Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus utolsó vacsorája a barátaival

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Tizenhárom ember gyűlt össze az asztal körül egy jeruzsálemi ház emeleti szobájában. Egy különleges vacsora elfogyasztására készültek, amit az izraeliták minden esztendőben megünnepeltek. Kik voltak ezek a férfiak? Miért volt különleges ez az étkezés? Lk 22:8-14.

Az első húsvéti vacsorát évszázadokkal korábban fogyasztották el, azon az éjszakán, amikor Isten megszabadította az izraelitákat a kegyetlen egyiptomiak rabszolgaságából. Azon az éjszakán a halál angyala áthaladt azok háza felett, akik meghintették házaik ajtajának szemöldökfáját a húsvéti bárány vérével. Így biztonságban voltak elsőszülött fiaik. Az egyiptomi családok legidősebb gyermekei azonban, akiknek otthonában nem volt vér az ajtófélfán mind meghaltak. 2Móz 12:23.

Azon a réges-régi éjszakán minden izraelita család készen állt Egyiptom elhagyására. Lábukon saru volt és sietve fogyasztották el a húsvéti vacsorát. De minden egészen más volt, amikor Jézus a tanítványaival ünnepelte a Húsvétot. Nem kellett sietniük az étkezéssel, és nem voltak veszélyben sem, mint az izraeliták akkor réges-régen Egyiptomban.

A húsvéti ünnepek mindig különlegesek voltak Jézus és a tanítványok számára, mert olyankor nyugodtan elbeszélgethettek egymás közt, anélkül, hogy mások hallgatták volna őket. A mostani alkalom azonban más volt. Jézus nagyon szomorú volt és aggódott valamiért.

 További elmélkedésre: Mit gondoltak még mindig a tanítványok, mire készül Jézus? Hogyan éreztek még mindig egymás iránt?

HÉTFÖ

Jézus és tanítványai a húsvéti vacsora elfogyasztására készültek. Ám valójában még nem készültek fel teljesen. Azon túl, hogy még mindig Jézus földi királyságának felállítását várták, egymásra is féltékenykedtek. Siettek, hogy a legjobb helyeket foglalják el az asztalnál. Júdás úgy intézte, hogy Jézus bal oldalára kerüljön, és János ült a jobbján. Nem csoda, hogy Jézus elszomorodott! Lk 22:24.

Az volt a szokás, hogy a vacsoravendégek lábát étkezés előtt megmosta egy szolgáló. Oda volt készítve a mosdótál, a víz és a törölköző, de szolgáló nem volt sehol. Egyik tanítvány sem volt hajlandó önként vállalni ezt a szolgai munkát.

Jézus várt egy darabig, de a tanítványok úgy viselkedtek, mintha nem lenne semmi tennivalójuk. Jézus végül csendben felállt és levette felsőruháját, hogy ne akadályozza. A törölközőt a dereka köré tekerte és vizet öntött a tálba. Majd Júdáshoz lépett, és megmosta a lábát. Jn 13:3-5.

El tudod képzelni, milyen gyorsan megváltoztak a tanítványok érzelmei? Hirtelen rádöbbentek, milyen büszkék és gonoszok voltak és hogy egyiküknek el kellett volna vállalnia a szolgai munkát. Most Jézus, Isten Fia végzi el ezt a szolgálatot. A világmindenség alkotója mossa piszkos lábukat!

 További elmélkedésre: Te mit éreztél volna a tanítványok helyében? Miben kellett megváltozniuk? Mit gondolsz, hatásosabb volt, amit Jézus tett, mintha büszkeségükért megrótta volna őket? Miért?

.

KEDD

A tanítványok büszke, haragos és önző érzelmekkel telten érkeztek a húsvéti vacsorára. Ez azonnal megváltozott, amikor Jézus mosni kezdte a lábukat. Júdás lábát mosta meg elsőként, annak ellenére, hogy tudta, Júdás már kétszer is járt a főpapoknál és megegyezett velük, hogy segít nekik letartóztatni Őt.

Jézus gyengéd szeretete néhány pillanatra meglágyította Júdás szívét. Majdnem bevallotta Jézusnak, mit tett. De gyorsan meggondolta magát és hagyta, hogy büszkesége visszatartsa szörnyű bűnének beismerésétől.

Az összes tanítványt nagyon megdöbbentette Jézus viselkedése. Amikor Péterre került a sor, ő valószínűleg elhúzta a lábait. Mit mondott, és mit felelt neki Jézus? Jn 13:6-9.

Péter szerette Jézust, de nem volt tudatában saját gyengeségének és hogy még nagyon sok mindenben változnia kell. Azt sem értette még, hogy saját erejéből nem képes megváltozni.

