Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

A Szentlélek ajándéka

  5. tanulmány 

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az ígéret beteljesedésére várva

(ApCsel 1:12-26.)

Jézus visszatért a mennybe és az angyalok megerősítették a visszatérésére tett ígéretét. A tanítványok azonban nem tétlenkedhettek, míg Jézus visszajövetelére vártak. Távozása előtt Jézus nagyon nagy munkát bízott rájuk. Mi volt az? Mt 28:18-20.

A tanítványok most döbbentek rá mennyire szükségük van a segítségre, és erősítette őket az ígéret, amit Jézus közvetlenül távozása előtt tett nekik. Mi volt az ígéret? ApCsel 1:8.

Az emberek azt várták volna, hogy a tanítványok szomorkodnak majd, mert Jézus már nincs többé velük. Ők azonban inkább boldogok és bizakodók voltak. Miért is ne lettek volna azok? Hiszen Jézus, a Mesterük, a barátjuk életben volt, odafent, a mennyben! Mivel töltötték a tanítványok az idejüket? Lk 24:52-53.

Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy maradjanak Jeruzsálemben, amíg a Szentlelket meg nem kapják. Ezért az Olajfák hegyéről visszatértek a felsőházba. Mit csináltak várakozás közben? ApCsel 1:14.

A tanítványok komolyan végiggondolták az elmúlt három esztendőt. Sok súlyos hibát követtek el. Ó, mennyire vágytak rá, hogy eltörölhessék a múltat, és helyesen cselekedjenek!

Eszükbe jutott, menyit vitatkoztak arról, melyikük a nagyobb. Ahelyett, hogy Jézustól szerénységet tanultak volna, féltékenyen és önző módon a magasabb tisztségekért harcoltak. Most már megértették, ahhoz, hogy hű tanúbizonyságot tehessenek Jézusról, egyesülniük kell a keresztény szeretetben. Ezért rendezték vitás dolgaikat és bocsánatot kértek egymástól a veszekedésekért.

Eszükbe jutott az a sok minden, amiről Jézus beszélt nekik, és szomorúan gondoltak vissza, milyen gyakran nem hittek neki. Ó, milyen sok lehetőséget elszalasztottak! Megvallották bűneiket Jézusnak, és tudták, hogy Ő megbocsátott nekik. Eltökélték, hogy életük hátralévő részében Jézust szolgálják és imádkoztak a megígért Szentlélekért.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Van olyasmi a múltadban, amit szívesen semmissé tennél? Ne csüggedj! Jusson eszedbe, hogy bár a múltat nem változtathatjuk meg, Isten örömmel megbocsát, ha megkérjük rá. 1Jn 1:9. Dönthetünk úgy, hogy mától kezdve Isten segítségével mindig helyesen cselekszünk.

HÉTFÖ

A pünkösd

(ApCsel 2. fejezet.)

A tanítványok várakoztak, hogy Jézus elküldje a megígért Szentlelket. Tétlenkedés helyett azonban őszinte szívvel készültek a drága ajándék elnyerésére. Megvallották bűneiket Istennek és egymásnak, alaposan megvizsgálták életüket, hogy van-e bene olyasmi, ami nincsen összhangban Isten akaratával. Ó, mennyit imádkoztak, hogy alkalmasak legyenek másokat Jézushoz vezetni!

A tizedik nap végére már teljesen összhangban voltak Istennel és egymással. A Biblia szerint egy akarattal voltak együtt. Többé már nem vitatkoztak egymással. Készen álltak a különleges ajándék, a Szentlélek elnyerésére. Hogyan történt? ApCsel 2:1-3.

Pünkösd ideje volt és zsidók ezrei gyűltek Jeruzsálembe a világ minden részéből. A tanítványok természetesen nem beszéltek minden nyelven, ezért sokaknak nem tudtak a saját nyelvén Jézusról beszélni. Mi történt ezután? 4-11. v.

Egyes papok, akiket bosszantott ez a csoda azt állították, hogy a tanítványok részegsége miatt történt. Péter azonban bebizonyította, hogy a nyelveken szólás csodája valójában a prófécia beteljesedése (Joel 2:28-29).

