Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Elárulva és elítélve

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Péntek volt és az egész világegyetem a mi kis világunkra figyelt. Még a szombat eljövetele előtt Jézus meghal helyettünk. A megmentésünkre felállított csodálatos terv a végkifejlet felé közeledett.

A pénteki nap csütörtök este kezdődött, amikor Jézus a tanítványokkal a felső szobában vacsorázott. Jézus tudta, milyen sok minden fog történni a következő 24 órában, még a szombat megkezdése előtt. Gonosz, kegyetlen emberek bántalmazzák Őt, majd a keresztfára szögezik. .Ám Ő még ennél is sokkal rosszabbtól szenvedett. Úgy viselte az egész világ összes bűnét, mintha Ő maga követte volna el mindet. Ez a hatalmas teher majdnem meg is ölte Őt.

Ha egy angyal nem sietett volna segítségére a Gecsemámé-kertben, hogy megerősítse, a bűnök terhe ott helyben megölte volna Jézust. Tudta, hogy minden egyes perccel közelebb kerül a bűn okozta rettenetes halálhoz. Nekünk kellene elszenvednünk azt a halált, ha Jézus nem teszi meg értünk.

Senki a világon nem értette, mi történik. Jézus valóban teljesen egyedül volt. Még az Atya sem tudta megkönnyíteni a dolgát. Hogyan szerethetett minket annyira, hogy önként megtette, amit tett? Ezt a szeretetet egyedül Isten képes megérteni. Semmi más módja nem volt megmentésünknek. A Mennyben nem szűnünk majd hálát adni ezért a szeretetért.

 További elmélkedésre: Miért volt Jézus magányos? Mit történne veled és velem, ha Jézus meggondolta volna magát?

HÉTFÖ

Péntek kora reggel volt és Jézus összekötözött kézzel, mint egy bűnöző állt a Szanhedrin, a zsidók főtanácsa előtt.

János még mindig figyelte, milyen szörnyen bánnak Jézussal.

Péter az árulása miatt megtört szívvel sietve elhagyta a tárgyalótermet és most a Gecsemámé-kertben hullatta könnyét. Nagyon tanulságos leckét kapott, amit soha nem fog elfelejteni.

Volt azonban még egy tanítvány a tárgyalóteremben, aki aggodalommal követte az eseményeket. Júdás volt az, a papoktól kapott harminc ezüsttel a zsebében. Biztos volt benne, hogy Jézus majd kiszabadítja magát. Még figyelmeztette is elfogóit, hogy szorosan tartsák Jézust, nehogy megszökjön. A Gecsemámé-kertben pedig csodálkozott, hogy Jézus engedi megkötözni és Kajafáshoz hurcoltatni magát. Azt gondolta, Jézus bármelyik pillanatban kiszabadíthatja magát. „Egészen biztosan így lesz!” – gondolta. Ám az idő csak haladt és Júdás egyre jobban aggódott.

Júdás végül rádöbbent, hogy Jézus nem fogja kiszabadítani magát. Ő pedig egy rabszolga áráért eladta Őt! Túl késő már! Kínzó hullámokban tört rá a bűntudat.

 További elmélkedésre: Sátán csapdába ejtette Júdást. Péter őszintén megbánta, amit tett, Júdás viszont csak nagyon félt. Egyszerűbb félni, mint őszintén megbánni, amit elkövettünk?

KEDD

Júdás végül rádöbbent, hiába erőlteti, hogy Jézus szabadítsa ki magát, Ő inkább hagyja, hogy Halálra ítéljék.

A tárgyalás vége felé hangos, kétségbeesett kiabálást hallhatott a tömeg: „Ne öljétek meg Ót! Kajafás, Ő ártatlan! Ártatlan embert árultam el!” Júdás kiáltotta mindezt. Kajafáshoz sietett és a lába elé dobta a földre a harminc ezüstpénzt. Még a főpap köntösét is megragadta és esedezett, hogy engedje szabadon Jézust.

A büszke, gonosz főpap meglepődött és méregbe gurult. Most mindenki megtudta, hogyan sikerült Jézust elfogniuk. Mit felelt Kajafás, Júdástól gyorsan elfordulva? Mt 27:3-4.

Látván, hogy a tanács tagjai nem gondolják meg magukat, Júdás Jézus lába elé rogyott és könyörögve kérte, szabadítsa ki magát. Jézus mélységes szánalommal tekintett le rá. Ő már minden lehetőt megtett, hogy segítsen Júdásnak jól dönteni. Tudta, hogy nagy félelme ellenére Júdás még mindig nem bánta meg őszintén, amit tett.

Amikor Júdás látta, hogy a helyzet reménytelen és már nem változtathat azon, amit tett, sarkon fordult és kiáltozva kiszaladt a teremből: „Túl késő! Túl késő!”

Tettének súlya már túl sok volt neki. Mit tett ezért? 5. v.

Mire használta végül a nagytanács azt a harminc ezüstpénzt? 6-10. v.

