Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Értékes ajándék Jézusnak

  13. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus örül, ha szeretjük Őt, neki adjuk a szívünket, és legértékesebb ajándékainkat.

VASÁRNAP

Péntek volt, éppen hat nappal a jeruzsálemi Húsvéti ünnepek kezdete előtt. Jézus tudta, hogy részt kell vennie ezen az ünnepen, ezért tanítványaival együtt Jeruzsálem felé tartott. Elhatározták, hogy a szombati pihenőnapot Bethániában egy Jeruzsálemhez közel fekvő kisvárosban tartják meg.

Jézusnak melyik kedves barátja lakott Bethániában? Jn 12:1. Ott éltek Lázár nővérei, Márta és Mária is. Jézus szokása szerint, ha Bethániában járt, az ő házukban pihent meg. Ó, milyen boldogan látták vendégül Jézust!

Egy Simon nevű gazdag farizeus is élt Bethániában. Simon nagyon beteg volt, leprás. Könyörgött Jézusnak, hogy gyógyítsa meg, és Ő természetesen meg is tette. Jézus meggyógyította Simont és a bűneit is megbocsátotta neki. Simon hitt benne, hogy Jézus jó tanító és még abban is reménykedett, hogy Ő a Messiás. Azt azonban nem engedte meg Jézusnak, hogy a szívét megváltoztassa, ezért Simon még mindig nagyon büszke és önző volt.

Simon örömmel hallotta, hogy Jézus közeledik. Meg akarta köszönni neki, hogy meggyógyította, ezért meghívta Őt szombatra, ebédre. Jézus elfogadta a meghívást és elment Simon házába.

Sok vendég volt Simon lakomáján. Sokan nagyon izgatottak voltak, mert abban reménykedtek, hogy a húsvéti ünnepek alatt Jézusból király lesz. Mások pedig gyűlölték Őt, és árgus szemekkel figyelték, hátha találnak valami okot viselkedésében, amiért halálra ítélhetik.

HÉTFÖ

Jézus Simon házában ebédelt, és a főhelyen ült. Egyik oldalán Simon, a másikon Lázár foglalt helyet. Márta a vendégek kiszolgálásában segédkezett.

Sokan szerették volna megismerni Lázárt, akit Jézus feltámasztott a halálból. Azt remélték, szép történeteket mesél majd nekik arról, amit halottként látott. De Lázár természetesen semmit sem látott. Csak aludt sírjában, míg Jézus elő nem hívta onnan. Préd 9:5; Jn 5:25. Azt viszont mindenkinek állította Lázár, hogy Jézus Isten fia.

Mária is ott volt a teremben. Teljes szívéből szerette Jézust és minden szavát szívesen hallgatta.

Tudod, miért szerette annyira Jézust Mária? Mert Ő megbocsátotta a bűneit és segített neki felhagyni helytelen cselekedeteivel. Jézus számtalanszor imádkozott érte és feltámasztotta drága fivérét is.

Nem sokkal azelőtt hallotta, amint Jézustól a saját haláláról beszélt és Mária szerette volna kimutatni, mennyire szereti Őt. De hogyan is tehetné ezt? Sok pénzt spórolt össze és úgy döntött, ahelyett, hogy magának vásárolna belőle valami szépet, inkább Jézusnak vesz valami különleges ajándékot. Mire költötte a spórolt pénzét? Lk 7:37.

Mit tesz vajon Mária a finom parfümmel?

KEDD

Mária szerette Jézust és nagyon szomorú volt, amiért a Mester nemsokára meg fog halni. Most viszont azt hallotta, hogy sokak szerint Jézusból hamarosan király lesz. Ennek nagyon megörült és ki akarta mutatni Jézus iránti tiszteletét. De azt nem akarta, hogy bárki is meglássa, hogyan teszi.

Nagyon halkan kinyitotta a különleges kenet szelencéjét. Mit tett azután? Jn 12:3.

Mária Jézus fejére is öntött az olajból, majd letérdelt Jézus elé és megcsókolta a lábát. Halkan sírdogált a meghatottságtól, amikor arra gondolt, milyen kedves és jóságos volt hozzá Jézus. Könnyei Jézus lábára hullottak és ő hosszú hajával törölte le őket.

