Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Péter megtagadja Jézust

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus a Gecsemané-kertben hűen követte a tervet, amit az Atyával közösen állítottak fel a megmentésünkre, miszerint Jézus hal meg helyettünk, hogy nekünk ne kelljen. Bűneink szörnyű terhe azonban hatalmasabb volt, minthogy Jézus emberi természete el bírta volna viselni. Ezért komoly imáira válaszul egy angyal sietett segítségére, és megerősítette Őt. Ha az angyal nem jött volna, Jézus ott a kertben meghalt volna. Jézus akkor visszament oda, ahol Péter, Jakab és János aludt. Miközben velük beszélt, már hallotta a közeledő csőcselék zaját, és tudta, hogy érte jönnek. Mk 14:42-43.

Amikor odaértek, Jézus előrelépett tanítványi közül. Mit kérdezett a tömegtől? Jn 18:4-6.

Miért rogytak földre az emberek? Azért, mert a hatalmas angyal, aki megerősítette Őt, Jézus és a tömeg közé állt. A Jézust övező ragyogó fényártól hátratántorodtak és szinte holtan rogytak a földre. Jézus könnyen megszökhetett volna, míg az emberek a földön voltak, de nem tette. Amikor a ragyogás eltűnt, gyorsan talpra ugrottak és Jézus ismét szólt hozzájuk. 7. v.

Jézus azt mondta a csőcseléknek, hogy Ő az, akit keresnek, a tanítványait pedig ne tartóztassák le. Milyen szerető és figyelmes volt!

Júdás azt mondta a tömegnek, hogy arcon fogja csókolni azt, akit el kell fogniuk. Mk 14:44.

Júdás tehát Jézushoz lépett, mintha nem is a tömeggel jött volna. Megfogta a kezét és megcsókolta, ráadásul úgy tett mintha sírna a történtek miatt. Lk 22:47-48.

 További elmélkedésre: Ki tudta még, hogy Júdás csak tetteti, hogy szereti Jézust?

HÉTFÖ

Amikor a csőcselék látta, hogy Júdás megcsókolja Jézust, arcátlanul megragadták Őt és hátrakötözték a kezét, mint egy bűnözőnek. A tanítványok megdöbbentek és harcra készen álltak. Lk 22:49.

Péter még a kardját is kivonta. Mi történt azután? Jn 18:10.

A jó és a rossz angyalok mind feszülten figyeltek akkor éjjel. Jézus elmondta Péternek, hogy Atyja angyalai meg tudják védeni Őt a csőcseléktől. De hogyan menthetne meg Jézus minket, ha megengedi, hogy az angyalok megvédjék? Mt 26:52-54.

Málkus, a szolga, akinek Péter levágta a fülét, valószínűleg üvöltött a fájdalomtól. Jézus azonnal kiszabadította a katonák által előzőleg megkötözött kezét, és meggyógyította a szolga fülét. Lk 22:51.

A tanítványok nagyon csodálkoztak, hogy Jézus engedi magát fogolyként elhurcolni. Miért nem védi meg magát? Mérgesek voltak és féltek. Péter, aki nemrég még kérkedett, hogy ő soha nem fogja Jézust elhagyni, azt javasolta, fussanak el, mielőtt a csőcselék őket is elfogja. Ezért mind elszaladtak és otthagyták Jézust egyedül a goromba csőcselékkel. Mk 14:50.

 További elmélkedésre: Könnyű azt állítani, hogy mi soha nem tennénk olyant, amikor valaki más rosszat tesz? Pedig tetteinkkel, sőt még szavainkkal is megbánthatjuk Jézust és a többieket.

KEDD

Jézus egymagában állt a durva csőcselékkel szemben a Gecsemané-kertben, mert ijedt tanítványai mind elfutottak és otthagyták őt egyedül.

Megkötözött kézzel Annás, a főpapi család feje elé vitték Jézust. Most a veje, Kajafás töltötte be a főpapi tisztséget. Annás rá akarta venni Jézust, hogy kimondja, Ő Isten Fia. Akkor a zsidó főtanácsa halálra ítélhetné. Ha azt is bizonyítani tudná, hogy Jézus titokban új ország alapítását szervezi, a rómaiak is kimondanák, hogy halált érdemel. Jn 18:12-13.

Jézus közölte Annással, hogy Ő soha, semmit nem tett titokban. Mit mondott még Jézus, amiért az egyik tiszt megütötte? 19-24. v.

