Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus eljövetelének jelei

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus az Olajfák-hegyén ült néhány tanítványa körében. Amikor korábban elhagyták a templomot, Jézus olyasmit mondott nekik, amit alig akartak elhinni. Mi volt az? Mt 24:2-3.

A tanítványok most arról faggatták Jézust, hogy milyen jelekből tudhatják majd gyönyörű templomuk pusztulásának és a világ végének közeledtét? Jézus tudta, hogy miután Ő felment a Mennybe, tanítványainak kell majd a többi embernek beszélni erről. Ezért tehát felelt a kérdéseikre. Jézus válaszai számunkra is nagyon fontosak, hiszen nekünk kell elmondanunk az embereknek az Ő eljövetelét megelőző jeleket.

Jézus kijelentéseinek egy része Jeruzsálem pusztulására, másik része pedig a világ végére vonatkozott. Tudta, hogy meg tudjuk majd különböztetni ezeket, ha gondosan tanulmányozzuk a régebben adott próféciáit, és azokat, amiket még a jövőben ad majd. És az általa elmondott jelekből megérthetjük, hogy mi fog történni. Bekövetkezésük idejét nem adta meg pontosan, mert azt akarja, hogy mindig készen álljunk.

 További elmélkedésre: Tudtad, hogy mivel Jézus nagyon szeret minket, egy különleges prófétát küldött a segítségünkre az Ő eljöveteléhez közeli időkre? Meg tudod nevezni ezt a prófétát? Kit küldött Isten a nép figyelmeztetésére, mielőtt az özönvízzel elpusztította volna a Földet? Sorolj fel még néhány prófétát, akiket Jézus a népének figyelmeztetésére és segítségére küldött!

HÉTFÖ

Nekünk is fontos észben tartanunk azokat a jeleket, amikről Jézus a tanítványoknak beszélt az Ő közeli eljövetelével kapcsolatban. Mi volt az első figyelmeztetése? Mt 24:4-5.

Jézus idejében is éltek emberek, akik el akarták hitetni a többiekkel, hogy ők a szabadítók, akik megmentik népüket az ellenségtől. Mindig voltak olyanok, akik azt akarták, hogy őket kövessék Isten igéje helyett. Közvetlenül a vég előtt maga Sátán fogja Jézusnak állítani magát. Olyan meggyőzően fogja csinálni, hogy sokan elhiszik majd, hogy valóban ő Jézus. 2Kor 11:14.

Figyelmeztetésében Jézus pontosan elmondta, hogyan viszonyuljunk a hamis krisztusokhoz és hamis prófétákhoz. Mt 24:23-25.

Volt az embereknek rádiója, TV-je, vagy újságja Jézus idejében? Nem. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy még csak oda se menjenek megnézni, vagy meghallgatni azokat, akik azt akarják elhitetni magukról, hogy ők lennének Jézus. Miért fontos ma is engedelmeskedni Jézus figyelmeztetésének?

Könnyen kísértésbe eshetünk, hogy elmenjünk megnézni, mit művelnek, amikor ezek a tettetők nagy jelekkel és csodákkal hoznak izgalomba mindenkit? De vajon biztonságos lenne odamenni? Nem, Jézus szerint veszélyes lenne. Könnyen elhihetnénk, hogy az ember, aki úgy szól, mint Jézus és úgy néz ki, mint a Jézust ábrázoló festmények és lenyűgöző csodákat tesz, valóban csak Ő lehet. De vajon tényleg Ő lesz az? Nem! Jézus azt mondta, hogy még az Ő követőit is megtévesztik, ha nem vigyáznak.

 További elmélkedésre: Mondd el, mit tennél, ha a legjobb barátod felhívna és így szólna: „Gyorsan kapcsold be a TV-t, itt van Jézus!” Örülsz, hogy Jézus elmondta, mit kell ilyenkor tennünk?

