Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus elmond néhány példázatot

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus tanítványai körében ült az Olajfák-hegyén és a jövőbeli eseményekről beszélt nekik. Azt akarta, hogy mindenki megértse, milyen fontos felkészülni az Ő eljövetelére, amikor magával visz minket a Mennybe. Jézus hamarosan visszajön, hogy elvigyen minket ebből a gonosz világból csodálatos otthonunkba, ami a Mennyben vár ránk.

Miközben Jézus a tanítványaihoz beszélt, lement a nap és beesteledett. A közelben egy kivilágított házat láttak, s előtte az utat kémlelve gyülekező embereket. Tudták, hogy esküvőt tartanak ott.

A világ különböző tájain élő emberek más és más módon ünneplik az olyan fontos szertartásaikat, mint az esküvő, vagy a temetés. Abban az országban, ahol Jézus és tanítványai éltek, este tartották az esküvőket. Ezért minden vendég vitt magával fáklyát, vagy olajlámpást. A vőlegény elment a lányos házhoz a menyasszonyáért, majd magával vitte őt a saját otthonába, ahol az esküvői vacsorát tartották.

A ház előtt álldogáló vendégek, akiket Jézus és tanítványai láttak, a vőlegény érkezésére vártak. Ha a vőlegény magával viszi a mennyasszonyt, ők is csatlakozhatnak majd az esküvői menethez.

A várakozó embereket figyelve Jézus arra gondolt, mennyire fontos készen állni arra, hogy vele menjünk, amikor értünk jön, hogy magával vigyen mennyei otthonunkba. Arra a menyegzőre is gondolt, amit ott fogunk megtartani vele. Ezért elmondott egy példázatot arról, hogyan lehetünk készen arra a napra.

 További elmélkedésre: Számunkra is ugyanolyan fontosak Jézus példázatai, mint a tanítványoknak, annak idején? Mi az a néhány dolog, aminek megértésében segítenek?

HÉTFÖ

A vőlegényre várakozó embereket figyelve Jézusnak eszébe jutott, mennyire hasonlít Ő a vőlegényre. Mindenkinek el kell készülnie Jézus visszajövetelére aki úgy dönt, hogy az Ő országában szeretne majd a Mennyben élni. Jézus példázata segít megértenünk, hogyan készülhetünk fel arra, hogy vele menjünk.

Tíz fiatal leány is volt a vőlegényre várakozó emberek csoportjában. A Biblia szüzeknek nevezi őket, mert még nem voltak házasok. Világító olajmécsest tartott mindegyikük a kezében, és mindnyájuknál volt egy kis cserépkorsó a tartalék olajnak, ha netán kifogyna a lámpásuk. Mindnyájan a vőlegényre vártak. Mt 25:1.

Bár a szüzek látszólag egyformán néztek ki és ugyanazt csinálták, mégis némelyik bölcs volt, mások pedig balgák. 2-4. v.

A vőlegény később érkezett, mint várták. Várakozás közben a lányok elálmosodtak és nemsokára mind elaludtak. 5. v.

Elképzelheted, hogyan ugrottak fel, amikor meghallották a kiáltást: „Imhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!” Mit csináltak a lányok? 6. v.

A bölcs hajadonok gyorsan feltöltötték lámpásaikat olajjal, de a balgák bizony bajban voltak. 8. v.

 További elmélkedésre: Miben különbözött a bölcs szüzek viselkedése a balgákétól?

KEDD

Jézus egy példázatot mondott a tíz szűzről, akik a vőlegényre való várakozás közben elaludtak. Öten bölcsen vittek magukkal tartalék olajat is a lámpásaikhoz, a másik ötöt azonban nem izgatta, hogy nincsen tartalékuk. Most, hogy végre jön a vőlegény, mindenki lámpásának világítania kell. Mit kértek a balga szüzek a bölcsektől? Mt 25:8.

A bölcs lányok már az összes tartalék olajukat a lámpásaikba töltötték, hogy tovább világíthassanak. Már nem tudták a balgákkal megosztani. A példázat befejezése nagyon szomorú. 9-12. v.

Jézus arra figyelmeztet, hogy bár a visszajövetelére való várakozás ideje hosszúnak tűnhet, Ő visszajön. Ezért nagyon fontos mindig készen állni.13 v.

Más tanulsága is van ennek a példázatnak. Mit jelképeznek a lámpások? Zsolt 119:105. Milyen Jézus és az Ő igéje? Jn 1: 1, 14.