Annás tudta, hogy Jézus igazat szólt. Azt is tudta, hogy az éjszakai tárgyalással, a többi pappal és vezetővel együtt a saját törvényeiket is megszegik.

Annás is velük ment, amikor Jézust Kajafás elé vitték. Rövidesen megérkezett a tanács néhány tagja is, és elkezdődött a tárgyalás. A papok hamis tanúkat fizettek le, hogy Jézus ellen hazudjanak. Nem sok értelme volt, mert a hamis vallomások teljesen ellentmondtak egymásnak. A papok egyre csalódottabbak és mérgesebbek lettek. Jézus pedig csendben, türelmesen állt előttük.

Végül Kajafás olyasmit mondott, amire Jézusnak felelnie kellett. Tudta, hogy válaszától feljogosítva érzik majd magukat az Ő halálra ítélésére. Mindenki feszülten figyelt. Ki meri vajon Jézus mondani az igazat?

 További elmélkedésre: Te ki mered mondani az igazat, amikor tudod, hogy bajba kevered vele magad?

SZERDA

Jézus a zsidók főtanácsa, a Szanhedrin előtt állt kihallgatáson és Kajafás éppen olyasmit kérdezett tőle, amire felelnie kellett. Mi volt a kérdés, és mit válaszolt rá Jézus? Mt 26:63-64.

Beszéd közben Jézus egyenesen Kajafásra nézett, aki egy pillanatra megrettent. Rádöbbent, hogy Jézus belelát gonosz lelkébe. Tudta, hogy egy szörnyű napon meg kell majd állnia bírája előtt, és az a bíró Jézus lesz. Valójában úgy érezte, mintha mindez éppen akkor történne.

Kajafás próbálta gyorsan elhessegetni rettenetes gondolatait, de azok vele maradtak, amíg csak élt. Úgy tett, mintha nagyon megdöbbentette volna Jézus kijelentése, hogy Ő Isten Fia, és olyasmit tett, amit egy főpapnak soha nem lett volna szabad. Megszaggatta gyönyörű főpapi köntösét. Jézus nagyon szomorú volt. Ó, bárcsak átadnák neki makacs szívüket a büszke papok és vezetők! 65-66.v.

Mivel a Szanhedrinnek nem volt joga éjszaka ítéletet hozni, napkelte után ismét össze kellett ülniük. Addig egy fogdában helyezték el Jézust, ahol durva, kegyetlen emberek bántották és csúfolták. 67-68.v.

 További elmélkedésre: Mikor rosszabb a büntetés, amikor tudod, hogy rászolgáltál, vagy amikor tudod, hogy nem érdemled meg? Jézussal melyik történt?

CSÜTÖRTÖK

Gonosz férfiak bántották és gúnyolták Jézust, mialatt arra várt, hogy a Szanhedrin ismét összeüljön. Valami azonban még ennél is jobban bántotta Őt.

Miután a tanítványok Jézust egyedül hagyva szétfutottak, Péter és János visszatért és követték a csőcseléket a tanácsterembe. Jn 18:15-16.

A papok tudták, hogy János Jézus tanítványa, de remélték, hogy a látottak alapján meggondolja magát vele kapcsolatban. János egy csendes sarokban talált helyet, a lehető legközelebb Jézushoz, ahonnan jól láthatta és hallhatta Őt.

Péter kint maradt az udvaron és a tűz mellett melegedett. Úgy tett, mintha csak a goromba tömeghez tartozna. Egy szolgálóleány azonban látta, hogy Jánossal együtt érkezett. Mit mondott a leány és felelt rá Péter? Mk14:66-68.

Rövidesen egy másik lány is felismerte Pétert és szólt a körülötte ülőknek. Péter ezúttal káromkodva állította, hogy nem ismeri Jézust. Nagyon félt. Mt 26:71-72.

A harmadik, aki felismerte Pétert, annak a szolgának a rokona volt, akinek Péter levágta a fülét a Gecsemámé-kertben. Látta ott Pétert, és most fel is ismerte. Mit mondott Péter ezúttal átkozódva és káromkodva? Jn 18:26-27.

 További elmélkedésre: Péter azzal hencegett, hogy akár meg is halna Jézusért. Mégis, akkor éjjel háromszor is letagadta, hogy egyáltalán ismerné Jézust. Hogyan tagadhatjuk meg Jézust szavaink és tetteink által?

