Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Levelek a gyülekezeteknek

  10. tanulmány 

Nyomtatás

VASÁRNAP

"A megfeszített Krisztust hírdetjük"

(ApCsel 18:1-6;  1Kor 1:17 - 2:5.)

Miután az athéni férfiakkal beszélt a Mars-dombon, Pál rájött, hogy nincs több tennivalója abban a városban. Ezért a kb 80 km-re-délnyugatra fekvő Korinthus városába utazott.

Korinthus akkoriban nagyon jelentős város volt. A Római Birodalom minden tájáról jártak oda emberek üzleteket kötni és szórakozni. Ugyanakkor nagyon gonosz város is volt. Messze földön híres volt bálványimádásáról és gonoszságáról.

Pál azon tanakodott, mi lenne a legjobb módja, hogy a korinthusiaknak a Jézusról szóló jó hírről beszéljen. Athénban a hallgatóságához alkalmazkodva logikus és tudományos módon próbálta átadni a népnek a jó hírt. Ám az a módszer nem volt túl eredményes, csupán néhányan döntöttek Jézus követése mellett. Milyen módszert választott Pál apostol Korinthusban? 1Kor 2:1-2.

Pál tudta, hogy ebben a városban nem lesz népszerű az üzenet. Jézus egyszerű zsidónak született és bűnözőként végezték ki. Sem a zsidók, sem a görögök nem tartják Őt vonzónak. 1Kor 1:23.

Pál azonban tudta, hogy a kereszt üzenete „Isten ereje” (18. v.) Jézus kereszthalála bolondságnak tűnhet, de mindennél jobban bemutatja Isten szeretetének, igazságosságának és bölcsségének valóságát. 25. v.

Pál ezért azzal kezdte korinthusbeli szolgálatát, hogy szombatonként a zsinagógában prédikált, az ószövetség irataiból bizonyítván, hogy Jézus a Messiás. Mint általában, a legtöbb zsidó most is elutasította Jézust.

Annyira megharagudtak Pálra, hogy meg is ölték volna, ha Isten meg nem óvja őt. Mit mondott nekik? ApCsel 18:6.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Neked mit jelent Jézus kereszthalála?

HÉTFÖ

Mert nékem sok népem van ebben a városban

(ApCsel 18:7-17.)

Amikor Silás és Timótheus megérkeztek Macedóniából, ők is csatlakoztak Pálhoz és együtt hirdették a Jézusról szóló jó hírt Korinthus népének. Pál már nem prédikálhatott a zsinagógában, ezért egy Justus nevű hívő férfi házában tartottak összejöveteleket, aki közvetlenül a zsinagóga mellett lakott. Isten megáldotta munkájukat. A zsinagóga vezetője, Krispus egész családjával együtt megkeresztelkedett és sokakkal együtt kereszténnyé lett.

Ez még jobban felbőszítette a zsidókat. A zsidók ellenállását és a város gonoszságát elnézve Pál még abban sem volt biztos, hogy egyáltalán bölcs dolog-e itt gyülekezet-alapításon fáradozni. Éppen elhagyni készült a várost, amikor Isten látomásban szólt Pálhoz. Mit mondott neki? ApCsel 18:9-10.

Pál és társai ezért folytatták munkájukat Korinthusban. A nyilvános beszédek mellett házról házra járva felkeresték az embereket otthonaikban is. Ennek eredményeként sok pogány felhagyott a bálványimádással és elfordult gonoszságaitól. Isten gazdagon megáldotta erőfeszítéseiket.

Pál szolgálatának sikerét látva a zsidók még jobban megharagudtak rá, mint valaha. A népet felbolydítva Akhája tartomány római helytartója, Gallió elé hurcolták Pált, és a zsidó törvények megszegésével vádolták. Gallió becsületes ember volt és nem rajongott a zsidókért. Mit tett hát? 14-16. v.

