Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A szeretet legnagyobb ajándéka

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A zsidó vezetők megemlítették, hogy Jézus Galileából származik, miközben meg akarták győzni Pilátust, hogy halálra kell ítélni Őt. Pilátusnak ettől támadt egy ötlete. A római helytartó haragban volt Heródessel, Galilea királyával, aki éppen akkor Jeruzsálemben tartózkodott. Pilátus úgy gondolta, Heródes örülne, ha átengedné neki Jézus elítélését. Így kibékülhetnének és Heródes döntene Jézus sorsáról. Pilátus ezért Heródeshez küldte Jézust.

Ez ugyanaz a gonosz Heródes király volt, aki kivégeztette Keresztelő Jánost. Nagyon megijedt, amikor először hallott Jézusról és csodatételeiről. Emlékszel még, miért? Mk 6:14-16.

Heródes nem felejtette el, milyen szörnyűséget művelt Jánossal. Most arra gondolt, ha megmenti Jézus életét, talán elfelejtheti, amit Jánossal tett. Azért is szeretett volna Jézussal találkozni, mert alig várta, hogy valamilyen csodát tegyen. Lk 23:8.

A papok azt kiáltozták, hogy Jézusnak meg kell halnia, de Heródes csendre intette őket. Utasította az őröket, hogy vigyázzanak Jézusra. A fogolyra pillantva, akárcsak Pilátus, ő is azonnal látta, hogy Jézus ártatlan.

Heródes betegeket hozatott a terembe és azt ígérte Jézusnak, szabadon engedi, ha meggyógyítja őket. Jézus azonban soha nem tett csodát saját érdekében. Most tett vajon az élete megmentéséért? 9. v.

 További elmélkedésre: Ábel halála óta Istennek sok embere szenvedett, sőt meg is halt, anélkül, hogy csodálatos módon megmenekültek volna. Vajon Jézus műve volt mindez?

HÉTFÖ

A papok nagyon megrémültek, amikor Heródes azt ígérte Jézusnak, hogy szabadon engedi, ha csodát tesz. Miért? Ők látták Jézus számtalan csodatételét. Ha most úgy dönt, csodát tesz, akkor Heródes szabadon engedi és a nép is meggondolja magát, és Jézust felmentik. Tett Jézus valaha is csodát a saját érdekében? Nem. Jézus mindig kizárólag mások megsegítésére tett csodát.

Mi történt, amikor Heródes látta, hogy Jézus nem fog csodát tenni? Lk 23:9-11.

Tehát mégis Pilátusnak kellett döntenie Jézus elítéléséről. Váratlanul a felesége üzenetével sietett hozzá egy szolga. Mt 27:19.

Pilátus lelke összezavarodott. Megijedt a felesége üzenetétől, a papok, a vezetők és a tömeg pedig egyre hangosabban kiáltozott. A zsidóknál szokás volt, hogy Húsvétkor a nép kérésére szabadon engedhettek egy foglyot. Pilátus ezért a rablógyilkos Barabbásért küldött, aki gonosznak látszott és az is volt. Őt már kereszthalálra ítélték. Pilátus odaállította Barabbást Jézus mellé. Micsoda különbség! Pilátus meg akarta menteni Jézus életét, de a népnek is kedvébe akart járni. Vajon kinek a szabadon engedésére szavazott azonban a nép? Lk 23:18-22.

Amikor a papok elmondták Pilátusnak, hogy Jézus Isten fiának állította magát, a helytartó még jobban félt keresztre feszíteni Őt. Ezért úgy döntött, még egyszer beszél vele. Jn 19:7-11.

A zsidó papok ezután azzal győzködték Pilátust, hogy ha szabadon engedi Jézust, a római császár hűtlenséggel fogja vádolni őt. Ettől Pilátus még jobban megijedt. Elveszítheti tisztségét, sőt még az életét is, ha a császár hűtlennek tartja. 12. v.

Mit mondott Pilátus a zsidóknak, miután ismét elővezetette Jézust, és mit feleltek erre a papok? 13-15. v.

