Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus misszionáriusai

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Mindenkit szeret Isten? Igen. Az apostolok korában azonban nem mindenki hitte ezt. Ha akkor éltél volna és nem zsidó lettél volna, akkor pogánynak neveztek volna. A Jézusban nem hívő zsidók többsége biztos volt benne, hogy a pogányok nem juthatnak Isten országába. Jézus követői azonban megtanulták, hogy ez nem igaz.

Az apostolok korában szinte minden általuk ismert városban éltek zsidók. Amikor a Jézusban hívő zsidók azokba a városokba menekültek, misszionáriussá váltak. Mindenkinek beszéltek Jézusról, és sokan, zsidók és pogányok is Jézus követése mellett döntöttek. Ezek az új hívők is mindenkinek beszéltek Jézusról, ahová csak mentek. Ez a misszionáriusok dolga.

Az egyik város, ahová a hívők menekültek a hatalmas, fontos város, Antiókhia volt. Rövidesen ott is sokan hittek már Jézusban. ApCsel 11:20-21.

A jeruzsálemi egyház vezetői hírét vették az antiókhiai gyülekezet növekedésének és odaküldték Barnabást, hogy segítse őket. 22. v.

Barnabás örömmel látta, hogy megáldotta Isten az antiókhiai gyülekezetet. Mi történt ott prédikálásának hatására? 23-24. v.

Barnabás hamarosan felismerte, még nagyobb segítségre van szüksége, és pont a legalkalmasabb személyre gondolt. Tanulmányunk hátralévő részéből megtudjuk majd, ki volt az.

 További elmélkedésre: Mivel foglalkoznak a misszionáriusok? Gyerekek is lehetnek misszionáriusok? Hogyan?

HÉTFÖ

Barnabás Antiókhiában dolgozott, és segítségre volt szüksége. Egyre több ember szerette volna megismerni Jézust, ezért Barnabásnak szüksége volt valakire, aki a tanításban és prédikálásban segítségére lesz. Arra a személyre gondolt, aki a legmegfelelőbb lenne erre, Saulra.

Saul viszont egy másik városban volt, sok száz kilométerre. Képes lesz vajon Barnabás megtalálni őt? Elhatározta, hogy megpróbálja, és úgy is tett. Saul elment Barnabással Antiókhiába és Isten gazdagon megáldotta munkájukat. Milyen néven kezdték emlegetni Antiókhiában Jézus követőit? ApCsel 11:25-26.

A papok nem akarták, hogy az emberek kereszténnyé váljanak. Barnabás és Saul mégis egy egész esztendőn át együtt dolgozott Antiókhiában, ahol nagyon sokan kereszténnyé lettek. Ezek a keresztények másokat is tanítottak Jézusról.

A Szentlélek szólt az antiókhiai gyülekezet vezetőinek, arról, hogy Barnabás és Saul Isten kiválasztott, különleges munkásai lesznek. Hogyan szentelték fel őket a különleges munkára? ApCsel 13:2-3.

Az ily módon felszentelt férfiaknak teljes szívükből szeretniük kellett Jézust. Jó vezetőnek kellet lenniük, és tiszteletreméltó, jó példát mutatniuk. Isten szándéka velük, hogy a Bibliából tanítsák az embereket és segítsenek nekik felkészülni a Jézussal való találkozásra, ami hamarosan bekövetkezik.

 További elmélkedésre: A „keresztény” szó krisztus nevéből származik, igaz? Ha valaki kereszténynek vallja magát, az azt jelenti, hogy hisz Jézusban, Őt követi és olyanná szeretne válni, mint Ő. De ilyen vajon mindenki, aki azt állítja magáról, hogy keresztény?

KEDD

Felszentelésük után Barnabás és Saul sok helyre ellátogattak és missziós munkát végeztek. ApCsel 13:3.

Nem volt könnyű misszionáriusnak lenni. Időnként hajóval utaztak, máskor sok-sok kilométert gyalogoltak kihalt, poros utakon. Gyakran éheztek és szomjaztak, sokszor nagyon elfáradtak. Mégsem panaszkodtak. Zsinagógákban prédikáltak a népnek Jézusról, aminek hatására egyre többen hittek Őbenne.