 További elmélkedésre: Neked van „mécsesed”? Most is éppen használod, ahogy ezt a leckét tanulmányozod. A lámpás Isten igéje, a mi csodálatos Bibliánk. Hogyan óv meg minket Sátántól? Zsolt 119:11.

SZERDA

Sok embernek van Bibliája? Igen. Elég azonban csupán birtokolni egy Bibliát? Mitől lesz a Biblia olyan, mint egy világító lámpás? Mitől világított a bölcs szüzek mécsese? Az olajtól. Az olaj a Szentlélek jelképe.

Sokan úgy döntöttek, nem hiszik le, ki volt Jézus. S bár a Szentlélek sokszor hatott a lelkükre és tudtak Jézus csodatételeiről, mégsem hittek benne. Azt az életet akarták folytatni, amit mindig is éltek. Szívük mélyén tudták, hogy Jézus Isten Fia volt, de nem akartak megváltozni. Olyanok voltak, mint akik inkább a sötét szobában akarnak maradni, mert nem akarják „látni” a rossz gondolatokat és cselekedeteket, amik mellett döntöttek. Jn 3:18-19.

A Szentlélek az „olaj”, aki segít megértenünk és megtartanunk a Tízparancsolatot. Segíteni akar nekünk, mert tudja, hogy a magunk erejéből semmiképpen sem tudjuk helytelen szokásainkat megváltoztatni. A Biblia olvasása közben is mindig szükségünk van a Szentlélek segítségére, hogy megértsük az igét.

Sokan a balga szüzekhez hasonlóan állítják, hogy ismerik Jézust és szeretik Őt. Ismerik a Tízparancsolatot, templomba járnak és sok helyes dolgot tesznek. Ám a balga szüzek is ugyanúgy néztek ki és ugyanúgy cselekedtek, mint a bölcsek, mégsem volt lámpásukban a Szentlélek olaja. Nem áldoztak időt arra, hogy szívüket megtöltsék vele. Minden nap szükségünk van a Szentlélekre, hogy hasonlíthassunk Jézusra.

 További elmélkedésre: Hogyan tölthetjük be lelkünket minden nap Szentlélekkel? Milyen gyümölcseink lesznek, ha megengedjük a Szentléleknek, hogy Jézushoz hasonlóvá tegyen minket? Gal 5:22-23. Mi történik velünk Jézus visszajövetelekor, ha naponta Szentlélekkel betöltekezve élünk és még azelőtt meghalunk? Róm 8:11.

CSÜTÖRTÖK

Mi volt a különbség a Jézus példázatában szereplő bölcs és balga szüzek között? Mit jelképez az olaj, és a lámpás?

Jézus tudja, hogy Sátán sokféle módon próbálja elterelni figyelmünket az Ő visszajöveteléről. Nekünk mégis mindig készen kell állnunk rá, ugye?

Jézus még egy példázatot mondott a felkészülésről. Egy bölcs szolgáról szólt, aki nagyon jól végezte munkáját. Az ura annyira megbízott benne, hogy mindenét rábízta, míg üzleti útra ment. Mt 24:45.

Mit gondolsz, aggódott a gazda a szolga munkája miatta, mikor sokkal tovább távol volt, mint ahogy a szolga hazavárta volna? Töprengett vajon azon, hogyan bánik a szolga a társaival? Aggódott talán, hogy szolgája gondatlanul elkölti, vagy ellopja a pénzét, amíg ő távol van? Vagy esetleg munkáját otthagyva szabadságra megy? Nem. Tudta, hogy megbízhat benne. 45-47. v.

 További elmélkedésre: Mi a véleményed erről a szolgáról? Gondolod, hogy mindig készen állt gazdája érkezésére? Mi is mindnyájan szolgálók vagyunk. Vagy Jézusnak, vagy Sátánnak engedelmeskedünk. Miket cselekedhetünk Jézus hű szolgájaként?

PÉNTEK

Jézus a jó szolga után egy egészen másmilyen szolgáról is beszélt.

A történetben szereplő szolga olyan lehetett, mint azok, akik máshogyan viselkednek, amikor az emberek látják őket, és máshogy, amikor nem. A gazda bizonyára úgy gondolta, megbízhat a szolgájában, mert rábízta mindenét, amikor útra kelt. Ám hamar kiderült, milyen is a szolga valójában, amikor gazdája nem érkezett meg olyan hamar, mint ahogy várta. Mit mondott és hogyan viselkedett? Mt 24:48-49.

