Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Timóteus megtanulja, hogyan legyen jó misszionárius

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az ifjú Timóteus Listrában nőtt fel. Édesapja görög volt, édesanyja pedig zsidó. Mindnyájan nagyon szerették Istent. Attól fogva, hogy már megértette, anyukája Euniké és nagymamája Lois a Bibliából tanították őt. Az a Biblia természetesen az volt, amit ma Ószövetségnek nevezünk. A Bibliának az a része, ami Jézus születése előtt íródott. ApCsel 16:1-2; 2Tim 1:5.

Timóteus ugyanazokat az ószövetségi történeteket ismerte meg, amiket mi, és akárcsak te, ő is nagyon szívesen hallgatta őket. Jézusról azonban még soha nem hallott. Isten megígérte, hogy egy nap elküldi majd a Messiást, de Timóteus nem tudta, hogy a Messiás már el is jött. Nem tudta, hogy Jézus a Messiás.

Sok pogány ember élt Listrában. Bizonyára sok izgalmas pogány szertartásuk is volt. Timóteus azonban egészen kicsi korától fogva mindig Istennek és az Ő Tízparancsolatának engedelmeskedett.

Amikor Pál és Barnabás Listrába érkezett és Jézusról prédikált, Timóteus, édesanyja és nagyanyja a próféták írásainak tanulmányozásából tudta, hogy Pál igazat beszél. Sokakkal együtt ők is hinni kezdtek Jézusban. Pál és Barnabás listrai munkájának hatására Timóteus azon kezdett gondolkodni, hogy mivel is szeretne foglalkozni. Tanulmányunk folytatásából megtudjuk majd, mi történt.

 További elmélkedésre: Kísértést jelenthetett a listrai pogányok viselkedése Timóteus számára? Neked mi jelenti a legnagyobb kísértést, és mit teszel ellene?

HÉTFÖ

Timóteus nagyon csodálta Pált és Barnabást. Talán a csodát is látta, amikor Pál meggyógyította a béna férfit. ApCsel 14:8-10.

Semmi kétség, Timóteus tudott róla, milyen felbolydulást okozott Pál aznap a pogányok között. Azt hitték, hogy Pál és Barnabás pogány istenségeik közül valók, akik lejöttek hozzájuk az égből. Timóteus láthatta amint a sokaság és pogány papjaik még áldozat bemutatásával is dicsőíteni akarták a két misszionáriust. Hallhatta, amint Pál a tömeget túlkiabálva le akarta beszélni őket erről.

Gonosz férfiak érkeztek Antiókhiából és a bátor misszionáriusok ellen akarták fordítani a tömeget. Annyira feltüzelték őket, hogy a férfiak köveket ragadtak és addig hajigálták Pálra, míg azt gondolták, hogy az apostol meghalt. Majd kivonszolták a városból. 19. v.

Jézus követőivel együtt Timóteus is odament, ahol Pál apostol teste feküdt. Mi történt váratlanul, miközben körülállták és imádkoztak felette? 20. v.

Pál csurom vér volt, testét mindenütt zúzódások, horzsolások borították, de életben volt. Különleges megtiszteltetésnek érezte, hogy Jézusért szenvedhet. Ez lenyűgözte az ifjú Timóteust, és felébresztette benne a szándékot, hogy ő is Jézus bátor misszionáriusává váljon.

 További elmélkedésre: Gondoltál már arra, hogy te is Jézus bátor misszionáriusa légy? El kell ehhez otthonról?

KEDD

Amikor Pál és Barnabás úgy döntöttek, hogy újra meglátogatják a gyülekezeteket, ahol első útjukon jártak, Barnabás magával vitte Ciprusra az ifjú Márkot. Pál pedig Silással indult a többi helyre.

Pál és Silás többek között Listra városába ment, ahol Pált megkövezték. Timóteus is ott élt. Mennyire örült Pál, amikor megtudta, hogy a listrabeli hívők hűségesek maradtak Jézushoz!

Pál nem feledkezett meg Timóteusról. Biztos volt benne, hogy Isten valami különleges munkát szán az ifjúnak. Az érzés, mely Timóteust Pál megkövezésekor hatalmába kerítette egyre csak erősödött. Mostanra egészen biztos volt benne, hogy ő is Jézusért akar dolgozni.

