Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Evangélium a pogányoknak

  7. tanulmány 

Nyomtatás

VASÁRNAP

Dorkás

(ApCsel 9:32-42.)

Péter, miután egy ideig Jeruzsálemben dolgozott, úgy döntött meglátogatja a hívőket, akik az üldözés miatt hagyták el Jeruzsálemet és biztonságosabb helyekre költöztek. Liddában, egy Jeruzsálemtől mintegy 32 km-re, nyugatra fekvő városban talált egy Éneás nevű férfit, aki már nyolc éve ágyhoz kötött beteg volt. Mit mondott neki Péter, és mi történt? ApCsel 9:34. E csoda hatására sokan Jézus követőivé váltak abban a körzetben.

A csoda híre gyorsan terjedt, hamarosan eljutott a Joppéi hívőkhöz is. A Földközi- tenger partján, Liddától csupán 16 km-re fekvő Joppé elég közel volt. Valami szörnyűség történt a joppéi hívőkkel, ezért arra kérték Pétert, azonnal menjen el hozzájuk.

Az egyik joppéi hívő asszonyt Tábithának, vagy Dorkásnak hívták. Mindig buzgón segített, ahol csak tudott. Ruhát varrt a szegényeknek és együttértzőn vigasztalta a bajba jutottakat. De mi történt Dorkással? 37. v.

Péter azonnal Joppéba indult. Dorkás szobájában, ahol az asszony a temetésére előkészítve feküdt, köréje gyűltek mindnyájan, akiken segített. Megmutatták Péternek a ruhákat, amiket Dorkás nekik és szűkösen élő családjuknak készített. Ó, mennyire szerették, és mennyire fog hiányozni nekik!

Péter kedvesen kiküldött mindenkit a szobából. Mit tett ezután? 40-41. v.

Ugyanaz történt, mint Éneás gyógyulásakor. Sokan döntöttek a Jézusba vetett hit mellett, amikor a lenyűgöző csodáról tudomást szereztek. 42. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten ezért tesz csodákat. Nem azért történnek a csodák, hogy a kíváncsiságunkat kielégítsék, vagy az emberek figyelmét ránk irányítsák. Isten azért tesz csodát, hogy Őrá figyeljenek az emberek, és hogy a Jézusba vetett hitre ösztönözze őket.

HÉTFÖ

Kornéliust angyal látogatja meg

(ApCsel 9:43 - 10:8.)

Joppétól északra, majdnem ötven kilométernyire feküd a Czézárea nevű város, ahol a Kornélius nevű férfi élt. Római százados volt, ami azt jelenti, hogy száz katonának parancsolt. Nemesi családból származott és nagyon gazdag volt.

Bár Kornélius pogány környezetben született és járta iskoláit, sokat tanult Istenről a körülötte élő zsidóktól. Ez nyilvánvalóan hatással volt rá, mert otthonában dicsőítette Istent. Nem volt a zsidó egyház tagja, és a vallási vezetők nem is engedték volna, hogy az legyen. Szerintük minden pogány tisztátalan volt.

Kornélius gyakran imádkozott vezetésért, mert érezte, hogy munkája megfelelő végzéséhez, a jó döntésekhez Isten segítségére van szüksége. Kifejezte Istenhez való hűségét az otthonában, a munkájában és a szegények pénzzel való támogatásával. Igazságosságáról és nagylelkűségéről ismerték az egész környéken. Mind a zsidók, mind a pogányok nagyra becsülték őt.

Kornélius hitt a Messiás eljöveteléről szóló próféciákban, de azt nem tudta, hogy már eljött. Egy délután, amikor imádkozott, mennyei angyal jelent meg előtte, egy különleges üzenettel. Mi volt az? ApCsel 10:3-6.

Kornélius szívesen engedelmeskedett az angyalnak. Azonnal hívatta három emberét, beszélt nekik az angyal látogatásáról és Péter keresésére Joppéba küldte őket. 7-8. v.

