Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus a Gecsemáné-kertben imádkozik

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A Húsvéti vacsora évszázadokon keresztül arra emlékeztette Isten népét, hogy az Ő Fia el fog jönni és meghal bűneinkért.

Jézus egy új szertartást adott tanítványainak a húsvéti szertartás helyett, ami az értünk vállalt halálára emlékeztet minket. Egymás lábának megmosása pedig arra, hogy ha szeretettel megbocsájtunk egymásnak, Ő is megbocsájt nekünk. Az erjedetlen szőlőlé és a kovásztalan kenyér eszünkbe juttatja, hogy Ő az életét adta értünk.

Jézus és a tanítványok Istent dicsőítve énekeltek, mielőtt a felső szobát elhagyták. Az olajfák-hegye felé vezető úton Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy a bekövetkező szörnyűségek miatt mindnyájan otthagyják Őt és szertefutnak, mint a riadt bárányok. Mk 14:26-28.

A tanítványok annyira megdöbbentek még a gondolatától is, hogy ilyen szörnységet tegyenek, hogy alig hallották, amit Jézus a feltámadásáról mondott és arról, hogy majd Galileában találkoznak. Péter azt mondta, hogy ő bizony soha nem hagyja el Jézust, még ha a többiek mind azt tennék is. Még a halált is vállalja vele együtt. A többiek is mind ezt állították. 29-31. v.

Jézus tudta, hogy komolyan gondolják, amit mondtak, de jobban ismerte őket, mint ők önmagukat.

 További elmélkedésre: Mindnyájunkat jobban ismer Jézus, mint mi magunkat? A szüleink is jobban ismernek bennünket, mint mi magunkat? Vajon miért olyan türelmesek velünk?

HÉTFÖ

Jézus a tanítványokkal az Olajfák-hegyének nyugati lejtőjén elterülő Gecsemámé-kertbe igyekezett. A telihold fényében tisztán kivehették az útmenti szőlőtőkéket. Mit mondott Jézus rájuk mutatva? Jn 15:5.

Nekünk is Jézusra kell támaszkodnunk, ahogyan a szőlővesszők élete a szőlőtőkétől függ. Csak úgy tudnak édes fürtöket teremni, ha kapcsolatban vannak a tővel. Ha szoros kapcsolatban vagyunk Jézussal, a szeretettelei engedelmesség gyümölcseit fogjuk érlelni. Ám ha nem támaszkodunk Jézusra, hanem a saját utunkat választjuk, akkor olyanok leszünk, mint a kiszáradt, elpusztult szőlővesszők. 6. v.

Most olvassuk el, mit mondott Jézus a 12. versben! Pontosan ugyanazt jelenti ez, mint amit a Jn 13:34. versben mondott? Mi a különbség?

 További elmélkedésre: Miért nevezte újnak Jézus ezt a parancsolatot? Tartalmazza mindkét előbb olvasott igevers a következő szavakat? „ahogyan én szerettelek titeket” Úgy szerették egymást a tanítványok, ahogyan Jézus szerette őket? Nem. Ezért volt új számukra ez a parancsolat. Mit gondolsz, hogyan tudnád jobban megtartani ezt az „új” parancsolatot?

KEDD

Jézus a tanítványokhoz beszélt, miközben a Gecsemámé-kert felé haladtak. A tanítványok már számtalanszor aludtak a kertben, miközben Jézus az egész éjszakát imádkozással töltötte. Ezúttal azonban a kerthez közeledve Jézus egyre csendesebb és szomorúbb lett. Minden megváltozott körülötte. Úgy tűnt, mintha valami nehéz terhet cipelne, még járni is alig tudott. Minden lépés nehezére esett. Kétszer még fel is nyögött és a földre rogyott volna, ha a tanítványok nem tartják erősen. Kíváncsiak voltak, mitől olyan bánatos, de nem merték megkérdezni.

Néhány tanítványát a kert bejáratának közelében hagyta Jézus és csak Pétert, Jakabot és Jánost vitte agával a kertbe. Mt 26:36-37.

Senki sem volt képes megérteni mi történik Jézussal, de ó, menyire szerette volna, hogy a barátai a közelében legyenek és imádkozzanak érte! 38. v.

Jézus még egy kicsit beljebb ment a kertbe, de csak annyira, hogy barátai még hallhassák hangját. Festményeken gyakran úgy ábrázolják Jézust, hogy egy nagy szikla mellett térdelve imádkozik a kertben azon az utolsó éjszakán. De valójában hol volt? Mk 14:35.

Előfordult már veled, hogy valami rosszat tettél és utána alig bírtad elviselni a bűntudatot? Mit éreztél, amikor végül bevallottad bűnödet? Megkönnyebbültél? Igen, mindig. A bűntudattal szörnyű terhet cipelünk lelkünkben. Azon az éjszakán Jézus egyes egyedül viselte a valaha élt összes ember bűntudatát és bűneinek súlyát. Senkinek sem adhatta tovább és senkivel sem oszthatta meg ezt a terhet.