PÉNTEK

Péter megpróbált úgy tenni, mintha egyáltalán nem is ismerné Jézust. Pedig valójában szörnyen érezte magát látván, ami Mesterével történik. Amikor másodszor is megszólalt a kakas, Péternek eszébe jutott, mit mondott neki Jézus. Mk 14:30.

Jézus is meghallotta a kakas kukorékolását és dühös bíráitól elfordulva Péterre tekintett. Ugyanabban a pillanatban Péter is Jézusra nézett.

Jézus arckifejezése nem azt mutatta, hogy: „Ugye, megmondtam!”. Sokkal inkább bánat, sajnálat, együttérzés és megbocsátás tükröződött rajta, mintha csak ezt mondta volna: „Szeretlek Péter és sajnállak. Megbántottál, de megbocsátok neked. Szomorú vagyok miatta, de nem haragszom.” És Péter szíve összetört ettől a pillantástól.

Péter talán eltakarta arcár, ahogy megrohanták az emlékek. Amikor újra felpillantott egy durva kezet látott, amely éppen készült pofon ütni Jézust. Péter azonban tudta, hogy amit ő tett, az jobban fáj Jézusnak, mint a pofon. Zokogva megfordult és egyedül nekivágott az éjszakának. Mt 26:75.

Péter nem tudta, hová megy és nem is törődött vele. Végül a Gecsemánké-kertben találta magát, ugyanott, ahol Jézus nem sokkal azelőtt szenvedett. Most még több emlék ötlött Péter eszébe. Ó, bárcsak ébren maradt volna, és imádkozott volna! Bárcsak ne lett volna akkora az önbizalma!

Péter könnyek között, önmagát gyűlölve rogyott a földre éppen ott, ahol Jézus szenvedett és csaknem meghalt. Gyávasága ellenére őszintén szerette Jézust. Hogyan is bocsáthatna meg valaha is neki Jézus? Tudta, nem méltó már a tanítványságra.

 További elmélkedésre: Mivel mutatta meg Jézus, hogy Ő jobban ismeri Pétert, mint a tanítvány saját magát? Jobban ismer Jézus minket, mint mi önmagunkat? Hogy érzed magad, amikor a szüleid figyelmeztetnek rossz szokásaidra, amiket el kell hagynod? Vitatkozol velük?

 

 

 

Történet sarok

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”

(írta: Jana Smith)

 Doktor Napfény

.

A teremtés hetének negyedik napján teremtette Isten a napfényt. A Nap meleget és fényt ad nekünk, segíti a termények, ennivalóink növekedését. Mindnyájan tudjuk, hogy a napfénytől érik szép pirosra a paradicsom és édesre a magas kukoricaszáron termő csövek szemei. Isten úgy teremtette meg a napfényt, hogy szervezetünkre is csodálatos hatással legyen.

Napfény Doktor segíti szervezetünket a D- vitamin előállításában. Néha egyenesen „napfény-vitamin”- ként emlegeti a D- vitamint. A D-vitamin elősegíti az élelmiszerekkel bevitt kalcium hasznosulását. A kalcium szükséges az erős és egészséges csontozat felépítéséhez és megőrzéséhez.

Doktor Napfény a bőrünket érő kisebb sérülések, vágások, karcolások begyógyulását is elősegíti. Ha karcolás, vagy vágás van bőrösön, engedd, hogy napfény doktor rátekintsen minden nap és hamarabb be fognak gyógyulni.

 

Napfény Doktor elpusztítja a kórokozókat is Ez nagyon fontos, mert láthatatlanul mindenütt ott nyüzsögnek a bacilusok. Ügyelj rá, hogy minden nap töltsél időt a friss levegőn és a napon! Aki sokat tartózkodik szabad levegőn, a természetben, az ritkábban fázik meg és egyéb betegségeket sem kap el olyan gyakran, mint aki a szobába zárva él.

 

 

Kösd össze vonallal az egymáshoz tartozó mondatrészeket!

Napfény Doktor segít szervezetünknek                       a kórokozókat.

Isten a negyedik napon                                                 az erős, egészséges csontok felépítésében.

Doktor Napfény elpusztítja                                            a D-vitain előállításában.

A D-vitamint gyakran                                                     megkötni a kalciumot.

A napfény segíti a kisebb                                             teremtette a napfényt.

A D-vitamin segít beleinkben                                       „napfény-vitaminnak” is nevezik.

A kalcium segít szervezetünknek                                 vágások és karcolások gyógyulását