Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Pál megtérése

  6. tanulmány 

Nyomtatás

VASÁRNAP

István

(ApCsel 6:8 - 7:60.)

István a hét diakónus egyike volt, akiket az apostolok kiválasztottak, hogy a szükségben lévőkkel törődjenek. Nem ez volt azonban minden, amit tett. A zsinagógákban is prédikált.

István annyira bátran és aktívan prédikált, hogy a vallási vezetők rövidesen felfigyeltek rá. Legbölcsebb embereiket küldték vitába szállni vele, de István mindig, mindegyiket legyőzte. Istvánt végül börtönbe vetették és a tanács a legképzettebb tudósait hívatta el segítségül.

A Tárzus városából származó Saulus próbálta leginkább bebizonyítani, hogy István téved. Hamarosan rá kellett azonban jönnie, hogy semmiképp nem győzheti le István lenyűgöző Szentírás-ismeretét. Ezért a vallási vezetők elhatározták, hogy megölik Istvánt. Mit tettek ezután? ApCsel 6:12-14.

István arca fényesen ragyogott, miközben a vallási vezetők vádjait megválaszolta. A tanács vezetői közül sokan féltek és eltakarták arcukat. Mégsem hallgattak a lelkiismeretükre és továbbra is elutasították az igazságot.

Mindenki figyelmét lenyűgözte, ahogy István megválaszolta a vádakat. Vitatkozás helyett egy történetet mondott el, amit mindnyájan kedveltek. Ábrahámtól kezdve leírta a zsidó nép történetét egészen Salamon idejéig.

Amikor azonban István rámutatott, hogyan kapcsolódnak a próféciák és a templomi szolgálatok Jézushoz, a főtanács tagjai elborzadtak. Amikor a főpap megszaggatta szép felsőruháját, István tudta, hogy már nincs sok hátra az életéből. Mit mondott ezután? ApCsel 7:51-53.

A tanács tagjai tudták, hogy szavai igazak, és ettől még dühösebbek lettek. Vadállatként rontottak Istvánra, egyáltalán nem emberi módon viselkedtek, sokkal inkább vadállat módjára. István viszont már alig vette észre őket. Mit mondott? 55-56. v.

A tanács tagjai dühösen befogták fülüket és még nagyobb zajt csaptak, csakhogy ne kelljen István szavait hallaniuk. Mit csináltak Istvánnal? 56-58. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: István volt az első keresztény mártír. (A mártír, az az ember, akit az igazság melletti tanúskodás miatt ölnek meg. ) Ahogyan Jézus erőt adott Istvánnak, amikor szüksége volt rá, nekünk is ugyanúgy meg fogja adni, amikor szükségünk lesz rá.

HÉTFÖ

A hetven hét véget ér

(ApCsel 8:1-4.)

István megkövezése a zsidó nép történetének nagyon fontos pontját jelentette. .A zsidók egészen addig Isten kiválasztott népe voltak. Isten arra akarta használni őket, hogy világítsanak Őérte a világban.

Azonban nem ez történt. Olvassuk csak el, hogyan jellemezte István a zsidó népet! ApCsel 7:51-53. A zsidó nép kapott még egy esélyt a megtérésre még az után is, hogy Isten fiát, Jézust megölték. Isten kifejezetten Jeruzsálembe küldte a tanítványokat még három és fél évre.

Sokan meghallották az üzenetet és elhitték azt. A vallási vezetők azonban egyre konokabban elutasították az igazságot.

Isten annak idején megmutatta Dániel prófétának, hogy a zsidó nemzet még 490 esztendőt (70 hetet) kap, hogy átadja a jó hírt a világnak (Dán 9:24). Ez az időszak Kr.u. 34-ben, István megkövezésekor véget ért. István megkövezésével, aki Isten utolsó megtérésre hívó üzenetét hirdette nekik, a zsidó nemzet kimutatta végső döntését, hogy elutasítják Jézust.

Attól kezdve a zsidó nép már nem Isten kiválasztott népe többé. Természetesen zsidó emberek is személyesen elfogadhatják Jézus üzenetét és megmenekülhetnek. De a zsidó népet már nem használja többé Isten, hogy a világ előtt tanúbizonyságot tegyenek Róla. Ettől kezdve a keresztény egyházat használja erre.

Most, hogy teljesen elutasították Jézust, a Szanhedrin haragja a többi jeruzsálemi hívő ellen fordult. Sault elismerték és István kivégzésében való részvételéért a Szanhedrin tagjává tették. Ő lett a jeruzsálemi egyház üldözőinek vezetője. ApCsel 8.3; 26:9-11.

Nem csoda, hogy a hívők féltek Saultól! Mit csináltak ezután? ApCsel 8:1-4.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten látta, hogy a jeruzsálemi gyülekezet ahelyett, hogy sok misszionáriust küldött volna szét, megelégedett azzal, amit addig elértek. Megengedte az üldözést, hogy a hívők minden irányba szétszóródjanak. Ahogy elhagyták Jeruzsálemet, misszionáriusokká lettek mindenütt, ahová csak mentek.

KEDD

Fülöp

(ApCsel 8:5-40.)