KEDD

Jézus a világ végének jeleiről beszélt néhány tanítványának. Mi volt a következő jel a hamis krisztusokra és hamis prófétákra való figyelmeztetés után? Mt 24:6.

Voltak háborúk Jézus földi életének kora előtt, és utána is? Igen. Amióta csak a bűn megjelent, mindig voltak harcok. Sátán kezdte a háborúskodást a Mennyben. Gyönyörködik a harcban és a gyilkolásban. És ahogy közeledünk Jézus visszajöveteléhez, egyre magasabbra csap a gyűlölködés az emberek és a nemzetek között. 7-8. v.

Szörnyű dolog az éhínség, ugye? A világ minden részén élő emberek millióiról hallunk, akiknek nem jut elegendő ennivaló. Rengeteg férfi, nő és gyermek hal éhen. Milyen szomorú! Másutt pedig felesleg van az ételből és nagy része nap, mint nap a szemétbe kerül.

Mi a helyzet a földrengésekkel? Hallottál már földrengésről, ami több száz, gyakran több ezer ember halálát is okozta? Sokan elveszítik az otthonukat, és minden holmijukat. A földrengés túlélői gyakran teljesen tanácstalanul, jövőkép nélkül gyűlnek össze. Mindezt betegségek és járványok követeik, mert nincsen tiszta ivóvíz és elegendő ennivaló.

 További elmélkedésre: Miért örül Sátán a háborúknak, éhínségeknek és földrengéseknek? Hogyan próbálhatunk segíteni azokon, akikkel ilyen szörnyűségek történnek? Segítettél már ruhát, vagy élelmet gyűjteni a károsultak számára?

SZERDA

A tanítványok figyelmesen hallgatták, amit Jézus a jövőről mondott nekik.

Szomorú arra gondolni, hogy azokkal is megtörténnek ezek a dolgok, akik hűségesek lesznek Jézushoz. Sátán követői mindent megtesznek, majd, hogy bántsák őket. Mit mondott Jézus, mi fog még történni? Lk 21:12-13.

Jézus tudta, a tanítványok aggódnak, hogyan tudják majd megválaszolni ellenségeik kérdéseit. Honnan tudják majd, hogy mit mondjanak? Jézus azt akarta, ne feledjék, bármi is történik Ő mindig velük lesz. Azt akarta, hogy bízzanak benne és ne aggodalmaskodjanak. Hogyan szól az ígérete? 14-15. v.

Milyen csodálatos! Még ellenségeiknek is be kell majd látniuk, hogy a tanítványok igazat szólnak, és nem fogják tudni megcáfolni őket.

Jézus ezután nagyon szomorú dologról beszélt. Tudta, hogy azok családjából, akik az Ő követése mellett döntenek, Őbenne bíznak és hűségesek lesznek hozzá, sokan meggondolják magukat és saját közeli rokonaik ellen fordulnak majd. 16-17. v.

Valami hasonló történt Jézussal is, amikor a fivérei eleinte nem hittek benne, ugye? Akik a családjuk elfordulásától szenvednek, amiért hűségesek Jézushoz, tudhatják, hogy Ő mindig megérti érzéseiket.

 További elmélkedésre: Olvastál már olyan bátor emberekről, esetleg még kisgyermekekről is, akik hűségesek maradtak Jézushoz még akkor is, amikor a saját családjuk ellenük fordult, mert nem tudta rávenni őket, hogy meggondolják magukat? Ismersz esetleg valakit, akivel ez történt? Még ha meg is kell halnunk a Jézushoz való hűségünk miatt, erősítsen csodálatos ígérete: „Légy hív mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját.” Jel 2:10.

CSÜTÖRTÖK

Több száz esztendővel azelőtt, hogy e világba született volna, Jézus elmondta egy prófétájának, Joelnek, hogy milyen konkrét jelek előzik majd meg a világ végét. Aznap az Olajfák hegyén Jézus azokat a jeleket sorolta fel. Joel 2:31; Mt 24:29.