Péterre nagy teherként nehezedett a Jézusról szóló jó hír zsidókkal való megosztásának felelőssége. Ám addig sem Péter, sem a többi apostol nem hirdette még az evangéliumot a pogányoknak. Mind úgy hitték, hogy az evangélium áldása csak a zsidóknak szól és nem a pogányoknak.

Kornélius három embere most úton volt Joppéba. Hogyan tudja Isten Péter lelkét megnyitni és rávenni őt, hogy menj el ezzel a három emberrel, hogy Kornéliussal, egy pogány emberrel beszéljen?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Előfordult már veled, hogy úgy döntöttél, valakinek nem beszélsz Jézusról? Emlékezzünk rá, hogy Isten mindenkivel tudatni akarja a jó hírt! Mt 24:14.

KEDD

Péter látomása

(ApCsel 10:9-23.)

Dél körül járt az idő a Kornélius látomása utáni napon, amikor Péter felment a ház tetejére imádkozni, ahol megszállt.

Isten meg akarta mutatni Péternek, hogy a Jézusról szóló evangélium nemcsak a zsidóknak, hanem mindenkinek szól.

Most tehát, miközben Kornélius szolgái Joppé felé közeledtek, Pétert is meglátogatta ugyanaz az angyal, aki Kornéliusnak a látomást adta. Mit látott Péter a látomásban? ApCsel 10:11-12.

Péter egy hangot hallott, mely azt mondta neki, hogy ölje meg és fogyassza el a látott állatokat. Ő azonban hevesen tiltakozott, mondván, hogy még soha nem evett semmi tisztátalant. Mit felelt erre a hang? 15. v.

Ez háromszor megismétlődött, majd a látomás véget ért. De vajon mit is jelenthetett? Péter még mindig ezen töprengett, amikor Kornélius három embere megérkezett és találkozni akart vele. A Szentlélek abban a pillanatban szólt Péterhez. Mit mondott neki? 19-20. v.

Péter engedelmesen lement és megkérdezte a férfiakat, mit szeretnének tőle. Ők elmondták neki, hogy egy szent angyal látogatta meg Kornéliust, a római századost, és felszólította, hogy hívassa Pétert a házába.

Péter még egy órával korábban is visszautasította volna ezt a meghívást, mert a pogányokat tisztátalannak tartotta. Most azonban eszébe jutott a látomás és rájött, hogy Isten az emberekről beszélt neki, és nem az állatokról. Arra hívta fel a figyelmét, hogy senkit se tekintsen tisztátalannak. Nagyon nehéz volt Péternek hirtelen megváltoztatni a pogányokról alkotott véleményét, de úgy döntött, engedelmeskedik Istennek és elmegy a férfiakkal Kornéliushoz.

Ezzel együtt Péter tudta, hogy az egyház jeruzsálemi vezetői nem fognak örülni, ha megtudják, mit tett. Ezért, hogy semmi kétség ne legyen tettei felől, kiválasztott hat férfit, akiket magával vitt, hogy mindent megfigyeljenek, amit a pogányok között tesz.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Előfordult már veled, hogy Isten megkért, változtass valamilyen elveden, amit addig mindig is igaznak hittél? Szívesen megváltoztattad, ahogyan Péter, még ha nehéz is volt?

SZERDA

Megtért pogányok

(ApCsel  10:24 - 11:18.)

Péter megdöbbent, amikor Kornélius czéráeaii házába érkezésekor a házigazda a lábai elé térdelt, és dicsőítette őt. Hogyan reagált erre Péter? ApCsel 10:25-26. A házba lépve Péter látta, hogy Kornélius egész családja és még sokan összegyűltek őt meghallgatni.

Péter azzal kezdte, amit mindnyájan tudtak, hogy a törvény szerint egy zsidónak nem szabad pogányokat látogatni. „De nékem Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek.” Ezért jött el tehát Péter. Majd megkérdezte Kornéliust, hogy miért hívatta. Kornélius ekkor mindenkinek elmesélte találkozását az angyallal, aki szólt neki, hogy küldjön el Péterért. Mit mondott ezután? 33. v.

