Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Halálból az életre

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus magára vette az egész világ összes bűneit és önként odaadta életét értünk, meghalt helyettünk.

Sátán mindent megtett, amit csak ki tudott gondolni, végig, Jézus egész földi élete során, hogy rávegye őt a Tízparancsolat megszegésére, de nem járt sikerrel. Még a keresztfán, haldoklása közben is az Atya iránti bizalom feladására próbálta rávenni Jézust. Ő azonban egészen halála pillanatáig bízott, pedig úgy érezte, hogy Isten elhagyta. Jézus bebizonyította, hogy Isten segítségével, a körülményektől és az érzéseiktől függetlenül az emberi lények is képesek bízni és engedelmeskedni.

Jézus halálának pillanatában, a templomban szolgálatot teljesítő pap éppen a kést fente, amivel a bárányt akarta megölni az esti áldozathoz. Váratlanul hangos reccsenést hallott és a föld is megrázkódott. A kés kihullott a pap kezéből és a bárány elmenekült. Mi történt? Mt 27:50-51.

Isten megmutatta, hogy többé nincs szükség az emberek bárányáldozatára, ami az igaz Bárány eljövetelére emlékezteti őket, aki majd meghal értünk. Isten igaz Báránya már eljött. Éppen ebben a pillanatban halt meg értünk a keresztfán. A mi bűneink ölték meg Őt.

A templomban egyedül csak a főpap (aki Jézust jelképezte) léphetett a kárpit mögé, Isten félelmetes jelenlétébe, a Szentek Szentjébe. Azon a péntek délutánon azonban a kárpit felülről lefelé széthasadt és bárki beláthatott oda. Miért?

Jézus a mi valódi Főpapunk. Őbenne való hit által odaállhatunk egyenesen csodálatos, szerető mennyei Atyánk elé és imádságban beszélhetünk vele. Nincs többé szükség templomra és papokra a Földön. A jeruzsálemi templom csak azért állt, hogy megértesse az emberekkel, amit Jézus fog tenni, amikor visszatér a Mennybe. Most Jézus a mi Főpapunk a mennyei Szentélyben. Milyen csodálatos!

 További elmélkedésre: Hát nem örülsz, hogy Jézus a főpapunk? Az Ő áldozata miatt menekülhetünk meg és élhetünk örökké. Hogyan maradhatunk Jézus közelében?

HÉTFÖ

Jézus halála előtt három órán át sötétség borította földet. A villámlás fényében mindenki láthatta Jézust a kereszten. Jézus keresztje még mindig sötétben volt azután is, hogy a nap kisütött, mintha el akarná rejteni szörnyű szenvedését. Amikor a sötétség eloszlott, Jézus hangosan felkiáltott:„Elvégeztetett!”, és meghalt. Mit mondott Jézusról a római katona, aki a kereszt lábánál állt? Mk 15:39.

Abban a pillanatban hatalmas földrengés rázta meg a környéket. Sok már halott igaz ember sírja megnyílt akkor. Mt 27:51-53.

Jézus édesanyja, tanítványai és barátai sajgó szível nézték végig szenvedését és halálát. Csupán néhány óra alatt minden reményük szertefoszlott. A hatalmas királyról és országáról szóló álmaik elszálltak. Ők is már szinte csak a halálra vágytak.

A papok és a vezetők nem akarták, hogy a testek a keresztfán függjenek szombatnapon. Mire utasították ezért a katonákat: Jn 19:31-34.

A tanítványok nem tudták elviselni a gondolatot, hogyan fognak Jézus testével bánni és hová temetik. Még ha engedélyeznék is nekik, hogy eltemessék, túl szegények voltak, hogy megfelelő sírhelyet biztosítsanak Jézus drága, meggyötört testének. Mitévők legyesnek hát?

 További elmélkedésre: Mit értett Jézus azon, hogy „Elvégeztetett!” Mit fejezett be?

KEDD

A tanítványok nem tudtak róla, hogy két gazdag ember, akik szintén szerették Jézust, végig figyelték a pénteki eseményeket. Miközben a tanítványok azon töprengtek, mit is tegyenek Jézus testével, a két gazdag férfi a segítségükre sietett. Kik voltak azok és mit csináltak? Jn 19:38-40.

Könnyhullajtva vették le gyengéden Jézus testét barátai a keresztfáról. Hogyan gondoskodtak róla, és hová temették? 41-42. v.

A sírboltot József készítette magának temetkezési helyül. Mennyire örülhetett, hogy átadhatja Jézusnak! Hogyan zárták le a sír bejáratát? Kik figyelték a történteket? Mt 27:59-61.

Ahogyan a teremtésünk utáni legelső szombatnapon megpihent, Jézus az értünk elszenvedett halála utáni szombaton is pihent a sírjában. Mivel töltötték a többiek a szombati napot? Lk 23:54-56.