Ez a szolga nagyon különbözött a Jézus másik példázatában szereplőtől. Mindenbe belekötött és dühösködött mialatt gazdája távol volt. Összeveszett, sőt még verekedett is szolgatársaival. Ünnepi lakomákra és részegeskedésre költötte ura pénzét. Mit gondolsz, várta vajon, hogy hamarosan hazatér a gazdája? El tudod képzelni, hogyan érezhette magát, amikor a ház ura egy napon belépett és a saját szemével látta, mi folyik ott?

A történet vége nem volt vidám a szolga számára. Elveszítette a munkáját, képmutatónak nevezték és fájdalmas halált halt. 50-51. v.

Mit mondott egy rendkívül bölcs ember a kétféle szolgáról, akikről Jézus ebben a példázatban beszélt? Péld 13:5.

 További elmélkedésre: Milyen emberre vonatkozik a képmutató, hipokrita szó? Aki másnak mutatja magát, mint amilyen valójában. Így viselkedett a második történetben szereplő szolga? Milyen szolga áll majd készen, hogy Jézussal a Mennybe menjen, amikor Ő visszajön értünk? Ha olyanok leszünk, mint az első szolga, akkor mindig készen állunk Jézus eljövetelére. Olvassuk el: Mt 24:45-47!

 

 

 

Történet sarok

Anna Larsen: Sunca, a misszionárius kutya című műve alapján,

a Pacific Press Publishing Association, Inc. kiadó engedélyével

 Kosár Suncának

.

Ez a Sunca nevű kiskutyáról szóló igaztörténet, aki gazdáival, Larsenékkel „misszionárius” kutya volt Dél-Amerikában, Equadorban, bolíviában és Peruban. Sok izgalmas reptéri kaland után végül felengedték az Amerikába tartó repülőre, de Larsenék most azon tanakodnak, vajon mi lesz a landolás után.

 

Folyton csak azon jár az eszem, mit csinálnak majd Suncával Miamiban. – mondtam az Egyesült Államokhoz közeledve.

- Miért, biztos vagyok benne, hogy jól bánnak majd vele. – a férjem teljesen magabiztosnak látszott.

- Tudom, de hetekre karanténba teszik.

- Csak akkor, ha betegnek találják. De itt van minden orvosi igazolása. Biztosan átengedik. Tudod, hogy minden oltást megkapott.

Barátaink lelkes fogadtatással vártak ránk a miami reptéren. Az útlevél és a vámvizsgálaton könnyen átjutottunk. Aztán leültünk és az állatorvosra vártunk, aki megvizsgálja majd Suncát. Minél tovább vártunk, annál idegesebb lettem.

- Itt vagyunk. - mondtam Suncának. – Minden készen áll, hogy az Államokba belépjünk, és most rád kell várni. - Csettintettem a pórázzal és ő boldogan ugrott ki a kosárból, hogy a lábait kinyújtóztassa.

Sunca bukfencezéssel, majd mellső praclija kinyújtásával üdvözölte a végre-valahára megérkező állatorvost. Én mondtam neki, hogy ezt tegye a jó benyomás érdekében.

- Helló, kutyus! – mondta barátságosan a doktor. - Szóval Dél-Amerikából jöttél. Lássuk csak! – Alaposan átnézte Sunca egészségügyi igazolásait, miközben én csak a karanténra tudtam gondolni.

- Rendben! – szólt az állatorvos, és visszaadta a papírokat.

- Rendben? Úgy érti, most rögtön magunkkal vihetjük Suncát? – Hiába igyekeztem, nem tudtam palástolni aggodalmamat.

- Igen! Miért is ne! – felelte a doktor. – Egészséges, szép kutya. Ugye kutyuskám?

- Milyen kedves ember ez az állatorvos! Valószínűleg soha nem fogja megtudni, mekkora örömet szerzett nekünk! – gondoltam.

- Valóban nagyon stramm kutyájuk van! – mondta, és mát távozott is.

Sunca farkát csóválva nézett utána. Természetesen nem tudta, hogy az Egyesült Államokba kellett utaznia, és nem is törődött vele, amíg gazdáival lehetett, de talán megérzett valamit abból, hogy valami csodálatos dolog történt vele.

Sunca rövidesen az Egyesült Államokban is sok barátot szerzett Jézusnak. Sőt misszionárius kutya volt, amíg csak élt.

(Vége)