerint kell. Látta, mennyire megbocsájtó Jézus és biztos volt benne, hogy a hétszeri megbocsájtás még annál is több, amit Ő tenne. Mit mondott azonban Jézus? 22. v.

Jézusnak nem kellett elgondolkodnia, hogy mit feleljen Péternek. Látta, hogy a többi tanítvánnyal együtt nagyon téves elképzeléseik vannak a megbocsátásról, akárcsak a rabbiknak. De hetvenszer hétszer? Hétszer hétszer talán még képesek lettek volna rá, de hetvenszer hétszer? Az 490 alkalom lenne! Ki lenne valaha is képes ilyen sokszor megbocsátani valakinek?

Jézus természetesen azt mondta nekik ezzel, hogy meg se próbálják számon tartani, hányszor bocsátanak meg valakinek. Akik úgy döntenek, az Ő országához szeretnének tartozni, nem tartják számon, hányszor bocsátottak meg. Függetlenül attól, amit mondanak nekik, vagy tesznek velük az emberek, minden alkalommal szívesen megbocsájtanak.

Hogyan értethette meg Jézus a tanítványokkal és a többi, Őt hallgató emberrel, mennyire fontos az őszinte megbocsájtás? Holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: Össze tudod számolni hányszor bocsátott már meg neked édesapád és édesanyád?

KEDD

Szokás szerint Jézus most is azt próbálta megértetni tanítványaival és az emberekkel, hogy milyen lesz az Ő országa és milyen emberek élnek majd ott. Most a megbocsátásról mondott el egy történetet. Tudnunk kell, milyen is a valódi megbocsátás? Igen! Jézus története tehát nekünk is szól.

Élt egyszer egy király, akinek rengeteg pénze volt, olyan sok, hogy szolgákat kellett fogadnia vagyona felügyeletére. A pénz a királyé volt, és ő ellenőrizni akarta, hogy szolgái becsületesen bántak-e vele. Mt 18:23.

A szolgák a király elé járultak, aki gondosan áttanulmányozta a pénzről vezetett feljegyzéseiket. Ellenőrizte, mit tettek a pénzével. Az egyik szolga feljegyzéseiben komoly hiányt fedezett fel a király. Mennyi pénze hiányzott? 24. v.

Tízezer tálentum! Tudod, mennyi pénz volt az? Ma dollármilliókat érne. „Hol a pénz, amivel tartozol nekem?” – kérdezte szigorúan a király.

Hogyan érezhette magát szerinted a szolga, amikor be kellett vallania, hogy már nincs meg a pénz, mert mindet elköltötte?

A király azonnal elrendelte a szolga megbüntetését. Milyen szörnyűség várt rá? 25. v.

A szolga bizonyára eddig is nagyon félt, de most már egyenesen rettegett. Ha nem adja meg teljes adósságát a királynak, eladják rabszolgának. S ami még rosszabb, felesége és gyermekei is rabszogasorba kerülnek és mindenüket elárverezik. Milyen ígéretet tett ezért a hűtlen szolga? 26. v.

 További elmélkedésre: Hatalmas ígéret volt ez. Mit gondolsz, be tudja tartani a király szolgája?

SZERDA

Nagy bajban volt a szolga, aki dollármilliókkal tartozott királyának, ugye? Nem volt képes megadni azt a hatalmas adósságot ezért feleségét és gyermekeit el fogják adni rabszolgának. Ráadásul minden vagyonát is elárverezik. Nem csoda, hogy a király kegyelméért könyörgött.

A király valószínűleg figyelte az előtte leborult, zokogó szolgáját, aki még egy esélyért könyörgött. Azt ígérte, az utolsó fillérig mindent visszafizet a királynak, ha kap tőle még egy esélyt.

Mindezt elnézve a király tudta, hogy a szolga semmiképpen nem tudja ezt az ígéretét megtartani. Akármilyen keményen, és akárhány évig dolgozik is, soha nem lesz képes az egész összeget visszaadni neki.