Egyik helyen a római prokonzul kíváncsi lett, miről tanít Barnabás és Saul. Az apostolok örömmel beszéltek a római helytartónak Jézusról, de Sátán megpróbálta leállítani őket. Egy Elimás nevű embert használt fel erre, aki hamispróféta és varázsló volt. (A varázsló Sátán erejével tesz csodákat.) A prokonzul addig megbízott Elimásban, mert nem tudta, hogy üzenetei Sátántól származnak. 6-7. v.

Elimás hallotta, amit az apostolok a prokonzulnak Jézusról mondtak és mindenáron meg akarta akadályozni, hogy a római főember higgyen nekik. 8. v.

Saul egyenesen Elimásra nézett és a Szentlélek adta szájába a szavakat. Mi történt Elimással? 9-12. v.

 További elmélkedésre: Sátán újabb csatát veszített. Hát nem örülsz, hogy Jézus erősebb, mint Sátán?

SZERDA

Barnabás és Saul valódi misszionáriusok voltak. Ez azonban nem volt mindig könnyű. Sátán mindent megtett, amit csak tudott, hogy visszatartsa az embereket a Jézusba vetett hittől. Mégis egyre többen lettek kereszténnyé.

Észrevetted, milyen néven nevezi az ApCsel 13:9. igevers Sault? Saulnak két neve volt, Pálnak is hívták. A történet folytatásában a Biblia Pálként említi, tehát mostantól mi is így beszélünk róla.

Egy másik városban, Antiókhiában Pál és Barnabás szombatnapon bementek a zsinagógába. A zsinagóga vezetője megkérdezte, van-e valami mondanivalójuk a népnek. 14-15. v.

Mit gondolsz, örült ennek Pál és Barnabás? Ó, igen! Örömmel beszéltek azoknak az embereknek Jézusról. 16. v.

Pál apostol erőteljes beszédet mondott. Az Ószövetségből bizonyította, hogy Jézus a valódi Messiás, és Ő az egyetlen, aki megmenthet minket. Hallgatósága meggyőződött róla, hogy igazat szól. Mi történt, miután Pál befejezte prédikációját? 42-44. v.

Milyen izgalmas! A Jézusról szóló jó hír egyre terjedt. Sátán természetesen nem örült ennek. A vallási vezetők nemsokára felfordulást szítottak, Pálnak és Barnabásnak távoznia kellett.

 További elmélkedésre: Választások, döntések. Az emberek mindenütt döntéseket hoztak, ugye? Manapság is ezt teszik az emberek?

CSÜTÖRTÖK

Antiókhiából Pál és Barnabás Ikóniumba ment, ahol szombaton a zsinagógában Jézusról Prédikáltak, akárcsak Antiókhiában. Akik nem akartak Jézusban hinni, itt is haragot próbáltak szítani az apostolok ellen. ApCsel 14:1-2.

Ők azonban tovább prédikáltak, tanítottak és Jézus csodákat tett általuk. 3. v.

Az emberek figyeltek és hallgattak. Egyesek hittek Jézusban, mások pedig nem. Akik nem hittek, csatlakoztak a vallási vezetőkhöz, és az apostolok megölését tervezték. 4-5. v.

Néhány barátjuk figyelmeztette Pált és Barnabást a készülő merényletre, ezért gyorsan elhagyták a várost. Más városokban is folytatták a prédikálást és tanítást? Ó, igen! 6-7. v.

Többek között Listrába is ellátogattak, ahol nem volt zsinagóga és a lakosok többsége bálványimádó pogány volt. Néhányan mégis meghallgatták az apostolokat. Pál éppen Jézusról beszélt a népnek, amikor észrevett egy nyomorék embert, aki odaadóan hallgatta őt. A férfi születése óta béna volt, soha sem tudott járni. Pál apostol látta rajta, hogy elhiszi a csodálatos dolgokat, amiket Jézusról mondott. Mit tett ezért Pál, és mi történt? 8-10. v.

 További elmélkedésre: Mit hittek a pogányok a csodatétel láttán? Holnap megtudjuk.

PÉNTEK

Pál apostol szolgálata által Jézus meggyógyított egy nyomorék férfit Listrában. Miközben a pogány sokaság izgatottan kiáltozott, Pál és Barnabás a szállásukra indultak egy kis pihenőre. Váratlanul zajt és zeneszót hallottak kintről.

Kimentek megnézni, mi folyik ott, és azt hallották, hogy pogány istenségek nevein szólítja őket a tömeg. A pogányok azt hitték, hogy két bálványistenük jött le hozzájuk az égből. A tömeg vad izgalomban tombolt. A papjuk áldozatot akart bemutatni Pál és Barnabás tiszteletére. Milyen szörnyű! ApCsel 14:11-13.

