Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A nagy tüz

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A béreai zavargások miatt Görögország jelentős városába, Athénba küldték Pál apostolt. Ott várta be Silást és Tmótheust.

Athén lakói büszkék voltak gyönyörű városukra és díszes épületeikre. Hatalmas templomaikra, szobraikra és freskóikra. Sok időt töltöttek tanulással és különféle dolgok megvitatásával. Büszkék voltak tudományukra és nagyon bölcsnek tartották magukat.

A város szép utcáin sétálva Pál rögtön észrevette, mennyi bálványistenük van. Mindenfelé szobrokat látott. Az egyik oltár feliratát így olvasta: „Az ismeretlen istennek” Pál apostol elszomorodott. – Igen, - gondolta- van egy ismeretlen Isten, akiről az athéniak semmit sem tudnak. Ő teremtette világunkat. Tőle kaptuk az életet. Ő az egyetlen igaz Isten és ezek az emberek nem ismerik Őt. Hallaniuk kell Jézusról! ApCsel 17:16.

Athénban is volt zsidó zsinagóga, ahol Pál szombatonként Jézusról beszélt a zsidóknak. A piactérre is elment. Beszélgetett az emberekkel és rövidesen felkeltette az érdeklődésüket. „ki ez az új tanító?” – kérdezgették egymást. „És, ki az a Jézus, akiről beszél?” Ezért elvitték Pált egy helyre, ahol a fontos dolgokat szokták megvitatni. 19-21. v.

 További elmélkedésre: Pál apostol kiváló szónok volt, de vajon képes lesz-e segíteni azokon, akik annyira bölcsnek tartják magukat? Mit gondolsz, milyen imádságot forgatott szívében, miközben követte az athéni férfiakat, akik meghívták, hogy beszéljen nekik?

HÉTFÖ

Pál apostol Athénban a magukat nagyon bölcsnek tartó férfiak csoportja előtt állt. Ó, mennyire szerette volna megismertetni velük Jézust! Azt szerette volna, hogy kereszténnyé váljanak és abbahagyják a bálványimádást.

Pálnak eszébe jutott az oltár, amit „az ismeretlen istennek” állítottak a görögök. Ahogy beszélni kezdett, a férfiaknak egyszerűen oda kellett figyelniük rá. ApCsel 17:22-23.

A Szentlélek segített Pál apostolnak a megfelelő szavakat szólni. Egy darabig figyelmesen hallgatták, az igaz Istenről szóló beszédét. Amikor azonban Jézus halálból való feltámadásáról kezdett beszélni, néhányan gúnyolódni kezdtek rajta. Egyszerűen nem hitték el, hogy létezik olyan hatalmas Isten, aki képes egy halott embert ismét életre kelteni.

Néhányan hittek Pál apostol beszámolójának, de túl büszkék voltak, hogy változtassanak. Nem akarták beismerni, hogy helytelen volt, amiben mindaddig hittek. 32. v.

Az apostolt elszomorította, hogy a többség ragaszkodott a bálványimádáshoz. Nem akartak megváltozni. Ugyanakkor hálás volt, amiért a bölcs, befolyásos emberek némelyike a változtatás mellett döntött. Így nem veszett teljesen kárba Athénban töltött ideje.

 További elmélkedésre: Ki hallgatta szívesebben Jézust, amikor a népet tanította, a gazdagok, vagy a szegények? A büszkék, vagy a szerények? És manapság mi a helyzet?

KEDD

Pál apostol Athént elhagyva egy másik jelentős városba, Korinthusba utazott. Ott is sok bálványimádó élt, mint Athénban. Kinél lakott Pá Korinthusban? ApCsel 18:1-3.

Minden zsidó fiúgyermeket megtanítottak dolgozni. Kitanultak egy kenyérkereső szakmát. Pál apostol a sátorkészítés mesterségét sajátította el. A prédikálásért nem kapott pénzt, ezért a többi idejében keményen dolgozott a megélhetéséért. Akvila és Priscilla is sátorkészítők voltak. Az apostol biztosan szívesen dolgozott velük, így jó barátok lettek. Pál szombatnapon szokás szerint a zsinagógában prédikált a népnek Jézusról. 4. v.

Amikor Silás és Timóteus is csatlakozott Pálhoz Korinthusban, az apostol még nagyobb erővel dolgozott, hogy az embereket Jézushoz vezesse. Egyesek azonban le akarták állítani őt, sőt még Jézusról is gyalázatos dolgokat terjesztettek.5-6.v.

Pál ezért távozott a zsinagógából és egy a közelben lakó, Justus nevű ember házában folytatta az igehirdetést. Krispus, a zsinagóga vezetője is Jézus követője lett, ami nagyon felbőszítette Pál ellenségeit. 7-8. v.