A királynak hirtelen megesett a szíve a férfin és úgy döntött, hogy nem kényszeríti elveszett tulajdona megtérítésére. Azt mondta neki, hogy felmenti ígéretének megtartása alól. A király valójában elengedte neki azt a sokmilliós adósságot. 27. v.

Mit gondolsz, mit érzett most a hűtlen szolga? Bizonyára továbbra is meghajolva zokogott, de most már az örömtől. Talán számtalanszor elismételte: „Köszönöm! Köszönöm!” Megbocsájtást nyert! Elkerülte a szörnyű büntetést és szabad volt!

 További elmélkedésre: Kérlelted már valaha szüleidet, hogy ne büntessenek meg? Ígérted már nekik, hogy jó leszel, ha nem büntetnek meg? Sikerült már rávenned őket, hogy meggondolják magukat? Néhányszor talán igen, máskor pedig nem. Eszedbe jutnak ilyen esetek?

CSÜTÖRTÖK

Micsoda megkönnyebbülés! A férfit, aki sokmillió dollárral tartozott királyának, nem adják el rabszolgának. Feleségét és gyermekeit sem. Nem veszíti el minden tulajdonát sem. Az egész adóssága eltöröltetett. A király megbocsájtott neki. Teljesen szabad volt, mintha sohasem tartozott volna semmivel a királynak.

Akkor ennek a szolgának eszébe jutott egy szolgatársa, akinek egy 20 dollárnál is kisebb összeget kölcsönzött, és az még nem adta meg. A megbocsájtást nyert embernek most lehetősége nyílt úgy bánni a másik szolgával, ahogyan a király bánt vele. Ehelyett azonban úgy döntött, azonnal visszaköveteli a pénzét. Nehéz elhinni, ami ezután történt. Mt 18:28-29.

Ugyanazokat a szavakat mondta a 20 dollárral tatozó férfi, mint a milliókkal adós? Hasonlítsuk össze a 26. és a 29. igeverseket!

Mi történt azonban a szerencsétlennel, aki a csekély összeggel tartozott? 30. v.

Mit érzett a többi szolga, amikor a történtekről hallottak? 31. v.

Hogyan végződött a történet? 32-34. v.

 További elmélkedésre: Megérdemelte a milliókkal tartozó ember az adóssága elengedését, vagy a király szíve esett meg rajta? Mi a véleményed arról, ahogyan a milliókkal adós ember a csekély összeggel tartozó társával bánt? Helyesen döntött a király, amikor meggondolta magát és mégis megbüntette szolgáját, akinek megbocsájtott és elengedte milliós adósságát? Mit éreznél, ha a király elnézte volna neki a tettét?

PÉNTEK

Jézus befejezte történetét a sokmillió dollárral adós emberről, akinek a király megbocsájtott és elengedte minden tartozását. Ő viszont nem bocsátott meg szolgatársának, aki kevesebb, mint 20 dollárral tartozott neki. Jézus következő szavai mélyen elgondolkodtatták hallgatóságát. Mt 18:35.

Péter, a többi tanítvány és az egész hallgatóság most már megértette, hogy a rabbik tévedtek, amikor a háromszori megbocsátást írták elő. Péter is tévedett, amikor a hétszeri megbocsátás mellett döntött. Ám ez még nem minden. Van még egy fontos dolog, amit meg kell jegyeznünk. Jézus szerint teljes szívünkből kell megbocsájtanunk. Vajon mit jelent ez?

A Biblia pontosan leírja. Olvassuk el a két csodálatos igeverset, ami megmagyarázza! Ef 4:32; Kol 3:13.

Milyen gyakran kérjük Jézust, hogy bocsássa meg bűneinket? Minden egyes nap. Meghallgat bennünket? Igen. Azt mondja talán, hogy belefáradt már bocsánatkérésünket újra, meg újra, oly sokszor meghallgatni? Nem. Tudja, hogy gyakran hibázunk, és sokszor elfeledjük, hogy az Ő segítségére szorulunk. Van valami, ami visszatarthatja Őt a megbocsátástól? Mt 6:15; Lk 6:37-38.