Péter sokat tanult. Rájött, hogy Istennek nincsenek kedvencei, hanem inkább arra vágyik, hogy minden nemzetből minden embert megmentsen. Természetesen ez volt a látomása értelme. 34-35. v.

Péter ezután elmondta a hallgatóságnak Jézus életének, halálának és feltámadásának, valamint mennyei szolgálatának egész történetét. Elmondta nekik, hogy bűneikre a bocsánat elnyerésének egyetlen módja, ha hisznek Jézusban. Péter még beszélt, mikor a Szentlélek alászállt a pogány hívőkre, ahogy annak idején az apostolokra és a zsidó hívőkre. Mi történt azután? 45-48. v.

A jeruzsálemi egyház vezetői nem örültek, amikor megtudták, hogy Péter meglátogatta a pogányokat. Péter nem szállt vitába velük, inkább elmondta nekik látomását és Isten utasítását, hogy menjen el a három emberrel. Mivel fejezte be beszámolóját? ApCsel 11:16-17.

Az egész történetet megismerve a gyülekezet vezetőinek hozzáállása megváltozott és együtt dicsőítették Istent a történtekért. Most már megértették, hogy gondolkodásuk mennyire különbözik Istenétől. Attól kezdve megnyílt az út, hogy a pogányoknak is hirdessék a Jézusról szóló jó hírt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te is olyan hőn áhítva hallgatod Isten igéjét, mint azok a pogányok? ApCsel 10:33.

CSÜTÖRTÖK

Péter a börtönben

(ApCsel 12:1-6.)

Közel tíz év telt már el István megkövezése óta. A jeruzsálemi zsidó vallási vezetőknek még mindig eltökélt céljuk volt Jézus követőinek elpusztítása, és nagyon megörültek, amikor Heródes Agrippa király személyében erős támogatóra leltek. Agrippa állította, hogy zsidó hitre tért, és látszólag gondosan betartotta a zsidó ceremoniális törvényeket.

Heródes Agrippa csatlakozott a zsidó vallási vezetőkhöz a hívők üldözésében és börtönbe vetette Jakabot és fivérét, Jánost. A vallási vezetők el voltak ragadtatva, amikor elrendelte a lefejezésüket. Csak azt kívánták, hogy ne a cellájában végezzék ki Jakabot. Úgy gondolták egy nyilvános kivégzés jobban megfélemlíti majd a hívőket. Heródes ezért, hogy még jobban a kedvükbe járjon, úgy döntött, hogy Pétert is nyilvánosan végezteti ki. ApCsel 12:1-3.

Éppen Húsvét hete volt, és féltek, hogy sokan szimpatizálnának Péterrel. Ha elmondaná egyik hatalommal bíró beszédét, még a szabadon engedését is követelhetnék. Ezért úgy döntöttek, hogy Húsvét utánra halasztják a kivégzését.

Heródes emlékezett, hogyan szabadultak ki az apostolok legutóbb a börtönből, és most eltökélte, ezúttal semmiképpen nem történhet ilyesmi. Pétert a börtönben az őrökhöz láncolták. Három ajtó és még több katona választotta el őt a külvilágtól. Mind a tizenhat, Pétert őrző katonát megfenyegették, hogy az életükkel fizetnek, ha az apostol kiszabadul. Ezért különösen éberek voltak.

A hívők nagyon elkeseredtek. Mi lesz velük Péter nélkül? Mivel töltötték a hívők az időt, miközben Péter a börtönben volt? 5. v.

Félt vajon Péter? Nem, bizony! Bízott Istenben, hogy a legjobbat cselekszi és tudta azt is, hogy a hívők imádkoznak érte. A tervezett kivégzése előtti éjszakán mélyen aludt őrei között. 6. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te tudnál mélyen aludni a kivégzésed előtti éjszakán? Mennyire bízol Istenben? Olvassuk el a 46.Zsoltárt!

PÉNTEK

A börtön kapui megnyilnal

(ApCsel 12:6-24.)