A tömeg hirtelen rádöbbent, hogy semmi okuk arra, amit Pállal készültek tenni, és Shosthenes, a zsinagóga vezetője ellen fordultak. Ott, Gallió szeme láttára azt tették Sosthenessel, amit ő szánt Pálnak! Gallió biztosan úgy gondolta, hogy megérdemli, mert nem törődött velük. 17. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Gallió határozott és végleges döntése legyőzte a zsidókat és utat nyitott Pálnak korinthusi munkája folytatásához. Mi a helyzet veled? Határozottan ragaszkodsz döntésedhez, hogy helyesen cselekszel?

KEDD

Pál 1.levele a Thessalonikabeliekhez

Pál mindig különös figyelmet szentelt az általa alapított gyülekezeteknek és felelősséget érzett azokért, akik az ő szolgálata által tértek meg. Az utazás azonban drága és időigényes volt, akkoriban nem volt telefon, vagy e-mail. Ha nem tudott személyesen odalátogatni, az egyetlen, amit Pál tehetett, az volt, hogy Levelet írt.

A levelek bátorítást és utasításokat közvetítettek, és néha dorgálást is. Jó néhány ilyen levelet írhatott Pál. Tizennégy ma is szerepel Bibliánkban.

Athénban Pál gyakran gondolt a Thessalonikában nemrég alapított gyülekezetre. Ott tartózkodása a zsidók üldözése miatt elég rövidre sikerült, és most kíváncsi volt, hogy hűségesek maradtak-e az ottaniak. Bár nagy szüksége volt Timótheus segítségére Athénban, mégis úgy döntött, elküldi őt Thessalonikába. (1Thess 3:1-2). Amikor Timótheus visszatért Silással, Pál továbbment Korinthusba (ApCsel 18:5). Miről számolt be Timótheus? 1Thess 3:6.

Pál úgy döntött levelet ír nekik. Bibliánkban ez a Thessalonikabeliekhez írt első levél. Pál nagyon örült neki, hogy a thessalonikai gyülekezet példakép az egész környék hívői számára. Másoknak is elmondták a Jézusról szóló jó hírt, amit maguk is csak nemrég ismertek meg és a gyülekezet folyamatosan növekedett. 1Thess 1:7-8.

Levelében Pál egy félreértést is tisztázott. A thessalonikai hívők azt hitték, hogy akik Jézus második eljövetele előtt meghalnak, nem fognak vele a mennybe menni. Mit írt nekik erről Pál? 1Thess 4:13-18.. Ó, milyen örömet okozott ez a thessalonikai hívőknek! Most újra örömmel várhatják, hogy viszontlátják szeretteiket.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ugye te is örülsz a feltámadás jó hírének? Természetesen mindig szomorú, ha meghal valaki, akit szeretünk, de keresztényként örömteli reménységünk lehet a bánkódás helyett. „Hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük.” (1Thess 4:13).

SZERDA

Pál 2.levele a Thessalonikabeliekhez

A thessalonikai hívők nagyon örültek Pál levelének. Különösen drága volt számukra a megerősítés, hogy újra láthatják majd szeretteiket (1Thess 4:13-18). Pál azonban hamarosan rájött, hogy egyesek félreértették szavait. Úgy gondolták, azt tanítja, hogy Jézus már néhány éven belül visszajön. Egyesek már a munkát is abbahagyták és tétlenül várták Jézus második eljövetelét.

Pál tudta, hogy ezek veszélyes gondolatok, ezért gyorsan írt nekik még egy levelet. Mit írt nekik Jézus eljövetelének idejéről? 2Thess 2:1-4.

Tehát senki sem várhatja Jézus eljövetelét addig, míg a bűn embere meg nem jelenik, és munkáját el nem végzi. De vajon ki az a bűn embere? Pál szerint „Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát” (4. v.).

Ez a jellemzés azonnal eszünkbe juttatja Dániel próféta leírását a kis szarv hatalmáról. Dániel szerint a kis szarv „sokat szól a Felséges ellen”, sőt még Isten törvényét is megpróbálja megváltoztatni. Dán 7:25.