 További elmélkedésre: Isten nem volt már a királyuk többé, és nem királyuk, hanem császáruk volt. Kényszerít minket valaha is Isten, hogy a szívünk királyának tartsuk Őt?

KEDD

Pilátus mindent megtett, hogy megmentse Jézus életét. Mindent, kivéve, hogy ezt mondta volna: „Nem! Jézus ártatlan. Nem engedem, hogy keresztre feszítsétek!”

Pilátus mosdótálat kért. Mit mondott a nép, miközben Pilátus mosta kezeit, amivel kifejezték végső, rettenetes döntésüket? Mt 27:24-26.

Mi történt ezután ismét Jézussal? 27-31. v.

Vér csorgott Jézus hátán és arcán a kegyetlen ostorcsapásoktól és a fejébe nyomott töviskoronától. Az egész teste fájt. Az előző esti húsvéti vacsora óta nem evett és nem ivott semmit. Mindezen felül az összes ember bűnterhe ránehezedett. El sem tudjuk képzelni, hogyan érezhette magát.

A katonák kivezették Jézust és a vállára tették a Barabbás számára készült keresztet. Jézus gyakran cipelt nehéz terheket, amikor József ácsműhelyében dolgozott. Akkor erős és egészséges volt a szervezete, de most ájulás környékezte és teljesen legyengült mindattól, ami azóta történt vele, hogy elhagyta a Gecsemáné - kertet előző éjszaka. De ami még teste fájdalmánál is jobban bántotta, az a mi bűneink terhe volt. Attól tántorodott meg és rogyott a földre a súlyos keresztfa alatt. A nép azonban kinevette és gúnyolódott rajta. Senki sem értette, mi is történik valójában. Amikor ismét rátették a keresztet, Ő megint összerogyott alatta.

 További elmélkedésre: Sátán megmutatta kegyetlen jellemét. Semmi gonosz cselekedet sem túl rettenetes az embereknek, akik Sátán befolyását választják Jézusé helyett.

SZERDA

Jézus kétszer is összerogyott a vállán húsába vágó nehéz keresztfa alatt. Senki sem tudta, hogy a keresztnél sokkal súlyosabb terhet is cipel. Egyszerűen nem tudott tovább menni. Ki viszi akkor tovább a keresztet? A római katonák és a csőcselék nem fog segíteni. Ki vitte végül? Mk 15:21.

Simon nem ismerte igazán Jézust, de a fiai Jézus tanítványai voltak. Ettől kezdve Simon is az lett.

De vajon hol voltak Jézus kiválasztott tanítványai? A papok és a főemberek megígérték, hogy ha átadják nekik Jézust, akkor nem bántják a követőit. Nem is háborgatták őket, így szomorúan követték Jézust a tömeggel együtt. Máriát, Jézus édesanyját János kísérte. Ó, mennyire szeretett volna segíteni drága fián Mária! Megszakadt a szíve, látva hogyan bánnak vele. Hiszen még ő is kételkedett benne, hogy Ő-e a Messiás.

Jézus barátai abban reménykedtek, hogy még most is kimutathatja erejét és hatalmát. Tudták, hogy kiszabadíthatná magát ellenségei kegyetlen kezéből. Mária elájult, amikor látta, ahogy a katonák Jézus kezébe verik a szögeket. A tanítványok elvitték onnan.

Pilátus eközben haragudott magára. Tudta, hogy gyáván viselkedett és Jézus ártatlan. Feljegyzést írt egy cédulára, amit aztán a keresztfára szögeztek. Mi állt rajta? Mire akarták volna a főpapok változtatni? Jn 19:19-22.

 További elmélkedésre: Könnyen előfordul, hogy gyávaságból félünk megtenni azt, amiről pedig tudjuk, hogy az lenne a helyes?