Pál apostol óvatosan tudakozódott Timóteus felől. Rövidesen megtudta, hogy az ifjút édesanyja és nagymamája tanította a Bibliából. Azt is tudta, hogy Timóteus őszintén szereti Jézust.

Képzelhetjük, milyen izgatott lett Timóteus, amikor Pál arra kérte, tartson vele. Bármilyen fiatal is, igazi misszionárius lesz! És képzeljük csak, mennyire örülhetett édesanyja és nagymamája, hogy Timóteus Pál munkatársa lehet!

Timóteus összecsomagolt az útra, elbúcsúzott szüleitől és nagyanyjától, majd Pállal és Silással együtt útnak indult.

 További elmélkedésre: Te mit éreztél volna Timóteus helyében?

SZERDA

Pálnak és Silásnak új munkatársa volt, Timóteus. Útközben a két tapasztalt misszionárius mindenben segítette Timóteust, hogy Jézus erős munkásává válhasson.

Pál apostol annyira megszerette a fiatalembert, mintha csak a saját fia lett volna. Timóteus nem volt különösebben tehetséges, de szerette Jézust és minden nap az Ő követése mellett döntött. Ha bizonytalan volt valamiben, tanácsot kérhetett Pál apostoltól.

Mindig könnyű volt Pál misszionárius-tárásának lenni? Távolról sem! Timóteus hamar rájött, hogy ahová csak mennek, az emberek mindenütt zavart próbálnak kelteni körülöttük. Timóteus és Lukács, az orvos Filippibe kísérte Pált és Silást, ahol a város vezetősége bebörtönözte a két misszionáriust. Timóteus ismét megtapasztalhatta Jézus hatalmát.

Filippiből a misszionáriusok Thessalonikába mentek, ahol Pál apostol bártan prédikált Jézusról szombatnapon a zsinagógában. Hatására sokan döntöttek Jézus követése mellett. ApCsel 17:1-4.

Ám ahogy mindenütt, itt is voltak, akik még csak nem is tanulmányozták a próféciákat, hogy ellenőrizzék, vajon Pál az igazat tanítja-e.

 További elmélkedésre: Ma is sokan valótlanságokban hisznek anélkül, hogy ellenőriznék a Bibliában, mi az igazság? Meg tudsz említeni néhány dolgot, amiben sokan hisznek, pedig nem is szerepel a Bibliában?

CSÜTÖRTÖK

Thessalonika városában Pál és Silás prédikációinak hatására sokan megtértek és hittek Jézusban. Sokan azonban nem hittek. Ők le akarták állítani Pál és Silás igehirdetését. Bajkeverő bandát toboroztak, akik kiabálva szidalmazták a két misszionáriust. Az összeverődött csőcselék Jáson házához vonult, ahol Pál apostol megszállt. Ki akarták vonszolni Pált és Silást a házból a tömeg elé. ApCsel 17:5.

Jáson házában azonban nem találták Pált és Silást. Ettől nagyon feldühödtek. Mit tettek tehát? 6-7. v.

Nem tudjuk biztosan, hogy Timóteus ott volt-e a tömegben, azt viszont igen, hogy biztosan tudott a történtekről.

A csőcselék vezetőinek vádaskodása nehéz helyzetbe hozta a város vezetőit, de végül szabadon engedték Jásont és társait. Végül is Pált és Silást akarták kézre keríteni. 8-9. v.

Az újdonsült hívők féltek, hogy még nagyobb bajba keveredhetnek, ezért elküldték Pált és Silást, akik Béreába mentek. Néhány napos szabadságra indultak vajon? Nem, bizony! Azért mentek, hogy ott is Jézusról prédikáljanak. Sátán nem tudta megállítani őket. 10. v.

Bérea lakói mások voltak, mint a thessalonikaiak. Miben különböztek tőlük? 11-12. v.

 További elmélkedésre: Jézus őszinte követőinek tudniuk kell, miért engedelmeskednek neki. Tudniuk kell, milyen viselkedést tanácsol a Biblia. El tudod mondani valakinek, miért szombatot ünnepelsz? Tudod kívülről a parancsolatot, ami erre utasít bennünket?