Jézus elmagyarázta, hogy a keresztségük olyan volt, mint megfürdeni. Nem kell minden alkalommal újra megkeresztelkednünk, ha valami bűnt követünk el. Közösségünk lábmosási szertartása olyan, mint egy kis keresztség. Ha vannak elrendezendő ügyeink a többiekkel, azt is meg kell tennünk ilyenkor. Jézus úgy bocsát meg nekünk, ahogyan mi egymásnak.

Azzal, hogy megmosta tanítványai lábát, Jézus nagyon fontos dolgot akar tanítani nekünk az alázatosságról és a tiszta szívről. Egy kivételével az összes tanítvány őszintén megbánta az egymás felé táplált rossz érzéseit. 10-15. v.

 További elmélkedésre: Természetes dolog az önzés és a büszkeség? Előfordult már, hogy mások végezték el a feladatot, amit neked kellett volna? Bántál már úgy édesanyáddal, mintha a szolgád lenne? Hogyan?

SZERDA

Jézus éppen megmosta a tanítványok lábát közös húsvéti vacsorájuk előtt. Közvetlenül másnap Ő lesz az igazi Húsvéti Bárány, aki a mi megmentésünkért meghal.

Jézus azonban nem önmagára gondolt, hanem szeretett tanítványaira. Ők még nem tudták, hogy az a húsvéti vacsora lesz az utolsó, aminek különleges jelentősége van. Jézus halála után nem lesz többé szükség a Húsvétra, hogy a Messiás eljövetelére és halálára emlékeztesse az embereket.

Jézus egy új szertartást alapított, ami átveszi a húsvét helyét. Eljött világunkba és meghalt értünk, majd pedig visszajön értünk, hogy magával vigyen Atyja országába. Az új szertartás első része, amikor megmossuk egymás lábát. Második fele pedig az Úrvacsora, aminek jelentését Jézus elmagyarázta a Mt 26:26-29. igeversekben.

Az erjedetlen szőlőlé Jézus vérére emlékeztet minket, amit a megmentésünkért ontott ki. Egyedül az Ő tette miatt nyerhetünk bocsánatot bűneinkre. Átvállalta a szörnyű büntetést, amit mi érdemelnénk, hogy megmentsen bennünket.

A kenyér az Ő testére emlékeztet, amiben felvitte bűneinket a keresztfára, ahol helyettünk töretett és feszíttetett meg. Azért kovásztalan a kenyér, mert az élesztő (a kovász) a bűnt jelképezi. 1Pét 2:24; 1Kor 11:23-24.

Jézus az élet kenyere és élete az igéjében található. Miközben igéjét tanulmányozzuk, és megpróbáljuk az Ő tökéletes életért utánozni, a Szentlélek átformál bennünket és segít Jézushoz hasonlóvá növekednünk. Jn 6:35; 63.

 További elmélkedésre: Jézus ugyanúgy szereti a gyermekeket, mint a felnőtteket. Nagyon örül, amikor egyháza családjának tagjaivá válnak. Akkor ők is részt vehetnek az új szertartásban, amit aznap este a tanítványoknak mutatott. Mondd el saját szavaiddal a szertartásban gyakorolt cselekedetek jelentését!

CSÜTÖRTÖK

Jézus éppen egy új szertartást mutatott tanítványainak, ami átveszi majd a Húsvét helyét. Júdás a többiekkel együtt elfogadta a szőlőlevet és a kenyeret. Fejében azonban szörnyű gondolatok jártak. Jézus azt mondta, hogy nem minden tanítvány tiszta, ebből sejthette, hogy Jézus tudja, mire készül.

Jézus szerette Júdást, és nagyon szerette volna megváltoztatni őt, mielőtt még túl késő lenne. Miután Jézus elmagyarázta a kenyér és a szőlőlé jelentését, a tanítványok észrevették, hogy mesterüket valami bántja. Mindenki elcsendesedett. Mindnyájukat nagyon megdöbbentette, amit Jézus akkor mondott. Mt 26:21.

A tanítványok kíváncsiak voltak, miért árulná el bármelyikük is Jézust. Mivel Ő mindig igazat szólt, azt is szerették volna tudni, hogy ki képes ilyesmit tenni. 22. v

Péter szerint tudniuk kell, melyikükről beszél Jézus, ezért intett Jánosnak, hogy kérdezze meg. Jn 13:22-26.

Júdás elvette az ételt, amit Jézus nyújtott oda neki és meg is ette, de azt nem hallotta, amit Jézus Jánosnak mondott. Csendben maradt, miközben mindnyájan ezt kérdezgették: „Én vagyok-é, Uram?” Mit csinált Júdás, amikor a többiek ránéztek? Mit válaszolt neki Jézus? Mt 26:25.

Júdásnak adott válaszával Jézus rámutatott, hogy tudja, ő fogja elárulni. Ezzel újabb esélyt adott Júdásnak bűne megvallására és megbánására. Még mindig nem volt túl késő.