Az apostol tétovázott, úgy érezte ideje elhagynia Korinthust és máshol folytatni a munkát. Honnan tudta meg, mit kell tennie? 9-11. v.

 További elmélkedésre: Sok keresztény és erős gyülekezet élt korinthusban, melyet Jézus segítségével alapított, mire Pál apostol elhagyta a várost. Napjainkban is ezt történik sokfelé?

SZERDA

Akvila és Proiscilla is elkísérte Pál apostolt, amikor elhagyta Korinthust. Efézusban folytatták sátorkészítő vállalkozásukat.

Pál nem sokáig időzött ott, mert tovább akart menni Jeruzsálembe. Előtte azonban még hirdette Jézust szombaton a zsinagógában. Az embereket annyira érdekelte mondanivalója, hogy tovább akarták marasztaltatni. Nem tehette, de megígérte, hogy visszatér hozzájuk, Otthagyta Akvilát és Priscillát, hogy segítsenek az efézusi hívőknek. ApCsel 18:19-21.

Pál apostol távollétében Akvila és Prisxcilla beszéltek tovább az embereknek Jézusról. Hamarosan összebarátkoztak egy Apollós nevű férfival, aki egy másik városból érkezett Efézusba. Annak idején hallotta Keresztelő Jánost prédikálni és meg is keresztelkedett. Jól ismerte a Szentírást és kiváló szónok volt. 24-25. v.

Akvila és Priscilla az Apollóssal folytatott beszélgetésekből rájött, hogy még sokat kell tanulnia. Meg kell tudnia, hogy Jézus a Megváltónk, mi nem vagyunk képesek megváltani magunkat. A Szentlelket is meg kell ismernie, aki nap, mint nap segít nekünk, hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézusra. Mit tett tehát Akvila és Priscilla? 26. v.

Apollós örömmel befogadta tanításukat és Jézus erős misszionáriusává vált. Milyen ajánlással bocsájtották Apollóst útjára a hívők, amikor Efézust elhagyva máshová indult dolgozni? 27-28. v.

 További elmélkedésre: Lehet bárki, aki szereti Jézust, az Ő misszionáriusa? Te is lehetnél? Hogyan?

CSÜTÖRTÖK

Pál apostol ígéretet tett rá, hogy visszatér Efézusba, és ezt meg is tartotta. Akvila és Priscilla még mindig ott voltak, és bizonyára beszámoltak neki Apollósról.

Pál nemsokára találkozott másik 12 emberrel, akik szintén megkeresztelkedtek annak idején Keresztelő János prédikálásának hatására. Ahogy Apollós, ők sem tudtak eleget Jézusról, és a Szentlelket sem ismerték egyáltalán. Pál nagy örömmel beszélt nekik Jézus áldozatáról és hatalmas Szentlelkéről. ApCsel 19:2-7.

Most már újabb 12 misszionárius állt készen a Jézusért végzett munkára. A szentlélek ugyanúgy adta nekik a különböző nyelveken szólás képességét, mint a kiválasztott tanítványoknak nem sokkal Jézus mennybemenetele után.

Pál apostol még három hónapon át tanított az efézusi zsinagógában. Sátán viszont szokás szerint vissza akarta tartani az embereket a Jézusba vetett hittől. Pál végül távozott és két éven át más helyeken tanított. 8-10. v.

Isten nagy csodákat művelt Pál által Efézusban. Mi történt a beteg, vagy Sátán által megszállt emberekkel? 11-12. v.

Az efézusi zsidó főpap, Skéva hét fia is csodákat akart tenni. Jézus nevében akarták kiparancsolni egy Sátán által uralt emberből a gonosz lelket.

A gonosz lélek először kigúnyolta őket, majd akkora erőt adott a férfinak, hogy rájuk ugrott és ők mind a heten fejvesztve menekülni kényszerültek. 15-16. v.

 További elmélkedésre: Ma is nagy hatalma van Sátánnak? De ha úgy döntünk, bízunk Jézusban, és neki engedelmeskedünk, akkor biztonságban vagyunk, ugye?

PÉNTEK

Nemsokára mindenki tudomást szerzett róla a városban, hogy mi történt a hét fivérrel, akikről tegnap tanultunk. ApCsel 19:17.

Efézusban sok bálványimádó élt és sokan foglalkoztak varázslással is. Pál prédikációinak hatására sokan felhagytak a bálványimádással és az igaz Istent kezdték imádni. Az új hívők közül azonban Pál tudta nélkül sokan továbbra is gyakorolták a mágiát. Miután meghallották, mi történt a hét fivérrel, rádöbbentek, hogy valójában ők is Sátánt követték. Ezért elmentek Pál apostolhoz és bevallották nekik, mit műveltek. 18. v.

