Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Hogyan használjuk tálentumainkat Jézusért?

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Hogyan keresik az emberek a pénzt? Egyeseknek azért van pénzük, mert kapták. A legtöbb embernek azonban, ha pénzhez szeretne jutni, tennie kell érte valamit, például dolgozni. Ha bankba teszed a pénzedet, kamatot fizetnek rá, amiért felhasználhatták a te tulajdonodat arra, hogy még több pénzt keressenek maguknak.

A ti Szombatiskolátoknak van valamilyen befektetési programja? Ha paradicsommagot vásárolsz, palántát nevelsz, majd kiülteted és több paradicsom is terem rajra, akkor az eladott termésért több pénzt kapsz, mint amennyit a magokra költöttél. Befektetted a pénzedet, hogy még több pénzt csinálj belőle. Ezzel pénzt kerestél.

Jézus elmondott egy példázatot az emberről, aki pénzt akart keresni. Mielőtt hosszú utazásra indult volna, pénzt adott a szolgáinak, hogy forgassák és gyarapítsák, amíg ő távol lesz. A ház ura ismerte szolgáit, tudta mire képesek és azt is tudta, mennyi pénzt adjon nekik befektetésre. Mt 25:14-15.

Jézus idejében még egyetlen talentum is nagyon sok pénzt ért. Mit csinált a pénzzel a férfi, aki öt, és aki kettő talentumot kapott? 16-17. v.

 További elmélkedésre: Mivel mutatta ki a két szolga, hogy szeretné elnyerni ura megelégedését? Tudtad, hogy a talentumok, amiket te kaptál, sokkal többet érnek, mint a Jézus példázatában szereplők?

HÉTFÖ

Jézus éppen a három szolgáról szóló példázatot mondta tanítványainak. A gazdájuk talentumokat adott nekik, hogy megsokszorozzák, mialatt ő úton lesz. Aki ötöt, és aki kettőt kapott, megduplázta a pénzt. Mit gondolsz, mi történt a szolgával, aki egyetlen talentumot kapott? Mt 25:18.

Mit csinált a gazda, amikor a hosszú utazásból hazatért? 19. v.

Először az a szolga számolt be urának, aki az öt talentumot kapta. Elmondta, hogy még ötöt keresett hozzá. Utána a másik is elmondta, hogy a kapott kettő talentumot ő is megduplázta. Mit gondolsz, örömmel távoztak ezek a szolgák uruk színe elől? 20-23. v.

Mit mondott ezután a harmadik férfi az ő egyetlen talentumáról? 24-25. v.

Elégedett volt vele a gazdája? Természetesen nem. Gonosznak és lustának nevezte szolgáját, és igaza is volt. A férfinak legalábbis bankba kellett volna tennie azt a talentumot. A bank pluszt-pénzt fizetett volna a talentum használatáért. Ezt hívják kamatjövedelemnek. A szolga azonban elrejtette, földbe ásta a talentumnyi pénzt, ahol bizony nem gyarapodott.

 További elmélkedésre: Vajon csupán a pénz szaporításáról beszélt itt Jézus? Többet érnek vajon Jézustól kapott talentumaink, képességeink a példázatban szereplő pénznél? Hamarosan kiderül.

KEDD

Jézus példázata a talentumokról a pénznél sokkal többről szól. Pénzért nem vehetjük meg egyik talentumot sem, amit Ő adott nekünk.

Míg a Földön élt, Jézus megmutatta, hogyan lehet hűséges szolgaként, az Ő országa növekedésének elősegítésére használni a tőle kapott talentumokat. Minden egyes embernek ad talentumokat és mindenki maga döntheti el, mire használja őket, akárcsak a példázatbeli szolgák.

Sokan azt hiszik, a tehetség arra való, hogy képessé tegyen valakit például az éneklésre, zongorázásra, festmények alkotására, jó eredmények elérésére vagy, hogy bármiben jobbak legyenek a többieknél. Pedig egyáltalán nem azok a legfontosabb talentumok, amiket általában különleges tehetségnek vélnek.

Jézus azt akarja, hogy két nagyon, nagyon fontos dolgot mindig tartsunk észben. Először is, egyetlen képességünk sem a sajátunk. Mindenünk Jézusé. Másodszor, Ő megengedi, hogy mi döntsük el, kinek a javára akarjuk használni képességeinket. Ha nem azt választjuk, hogy Jézusért használjuk őket, Sátán fogja felhasználni őket az elpusztításunkra.