Szombaton Jézus egész nap a sírban pihent. De vajon mi járhatott mások fejében azon a napon? Bár tudta, hogy nagyon rosszat tett, Pilátus nem sokat töprengett azon, amit Jézus ellen elkövetet.

A papok és a nép vezetői azt hitték most majd boldogok lesznek, de éppen ellenkezőleg, rettegés fogta el őket. Annak ellenére, hogy a sír bejárata le volt pecsételve és száz római katona őrizte, eszükbe jutott, amit Jézus mondott, hogy a harmadik napon fel fog támadni. Ezen kívül sokan haragudtak rájuk azért, amit Jézussal tettek. A betegek és rászorulók, akik azért érkeztek a húsvéti ünnepekre, hogy Jézussal találkozzanak, szörnyen csalódottak voltak. Mindenki azon gondolkodott, és arról beszélt, ami pénteken történt. Mt 27:62-66.

József és Nikodémus eddig senkinek sem beszélt arról, hogy hisz Jézusban, bár néhányszor kiálltak mellette a nagytanácsban. Most azonban bátran mindenkivel tudatni akarták, hogy Jézus tanítványai.

Jézus kiválasztott tanítványai belebetegedtek a csalódásba. Bár a papok emlékeztek Jézus szavára, miszerint feltámad a harmadik napon, ők elfeledkeztek erről.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, te mit éreztél volna aznap?

SZERDA

A tanítványok elfeledkeztek Jézus ígéretéről, hogy a harmadik napon feltámad majd. Elfelejtették, amit Jónás jeléről mondott. Mt 12:39-40.

A bibliai időkben egy nap kezdete, vagy vége egy napnak számított. Jézus pénteken halt meg, ami az első nap. A szombat a második, amikor József sírjában pihent. Szombaton este, naplementekor kezdődött a harmadik nap, a vasárnap. Jézus pedig még mindig a sírban volt. Megtartja vajon az ígéretét?

Római katonák őrizték a sírt. A római katonákon kívül azonban két sereg is figyelt ott, akiket senki sem láthatott.

A tanítványok elfeledkeztek Jézus ígéretéről, hogy fel fog támadni, Sátán azonban nem. Tudta, hogy ha Jézus életre kel, neki és gonosz angyalainak nincs többé remény. Uralkodása véget ér, és mindenki, aki neki engedelmeskedett, vele együtt mindörökre meg fog halni. Azok pedig, akik Jézust és az Ő országát választották, egy napon feltámadnak majd és örökké fognak élni. Nem csoda hát, hogy legerősebb angyalainak seregé vonultatta oda, megakadályozni, hogy Jézus valaha is elhagyja azt a sírkamrát.

Ám a jó angyalok sokkal erősebb serege is ott volt. Ők tudták, hogy Jézus elő fog jönni a sírból és arra vártak, hogy üdvözölhessék Őt.

Mi történt váratlanul, az éjszaka legsötétebb órájában? Mt 28:2-4.

Sátán angyalai annyira megijedtek, hogy elmenekültek és magára hagyták őt.

 További elmélkedésre: Sok mindent nem tudunk megérteni csodálatos Istenünkről. Felfogni sem tudjuk, hogyan lehet Jézus ma is Isten és emberi lény egyszerre. De mivel ember is, tudhatjuk, hogy Ő bármilyen szenvedésünket megérti, mert tudja, mit érzünk.

CSÜTÖRTÖK

Egy hatalmas angyal érkezett azon a vasárnap hajnalon, és elhengerítette a sírkamrát lezáró nagy követ. Sátán angyalai elmenekültek, a megrémült katonák pedig szinte holtan rogytak a földre. Látták, amint az erős angyal elhengerítette a hatalmas követ, mintha csak egy kis kavics lett volna. Hallották azt is, amit azután mondott: „Isten fia, jöjj elő, Atyád hívat téged!”

Egy másik angyal letekerte Jézusról a halotti leplet, hogy fel tudjon kelni, és maga Jézus gondosan összehajtogatta. Jézus ekkor kijött a sírkamrából. A ragyogó angyalok örömmel köszöntötték és mélyen meghajolva boldog énekkel dicsőítették Jézust.

A katonák látták és hallották az angyalokat, látták, amint Jézus kilép a sírból és tiszta, határozott hangon így szól: „Én vagyok a feltámadás és az élet.”

Lehet ez a fenséges személy ugyanaz az ember, akiből pénteken gúnyt űztek? Igen, Ő volt az. Már tudták, hogy Ő Isten fia.