CSÜTÖRTÖK

Jézus két gonosztevő között függött a keresztfán. Az egyik átkozta Őt, a másiknak pedig Jézusra tekintve eszébe jutottak a csodálatos dolgok, amiket hallott róla. Biztos volt benne, hogy Jézus Isten Báránya, aki megbocsájthatja bűneinket és megmenthet bennünket. Hallotta, amint Jézus arra kéri Istent, bocsásson meg azoknak, akik a keresztre szögezték Őt. vajon megbocsátaná az ő bűneit is? Beengedi az országába? Jézus volt egyetlen reménye. Lk 23:39-42.

A kereszt lábánál mindenki, még a római katonák is figyelték a lator szavait és várták Jézus válaszát. 43. v.

Jézus ezt mondta: „Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban.” Jézus megbocsátotta a lator bűneit, akinek ettől megnyugodott a lelke. Tudta, hogy egy napon ott lesz Jézussal az Ő országában.

Drága Jézus! Az egész világ minden bűnének terhe ránehezedett. Azok a bűnök rövidesen megölik, de még mindig másokra gondolt önmaga helyett.

Sötét felhő takarta el Jézus keresztjét, de amikor a latorhoz beszélt, fénysugár ragyogott fel és a gonosztevő szíve békességgel és bizalommal telt meg.

Jézus lenézett az Őt figyelő sok emberre és észrevett köztük valakit. Ki volt az? Jn 19:25.

Amikor Jézus édesanyja elájult, a tanítványok elvitték őt onnan. De később János visszavitte a kereszthez, mert nem bírt távol maradni. Jézus látta, ahogy Mária könnyezve állt ott. Tudta mennyire szomorú és csalódott, és mennyire szeretne segíteni rajta. Nagyon szerette őt, és tudta, hogy valakinek majd gondoskodnia kell róla. Mit mondott Jézus az édesanyjának és mit mondott azután Jánosnak? 26-27. v.

 További elmélkedésre: Meg tudod mondani, melyik parancsolatnak engedelmeskedett Jézus, amikor Jánosra bízta édesanyját, Máriát? Meg tudod azt is mondani, mi volt a különbség a két gonosztevő választása között?

PÉNTEK

Jézus átérezte, mennyire gyűlöli Isten a bűnt. Amikor Isten végleg eltörli a bűnt, azok, akiknek bűnei nem nyertek megbocsájtást, valahogy úgy fogják érezni magukat, ahogyan Jézus akkor. Hacsak nem engedjük, hogy Jézus elvegye bűneinket, azok részünk maradnak és velük együtt nekünk is el kell majd pusztulnunk.

Jézus úgy érezte, hogy az Atya teljesen magára hagyta Őt. Annak ellenére, hogy soha egyetlen bűnt sem követett el, a mi bűneink terhe mind rajta volt és azok miatt haldoklott. Halálának olyannak kellett lennie, mint a bűnösöké, amikor majd Isten végleg eltörli a bűnt. Vajon bízik még mennyei Atyjában? Vajon véghezviszi a tervet, egészen a halálig?

Dél volt, de hirtelen besötétedett. Nagyon sötét lett. Három órán keresztül rettenetes sötétség volt. Sátán minden tőle telhetőt megtett, hogy megingassa Jézus mennyei Atyjába vetett bizalmát. Azt sugallta Jézusnak, hogy a mi bűneink annyira szörnyűek, hogy az Atyának magára kell Őt hagynia, és mindörökre meghal. Lelkében Jézus teljesen egyedül volt. nem látott rá esélyt, hogy valaha is élhetne még. Mt 27:45-46.

Jézus azonban érzései ellenére továbbra is bízott mennyei Atyjában. Ó, mennyire szerettek volna az angyalok segíteni neki! De nem tudtak, mert azzal tönkretették volna a megmentésünkre felállított tervet. Jézus a mi bűneink büntetését szenvedte el.

A keresztfát övező sötétség váratlanul eloszlott és Jézus így kiáltott fel: „Elvégeztetett!” Majd lehajtotta fejét, és meghalt. Azért szenvedte el azt a rettenetes halált, hogy minket megmentsen tőle. Ó, mennyire szeret téged, és engem is Jézus!

