Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Feltámadt az Úr!

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus pénteken meghalt értünk, és vasárnap korahajnalban kijött sírjából. Életben volt!

A sírját őrző katonák tudták, hogy Jézus életben van, mert látták Őt kijönni. Mégis elfogadták a főpapok által ajánlott pénzt, és azt hazudták, hogy Jézus tanítványai lopták el a holttestét, míg ők elaludtak. Az őrségben elalvó katonákra kivégzés vár, ezért a papok megígérték nekik, hogy közbenjárnak értük Pilátusnál.

Sem a papok, sem a katonák nem tudták, hogy valaki már sietve tájékoztatta Pilátust a történtekről, és ő nagyon megrémült. A papok beszámolójáról tudta, hogy hazugság, és nem is ígért védelmet a katonáknak, amíg maga is ki nem kérdezte őket.

A katonák féltek Pilátusnak hazudni, ezért mindent elmondtak neki, ahogyan történt. Pilátus tudta, hogy őszintén beszélnek. Attól kezdve egészen haláláig Pilátusnak nem volt egy perc békessége sem. Tisztában volt vele, hogy Isten fiának kivégzését engedélyezte.

Jézus halála után az asszonyok követték a keresztről leszedett testét a sírboltig azon a péntek délutánon. Vasárnap korahajnalban még több illatos fűszerrel akarták megkenni Jézus testét. Mária Magdaléna volt az utolsó az asszonyok közül, aki pénteken otthagyta a sírt és az első, aki vasárnap hajnalban visszatért oda.

Még fel sem kelt a nap, amikor Mária a sír felé igyekezett. Hirtelen ragyogó fényesség támadt az égen és a föld is megremegett. Mária bizonyára kíváncsi volt, mi történhetett. Azon is eltöprengett, vajon ki hengeríthette el a sírbolt bejáratát fedő hatalmas követ.

Képzeljük csak el Mária meglepetését, amikor a sírhoz érkezett! Senkit sem látott, de a nagy kő el volt mozdítva. Gyorsan elszaladt és elmondta Péternek és Jánosnak, hogy Jézus testét elvitték a sírból. Nem tudta, valójában mi is történt. Jn 20:1-2.

 További elmélkedésre: Te mit éreztél volna Mária helyében?

HÉTFÖ

Jézus sírjától Mária Péterhez és Jánoshoz sietett, hogy beszámoljon arról, amit ott látott. Eközben asszonyok újabb csoportja érkezett az illatos kenetekkel. Ők is nagyon meglepődtek és összezavarodtak az elmozdított kő és az üres sír láttán. Lk 24:1-3.

Hirtelen megérezték, hogy nincsenek egyedül. 4-8. v.

Az angyalok elmondták nekik, hogy Jézus életben van. Az asszonyok elsiettek, hogy tájékoztassák a tanítványokat. Kivel találkoztak útközben? Mt 28:8-10.

Az üres sír hallatán Péter és János is azonnal odasiettek, hogy a saját szemükkel bizonyosodjak meg róla, Mária valóban igazat szólt. Jn 20:2-10.

Mária azonban még mindig nem tudta, hogy Jézus életben van. A többi asszony találkozott vele, de ők már nem voltak ott, amikor Mária visszatér a sírhoz. A papok és a katonák tudták, de ők Jézus tanítványait vádolták a hazugsággal, hogy ellopták Jézus holttestét. A tanítványok most természetesen féltek, hogy mi lesz velük.

 További elmélkedésre: Olvassuk el ismét a következő igeverseket: Jn 20:6-7! Jézus nem dobta egyszerűen a földre halotti lepleit, hanem gondosan összehajtogatta őket. Mit mond ez arról, milyen fontos tisztának és rendesnek lennünk? Mi a helyzet a te ruháiddal és a szobáddal?

KEDD

Mária, aki követte Pétert és Jánost az üres sírbolthoz, még ottmaradt, miután a két tanítvány visszatért Jeruzsálembe.

Mária sírva gondolta végig a történteket. Hová vihették Jézus testét? Mi történhetett vele? Ő szívesen gondoskodott volna róla. Végül is Lázár sírja üres, oda is helyezhetné. Benézett a sírba és két ember-formájú angyalt látott. „Asszony, miért sírsz?” – kérdezték tőle, és ő elmondta nekik. Amikor megfordult, egy másik embert látott a kertben állni, aki ugyanezt kérdezte tőle. Jn 20:11-15.

Mária a könnyin át nem ismerte fel Jézust. Ám a hangjára azonnal ráismert, amikor Jézus kedvesen a nevén szólította. 16-17. v.

Jézusnak akkor nem volt több ideje beszélgetni. Képzelheted mégis, milyen izgatottan szaladhatott vissza a tanítványokhoz Mária.