 További elmélkedésre: Péter és Júdás is kisietett aznap reggel a tárgyalóteremből. Mi volt a különbség kettejük között?

SZERDA

Hogyan keményedhetett meg Júdás szíve annyira, hogy egy rabszolga áráért eladta Isten Fiát? Júdásnak sok talentuma volt. Magas, megnyerő külsejű ember volt ragyogó értelmi képességekkel. Volt azonban egy különleges gyengesége, amitől nem akart megválni. Mindennél és mindenkinél jobban szerette a pénzt.

Amikor Jézussal találkozott, Júdás tudta, hogy Ő a legjobb tanító, akit valaha is hallhatott. Abban nem volt biztos, hogy Jézus-e a Messiás és nem tetszett neki az ország, amiről Jézus folyton beszélt. Mégis Jézus különleges tanítványa akart lenni, mert biztosítani akarta fontos pozícióját abban a királyságban, amit reményei szerint Jézus majd megalapít.

Júdás a saját gondolatait jobbnak tartotta Jézus és a többi tanítvány véleményénél. Biztos volt benne, ha őt követnék, minden sokkal jobban menne.

Jézus őt bízta meg az élelemre és a szegények megsegítésére szánt pénzek felügyeletével. Minden lehetőséget megadott Júdásnak helytelen gondolkodása megváltoztatására. Júdás azonban inkább számtalanszor elvett magának a közös pénzből.

Mivel Júdás szavai gyakran kételyt ébresztettek a tanítványokban Jézussal kapcsolatban, időnként ők is másképp kezdtek vélekedni, mint ahogy azt Jézus jónak tartotta. Egy sem látta át a többi tanítvány közül, mit művel Júdás. Jézus pedig tudta, hogy ha elmondaná nekik, nem hinnék el.

 További elmélkedésre: Vajon Sátán is azt próbálta elhitetni a mennyei angyalokkal, hogy ő hűséges Istenhez, csupán még jobbá szeretné tenni a dolgokat? Júdás is pontosan ezt tette. Vannak ma is, akik ezt teszik?

CSÜTÖRTÖK

Miután a főtanács bűnösnek nyilvánította Jézust, a csőcselék kiabálni, ordítozni kezdett, úgy viselkedtek, mint a vadállatok. Még a papok és a vezetők is csatlakoztak a gyalázkodókhoz. Rárontottak Jézusra és ott helyben meg is ölték volna, ha a római katonák vissza nem tartják őket.

A főtanács tagjai eldöntötték, hogy Jézusnak meg kell halnia, a rómaiak engedélye nélkül azonban nem ítélhettek senkit halálra.

Jézust a római kormányzó, Pilátus előtt is ki kellett még hallgatni.

Miért siettek annyira a papok? Tudták, hogy Jézusnak sok barátja van és a római helytartóval is el akarták Őt ítéltetni mielőtt még többen tudomást szereznének róla, mi folyik.

Pilátus nem örült, hogy olyan korán felébresztették pénteken reggel. Türelmetlenül sietett a tárgyalóterembe, azzal a szándékkal, hogy mihamarabb végezzen a zsidók ügyével, bármi legyen is az.

Pilátus nem volt jó uralkodó. A bűnösök mellett sok ártatlan ember kivégzését is jóváhagyta már. Jézuson azonban első pillantásra látta, hogy ártatlan. Eszébe jutott, amit a felesége mesélt neki Jézusról. Tudta, hogy Jézus feltámasztott egy embert, aki már négy napja halott volt, és most a papok meg akarják ölni Őt. Pilátus elhatározta, utánajár, hogy miért. Jn 18:28-29.

Képzeljük csak el! A papok, féltek, hogy „tisztátalanok” lesznek, ha Pilátus tárgyalótermébe belépnek, de attól nem féltek, hogy kivégezzék Jézust! Mennyire vakok voltak!

 További elmélkedésre: Miért akarták a papok megölni Jézust?

PÉNTEK

Jézus Pilátus tárgyalótermében állt, a zsidó papok pedig a bejáratnál. A kormányzó azt kérdezte tőlük, miért akarják kivégeztetni Jézust.

A papok nem ezt várták Pilátustól. Tudták, hogy őt nem érdeki, valami jó-e, vagy rossz. Általában bármit aláírt, amire megkérték. Azt is tudták, hogy nem tudják megindokolni kérésüket. Mit feleltek hát? Milyen három hazugságot mondtak Jézusról? Jn 18:30-31; Lk 23:2.

Pilátus ezzel nem elégedett meg. Jézusra nézett, aki nyugodtan állt ott, mintha nem is hallaná a papok és a tömeg szörnyű kiáltozását és vádjait. Pilátus szerette volna jobban megismerni Jézust, ezért félrevonta, hogy négyszemközt beszéljen vele.

Pilátus nem tudta, hogy a Szentlélek szólt a szívéhez. Mit kérdezett hát Jézustól és Ő mit felelt rá? Jn 18:33-36.