PÉNTEK

Pál és Silás nagyon örült, hogy a béreaiak olyan alaposan tanulmányozták a Szentírást. Nemsokára azonban ismét veszélybe kerültek. A thessalonikai csőcselék vezetői igen hamar megtudták, hogy a két misszionárius Béreában tartózkodik. Ezért úgy döntöttek, utánuk mennek és ott is feltüzelik ellenük a népet. ApCsel 17:13.

Timóteus követte Pált Béreába, így együtt dolgozhattak ott. Mit tettek azonban rögtön a keresztények, amikor a thessalonikai csőcselék vezetői megérkeztek a városba? 14. v.

Pál csalódottan hagyta hátra Timóteust. Igazából azt hitte, visszatérhet Thessalonikába, ám ehelyett most a távoli Athén, Görögország jelentős városa felé tartott.

Néhány béreai hívő is Pállal tartott. Útközben bizonyára tovább tanította őket Jézusról.

Angyalok vigyáztak a kis csoportra, és amikor biztonságban Athénba érkeztek, a béreai hívők hazaindultak. Mit üzent velük Pál a társainak? 15. v.

 További elmélkedésre: Timóteus már akkor megszerette a Bibliát, amikor olyan fiatal volt, mint most te. Te is ismerkedsz a Bibliával? Te is szeretnéd minden nap tanulmányozni, mint Timóteus a te korodban?

 

 

 

Történet sarok

Ismeretlen szerző írása: Átdolgozta: Amy Sherrard

Dávid levelet ír 1. rész

 

Valamikor réges-régen, élt egy kedves kisfiú, akinek a nevét sem tudjuk, nevezzük hát Dávidnak. A fiúnak két kishúga is volt. Mivel édesapjuk már nem élt, édesanyjuk özvegy volt. Nagyon szűkösen éltek. Igazság szerint annyira szegények voltak, hogy hiába dolgozott rengeteget az anyukája, még elegendő ennivalóra sem jutott belőle.

Anya nem avatta be súlyos gondjaiba a gyerekeket. Gyakran sírt kétségbeesésében, mert nem tudta, hogyan tovább. Szerette volna, hogy Dávidka továbbtanuljon, de tudta, hogy ott kell hagynia az iskolát és dolgoznia kell, mert nagy szükségük volt a pénzre. Egy nap talált számára munkát a közelükben működő áruházban. Most beszélnie kell a fiával.

Az iskolából hazatérve Dávid sírva találta drága édesanyját. - Miért bánkódsz annyira, Anya? – kérdezte anyukáját átölelve a fiú. - Ó, Dávidkám, - zokogta Anya – annyira szeretném, hogy továbbtanulj, de olyan szegények vagyunk, hogy el kell menned dolgozni, hogy segíts nekem elég ennivalót venni. Majd elmondta neki, milyen állást talált számára.

Ó, mennyire szeretett volna Dávid is továbbtanulni, de csalódottsága ellenére is mosolyogva ölelte át édesanyját. – Ne aggódj, Anya, mindent megteszek, hogy jó munkaerő legyek! - mondta vidáman.

Anya még mindig szomorú volt, de nagyon örült, hogy Dávid ilyen vidám és önzetlen. Dávid már másnap munkába is állt.

Munkahelyén, az áruházban Dávid gyorsan beletanult feladataiba és igyekezett mindenben megfelelni a főnökének

- Dávid! – szólította a főnök és ő azonnal szaladt, hogy megtudja, mit kíván tőle. – Légy szíves add fel ezt a postán! – mondta a főnök és egy levelet nyújtott át neki. A boríték feladásra készen, rendesen meg volt címezve és felbélyegezve. - Igen uram. – mondta udvariasan Dávid és átvette a levelet. Majd a postahivatalba sietet vele. A postai tisztviselő ismerte Dávidot és mosolyogva vette át a borítékot. A fiú beszélt neki új munkájáról. A postás végighallgatta Dávidot és így szólt: - Hát nem csodálatos, hogy ha a megfelelő címet írjuk a borítékra és a megfelelő bélyeget ragasztjuk rá, a levél bárhová elmegy a világon?

Dávid bólintott. Igen, valóban csodálatos. Munkahelyére visszafelé tartva elgondolkodott ezen, és nagyszerű ötlete támadt. Munka közben egész nap az járt az eszében. Végül úgy döntött, megpróbálja. Másnap ki is próbálja, beválik-e az ötlete.

(Folytatása következik)