Talán még emlékszel a II. évfolyam 1. negyedévi 4. leckénkből, hogy a kis szarv a pápaságot jelképezi. A bűn embere tehát ugyanazt jelenti. Dániel világosan megjövendölte, hogy a pápai hatalom harcolni fog Isten, és népe ellen Jézus második eljövetele előtt. Ez még nem következett be, tehát a thessalonikaiak még nem várhatják Jézus azonnali eljövetelét.

Pál emlékeztette őket, hogy ő is milyen keményen megdolgozott közöttük a megélhetéséért és nem volt terhére senkinek (2Thess 3:7-9). Mire utasította Pál azokat, akik semmittevéssel várták Jézus második eljövetelét? 2Thess 3:10.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ezt az utasítást ma is követnünk kell. Olvassuk el Salamon tanácsát ugyanebben a témában! Péld 6:6-11.

CSÜTÖRTÖK

Apollós

(ApCsel 18:18-28;  1Kor 1-4.)

Amikor Pál befejezte munkáját Korintusban, hajóra szállt és a 400 kilométerre, keletre fekvő Efézus városába utazott. Szokása szerint Pál szombaton a zsinagógában prédikált. Ezúttal annyira érdekelte az embereket a mondanivalója, hogy szerették volna, ha tovább is velük marad. De Pál nem maradhatott, mert Jeruzsálembe tartott. Ezért otthagyta Akvillát és Priscillát, akik korinthusból elkísérték, hogy folytassák ott a munkát, és megígérte, hogy ha Isten akaratával megegyezik, visszatér majd hozzájuk.

Miután Pál elhajózott Jeruzsálem felé, egy Apollós nevű férfi érkezett Efézusba. Keresztelő János prédikációjának hatására megkeresztelkedett és most nagy erővel hirdette János üzenetét. Akvilla és Priscilla látták, hogy Apollós még nem tud a Jézusról szóló jó hírről. Mit tettek tehát? ApCsel 18:26.

Amikor Apollós úgy döntött, hogy az Akhája tartománybeli Korinthusba utazik, az efézusi hívők meleg ajánlást adtak neki. Milyen sikerrel járt az ottani munkája? 27-28. v.

Sátán azonban kihasználta Apollós sikeres szolgálatát és széthúzást keltett a korinthusi gyülekezetben. Egyesek azt állították, hogy ők Pált követik, hiszen ő alapította a gyülekezetüket. Mások inkább Apollóst, mert szolgálata sikeresebb volt, mint Pálé. Megint mások inkább Pétert követték volna, és volt, aki egyenesen azt állította, hogy közvetlenül Jézustól tanul. 1Kor 1:12.

Amikor Pál tudomást szerzett erről, megmutatta nekik, milyen helytelen a hozzáállásuk. Isten szolgái különböző ajándékokat kapnak, és Ő úgy használja őket, ahogyan a legjobbnak látja. Senki sem becsülheti többre Isten egyik szolgáját a másiknál, inkább Isten áldását kell keresniük és megosztaniuk egymással. 1Kor 3:5-7.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szívesen tanulsz az új lelkésztől, vagy tanítótól? Vagy inkább arról beszélsz, melyik lelkészt, vagy tanítót szereted jobban?

PÉNTEK

Pál Efézusban

(ApCsel 19:1-20.)

Rövid jeruzsálemi látogatása után Pál Antiókhiába, észak felé vette az irányt, befejezve ezzel második missziós körútját. Rövid antiókhiai tartózkodás után a fáradhatatlan apostol ismét útnak indult. Pál ezúttal több mint 800 kilométert gyalogolt Efézusig. Útközben meglátogatta a gyülekezeteket, amelyeket azelőtt alapított. Milyen örömteli izgalommal látták őt viszont a hívők! És ő milyen szeretettel bátorította őket a hűséges kitartásra!

Efézusba érve Pál még több Apolló-követőt talált. Keresztelő János prédikálására megkeresztelkedtek, de nagyon keveset tudtak Jézusról, a Szentlélekről pedig még soha sem hallottak.