Miután az angyalok elmentek és fényük elhalványult, a katonák lábra álltak. Arcuk sápadt volt, még mindig reszkettek és úgy tántorogtak, mintha részegek lennének. Amilyen gyorsan csak tudtak Jeruzsálembe igyekeztek, hogy beszámoljanak Pilátusnak a történtekről. Útközben mindenkinek elmondták, amit tapasztaltak.

 További elmélkedésre: Sokan meghaltak már, akik szerették Jézust és Őbenne bíztak. Mi történik velük, amikor Jézus nemsokára visszajön?

PÉNTEK

Útban Pilátushoz a római katonák mindenkinek elbeszélték, akivel csak találkoztak, ami Jézus sírjánál történt. Valaki előreszaladhatott a hírrel, mert a papok gyorsan üzentek a katonáknak, hogy először hozzájuk menjenek.

A katonák beszámolójától a papok elsápadtak félelmükben. Kajafás meg sem tudott szólalni. Ám amikor a katonák épp távozni készültek, utánuk kiáltott: „Várjatok! Senkinek se szóljatok a történtekről! Sok pénzt fizetünk nektek, ha azt mondjátok, Jézus tanítványai lopták el a testét, miközben ti elaludtatok. Megígérjük, hogy akkor sem esik bántódásotok, ha Pilátus megtudja.” Mt 28:11-14.

A katonák tudták, hogy halál fiai, ha őrségben elaludtak. Hogyan is mernének ilyen hazugságot állítani? Azonkívül, már sokaknak elbeszélték az igazságot, és azok láthatták rajtuk, hogy nem hazudnak.

A papok azonban megígérték nekik, hogy nem kerülnek bajba, ezért a katonák úgy döntöttek, elfogadják a hatalmas pénzösszeget, amit a papok ajánlottak nekik és az általuk kieszelt hazugságot fogják terjeszteni. 15. v.

A papok nem tudták, hogy Pilátus már értesült az igazságról.

 További elmélkedésre: Könnyen megígérjük, hogy nem mondjuk el, vagy ráveszsük barátunkat, hogy ne mondja el, ha valami olyasmit tettünk, amiről tudjuk, hogy rossz? Mondtuk már, vagy esetleg nekünk mondták, hogy: „Adok cserébe valamit, ha nem mondod el.”? Jó ötlet ilyesmit megígérni? Miért nem?

 

 

 

Történet sarok

„Isten nyolc orvosa megőrzi egészségedet és boldogságodat”

(írta: a Byron Smith család)

 Doktor Pihenés

.

Isten a teremtés hetének minden napján megalkotta a pihenést. Minden nap után éjszakai pihenőidő következett a következő nap reggeléig. Isten úgy alkotta meg szervezetünket, hogy pihenésre van szüksége. A pihenés egyik legjobb módja az alvás. Alvás közben szervezetünk újjáépül. Helyreállítja a sérüléseket és felkészít a következő napi tanulásra, munkára és játékra

Doktor Pihenés nagyon fontos egészségünk és boldogságunk megőrzéséhez. 5 és 12 éves kor között napi 10 órányi alvásra van szükséged, te mennyit alszol?

Ez történik, ha nem alszol eleget:

 • morcos leszel

 • nehezedre esik koncentrálni

 • nem túl jó az ítélőképességed

 • könnyebben megbetegszel

 

Nagyon fontos az elegendő alvás!

 

Mit tehetünk a jó éjszakai alvásért?

 • Rendszeresen ugyanabban az időben feküdjünk le, és keljünk fel.

 • Minden nap töltsünk időt a szabadban, napsütésben. A napfény elősegíti szervezetünkben olyan vegyi anyagok képződését, amitől jobban alszunk.

 • Ne együnk sokat este! Nem tudunk jól aludni, ha a gyomrunk dolgozik.

 • Egy meleg fürdő és esti áhítat közvetlenül lefekvés előtt segíti az ellazulást.

 • Hálószobánk legyen mindig tiszta és takaros! Nyissuk, ki az ablakot, hogy friss levegőben aludjunk!

 • Lefekvés után gondoljuk végig, milyen sokféleképpen gondoskodik rólunk Jézus! Ismételjük át aranyszövegeinket!

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő kifejezésekkel!

 1. Isten gyógyítónak teremtette a pihenést és a __________________ (ságtmetozs)-t.

 2. Segíti az éjszakai jó alvást, ha sokat tartózkodunk a szabadban _______ (tésüpanesb)

 3. Aludjunk mindig nyitott ablaknál, engedjük be a friss _______ (őgevle)-t!

 4. Mindig __________ (zsendresr) időben menjünk aludni és keljünk fel!

 5. Alvás közben szervezetünk _________ (ólgerdnekierá).

 6. Az 5 és 12 év közötti gyermekeknek legalább napi _______ órányi alvásra van szükségük.