 További elmélkedésre: Mi lenne, ha úgy kellene viselned a barátod bűnével járó bűntudatot, mintha a sajátod lenne? El tudod egyáltalán képzelni, milyen szörnyű lenne? Nem csoda, hogy egyáltalán el sem tudjuk képzelni, mit érezhetett Jézus azon az éjszakán.

SZERDA

Péter, Jakab és János a Gecsemámé-kertben voltak Jézussal, elég közel hozzá, hogy láthassák és hallhassák Őt. Mesterük azt kérte tőlük, hogy maradjanak ébren és imádkozzanak (vigyázzanak) érte. Mk 14:33-34.

Senki sem képes megérteni azt, ami Jézussal azon az éjszakán történt. Ó, milyen szörnyűséges lehetett! Bele is halhatott volna abba, amit átélt, ha mennyei Atyja nem küldött volna erősítést, hogy el tudja viselni.

Az emberek évszázadokon át ártatlan bárányokat áldoztak fel, melyek Jézust jelképezték. Bűneiket megvallva a bárány fejére helyezték kezüket. Ezzel kifejezték hitüket, hogy Isten Jézusra fogja helyezni bűneiket. Ézsa 53:6.

Jézus emberré lett, de semmi saját bűne nem volt. Majd a mi összes bűnünk súlya ráterhelődött és az Isten szeretetétől való teljes elszakítottság érzésével halt meg. Ez a halál volt a mi bűneink büntetése. Jézus volt Isten Igaz Báránya, a mi bűneink ölték meg Őt és a mi halálunk helyett ártatlan bárányként halt meg, azok helyett, akik megvallották bűneiket a bárány feje felett.

Most Jézus, az Igaz Bárány elérkezett a rettenetes perchez, amikor az egész világ bűnei ráhelyeztetnek, mintha Ő maga követte volna el őket. Ezért rogyott zokogva a földre és könyörgött mennyei Atyjához, hogy vegye el tőle a szörnyű bűntudatot, amit minden egyes ember bűnéért érez. Tudta, hogy ha nem vállalja át bűneinket és nem szenvedi el az általuk okozott halált, akkor azok minket fognak megölni, és nem őt. Akkor mindnyájan elvesznénk mindörökre. Mk 14:35-36.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, mit próbált Sátán minden erejével elérni azon az éjszakán?

CSÜTÖRTÖK

Jézus a Gecsemámé-kertben szenvedett és imádkozott. Teljesen egyedül volt. Együttérzésre vágyott, ezért megkérte három legközelebbi barátját, hogy maradjanak ébren vele és ők is imádkozzanak. Ők azonban nem értették, mi történik. Hallották amint Jézus az Atyához könyörög segítségért. Oda is mentek volna hozzá, de Ő azt mondta, hogy maradjanak ott, ahol vannak. Megpróbáltak ébren maradni és imádkozni, de úgy tűnt nem megy nekik.

Jézus vigasztaló szavakra vágyott tőlük. Végül felkelt a földről és odavánszorgott hozzájuk. De mély álomban találta őket. Mit mondott nekik? Mk 14:37-40.

Jézus háromszor is visszatántorgott az alvó tanítványokhoz, és amikor felébresztette őket, alig ismertek rá. Haláltusája olyan szörnyű volt, hogy vérrel kevert izzadság csepegett arcáról a földre. Bűneink terhe már-már megölte Őt. Lk 22:44.

Sátán minden tőle telhetőt megtett, arra kísértve Jézust, hogy feladja és engedje, mi viseljük saját bűneink következményét.

Jézus ember volt, de Isten is egyben, ezért dönthetett volna úgy is, hogy meggondolja magát és nem hal meg értünk. Ő volt az egyetlen emberi kény, aki soha nem követett el bűnt, ezért nem érdemelt halált. Csak azzal menthetett meg bennünket, hogy önként átvállalja bűneinket, mintha Ő maga követte volna el őket. És egyedül Ő tehette ezt meg. Döntenie kellett, megvált bennünket, vagy hagyja, hogy elvesszünk. A mi bűneink miatt haldoklott és arra vágott, bárcsak lenne valami más módja a megváltásunknak. Ahányszor csak imádkozott, mindig úgy döntött, folytatja a megváltási terv véghezvitelét, hogy megmentsen bennünket.

 További elmélkedésre: Hálás vagy Jézusnak mindezért? Miért ne köszönnéd meg most, rögtön neki?

PÉNTEK

Annak ellenére, hogy olyan teher volt számára, ami majdnem megölte Őt, Jézus úgy döntött, folytatja a megmentésünkre felállított terv végrehajtását. Amin akkor Ő keresztülment, azt egyetlen emberi test sem lenne képes élve elviselni. Jézus meghalt volna ott, a kertben, ha Isten nem küldött volna hozzá egy angyalt, hogy megerősítse. Lk 22:43.