Jézus azt akarja, hogy mindörökre vele legyünk. De beengedhet vajon olyan embereket a mennybe, akik gonoszságot forgatnak a fejükben mások ellen? Azt akarja, hogy úgy bánjunk az emberekkel, ahogyan Ő tette. Akkor kedvesek, szeretetteljesek, megbocsájtók leszünk, függetlenül attól, mások hogyan bánnak velünk. Így lehet Jézusra hasonlítani.

 További elmélkedésre: Hányszor kéred Jézus megbocsátását? Valószínűleg minden nap. Szükségünk van a megbocsátására? Igen. Kérjük meg akkor, hogy segítsen úgy megbocsátanunk másoknak, ahogyan ő megbocsátott nekünk! Soha, de soha ne feledjük, Ő csak úgy tud megbocsátani nekünk, ahogyan mi megbocsátunk másoknak! Gondolkodjunk csak el ezen! A megbocsátás nagyon fontos dolog, ugye?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

Nehéz döntés és kellemes meglepetés

 

Ez a történet Ausztráliában játszódik, ahol Ellen segített a Jézusért világító fény terjesztésében. Ott élt a hatalmas telken, ahol Jézus szerint egy főiskolát kellett építeniük. Napos oldalnak nevezte a házat, amelyben lakott.

Egyszer hajnalban a háza körül kialakított kertben sétált. A forróságtól kiszáradt föld felszíne repedezett volt. A kis palánták, amiket segítőivel ültettek porosan kókadoztak. Ellen látta, hogy szomjaznak.

„White nővér, - szólt a gazdaság vezetője Ellenhez – csak egy jó szélkerékre lenne szükségünk. Rengeteg víz van a föld gyomrában.”

„Mennyibe kerül egy szélkerék?” – kérdezte Ellen. Eszébe jutott a pénz, amit szükség esetére oly gondosan megspórolt. Talán itt az ideje, hogy a szélkerékre költsék.

A gazdaság vezetője elsietett kideríteni a szélkerék árát. Mielőtt visszaért volna, Ellen fia, Willie jött át édesanyjához látogatóba. Az út túloldalán lakott családjával együtt. Ellen aggodalmat látott fia arcán, ahogy közeledett. „Ó, Willie, mindnyájan jobban érezzük majd magunkat, ha az eső megérkezik.” – üdvözölte Willie-t Ellen.

Willie megrázta a fejét. „Nem az időjárás miatt aggódom, Anya. – mondta - az új szanatórium dolgozói a bérüket kérik és nekünk nincs pénzünk, hogy kifizessük őket.”

Ellen tudta, hogy ez súlyos gond. A szélkerékre gondolt. A munkások bérének kifizetése azonban fontosabb. Bement a pénzért, amit olyan gondosan spórolgatott össze a szélkerékre, és Willie-nek adta: „Kérlek, fizesd ki a dolgozókat.” – mondta fiának.

Éjszaka Ellen a nyitott ablaknál térdelt. Hálát adott Istennek minden áldásáért és drága ígéreteiért. Tudta, Ő segített az igazság fénysugarának terjesztésében Ausztrália-szerte. És mint minden otthonban az emberek, esőért is imádkozott.

Másnap reggel Ellen kinézett az ablakon. Villámok cikáztak a sötét fellegek között. Egyre közeledő mennydörgés hangját hallotta a távolból. Rövidesen óriási esőcseppek záporoztak a szomjas növényekre, amik ettől ismét felegyenesedtek.

Ellen hálát adott Jézusnak. Megköszönte az esőt. Ellen néhány nap múlva levelet kapott. Egy baráttól származó, nagy pénzösszeg volt benne, ami elegendő volt a számlák kiegyenlítésére, amik a vezetőket nyugtalanították.

Ellen ismét térden állva mondott köszönetet Jézusnak. Utána kiment a kertjébe sétálni. Az eső teljesen elmosta a port. Minden levél fényes volt és egészséges.

A gazdaság vezetője mosolyogva jött Ellenhez. „Nos, White nővér – mondta – Isten pontosan tudja, hogyan oldja meg a gondjainkat, ugye? A szélkerék helyett megnyitotta az ég csatornáit.”