A hét diakónus egyike, Fülöp Samáriába ment. Ott ültette el az igazság magvait Jézus, amikor a kútnál az asszonnyal beszélt. Hogyan reagáltak az emberek Fülöp prédikálására és sok csodatételére? ApCsel 8:8.

Élt egy Simon nevű férfi Samáriában, aki nagyon népszerű volt az emberek között, mert Sátán csodákat tett általa. Most azonban azt állította, hogy hisz Jézusban és meg is keresztelkedett.

Simont különösen érdekelte az erő, amivel Isten Fülöpöt felruházta, mert az sokkal nagyobb volt, mint amit ő kapott Sátántól. Amikor Péter és János is Samáriába mentek, hogy Fülöpnek segítsenek, Simon pénzt ajánlott nekik, ha őt is felruházzák az erővel, amivel ők bírtak. Simon azonban önmagának akart dicsőséget, és nem Istennek. A tanítványok megdöbbentek és megdorgálták, amiért azt hitte, hogy pénzért megveheti a Szentlélek ajándékát. Ez a gondolkodásmód örök vesztét okozhatja. 20-23. v.

Fülöp még Samáriában volt, amikor egy angyal felszólította, hogy a Samáriából Gázába vezető úton dél felé induljon. Ez sok kilométerre volt, Fülöp mégis azonnal elindult.

Menet közben észrevett egy hintón utazó férfit, aki tekintélyes etióp tisztségviselő volt. Hazafelé az Írásokat tanulmányozta. A Szentlélek indította Fülöpöt, hogy beszéljen azzal az emberrel. Mit mondott Fülöp, és mit felelt a férfi? 30-31. v.

Együtt haladtak tovább, és rendkívül érdekes Bibliatanulmányozást folytattak. Ézsaiás könyvének 53. fejezetétől kezdve Fülöp elmagyarázta a Jézusról szóló ószövetségi próféciákat. Amikor egy vízzel teli medencéhez értek, a férfi meg akart keresztelkedni. Mit mondott Fülöp? 37-38. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Tudna Isten téged úgy használni, mint Fülöpöt? Te is mindig azonnal engedelmeskedsz, ahogyan Fülöp? Mindig bátran beszélsz Jézusról, amikor csak módod van rá, ahogyan Fülöp tette?

SZERDA

Saul megtérése

(ApCsel  9:1-9.)

Eközben Jeruzsálemben Saul szorgalmasan üldözte a Jézusban hívőket. Nem volt azonban mindig biztos benne, hogy helyesen cselekszik. Gyakran eszébe jutott István megkövezése. Még mindig maga előtt látta az vértanú arckifejezését, ami olyan volt, mintha egy angyalé lett volna (ApCsel 6:15). Emlékezett rá, milyen világosan mutatta be István az igazságot, és az ellenségeivel szembeni megbocsátó lelkülete is gyakran eszébe jutott. Beszélt erről a vallási vezetőkkel is, akik végül is meggyőzték, hogy nekik volt igazuk. Saul lelke azonban még mindig nem könnyebbült meg. Néha egész éjszaka küzdött a lelkiismeretével.

Saul már többször is majdnem belátta, hogy Jézus volt a megígért Messiás, de végül mégis mindig arra jutott, hogy elkötelezte magát Jézus és követői ellen.

A vallási vezetők nem elégedtek meg a jeruzsálemi hívők üldözésével, hanem úgy döntöttek, más városokban is folytatják azt. Saul felajánlotta a segítségét és hamarosan úton volt a Jeruzsálemtől több, mit 200 kilométerre fekvő Damaszkusz felé. Megbízólevele volt a főpaptól, mely felhatalmazta, hogy minden hívőt, akit csak Damaszkuszban talál, visszahurcoljon Jeruzsálembe.

Istennek azonban más volt a terve. Mi történt Saullal útközben? ApCsel 9:3-6. Amikor az erős fény kihunyt, Saul érezte, hogy megvakult. Barátai vezették őt egészen Damaszkuszig, és egy hívő otthonában hagyták.

Saul három napig nem evett és nem ivott. Micsoda gondolatok járhattak a fejében! Jézus valóban a megígért Messiás! Istvánnak volt igaza, és Saul tévedett. Hagyta, hogy a vallási vezetők meggyőzzék egy hazugságról. Sátánnak dolgozott! Hogyan tudna Isten valaha is megbocsátani neki? Ó, mennyire egyedül érezte magát!

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Szentléleknek csodálatos meggyőző ereje van, hogy a bűn felismerésére rávezessen. Mindig bűnbánattal válaszolj, ha meggyőz valamilyen bűnödről, ahogyan Saul is tette.

CSÜTÖRTÖK

Felkészülés a szolgálatra

(ApCsel 9:10-22.)

Saul Damaszkuszban volt, és teljesen egyedül érezte magát. Isten nem válaszolt neki azonnal, amikor megkérdezte mit kíván tőle. Három nappal később azonban Isten szólt egy Ananiás nevezetű damaszkuszi hívőnek, hogy menjen oda és beszéljen Saullal. Mit mondott Ananiás Saulnak? ApCsel 22:12-16. Pál azonnal visszanyerte látását és megkeresztelkedett.