Ezek az emberek lelkesen hallgatták Pál tanítását a Jézusról szóló jó hírről. Úgy döntöttek, hisznek Pál üzenetének és újra megkeresztelkedtek, és amikor Pál a fejük fölé helyezte kezét a Szentlélek leszállt rájuk. ApCsel 19:5-6.

Pál három hónapon át prédikált az efézusi zsinagógában. Sajnos sok zsidó úgy döntött, hogy nem hisz Jézusban és nagy zűrzavart keltettek. Ezért Pál és tanítványai egy Tirannus nevű jól ismert tanító iskolájában gyűltek össze. Hogyan áldotta meg Isten Pál ottani szolgálatát? 11-12.v.

A Skéva nevű zsidó főpap hét fia is hallott a Jézus nevében tett lenyűgöző csodákról. Elhatározták, hogy ők is megpróbálják Jézus nevét használni egy megszállott ember gyógyítására. Valami történt, de bizony nem az, amit vártak. 13-16. v. Az emberek hamar megértették, hogy veszélyes és helytelen Jézus szent nevét használni anélkül, hogy hinnének benne. 17. v.

A Skéva fiaival történt eset is figyelmeztetés volt az efézusi keresztényeknek. Néhányan megtartották spiritualista könyveiket és mágikus tárgyaikat, de most felismerték, hogy meg kell szabadulniuk tőlük. Jó áron (mai értéken akár több millió forintért is) eladhatták volna azokat a könyveket, de azzal másokat kísértettek volna a mágia gyakorlására. Mit tettek ezért inkább? 18-19. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Van olyan könyved, vagy CD-d, ami nem keresztényeknek való? Mit kell tenned vele? Olvassuk el: Ef 5:11!

 

 

Feladatok:

1.sz.  (Antiókhia) Pál és Silás a gyülekezetek erősítésére indult. Barnabás és Márk Ciprusra hajózott.

2.sz.  (Listra) Timótheus csatlakozott Pálhoz és Siláshoz

3.sz.  Pál és Silás Frigiába és Galáciában prédikáltak, mert a Szentlélek nem engedte, hogy Ázsiában hirdessék az igét.

4.sz.  (Troás) Pálnak látomása volt egy macedón férfiról, aki segítségért könyörgött. Lukács csatlakozott Pálhoz, Siláshoz és Timótheushoz

5.sz. (Filippi) Lídia megkeresztelkedett. Pál kiűzött egy démont a szolgálólányból. Pált és Silást börtönbe vetették, ahol Istent dicsőítve énekeltek. Földrengés nyitotta meg a börtön kapuit. Pál megkeresztelte a börtönőrt és családját. A város elöljárói kísérték ki Pált és Silást Filippiből.

6.sz. (Thessalonika) Zsidó, görög és befolyásos asszonyok jutottak megtérésre. A felbőszített tömeg „a feje tetejére állította várost” és Pál fejét követelve megostromolta Jáson házát.

7.sz.  (Bérea) Bérea lakói naponta kutatták az Írásokat. Pál Silás és Timótheus nélkül Athénba hajózott.

8.sz.  (Athén) Pál az Aeropaguson az „ismeretlen Istenről” prédikált a filozófusoknak.

9.sz.  (Korinthus) Pál másfél évig maradt ott. Pál, Akvilla és Priscilla sátorkészítésből éltek. Silás és Timótheus ismét csatlakozott Pálhoz. Krispus, a zsinagóga vezetője megtért. Gallió megmentette Pált a csőcseléktől. Itt írta Pál az 1. és a 2. Thessalonikai levelet.

10.sz. (Efézus) Pál otthagyta Akvillát és Priscillát. Megígérte, hogy ha lehetséges, visszatér majd.

11.sz. (Jeruzsálem) Pál rövid látogatást tett a jeruzsálemi gyülekezetben, majd visszatért Antiókhiába.