Mindig elég egyszerűen bocsánatot kérni? Nem, bizony! Ezeknek az embereknek többet kellett tenniük az egyszerű bocsánatkérésnél. Meg kellett szabadulniuk a mágiával foglalkozó könyveiktől is. Ám azok a könyvek nagyon sokba kerültek nekik, akár el is adhatták volna őket másoknak. De ezt tették vajon? 19. v.

Azok az emberek valóban megbánták, amit tettek, ugye? Mit gondolsz az égő könyvek láttán mások is elgondolkodtak a döntéseiken? Mi történt Efézusban a gonoszságot terjesztő könyvek elégetése után? 20. v.

 További elmélkedésre: Szoktál olyasmit csinálni, olvasni, vagy nézni, amiről tudod, hogy Sátánnak örömet okoznak, de Jézust elszomorítják? Esetleg összeírhatnád őket egy papírlapra, és megkérhetnél egy felnőttet, hogy segítsen elégetni. Elgondolkodhatnál ezen.

 

 

 

Történet sarok

Ismeretlen szerző írása: Átdolgozta: Amy Sherrard

Dávid levelet ír 2. rész

 

Dávid édesanyja szegény özvegyasszony volt, ezért a fiúnak abba kellett hagynia az iskolát és munkába állni, hogy a családnak ennivalót tudjanak venni. Dávidnak nagyszerű ötlete támadt, amikor feladta főnöke levelét a postán.

Aznap este kis szobájában Dávid tiszta papírlapot vett és gondosan írni kezdett rá. Amikor elkészült, magában felolvasta: „Drága Jézus, az apukám már nem él, anyukám pedig szinte állandóan sírdogál a szegénységünk miatt. Nagyon szomorú, hogy abba kellett hagynom a tanulást. Most dolgozom, így jut pénzünk ennivalóra. Kérlek, Te vigasztald meg édesanyámat!”

Dávid borítékba tette a levelet és gondosan meg is címezte: Az Úr Jézus Krisztusnak a mennybe”

A postai alkalmazott zavarba jött a levél láttán. Nem ismerte fel a kézírást, de biztos volt benne, bárki is írta, nagy gondban lehet.

Mialatt a postai dolgozó azon töprengett, mit is tegyen a levéllel, egy lelkipásztor lépett a hivatalba. A postás megmutatta neki a levelet és megkérdezte, vajon mit tegyen egy ilyen küldeménnyel?

A lelkész kinyitotta a borítékot és elolvasta a levelet. Természetesen ő sem tudta, ki írta, de az ügyintézőhöz fordult és ezt kérdezte: - elvihetem ezt a levelet és felolvashatom a gyülekezetemnek? – Igen, tegyen, ahogy jónak látja- felelte a postai dolgozó.

A lelkész aznap este felolvasta a levelet a gyülekezetének. Mindenki odafigyelt és sokaknak könnybe lábadt a szeme.

Azonnal felállt egy hölgy és így szólt:

- Lelkész úr, ha kiderítjük ki írta ezt a levelet, én szívesen segítek annak a szegény családnak.

Aznap este édesanyjával és kishúgaival együtt Dávid is ott volt az istentiszteleten, és természetesen hallotta a kedves hölgy felajánlását. A fiú felállt és így szólt:

- Lelkész úr, Hölgyem! Éppen itt vagyok! Mindenki odafordult és Dávidra nézett, ahogy családja mellett állt.

A jóságos hölgy örömmel tartotta meg ígéretét. Biztosította Dávid családja számára a szükséges élelmet, ruhát és egyéb holmikat. Talán sokan mások is segítettek.

Otthon Dávid bizonyára elmesélte édesanyjának, honnan kapta az öleltet. Ó, milyen boldogok voltak! Mit gondolsz, Jézus mindig pontosan tudja, hogyan segítsen rajtunk, ha szükségünk van rá?

Dávid bizonyára visszatért az iskolába, és felnőttkorában is örömmel beszélt mindenkinek Jézus szeretetéről és jóságáról.

Kell levelet írnunk Jézusnak, amikor nagyon szükségünk lenne valamire? Nem. A Biblia olvasása olyan, mintha az Ő nekünk írott leveleit olvasnánk, az imádság pedig sokkal jobb, mintha levelet írnánk neki, ugye? Nem kell hozzá se papír, se boríték, de még bélyeg sem. Szólhatunk hozzá és bármikor elmondhatunk neki mindent.

Ahogy a Szentírás is mondja: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” Filippi 4:19

Vége