A Péter kivégzése előtti éjszaka volt, és ő mélyen aludt cellájában, őreihez láncolva. Amikor valaki megérintette, álmos szemét felnyitva látta, hogy a börtöncellát fény árasztotta el. Egy angyal állt előtte!

„Kelj föl hamar!” – mondta Péternek az angyal. Amikor felkelt, alig vette észre, hogy láncai leestek csuklójáról. Mit csinált ezután az angyal? ApCsel 12:8-10.

Amint Péter szeme hozzászokott a sötétséghez, rájött, hogy kint van az utcán. Érezte a hűvös éjszakai levegőt. Szabad volt! Mit mondott ezután? 11. v.

Arra a helyre sietett, ahol a hívők imádkoztak érte és bekopogott a kapun. Végül egy Rhodé nevű szolgálólány jelent meg a kapun belül, majd eltűnt. Olyan izgatott volt, hogy elfelejtette beengedni Pétert. Mi történt ezután? 14-17. v.

A börtönőrök megrémültek, amikor észrevették, hogy Péter nincs a cellában. Egyszerűen eltűnt! Heródes király is nagy haragra gerjedt, amikor megtudta. Tisztában volt vele, hogy senki emberfia nem szabadíthatta ki Pétert, de nem akarta elismerni, hogy Isten hatalmasabb nála. Kivégeztette az ártatlan őröket és Jeruzsálemet elhagyva Czézáreába utazott, ahol nagy ünnepséget rendeztek a tiszteletére. Heródes fényűző köntösbe öltözve adta elő beszédét, amit a tömeg nagy éljenzéssel fogadott. Mit mondtak az emberek, és mi történt Heródessel? 22-23. v.

Sokan hallották a történetet, hogyan szabadította ki Isten csodálatos módon Pétert a börtönből és hogyan sújtott le üldözőjére. Ennek hatására sokan döntöttek a Jézusba vetett hit mellett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Győzhetünk-e valaha is, ha Isten ellen harcolunk? Nem. Ha ezt tesszük, mindig a vesztes oldalon találjuk magunkat. Jer 17:10; 2Kor 5:10. Veszíthetünk valaha, ha Isten oldalán állunk? Róm 8:31.

 

 

Feladatok:

1.A betűk helyes sorrendbe rakásával fejtsd meg a neveket!

a.) KOSRÁD________________________________________________________

b.) BÁTIHAT________________________________________________________

c.) ESÁNÉ__________________________________________________________

d.) LOKÉNUSIR______________________________________________________

e.) DILDA___________________________________________________________

f.) PÉJOP___________________________________________________________

g.) ÉZÁCEZAR_______________________________________________________

h.) ÉPRET___________________________________________________________

 

2.Kettős egyezés. Kösd össze a megfelelő kifejezéseket!

            személy           város           Mi történt ott?

a.) Éneás Joppé az első keresztény mártír

b.) Kornélius Lidda feltámadt

c.) Dorkás Czézárea a Szentlélek leszállt a pogányokra

d.) István Jeruzsálem a nyolc éve beteg férfi meggyógyítása

 

3.Tedd helyes sorrendbe aranyszövegünk szavait!

személyválogató hanem nem az cselekszik Isten nemzetben kedves őelőtte aki őt féli és igazságot minden

 

4. Tedd időrendbe az eseményeket! A sorszámokat írd a vonalra!

a.) _____ Kora délután egy angyal látogatta meg Kornéliust Czézáreában.

b.) _____ Ebéd előtt Péter felment a tetőre imádkozni.

c.) _____ A Liddában élő béna Éneás meggyógyítása.

d.) _____ Kornélius elküldte három emberét Joppéba Péterhez.

e.) _____ Hét zsidó ment Kornélius házába.

f.)  _____ Dorkás feltámasztása Joppéban.

g.) _____ Egy angyal látomást adott Péternek a lepedőben alászálló állatokról.

h.) _____ Kornélius Pétert akarta dicsőíteni.

i.)  _____ A Szentlélek leszállt a pogányokra, ahogy annak idején a zsidókra.

j.)  _____ Péter Jézusról tanította Kornélius háza népét és barátait.