 További elmélkedésre: A legtöbb ember nem érti igazán, mi ölte meg Jézust. Nem a kegyetlen szögek, nem a töviskorona, nem is a korbácstól felszaggatott, vérző háta. Nem is a fájdalom, ami Jézus egész testét gyötörte azon a pénteki napon. A mi bűneink rettenetes terhe volt az, amitől Jézus emberi szíve valójában megszakadt és megszűnt verni. Sok ártatlan ember halt szörnyű halált, de egyikük sem tapasztalta meg azt a szörnyű halált, amit Jézus, abban a tudatban, hogy mindörökre elszakadt az Atyától. Ez az, amit Jézus megtapasztalt, a mi bűneink által terhelve meghalt érted és értem. Köszönjük meg hát Jézusnak ezt a nagy szeretetet!

 

 

 

Történet sarok

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”

(írta: a Byron Smith család)

 Doktor Levegő

.

A teremtés második napján alkotta Isten a levegőt, amit belélegzünk. Nézz csak körül! Látjuk a levegő? Nem, nem láthatjuk, mégis mindenhol ott van. Minden embernek, növénynek és állatnak szüksége van levegőre az élethez. Hetekig élhetünk élelem nélkül. Néhány napig talán még víz nélkül is, de levegő nélkül néhány percen belül meghalnánk.

A friss levegő csodálatos dolgokat művel a szervezetünkkel. Íme, néhány:

  • elősegíti az agy működését

  • segíti a helyes gondolkodást

  • friss levegőn gyorsabban megy a tanulás

  • a jó alvásban is segít

  • segít, hogy jobban érezzük magunkat

A friss levegő az oxigéntartalma miatt fontos számunkra. Az emberi test 100 billió sejtből áll! Minden egyes sejtnek folyamatosan oxigénre van szüksége a működéséhez. Isten úgy teremtette a szívet és a tüdőt, hogy együttesen lássák el szervezetünket oxigénnel. A sejtek elhasználják az oxigént és melléktermékként széndioxidot állítanak elő, amitől a kilégzéssel szabadulunk meg.

Dokor testmozgás segíti doktor levegő hatékonyabb munkáját. Mélyebben lélegzünk, amikor a kertben ásunk, futunk, vagy biciklizünk. ezzel több oxigént juttatunk a tüdőnkbe. Így sejtjeink több oxigénhez jutnak, amitől gyorsabban és jobban működhetnek.

Ha túl hosszú ideig tartózkodunk zárt helyiségben, akkor ugyanazt a levegőt szívjuk be újra, meg újra és előbb-utóbb elfogy az oxigén, ami sejtjeink működéséhez szükséges lenne. Az áporodott levegőtől megfájdulhat a fejünk, és akár még depressziósok, ingerültek és aggodalmaskodók is lehetünk, fáradtnak érezhetjük magunkat. Ezért nagyon fontos minden nap levegőzni a szabadban. Éjszaka különösen fontos, hogy nyitott ablaknál aludjunk.

Együtt kell működnünk Doktor Levegővel!

Nagyon fontos a helyes testtartás! Ha egyenesen ülünk, vagy állunk, tüdőnknek elég hely jut kitágulni és összehúzódni. Így mélyeket tudunk lélegezni és rengeteg oxigén juthat a sejtjeinkhez.

 

Feladat:

A hiányzó szavak beírásával egészítsd ki a mondatokat!

  • Sejtjeinknek folyamatosan ______________(ginéox)-re van szükségük a működéshez.

  • Amikor _____________ (zogmozs), mélyebben lélegzel, és még több oxigéndús levegő jut a ___________ (betődüd), amitől a sejtek _____ (ojbanb) működnek.

  • A helyes ____________ (satretáts)-sal elősegítjük sejtjeink jobb oxigén-ellátását.

  • Isten a teremtés _______ (ámsikod) napján teremtette Doktor Levegőt.

  • Minden nap kell  ___________ (kőngzelüven) a szabadban.