 További elmélkedésre: Miért kell mindig a Szentlélek hangjára hallgatnunk, amikor figyelmeztet, hogy helytelenül cselekszünk? Egyik percről a másikra lett vajon gonosszá Júdás, vagy apránként, lépésről lépésre?

PÉNTEK

Jézus minden lehető esélyt megadott Júdásnak a változásra. Ő azonban minden alkalommal makacsul visszautasította. Most meghozta végső, rossz döntését. Mit mondott Jézus, miután átadta a falatot Júdásnak? Jn 13:27.

A többi tanítvány még mindig nem értette, mi történik. 28-30. v.

Odakint már besötétedett, amikor Júdás távozott, de a lelkében még nagyobb volt a sötétség. A sötétséget választotta és elfordult Jézus fényétől. Fogalma sem volt róla, hogy élete utolsó óráit éli. Még a következő est leszállta előtt Jézus is, ő is halottak lesznek.

Júdás Jézus elárulására készen, sietve hagyta el a termet. A papok már kifizették érte neki a harminc ezüstpénzt. Milyen szomorú, hogy jobban szerette a pénzt, mint Jézust!

Júdás talán azt hitte, hogy Jézust mindenképpen keresztre feszítik, függetlenül attól, ő mit tesz. Így megtarthatja a pénzt, amit a papoktól és vezetőktől kapott.

Júdás abban is biztos volt, hogy Jézus kiszabadul ellenségei kezéből, ahogy azelőtt már oly sokszor. Akkor majd Jézus király lesz, és mindenki dicsérni fogja őt, hogy segített ebben. És még akkor is az övé marad a pénz, amit a papok fizettek neki.

 További elmélkedésre: Mi a véleményed Júdásról? Fel tudsz sorolni néhány dolgot, amit az emberek jobban szeretnek, mint Jézust?

 

 

 

Történet sarok

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”

(írta: Jana Smith)

 Doktor testmozgás

.

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”  (írta: Kymberlee Smith)

Láttál már hancúrozó kiskutyákat? Amikor Isten a teremtés hetének hatodik napján megteremtette az állatokat és az embert, mindet mozgásra teremtette. Az állatoknak természetes, hogy állandóan mozognak. Isten úgy alkotta meg őket, hogy attól növekedjenek és maradjanak egészségesek. Amikor Ádámot és Évát megteremtette, Isten rögtön feladatot is adott nekik, ami testmozgást igényel. Azt mondta nekik, őrizzék a kertet. A kertészkedés ma is nagyszerű, mindenre hasznos testmozgás.

Ha lustának, vagy fáradtnak érzed magad, úgy érzed, hogy gondolkodni sem tudsz, végezz néhány tornagyakorlatot! Attól hamar megváltoznak érzéseid.

A rendszeres testgyakorlás

  • Segít 640 izom felépítésében és erősítésében.

  • Segíti a táplálék tökéletesebb megemésztését és az ideális testsúly megőrzését.

  • Erősíti a szívizmokat, ezért valószínűleg nem lesz majd infarktusod.

  • Segít jól érezni magad, feltölt energiával és a könnyebb tanulást is elősegíti.

  • Erősíti mind a 206 csontodat, segít kalciumtartalmuk megőrzésében és a többi ásványi anyag beépülésében.

  • Elősegíti az immunrendszer hatékonyabb működését, tehát nem kapsz el minden betegsége és nem leszel olyan sűrűn náthás sem.

  • Szabályozza a vérkeringésedet. A jó egészség nagyban függ vérkeringésünk megfelelő működésétől.

A testmozgásnak rengeteg nagyszerű módja van, mint például az úszás, a séta, a kertészkedés vagy a kerékpározás. A legfontosabb tudni, hogy naponta legalább 30 perc testmozgásra van szükséged. Ezenkívül a hétköznapi tevékenységek során is többféleképpen erősíthetjük izmainkat. Néhány ötlet: Járjunk lépcsőn liftezés helyett! Ajánljuk fel, hogy kézzel mossuk le az autót a gépi mosó helyett! Segítsünk szüleinknek a porszívózásban! Közös séta közben töltsön együtt időt a család!

 

 

Írd a vonalra a megfelelő szavakat!

 

A rendszeres testmozgás feltölt ___________________________________________________

A testmozgás elősegíti a véred jobb ________________________________________________

Testmozgással megőrizheted egészségedet, mert erősíti az ______________________________

A jó egészség a megfelelő _________________________________________________ -től függ.

A testmozgás erősíti a csontokat, mert segít megőrizni _________________________ -tartalmukat.

SZÓ BANK:

Vérkeringés

Kalcium

Energiával

Immunrendszert

Keringését