 További elmélkedésre: Milyen talentumaink vannak? Talentum vajon a gondolkodás és a beszéd képessége? És mi a helyzet azzal, amit befolyásnak nevezünk? A befolyás azt jelenti, hogy a szavaink és tetteink segíthetnek másoknak rosszul, avagy jól dönteni. A másokra való hatás képessége mindnyájunkban megvan. Elvesztegetjük a perceket és az órákat, vagy bölcsen kihasználjuk őket? És az egészséges életmód szabályai? Te betartod őket? A pénz gyarapításának képessége is egy talentum. De vajon tudatában vagyunk, hogy a pénz sem a miénk? Olvasd el még egyszer ezt a bekezdést és számold össze, neked mennyi talentumod van!

SZERDA

Meg tudod nevezni a talentumokat, amiket Istentől kaptál? Gondoljunk csak azokra, amiket tegnap említettünk és határozzuk el, hogy Jézusért, nem pedig a saját javunkra fogjuk használni őket!

A gondolkodás és a beszéd. Fontos elsajátítani a tanulás és a gondolkodás helyes módját? Olyasmit olvasol és hallgatsz, ami jó gondolatokkal tölti fel lelkedet? Udvarias, kedves, vidám szavakkal szólsz? Megpróbálsz helyesen szólni, ha több ember előtt kell beszélned? Vagy inkább csak gyorsan elhadarod a mondandódat, és nem értik mit akarsz mondani? Vajon azt veszik észre, ahogyan mondod, és nem azt, amit ki akarsz fejezni?

A befolyás, hatásunk másokra. Ugye tudod, hogy minden szavad és tetted hatással van a saját és mások rossz, illetve jó döntéseire?

Az idő. Mindenkinek egyformán van ideje? Igen. Mindnyájunknak ugyanannyi másodperc, perc és óra áll rendelkezésünkre minden egyes nap, és mindnyájunknak döntenünk kell, mire használjuk őket. A gyerekeknek házimunkát kell végezniük, iskolába kell menniük, és így tovább. Eltékozolhatjuk-e vajon időnket azzal, hogy mindezt nem a tőlünk telhető legjobban végezzük?

Az egészség. A legtöbben megtanultuk az egészséges élet szabályait. De megtanulja-e a legtöbb ember, hogy meg is tartsa őket? Az összes többi is kárát látja, ha elveszítjük ezt a talentumunkat.

A pénz. Olvassuk el ismét Malakiás könyve 3. fejezetének 8-10. verseit, hogy felidézzük, mit tesz Isten, ha bölcsen fektetjük be a pénzét! Megígért áldása sokkal csodálatosabb, mint a pénz.

 További elmélkedésre: Hogyan szándékozol befektetni Istentől kapott talentumaidat?

CSÜTÖRTÖK

Következő történetében Jézus bárányokhoz és kecskékhez hasonlította az embereket. A pásztorok birkanyírás idején különválasztják a birkákat a kecskéktől, mert utóbbiaknak nincsen gyapja. A világ végezetekor csupán két embercsoport lesz. Akik Isten országát választották a „juhok” csoportjában lesznek, akik pedig Sátán királyságát, azok a „kecskék” csoportjába kerülnek. Mt 25:31-33.

Mit mond majd Jézus a jobb keze felől álló „juhoknak”? 34-36. v.

Hogy meglepődnek majd azok az emberek! Igazából csak a kortársai láthatták Jézust a Földön. Hogy lehet akkor, hogy ami jót másokkal tettek, valójában Jézussal tették? 37-39. v.

Mennyire mások ezek az emberek, mint a farizeusok! Egyesek ma is olyanok, mint a farizeusok, akik különbnek tartották magukat másoknál. Azt hiszik, a cselekedeteik miatt bejutnak Isten országába. Pedig egyedül Jézus érdeméért kerülhet bárki is oda.

A Jézus jobb keze felől álló emberek is sok jót tettek, de Jézus iránti szeretetből, és mert szívükben az Ő lelkülete élt. Mennyire megörülnek majd, amikor megtudják, Jézus ugyanolyan hálás jóságos, gondoskodó tetteikért, mintha vele cselekedték volna őket. 40. v.

 További elmélkedésre: Felismerjük mindig, milyen okból tesznek jót az emberek? Nem. De vajon Jézus tudja? Nekünk mi legyen az indítékunk?

PÉNTEK

Jézus arról beszélt, mi történik majd a világ végén, miután minden egyes ember eldöntötte, melyik királyságnak akar részese lenni. Először a „juhokról” beszélt, akik megengedték a Szentléleknek, hogy elvegye önző szívüket és megtanítsa őket, hogyan hasonlíthatnak Jézusra.