Péter folytatta és világosan, határozottan bizonyította, hogy Jézus Isten fia. Merészen kijelentette a vallási vezetőknek, hogy a Messiást feszítették keresztre. Micsoda változás Péterben, aki alig két hónappal azelőtt még azt is letagadta, hogy ismeri Jézust!

A Szentlélek hatalmat és erőt adott a tanítványok szavainak és a nép rádöbbent, milyen szörnyű hibát követtek el Jézus keresztre feszítésével. Hogyan reagáltak az emberek, és mit felelt nekik Péter? ApCsel 2:37-39.

Háromezer ember keresztelkedett meg aznap és ez még csak a nagy aratás kezdete volt. 46-47. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szeretnéd te is elnyerni Isten erejét, ahogy a tanítványok? Te is megkaphatod, de ugyanúgy készen kell állnod az elfogadására és használatára, ahogyan a tanítványok is felkészültek.

KEDD

A sánta férfi meggyógyítása

(ApCsel 3:1 - 4:4)

Péter és János együtt imádkoztak egy napon, mielőtt a templomba mentek volna Istent dicsőíteni. Az Ékes-kapunak nevezett bejáraton áthaladva észrevettek egy nyomorék koldust. A férfi születése óta sánta volt, immáron negyven esztendeje.

A férfi Jézus gyógyítását szerette volna kérni, de amikor legutóbb Jeruzsálembe érkezett, megtudta, hogy Jézust kivégezték. A barátai megsajnálták és minden nap elvitték a templom kapujába, ahol az élelemre valót összekoldulhatta. Mit felelt Péter a nyomorék embernek, amikor az pénzt kért tőle és Jánostól? ApCsel 3:6.

Péter akkor megfogta a férfi kezét és talpra állította. Mi történt azután? 7-8. v.

Pillanatokon belül nagy tömeg gyűlt Péter és a gyógyult sánta férfi köré. Az emberek már hozzászoktak, hogy Jézus csodatételeit lássák, de meglepődtek, hogy a tanítványok is képesek ugyanarra.

Péter gyorsan elmagyarázta, hogy nem az ő ereje gyógyította meg a nyomorék férfit. Sokkal inkább a Jézusba, az élet fejedelmébe vetett hite gyógyította meg őt, annak ereje, akit a vallási vezetők megöltek, és aki feltámadt a halálból. Mire kérte az embereket ezután Péter? 19. v.

Néhány farizeus felfigyelt Péter beszédére és megálltak meghallgatni. Annyira feldühödtek azon, hogy Péter Jézus feltámadásáról beszélt, hogy Pétert és Jánost börtönbe vetették. Azért lettek mérgesek, mer ők nem hittek a halottak feltámadásában, Péter és János pedig meggyőző bizonyítékát adta, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból.

Annak ellenére, hogy a vallási vezetők elutasították Jézust, Isten még egy lehetőséget adott nekik a bűnbánatra. Ám ahelyett, hogy elfogadták volna a határozott bizonyítékokat, hogy a tanítványokon keresztül Isten munkálkodik, a vallási vezetők úgy döntöttek, továbbra is szembeszállnak Istennel és követeivel. Mit tettek tehát? ApCsel 4:3.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te milyen döntéseket hozol? Hálás vagy, amikor Isten, vagy a szüleid rámutatnak valamire, amin változtatnod kell az életedben? Vagy talán nem hallgatsz rá és visszautasítod Jézus segítségét, hogy véghezvigye azokat a változásokat?

SZERDA

Jézussal voltak

(ApCsel 4:5 - 5:31.)

A vallási vezetők eltökélték, leállítják a tanítványok Jézusról szóló tanúságtételeit, különben tekintélyük és befolyásuk csorbát szenvedne. Ezért másnap reggelre összehívták a Szanhedrint, hogy megvitassák, mitévők legyenek.

A főtanács egyes tagjainak eszébe jutott, hogy csupán néhány héttel azelőtt Péter letagadta, hogy ismerné Jézust. Biztosak voltak benne, hogy ismét könnyen megfélemlíthetik őt. Nagyot tévedtek azonban. Mit mondott nekik aznap reggel Péter? ApCsel 4:7-12.

A vallási vezetők most gondban voltak, hiszen nem számítottak Péter és János ilyen bátor fellépésére, akik csodát műveltek és ugyanúgy az Írásokat idézték, ahogy Jézus is tette. Nem volt kétséges, hogy Jézus velük van.