Közel kétezer éve beszélt Jézus a tanítványoknak ezekről a jelekről és három már be is teljesedett közülük.

Az első jel (29. v.) 1780.Május 19.-én történt meg. Ragyogó, napsütéses idővel indult a nap. Délre azonban olyan sötétség támadt, hogy gyertyát kellett gyújtani, ha valamit látni akartak. Az iskolások hazasiettek, a marhacsordák az istállókba tértek, a baromfinép és a madarak is azt hitték eljött az alvás ideje.

A második jel aznap éjjel teljesedett be. A telihold vérvörös színű volt.

A harmadik jel 1833. November 13.-án teljesedett be. Az Egyesült Államokban mindenfelé több ezer hullócsillagot figyelhettek meg az emberek az égbolt közepéről minden irányba száguldani. Sok bibliatanulmányozó ember biztos volt benne, hogy ez is Jézus közeli eljövetelének jele.

Újabb jel, hogy a gonoszság elszaporodik. És sok ember Jézus iránti szeretete vagy megerősödik, vagy kihűl. Jézus szerint ezek történnek az Ő visszajövetele előtt. Mt 24:12-13.

 További elmélkedésre: Beszélj a döntéseidről, amik bizonyítják, hogy ott szeretnél lenni Jézus országában!

 

PÉNTEK

Jézus sok mindent elmondott tanítványainak a jövőről. Biztos lehetsz benne, hogy figyelmesen hallgatták, amikor arról beszélt, hogy hagyják el Jeruzsálemet még a város pusztulása előtt.

Isten még Jézus halála után is adott lehetőséget az embereknek, hogy az Ő országát válasszák. Néhány pap és vallási vezető meg is tette, de a többség nem.

Jézus követői egy idő után keresztényként váltak ismertté. A vallási vezetők azonban még mindig nem szerették őket. Nagyon kegyetlenül bántak velük. Néhányukat kivégezték, és mindnyájukat megölték volna, ha Isten nem óvta volna meg őket.

Szörnyű harc támadt az emberek között. Még Jeruzsálemben is ölték egymást. Végül, mintegy negyven évvel azután, hogy Jézus erről beszélt, római katonák serege zárta körbe Jeruzsálemet. A keresztényeknek eszükbe jutott, hogy Jézus szerint ez is egy különleges jel lesz. Lk 21:20.

Milyen gyorsan kellett a jel láttán a keresztényeknek elhagyniuk Jeruzsálemet? Mt 24:16-20.

Jeruzsálem lakói nem akarták hagyni, hogy a keresztények elmeneküljenek, de Isten a megfelelő időben csodát tett. A római sereg elvonult Jeruzsálem falai alól és a nép üldözni kezdte őket. Ezalatt a keresztények el tudták hagyni a várost és biztonságos helyre mehettek.

A római sereg visszatért, és lerombolta Jeruzsálemet a gyönyörű templommal együtt, ahogyan Jézus előre megmondta. A keresztények azonban már távoztak és egy sem halt meg közülük. Pontosan azt tették, amit Jézus mondott nekik, és Isten megóvta őket.

 További elmélkedésre: Lesz Jézus eljövetele előtt ismét olyan időszak, amikor a keresztényeknek el kell hagyniuk a városokat? Kérd meg a szüleidet és a tanáraidat, hogy beszéljenek erről! Meg fogja őrizni Isten az Ő népét, ahogyan megőrizte a keresztényeket, akik Jeruzsálemből menekültek? Zsolt 27:5.

 

 

 

Történet sarok

Anna Larsen: Sunca, a misszionárius kutya című műve alapján,

a Pacific Press Publishing Association, Inc. kiadó engedélyével

 Sunca ismét elveszett

.