Majd a „kecskékről” szólt, azokról az emberekről, akik azt hitték ők is kiérdemelték, hogy ott legyenek Isten országában. Nem hallgattak azonban a Szentlélekre, ezért önzők maradtak. Jézus nem tudja megáldani az önző embereket, akik nem kerülhetnek az Ő országába, mert nem is éreznék ott jól magukat. Mit lesz kénytelen Jézus majd mondani nekik? Mt 25:41.

Sátánnal és angyalaival együtt ők is büntetést kapnak. Jézus ezután megmutatta, mennyire különböznek e csoport tagjai a másikéitól.42-43. v.

A történet szerint a második csoport tagjai ugyanazt kérdezték Jézustól és Ő ugyanúgy válaszolt nekik is. 44-45. v.

Ők is ugyanúgy meglepődtek, mint az első csoport emberei. Ők nem tanulták meg, hogy Jézus szívünkben élő szeretete segít úgy bánni másokkal, mintha vele tennénk jót. Az Ő szeretete segít, hogy még az ellenségeinkkel is jóságosak legyünk.

A második csoport tagjai Sátánnal és angyalaival együtt meg fognak halni. Az első csoport pedig élni fog Jézussal mindörökre. 46. v.

 További elmélkedésre: Hogyan lehetünk a jó csoport tagjai? Milyen talentumokkal rendelkezünk mindnyájan? Hogyan használhatjuk tehetségünket, hogy másoknak is segítsünk a jó csoportba kerülni?

 

 

 

Történet sarok

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”

(írta: Jana Smith)

 Doktor táplálkozás

.

 

Testünk megfelelő működéséhez elengedhetetlen a helyes táplálkozás. Aki autót vásárol, elolvassa a gyártók javaslatát a megfelelő üzemanyag kiválasztására. Isten nekünk is adott ilyen használati utasítást. A Bibliában, Mózes első könyvének 29. fejeztében Isten utasításokat adott arra, mit együnk. Isten úgy alkotott minket, hogy természetes élelmiszereket, gabonát, gyümölcsöt, zöldséget olajos magvakat fogyasszunk.

Sajnos az amerikai és a világ többi nemzetéhez tartozó emberek többsége nem követi a testének működéséhez kapott használati utasítást. Az egyik legnagyobb hiba, amit a legtöbben elkövetnek, hogy túl sok cukrot esznek. Az átlag-amerikai mintegy 45 kg cukrot eszik évente!

  • A cukor üres kalória, nincs benne semmi, amire a testünknek szüksége lenne.

  • A cukor szeszélyessé tesz, mert először nagyon megemelkedik, majd hamar lecsökken tőle a vércukorszintünk.

  • A cukor gyengíti az ellenálló képességet, mert akadályozza a fehérvérsejtek működését.

  • A cukor hizlal. Csokoládé és fánk nassolása után a vércukorszint hirtelen megemelkedik, majd hamar lecsökken és túl alacsony lesz. Ettől éhesnek érezzük magunkat és újabb cukros falatokra vágyunk.

A legtöbben nincsenek is tudatában, milyen sok cukrot fogyasztanak. Rejtve megtalálható szinte minden készételben. Félretájékoztatják az embereket, mert gyakran az „alacsony kalóriatartalmú” élelmiszerek is rengeteg cukrot tartalmaznak, mégis ezeket reklámozzák a legtöbbet. A reggelire javasolt száraz gabonapelyhek is tele vannak cukorral. Még a kekszek és a zacskós levesek is sok cukrot tartalmaznak!

  • Egy tálka Kellog’s mézes müzli - 8 teáskanál cukrot tartalmaz

  • Egy dobozos üdítőital - 11 teáskanál cukrot tartalmaz

  • Egy szelet csokoládé - 15 teáskanál cukrot tartalmaz

Mit tegyünk hát?

  • Mindig olvassuk el az élelmiszerek címkéjét, hogy tudjuk, mit tartalmaz, amit megeszünk!

  • Természetes formájukban fogyasszuk az ennivalókat, ahogy Isten megteremtette őket!

  • Szénsavas üdítőitalok helyett igyunk tiszta vizet!

Isten tanácsa: „Egyél fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek” Péld 24:13. Nem kell teljesen kiiktatnunk a cukorfogyasztást, de nagyon takarékosan kell bánni vele. Ha magad készíted el desszertedet, könnyebben számon tarthatod, mennyit cukrot fogyasztasz. Általában a receptekben ajánlott mennyiségnél kevesebb cukor is elegendő. Érdemes kikísérletezni. Könnyű és egészséges desszertnek miért ne próbálnánk ki a ropogós almát, vagy a szőlőt? Használjuk a fantáziánkat finom desszertek készítéséhez! Szervezetünk meg fogja hálálni.