A világegyetem figyelt, míg az emberek aludtak. Látták, ahogy Sátán és angyalai Jézus köré gyűltek. Látták, hogy Jézus álomban találta tanítványait. Figyelték, amint Jézus meghozta végső döntését, hogy megment bennünket. Látták Őt haldokolni.

Váratlanul ragyogó fény támadt és egy hatalmas angyal állt Jézus mellett. Ugyanaz az angyal volt, aki átvette Sátán helyét a Mennyben. Az angyal nem tudta Jézus döntését, vagy rettenetes közérzetét megváltoztatni, de erőt adhatott neki, hogy tovább tudja hordozni bűneink szörnyű terhét.

Az angyal emlékeztette Jézust, hogy az Atya még mindig szereti Őt, és emberek milliói fogják Isten országát és az üdvösséget választani, Sátán és angyalai pedig el fognak pusztulni.

Az angyal ragyogó fénye felébresztette a tanítványokat. Láttán és hallatán biztosak voltak benne, hogy Jézus most már biztonságban van. Ám amikor Jézus ismét hozzájuk ment, megint fel kellett ébresztenie őket.

Jézus ekkor már hallotta a kertbe betóduló csőcselék hangját, és tudta, miért jönnek. Mt 26:45-46.

 További elmélkedésre: Miért halt meg csaknem Jézus még mielőtt a keresztfára szögezték volna?

 

 

 

Történet sarok

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”

(írta: Jana Smith)

 Doktor víz

.

Hogyan mosogatnánk, vagy mosnánk víz nélkül? Hogyan zöldellhetne kertünk víz nélkül? Mennyi ideig bírná családod elviselni, ha soha nem mosakodnál? E kérdésekre válaszolva beláthatod, mennyire fontos a víz minden tevékenységünkhöz. Isten olyanná teremtette a világot, hogy sok vízre van szüksége. Valójában a teremtéskor eleinte víz borította az egész Földet. A teremtés harmadik napján választotta szét a vizet óceánokra, tavakra, folyókra, patakokra és akkor alkotta meg a szárazföldet.

          Testünk 70%-át  víz alkotja!

Isten teremtett téged, ezért  szükséged van Doktor Vízre az élethez. Víz nélkül végül meghalnál.

Szervezetünk naponta vizet veszít izzadás légzés és súlyveszteség által. Legalább 6-8 pohár vizet kell innod naponta, hogy pótold ezt a veszteséget. Ha a szabadban dolgozunk, vagy sportolunk, főleg, ha meleg az idő, akkor még több vizet kell fogyasztanunk, hiszen testünk akár 8 pohárnyi vizet is veszíthet egyetlen óra alatt!

 

            Azért van szükséged Doktor Vízre,

  • Hogy kívül-belül tisztán tartsd a szervezetedet.

  • Hogy kívül-belül tisztán tartsd a szervezetedet.

  • Mert segít a szervezet ideális hőmérsékletének megőrzésében.

  • Hogy egyensúlyban tartsd szervezetedben az ásványi anyagok szintjét.

  • Mert segíti az idegek munkáját az egész szervezet irányításában.

  • Mert a vérkeringést is szabályozza

Belső szerveink tisztán tartása érdekében is sok vizet kell innunk minden nap. Sokan azt hiszik elegendő, ha rostos gyümölcslét, vagy szénsavas üdítőket isznak. El tudod képzelni, hogy üdítővel zuhanyozz? Az bizony nem sokat használna, ugye? A gyümölcslevek és üdítők a belsődet sem tudják jobban megtisztítani, mint a bőrödet. Sőt inkább még a cukros, szénsavas üdítőitalok közömbösítésére is tiszta vízre van szüksége a szervezetünknek.

 

Bőrünk a legnagyobb kiterjedésű testrészünk. Szervezetünk rajta keresztül párologtat. Az izzadással sok káros anyagtól szabadulunk meg. Rendszeresen fürdenünk, vagy zuhanyoznunk kell, hogy eltávolítsuk bőrünkről a kórokozókat. Ha nem tisztálkodunk rendszeresen, bőrünkön megtapadó szennyeződések betegséget okozhatnak.

 

Kösd össze vonallal a megfelelő mondatrészeket!

Testünk 70%-ban                                           testrészed.

Doktor Víz egyensúlyban tartja a                  jobb vérkeringést.

A bőröd a legnagyobb                                  vízből áll.

Legalább 6-8                                                 kívül és belül egyaránt.

Az üdítők fogyasztása                                   a szervezet ásványi egyensúlyát.

Dr Víz tisztán tartja szervezeted                  pohár vizet kell innod naponta.

Dr Víz elősegíti a                                           igénybe veszi a szervezet vízháztartását.