Jézus tudta, hogy Pilátus komolyan elgondolkodott. Amikor megkérdezte tőle, hogy király-e, Jézus igenel felelt. S amikor Jézus kimondta az „igazság” szót, Pilátus rákérdezett: „Micsoda az igazság?” 37-38. v.

Pilátust valóban érdekelte az igazság, mégsem várta meg Jézus válaszát. A csőcselék kiabálva sürgette, ezért visszament hozzájuk és elmondta, mit gondol Jézusról Lk 23:4.

A papok és főemberek azonban nem adták fel. Galilea említésére Pilátusnak eszébe jutott Heródes, Galilea római helytartója. Bár haragban voltak, Pilátus tudta, hogy Heródes örülne, ha átengedné neki Jézus elítélését. Így Heródes döntene, és nem Pilátusnak kellene halálra ítélnie Jézust. 5-7. v.

 További elmélkedésre: Bátor volt Pilátus, vagy inkább gyáva? Mit kérdezett Jézustól mielőtt visszatért volna a tömeghez? Fontos kérdés volt ez? Meg kellett volna tudnia a választ? Nekünk is fontos ismernünk a választ? Megismerjük az igazságot, ha Jézusról tanulunk, és a Bibliát tanulmányozzuk?

 

 

 

Történet sarok

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”

(írta: Kymberlee Smith)

 Doktor Mértékletesség

.

A mértékletesség egy hosszú szó, amit talán még nem is hallottál. Azt jelenti, hogy megfontoltan élünk a jó dolgokkal, ami pedig rossz, azzal egyáltalán nem.

Az alkohol, a kábítószerek és a dohány árt a szervezetünknek. A kábítószer megöli az agysejteket és olyan tettekre késztet, amiket soha nem követnél el, ha tisztán gondolkodnál. A dohányzástól tüdő és szájrákot kaphatsz, vagy szívbetegségeket. Megsárgulnak tőle az ujjaid és a fogaid, hamarabb ráncosodik a bőröd. Az alkohol károsítja a májat, hatására az agy összevissza utasításokat küld a testnek. Sok család élete megy tönkre az alkohol miatt és emberek ezrei halnak meg az utakon az ittas-vezetés okozta autóbalesetekben. A legrosszabb ezekben a szerekben, hogy függőséget okoznak, ami azt jelenti, hogy ha egyszer elkezdesz élni velük, nagyon nehéz megszabadulni tőlük. Ezért mindig mondj nemet, akkor is, ha így kínálnak: „Csak próbáld ki!”

A koffeintartalmú italok szintén ártalmasok a szervezetünk számára. Nem a kávé az egyetlen, ami koffeint tartalmaz. Sok szénsavas üdítőital, mint például a Coca-Cola, Pepsi-Cola, vagy a Schweppes gyömbér és tonik is tartalmaznak koffeint. A koffein is függőséget okoz. Nyugtalanná teszi az idegeket és felfájást, fáradtságot, memóriagondokat, ingerlékenységet vált ki. A kávéfogyasztók nagyobb valószínűséggel túlsúlyosak, élnek drogokkal, isznak és dohányoznak.

Önfegyelem mindenben

Sok minden létezik, ami jót tesz nekünk. Ám azzal is árthatunk a szervezetünknek, ha a jó dolgokkal mértéktelenül élünk. Nagyon fontos a napfény, de a túlzásba vitt napozás árthat a szemünknek, vagy bőrrákot is okozhat. A sok evéssel is megrövidíthetjük az életünket. Ha szereted az almát és csak almát eszel, akkor nem jutsz hozzá a többi szükséges jóhoz. A legfontosabb, hogy mindenben gyakoroljunk önuralmat, amit csak teszünk. A Biblia szerint: „Mint a romos és bekerítetlen város, olyan az az ember, akinek nincsen önuralma.” (Péld 25:28 új prot ford)

 

Feladat:

A következő szavak használatával egészítsd ki az alábbi mondatokat!

JÓ                             MÉRTÉKLETESSÉG          ÁRTHATSZ                HASZNÁLATÁVAL

ALKOHOL               JÓ                                           FÜGGŐSÉGET OKOZNAK

MÉRTÉKKEL          KÁVÉ                                     ROSSZ                       CSALÁD

  • A ________________ azt jelenti, hogy ___________élünk a ________dolgokkal és egyáltalán nem azzal, ami__________.

  •  Nagyon sok __________mehet tönkre az alkohol rossz hatásai miatt.

  • Azzal is __________szervezetednek, ha a _____ dolgokat túlzásba viszed.

  • Évente több ezer autóbalesetet okoz az ___________ fogyasztása.

  • A legrosszabb az alkohollal, a kábítószerekkel és a dohánnyal kapcsolatban az, hogy ____________________.

  • A _______-t fogyasztók nagyobb valószínűséggel élnek drogokkal is, isznak és dohányoznak.