Pál és Barnabás ruháik megszaggatásával fejezték ki érzéseiket a történtek miatt. Pál ezt kiáltotta: „Férfiak, miért művelitek ezt? Mi ugyanolya emberek vagyunk, mint ti. Azért jöttünk, hogy az igaz Istenről beszéljünk nektek.” 14-15. v.

A sokaság nagy nehezen abbahagyta az apostolok istenítését. 18. v.

Nem sokkal később ugyanazok, akik dicsőíteni akarták Pált, már a halálát tervezték. Vajon miért? Kit használt fel Sátán, hogy ilyen gyorsan megváltoztassa az emberek véleményét? 19. v.

Ám néhányan Listrában is elfogadták Jézust és hűségesek voltak hozzá. Jézus most újabb csodát tett. Hogyan mutatta meg, még nem érkezett el Pál érte végzett eredményes missziómunkájának a vége? 20. v.

Pál és Barnabás másnap távoztak Listrából.

 További elmélkedésre: Mondd el, amire csak emlékszel, mi történt Pállal és Barnabással e heti történeteinkben? Hogyan mutatta meg Jézus, hogy velük van, pontosan, ahogy megígérte. Ma is ott van Jézus hűséges misszionáriusai mellett?

 

 

 

Történet sarok

Ismeretlen szerző írása: Átdolgozta: Amy Sherrard

Hogyan mentette meg Johnny a vonatot - 2. rész

 

Johnny teljesen egyedül volt a dombon lefelé guruló vasúti kocsiban. Egy gyorsvonat közeledett az állomás felé ugyanazon a sínpáron és Johnny tudta, hogy ebből szörnyű szerencsétlenség lehet. Ő minden bizonnyal meghal és még sokan a közeledő gyorsvonat utasai közül is. Mit tehetne most?

Hirtelen eszébe jutottak édesanyja szavai. Térdre hullva imádkozni kezdett: „Kérlek, Jézus, segíts rajtam! Kérlek, tegyél valamit!”

Amikor Johnny felállt, észrevette apja piros jelzőlámpáját a kályha mellett. És a lámpa világított. Gyorsan fogta a lámpást és a kocsi végébe, a peronra sietett vele. Ó, mennyire remélte, hogy a gyorsvonatból észreveszi valaki!

A gyorsvonat fűtője a pályát figyeltre. Észrevette a himbálózó vörös fényjelzést és gondolta, hogy valami baj lehet.

„Veszély előttünk!” – kiáltott le a masinisztának. A mozdonyvezető meghúzta a féket és amilyen gyorsan csak tudta, leállította a vonatot. Amikor Johnny elszabadult vagonja közelebb ért, egy mellékvágányra terelték a gyorsvonat elől, ahol rövidesen biztonságban meg is állt. A veszély elmúlt. Johnny remegve gondolt rá, milyen gyorsan megválaszolta Jézus az imáját.

Johnny figyelte a gyorsvonatból kikászálódó utasokat és hallotta félelemmel teli kérdéseiket: „Mi történt? Mi történt?”

Mikor meghallották, mi történt, mindnyájan a piros jelzőlámpát kezében tartó fiú felé fordultak, aki az elszabadult kocsi külső peronján állt. Egyre csak örvendeztek. Tisztában voltak vele, hogy Johnny megmentette az életüket. Johnny pedig tudta, hogy valójában Jézus volt az, aki segített neki rájönni, mit tegyen.

A gyorsvonattal visszavitték Johnnyt az állomásra, ahol édesapja aggódva várta a fejleményeket. Ó, milyen hálás volt az apa, amikor meglátta, hogy fia épségben van! A boldog kisfiú és apukája nemsokára kéz a kézben sietett hazafelé.

Aznap este a család hálát adott Jézusnak, amiért megválaszolta a nyolcéves kisfiú imádságát. Tudták, hogy Jézus vezette rá Johnnyt, hogy a lámpást lengesse, s ezzel oly sok életet megmentsen.

Mi talán soha nem fogunk olyan izgalmas módon, sok emberen segíteni, ahogy Johnny azon az éjszakán, de ha megtanuljuk, hogyan legyünk jó segítők nap, mint nap, örömet okozunk Jézusnak, és másokat is boldoggá teszünk vele.

Ugye te is tanulod, hogyan legyél jó segítő?

Vége