A vallási vezetők nagyon örültek volna, ha bármi módon is letagadhatták volna, hogy csodálatos esemény történt, de nem tudták. Végül is már több ezren értesültek róla és a meggyógyított férfi ott állt közvetlenül Péter mellett.

Maguk között megbeszélve végül úgy döntöttek, hogy bár nem tagadhatják le a csodatételt, megpróbálják megakadályozni, hogy híre terjedjen. Ezért szigorúan megtiltották Péternek és Jánosnak, hogy Jézusról beszéljenek. Eleget tett a két tanítvány a vallási vezetők utasításának? 19-20. v.

Még néhányszor megfenyegették őket, majd szabadon engedték Pétert és Jánost. A két férfi csatlakozott a többi tanítványhoz, akik addig is imádkoztak értük majd mindent részletesen elmeséltek nekik.

A tanítványok megtapasztalták, milyen nagy akadályokkal kell munkájuk során szembesülniük, pontosan, ahogy Jézus előre megmondta. Ezért ismét együtt imádkoztak, még nagyobb bátorságot és erőt kértek Istentől a szolgálatukhoz. Hogyan válaszolta meg Isten az imájukat? 31. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Előfordult már, hogy bátran beszéltél a barátaid társaságában Jézusról? Rád szóltak már, vagy esetleg kigúnyoltak miatta? Jézus szerette a békességet, de soha nem tett semmi rosszat, csak a békesség kedvéért. Ha olyan bátor szeretnél lenni, amilyen Péter és János volt, akkor Jézussal kell időznöd bibliatanulmányozás és imádság által, ahogyan ők tették. 13. v.

CSÜTÖRTÖK

Anániás és Zafíra

(ApCsel 4:32 - 5:13.)

Nem mindenki örült az új egyház növekedésének. Ellenségeik sokakat kitagadtak családjukból és kizártak a zsinagógából, akik úgy döntöttek, Jézust követik. Végül oda jutottak, hogy alapvető szükségleteiket, az étkezést és a ruházkodást sem tudták megoldani. Milyen felelősséget helyezett a hívők szívébe ezzel kapcsolatban a Szentlélek? ApCsel 4:32, 34-35.

Csodálatos volt a hívők közötti összhang és szeretet. Mivel teljesek voltak Szentlélekkel, önzetlenül megtettek minden lehetőt egymás megsegítésére.

Anániás és felesége, Safira többekkel együtt a Szentlélek befolyására elhatározta, hogy elad egy darab földet és a pénzt a szükségben lévők megsegítésére ajánlja fel. Később azonban úgy gondolták, jó lenne egy kis pénzt maguknak is megtartani. Végül úgy döntöttek semmit sem adnak abból, amit megígértek.

Ez volt az első nagy hibájuk. Isten munkájára ígértek egy bizonyos összeget, aztán mégis meggondolták magukat, mert a világi jólét fontosabb volt számukra. Ezt nevezzük kapzsiságnak.

Anániás és Safira ráadásul nem akarták, hogy kiderüljön, meggondolták magukat. Nem akarták elveszíteni az emberek megbecsülését. Ezért úgy döntöttek, hogy egy kisebb összeget odaajándékoznak, mintha az lett volna a föld eladásából befolyt teljes összeg.

Ez volt a második nagy hiba, amit elkövettek. Másnak mutatták magukat, mint amilyenek valójába voltak. Ezt képmutatásnak nevezzük.

Mi volt Isten véleménye a kapzsiságukról és képmutatásukról? Olvassuk el a szomorú történetet! ApCsel 5:2-11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten elvárja tőlünk, hogy mindenből, amit tőle kapunk visszaadjuk neki a tizedrészt, és ezen kívül önkéntes felajánlásokat is tegyünk. Malakiás 3:8-10. Te hűséges vagy Istenhez? Fontosabb a pénzed és a javaid, mint segíteni Isten művének befejezését? Ha így lenne, kérd Istent, segítsen, hogy jobban szeresd az Ő szolgálatát, mint a világi javakat!

PÉNTEK

A tanács elé állítva

(ApCsel 5:14 - 6:7.)