Saul őszinte bűnbánatot gyakorolt. Mennyi időbe telt, hogy a jót kezdje cselekedni, miután rájött, hogy addig helytelenül járt el? ApCsel 9:20-22.

A zsidó vezetők nagyon megdöbbentek, amikor rájöttek, mi történt. Pál (Saul másik neve) ahelyett, hogy Jézus erőteljes ellensége lett volna, most Jézus hűséges követője és munkása lett. Ez kettős csapás volt számukra. Sátán elveszítette egy elszánt harcosát és Jézus megnyert ügyének egyet.

A vallási vezetők azonnal meggyűlölték Pált, ugyanúgy, mint Jézus többi követőjét is. Ezért Pálnak rövidesen el kellett hagynia Damaszkuszt. Arábiába ment (Gal 1:17), ahol közel három esztendőt töltött majdani szolgálatára készülve.

Pál belegondolt, milyen szolgálatra hívta el őt Isten, és rájött mennyire fontos, hogy sok időt töltsön a Biblia csendes tanulmányozásával és imádkozással. Biztos akart lenni benne, hogy prédikálása „nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában.” Ez azért volt fontos, hogy a hallgatóinak hite „ne embereknek bölcsességében, hanem Istennek erején nyugodjék” (1Kor 2:4-5).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mindig tisztában vagyunk a Bibliatanulmányozás és az imádság fontosságával? Ennek gyakorlása miatt lehetett Pált olyan erőteljes munkása Jézusnak. Ha hatásos munkát szeretnénk Jézusért végezni, nekünk is sok időt kell Vele töltenünk a Biblia tanulmányozása és imádság által.

PÉNTEK

Visszatérés Jeruzsálembe

Damaszkuszba visszatérve Pál ismét bátran prédikált Jézus nevében. A zsidó vezetők nem tudták ugyan megcáfolni az igazságot, amit most már Pál is hirdetett, mégis elhatározták, hogy megölik őt. Ezért éjjel-nappal őröket állítottak az összes városkapuhoz, hogy elfogják Pált. Hogyan menekült ki Pál Damaszkuszból mégis? ApCsel 9:25.

Pál onnan Jeruzsálembe utazott. Nagyon szeretett volna a tanítványokkal találkozni, de ők emlékeztek rá, milyen elszántan üldözte az ottani hívőket és még mindig féltek tőle. Nehezen hitték el róla, hogy valóban megváltozott. Végül egy különleges ember hatására elhitték, hogy Isten az igazság hirdetésének nagy erejű bajnokát küldte hozzájuk és megbíztak benne. Kit használt fel Isten a meggyőzésükre? 27-28. v.

Pál szíve mélyéből szerette volna meggyőzni a vallási vezetőket az Írások segítségével, hogy Jézus volt a megígért Messiás, hogy ők is ugyanúgy higgyenek, ahogyan ő. Biztos volt benne, hogy becsületes a szívük, és helyesen akarnak cselekedni.

Ám amikor találkozott velük, és az Írásokból bebizonyította nekik, miért hisz Jézusban, Pálnak rá kellett jönnie, hogy a vallási vezetők szíve egyáltalán nem őszinte. Mit próbáltak Pállal tenni? 29. v.

Pál szívesen odaadta volna életét, ha az segített volna a vallási vezetők megmentésében. Istennek azonban más terve volt. Mit kellett ezután Pálnak tennie? ApCsel 22:17-21. E látomásról értesülve a jeruzsálemi hívők segítettek Pálnak szülővárosába Tárzusba menekülni.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Pál élete gyökeres változást mutatott. Most kész volt meghalni az igazságért, amiért azelőtt ő is oly sokakat halálba küldött. Ez az igazi megtérés, a teljes átalakulás, ami végbemegy bennünk, amikor befogadjuk Jézust, hogy Ő éljen bennünk.

 

 

Feladatok:

 1. A hívő, aki Sault meglátogatta:_________________________________________

 2. Az ország, melynek kincstárnoka megkeresztelkedett: _______________________

 3. Mit tanulmányozott az etióp férfi hazafelé tartva?____________________________

 4. A város, ahová Saul tartott a hívők üldözésére:_____________________________

 5. A férfi, akinek István először prédikált bírósági tárgyalása során:________________

 6. A diakónus, aki Samáriában prédikált:___________________________________

 7. Saul szülővárosa: __________________________________________________

 8. A zsidók vezető nagytanácsa: _________________________________________

 9. Az üldöző, aki megtért, amikor Jézussal találkozott: _________________________

 10. Az ember, aki Saul megtéréséről meggyőzte a hívőket:_______________________

 11. Aki pénzért akarta Pétertől megvenni a Szentlelket:__________________________

 12. A város, ahol Saul eleinte üldözte a hívőket:________________________________

 13. Az országrész, ahol Fülöp diakónus prédikált:_______________________________

 14. Az első keresztény mártír:______________________________________________

 15. Az országrész, ahol Saul az Írások tanulmányozásával töltötte idejét:______________

 16. Saul másik neve:_____________________________________________________