Mostanra a tanítványokkal már kétszer is tudatták, hogy Jézus életben van és Galileában várja őket. Még azt is mondta, hogy Péterrel mindenképpen közöljék, mert tudta, milyen szörnyen érzi magát tanítványa amiatt, amit csupán két napja tett. A tanítványok azonban még mindig nem hitték el, hogy Jézus él. Azt gondolták, az asszonyok csak képzelődnek.

 További elmélkedésre: Míg a tanítványok féltek és szomorkodtak, Jézus találkozott drága Atyjával a Mennyben. Megtartotta ígéretét. Emberré lett és soha egyetlen bűnt sem követett el. Önként meghalt helyettünk. Most már mindörökre életben van és mindazért, amit véghezvitt, képes erőt adni nekünk, hogy úgy éljünk, mint Ő.

SZERDA

Sokan azt állítják, hogy halálunk után a Mennybe megyünk. Jézus vajon azt tette? Nem. Mondta is Máriának, hogy még nem volt ott. Utána azonban találkozott a mennyei Atyával és hallhatta tőle, hogy a tervük bevált. Megtartották ígéretüket. Ez a világ nem lesz Sátáné. És Jézus segítségével, mi sem leszünk Sátáné. El tudod képzelni, micsoda boldog találkozás lehetett az? Jn 20:17.

Mielőtt azonban Jézus visszatért volna a Mennybe, hogy az igazi Szentélyben a mi Főpapunk legyen, tanítványainak meg kellett bizonyosodniuk róla, hogy valóban életben van. Fel kell készítenie őket arra a különleges ajándékra is, amit neki szánt. Ő már mindörökre emberi lény és egyben Isten is lesz. Emberként nem tud mindnyájukkal együtt lenni, úgy, mint földi életében. A csodálatos ajándék azonban, amit nekik fog adni, mindig velük lesz majd az Ő nevében.

Még aznap délután Jézus ismét a Földön volt. Tudta milyen ijedtek és zavarodottak a követői és meg akarta vigasztalni őket. Ketten közülük bánatosan bandukoltak hazafelé a göröngyös úton vasárnap késő délután. Jézus ezért csatlakozott hozzájuk és megkérdezte miről beszélgetnek és miért búslakodnak. Lk 24:13-17.

A két tanítvány meglepődött és elcsodálkozott Jézus kérdésén. Hogy-hogy van, aki nem tudja, mi történt azon a hétvégén? 18. v.

 További elmélkedésre: Sok mindent kellett Jézusnak azzal a két tanítvánnyal megértetnie, és ha tudták volna, ki is Ő, akkor izgatottságuk miatt nem tudtak volna rendesen odafigyelni.

CSÜTÖRTÖK

Jézus két követőjével gyalogolt Emmaus felé, akik nem ismerték fel Őt. Megkérdezte tőlük, miért szomorkodnak és ők mindent elmondtak neki Jézusról és arról hogyan foszlottak semmivé reményeik az új ország megalapításáról, amikor Jézust keresztre feszítették. Az üres sírboltról is beszámoltak neki, és mindenről, amit az asszonyoktól hallottak. Lk 24:19-24.

Jézus ezután felidézte nekik mindazt, amit a próféták írtak a Messiásról évszázadokkal eljövetelének ideje előtt. Egészen Mózes írásaiig visszatekintett. Emlékeztette őket a bárányáldozatok jelentőségére és a mennyei Szentélyben folyó gyönyörű szolgálatra. 25-27.v.

A próféták nagyon sok mindent elmondtak előre Jézusról: hol fog megszületni, hogyan gyógyítja és segíti az embereket, és hogyan fognak az emberek bánni vele. Még azt is leírták, meddig fog élni, és hogy egyik barátja elárulja Őt, és hogyan fog meghalni.

A tanítványok lelkesen hallgatták és szívük egyre jobban megtelt reménnyel. Mintha eddig vakok lettek volna, és most hirtelen megjött volna a szemük világa.

Már szinte besötétedett, mire Jézus befejezte a Szentírásban róla szóló írások magyarázatát. Amikor a faluhoz értek, Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni. Ők azonban kérlelték, hogy maradjon velük. 28-29. v.

Mi történt, miután leültek egyszerű vacsorájuk mellé? 30-31. v.

 További elmélkedésre: Sokan azt hiszik, hogy az Ószövetség nem sokat beszél Jézusról. Pedig az egész Biblia Jézusról szól. Az ószövetség előre mutat első eljövetelére és az értünk vállalt szenvedésére és halálára. Mind az Ó-, mind az Újszövetség Jézus második eljövetelére mutat, amikor majd magával visz minket a Mennybe.

PÉNTEK

Feltámadása napjának estéjén Jézus két Emmausba, hazafelé igyekvő követőjével beszélgetett útközben. Egészen addig nem ismerték fel Jézust, míg a vacsorához nem láttak. Amikor aztán hirtelen rájöttek, ki az, Jézus azonnal el is tűnt előlük. Lk 24:31-32.