A gyülekezet gyorsan növekedett, ahogy egyre többen engedtek a Szentlélek meggyőző erejének. A tanítványok is lenyűgöző csodákat tettek. ApCsel 5:14-16. A vallási vezetők egyre jobban dühöngtek. Láthatták, hogy a tanítványok befolyásának növekedésével az ő tekintélyük egyre csökken.

Mivel a veszélyek sem tartották vissza a tanítványokat a prédikálástól és tanítástól, a vallási vezetők börtönbe vetették őket. Éjszaka azonban egy angyal kinyitotta a fogház kapuit és utasította a tanítványokat, hogy folytassák a munkát. Mi történt, amikor reggel a Szanhedrin a foglyokért küldött? 21-25. v.

Erőszak nélkül vezették a tanítványokat a tanács elé, mert féltek a nép haragjától, ha durván bánnának velük. A főpap számon kérte őket, hogyan merészelnek továbbra is Jézusról tanítani. Mit felelt neki Péter? 29-32. v.

A tanács tagjai feldühödtek és készek lettek volna azonnal halálra adni a tanítványokat. A Szanhedrin egyik tekintélyes tagja, Gamáliel azonban felállt és nagyon bölcs tanácsot adott nekik. Mi volt az ő megállapítása? 38-39. v.

A tanács tagjai elismerték Gamáliel tanácsának bölcsességét, mégis megverették a tanítványokat, mielőtt elengedték volna őket. Hogyan reagáltak a tanítványok erre a durva bánásmódra? 41-42. v.

A gyülekezet növekedésével újabb problémák merültek fel. A görög hívők panaszkodtak, mert szerintük a görög özvegyek nem kaptak annyi segítséget, mint a héber özvegyek. Ez igen komoly probléma volt, mert az egyház addig tapasztalt egységének felbomlásával fenyegetett. A tanítványok ezért gyorsan megoldást javasoltak. Mi volt a tervük? ApCsel 6:2-4.

Ez jó ötlet volt. A tanítványok minden tőlük telhetőt megtettek, de az egyház gyors növekedése során már nem tudtak mindenről személyesen gondoskodni. Bölcsebb volt másokkal is megosztani a felelősséget. Mit eredményezett ez a változás? 7. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten időnként megengedi, hogy követői üldözést szenvedjenek Őérte. Nekünk azonban örvendeznünk kell, amikor ilyesmi történik. Olvassuk el, miért! Mt 5:10-12; Ézsa 14:10.

 

 

Feladatok:

1. Ki mondta?

a.) „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szentlélek ajándékát.” ApCsel 2:38 _____________________________________________________________________________________________________________

b.) „És nincsen senkiben, másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” ApCsel 4:12 ___________________________________________________________________________________________________________________

c.) „Vajon igaz dolog-é Isten előtt, reátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” ApCsel 4:19-20 _______________________

__________________________________________________________________________________

d.) „Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek?” ApCsel 5:9 __________________

__________________________________________________________________________________

e.) „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.” ApCsel 5:29 __________________________

___________________________________________________________________________________

f.) „És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek.” ApCsel 5:32 ________________

___________________________________________________________________________________

 

2. Mennyi a tizede?

Ha fizetésképpen, vagy ajándékba pénzt kapsz, a tizedrészét vissza kell adnod Istennek. Kösd össze vonallal a megfelelő összegeket!

a.) 0.50 5.00               b.) 5.00 50.00                 c.) 50.00 500.00

d.) 500.00 0.05           e.) 5000.00 0.50

 

3. A hét diakónus. Karikázd be az első hét diakónus nevét! ApCsel 6:5

Prokhórus          István                  Akvilla                 Nikánór

Filep                   Máté                   Timón                 Achaikus

Párménás          Barasbbás         Nikolaus            Démás

 

4. A Szentlélek eljövetele

Hogyan készültek fel a tanítványok a Szentlélek eljövetelére? Karikázd be a megfelelő betűket!

a.) semmit                                  f.) megbékéltek Istennel

b.) megvallották bűneiket         g.) megbékéltek egymással

c.) csak várakoztak                   h.) alaposan megvizsgálták a szívüket

d.) pihentek                                i.) azon vitatkoztak, ki legyen az első

e.) imádkoztak                           j.) Jézus kijelentésein elmélkedtek