Ez a Sunca nevű kiskutyáról szóló igaztörténet, aki gazdáival, Larsenékkel „misszionárius” kutya volt Dél-Amerikában, Equadorban, bolíviában és Peruban. Miközben a misszionáriusok Juliaca faluban segítettek barátaiknak a klinikán, Sunca ismét elveszett.

 

- Tegnap este még itt volt. –mondták barátaink. Kényelmesen elhelyeztük, enni adtunk neki, de egy falatot sem kért. Nagyon aggódott miattatok és mindenütt benneteket keresett.

Még aznap folytatnunk kellett utunkat. Most mitévők legyünk?

- Egyszerűen hagyjuk itt Suncát? – a szívem szakadt meg. – Hogyan tehetnénk ilyent? Hogy mehetnénk tovább Sunca nélkül?

- Tudod, hogy én is ugyanúgy érzek, – mondta a férjem - de mi mást tehetnénk, ha nem kerül ellő? Mindjárt indul a teherautónk.

Az utolsó pillanatig kerestük és szólongattuk Suncát a klinika egész területén, de sehonnan nem került elő. Könnyeimen át fürkésztem az utat kiskutyánk után kutatva még akkor is, amikor kihajtottunk Juliacából.

- Ne aggódjatok, jól tartjuk majd Suncát, ha visszatér – biztosítottak barátaink.

- Biztos vagyok benne, hogy visszajön. – szólalt meg a férjem. – még az is lehet, hogy visszament Umuchiba, hogy megkeressen minket.

És Sunca pontosan ezt tette. Szegény, hűséges, kiskutyánk megtette azt a hosszú utat vissza a régi otthonunkig. Át kellett úsznia a Ramis-folyót. Régi szomszédaink látták, ahogy mindenfelé keres bennünket. Amikor nem talált, ismét visszajött Juliacába. Mindig könnyekig meghatódom, ha eszembe jut kiskutyánk gazdái iránti szeretete.

Mennyire örültünk, amikor megkaptuk a levélbeszámolót, hogy Sunca visszatért a klinikára, barátainkhoz! Gondolhatjátok, mennyire boldogok voltunk, amikor az új missziós helyünk, Sandía első látogatói magukkal hozták Suncát. Gyakran megkérdem magamtól: „Vajon vagyok-e annyira hűséges és elkötelezett Mesterem iránt, mint Sunca irántam?”

Peru fővárosában, a Limai Nemzetközi Repülőtér kilátóteraszáról figyeltük férjemmel együtt amint az egyik vezető légitársaság gépe barátainkkal a fedélzetén felszáll. Mindig izgalmas volt a reptérre menni, barátok érkezésére várni, vagy kikísérni azokat, akik szabadságra hazatértek. Felnéztem a Lima egére oly jellemző szürke felhőtakaróra a fejünk fölött.

- Bárcsak mi is áttörhetnénk a szürke felhőkön, a fölöttük lévő napsütésbe! – mondtam.

- Nemsokára. – felelte a férjem. –Hamarosan ránk kerül a sor, hogy búcsút intsünk.

- Igen. – csendben álltunk egy darabig. – Azért egy kicsit szomorú is lesz elbúcsúzni Perutól és sok barátunktól. Sunca megrántotta a pórázt. – Azt hiszem, Sunca szerint ideje indulnunk. És vele mi lesz? Tőle hogyan tudunk majd megválni?

- Azt hiszem, őt is itt kell hagynunk, ahogyan sok jó barátunkat is. - Láttam, hogy a férjemnek sem tetszik a gondolat.

- Miért nem visszük magunkkal? – kérdeztem.

- Repülővel?

- Igen.

- Gondolj csak bele! Egy misszionárius, aki kutyával tér haza!

- Miért ne? Sunca nem egy egyszerű kutya, ő misszionárius kutya, és a családhoz tartozik.

- Nem fogják felengedni a gépre. - Férjem nem akart többet a témával foglalkozni, de én igen.

- Induljunk! – mondta.

(Folytatása következik)