A vacsoráról el is feledkeztek. Alig várták, hogy visszaérjenek Jeruzsálembe és beszámoljanak a többi tanítványnak. Tudták, hogy a késői óra ellenére is ébren találják őket. Sötét volt már és veszélyes volt a meredek, göröngyös ösvényen járni. Nagyon fáradtak voltak, de arról is elfeledkeztek.

Nem tudták, hogy Jézus végig közvetlenül mellettük volt, miközben botladozva siettek az úton, amit néha elvétettek, s újra megtaláltak. Mire végre Jeruzsálembe értek, a felső szoba ajtaja már zárva volt. Kopogtattak, de odabent teljes csend honolt, és senki sem felelt.

A tanítványok bezárkóztak a felső szobába, mert féltek, hogy a zsidók mit tesznek velük. Amikor az egyik tanítvány megmondta a nevét, gyorsan beengedték őket és ismét bezárták az ajtót. Csodálatos hírük volt a többiek számára. Láthatatlanul Jézus is ott volt velük. 33-35. v.

A szoba hirtelen elcsendesedett. Mi történt? 36-37. v.

Drága, türelmes Jézusunk! Megmutatta nekik a szögek nyomait a kezén és a lábán. Mivel még mindig kételkedtek, ennivalót kért tőlük, bizonyítandó, hogy nem szellem, hanem még mindig emberi lény. 38-43. v.

 További elmélkedésre: Jézus végül meggyőzte tanítványait, hogy Ő ugyanaz az ember, akit több mint három éven át ismertek. Majd elmagyarázta nekik a róla szóló próféciákat 44-46. v., és ők, most először meg is értették.

 

 

 

Történet sarok

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”

(írta: Kymberlee Smith)

 Doktor Bizalom

.

Már beszéltünk a hét természetes gyógymódról, amiket Istentől kaptunk szervezetünk tökéletes működésének megőrzésére. Ezek az „orvosok” a táplálkozás, a testmozgás, a tiszta víz, a napfény, a mértékletesség, a friss levegő és a pihenés. Az utolsó, amiről beszélünk, az Istenben való bizalom. A végére hagytuk a legfontosabb egészségmegőrző doktort. Ha valóban egészségesek, és boldogok akarunk lenni, bíznunk kell Istenben! Ő a mi szerető teremtőnk, és a legjobb barátunk szeretne lenni. Íme, néhány módszer, hogyan legyünk barátságban Istennel.

A Biblia Isten szeretetéről, nekünk szóló levél

 

Mindnyájunk számára sok-sok ígéretet tartalmaz. Megismerhetjük belőle azok csodálatos történeteit, akikre Ő viselt gondot. Amikor arról olvasunk, hogyan választotta szét Isten a Vörös-tengert, hogy az izraeliták megmeneküljenek, hogyan zárta be az oroszlánok száját a veremben, hogy Dániel életben maradjon, hogyan mentette ki Pált és Silást a börtönből, felismertjük, hogy Isten velünk is törődik.

Isten azt akarja, hogy beszélgessünk vele

 

Szeretné, ha elmondanánk neki, miért vagyunk hálásak és mire van szükségünk. „Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein”. 1Pét 3:12. Isten a barátunk. Bármikor beszélgethetünk vele.

  A természet Isten második könyve

Mindenütt Isten által teremtett, csodálatos dolgok vesznek körül bennünket. Elgondolkodtál már azon, hogyan tudnak a madarak repülni? Isten üreges csontokkal és üreges szárú tollakkal teremtette őket, és még légzsákokat is adott nekik, amitől repülni tudnak és erősek is lesznek. Az emberek már sok-sok éve tanulmányozzák a madarak felépítését, hogy repülőgépeket készítsenek. Az ember azonban még ma sem tud olyan repülőgépet építeni, ami képes lenne mindarra, amit a madarak tesznek egész álló nap. Ha látjuk, hogy Isten mindent megad a madaraknak, amire szükségük van, könnyen beláthatjuk, hogy rólunk is tud gondoskodni. Ahogy a Biblia mondja: „Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.” Mt 10:29-31.

Egészítsd ki a mondatokat!

Isten a teremtés _____________ -dik napján teremtette az embert.

Ha valóban egészséges és boldog akarsz lenni, __________ kell Istenben, mert Ő a ____________.

Az segít, hogy Isten a barátunk legyen, ha olvassuk Isten __________ -t. és __________ ban beszélgetünk vele.

Máté evangéliuma 10. fejezetében a ____ -_____ versekben olvashatjuk, hogy Isten tudta nélkül egyetlen verebecske sem esik le a földre, és Ő még azt is tudja hány _________ van a fejünkön!