Mária megpróbált észrevétlen maradni, de elfeledkezett arról, hogy a finom illatot mindenki megérzi majd. Nemsokára meghallotta, ahogy Jézus egyik tanítványa, Júdás őrá panaszkodik. Mk 14:4-5.

Júdás valójában egyáltalán nem törődött a szegényekkel. Tolvaj volt, és azt kívánta, hogy az a pénz, amit Mária a drága ajándékra költött, bárcsak a pénzes tarisznyában lenne, amit ő kezelt. Akkor lophatna belőle és vehetne magának valami szépet.

Júdás, vagy Mária? Melyikük szerette igazán Jézust? Melyikük volt önzetlen és hálás?

SZERDA

A Simon házában tartott lakomán mindenki észrevette, Mária tettét. Egy egész üveg drága parfümöt öntött Jézus fejére és lábára, és a termet betöltötte a finom illat. Júdás rosszakat mondott Máriáról, és rövidesen mások is szidni kezdték őt.

Mária megijedt Júdás szavaitól. Mit szól vajon Márta, hogy ilyen sok pénzt költött Jézus ajándékára? És ha Jézusnak nem is tetszik az ajándéka? Szegény Mária! Félelemtől reszketve úgy döntött, halkan kisurran a teremből. de éppen akkor meghallotta Jézus kedves hangját. Mit mondott Jézus? Mk 14:6.

Jézus tudta, hogy Mária szívből hálás neki a bűnei bocsánatáért és a megváltozáshoz nyújtott segítségéért. Tudta, hogy Mária a teljes szívéből szereti Őt, és elégedett volt az ajándékával. Jézus nem akarta, hogy Mária zavarba jöjjön. Ő Isten fia volt, és helyes volt, hogy Mária kimutatta tiszteletét iránta. Mit mondott még Jézus? 7-8. v.

A vendégek nem tudták, hogy Jézus még a következő szombatnap előtt meg fog halni. De Ő tudta, és Mária tette segített neki haldoklása közben. Mária szeretete emlékeztette arra a többi, számtalan emberre, akik úgy fogják Őt szeretni, mint Mária.

Te is úgy szereted Őt?

CSÜTÖRTÖK

Emlékszel mit tett Mária a Jézus iránti nagy szeretetétől vezérelve? Drága parfümöt csorgatott fejére és lábára. Mária szeretetének önzetlen kifejezésétől az önző Júdásnak bűntudata támadt és rosszakat mondott Máriáról. Jézus azonban így szólt: „Jó dolgot cselekedett énvelem.” Mk 14:6.

Mária megpróbálta titokban tartani az ajándékát. Jézus viszont azt akarta, hogy mindenki megtudja, mit tett, hogy mások is követhessék önzetlen szeretetét. Jézus tudta, hogy az Ő halála után a tanítványai elmennek majd mindenfelé a világban, hogy róla beszéljenek az embereknek Milyen más történeteket fognak még a tanítványok elbeszélni mindenfelé, ahová csak mennek majd? 9. v.

Júdás nem szerette Jézust, és nem tetszett neki, amit Máriáról mondott. Rájött, hogy Jézus mindent tud önzéséről és lopkodásáról, ezért sietve otthagyta az ünnepi lakomát, hogy valami módon visszavághasson Jézusnak.

Simonnak sem tetszett, amit Mária tett. Tudta, hogy Mária bűnös teremtés. Mire gondolt ezért, amikor látta, hogy Mária megérinti Jézus lábát és a hajával szárogatja? Lk 7:39.

Simon büszke volt, és nem tudta, hogy az ő bűnei sokkal nagyobbak Mária bűneinél. Jézus segíteni akart rajta, de vajon hallgatott volna rá, ha ezt mondta volna neki: „Simon, te is nagyon bűnös vagy!” ? Nem, bizony! Mit tett ezért Jézus? Elmondott egy történetet Simonnak.

Segít vajon ez a példázat Simonnak megérteni, mi a baj vele?

PÉNTEK

Jézus meg akarta értetni Simonnal, hogy hiába hiszi nagyon jónak magát, valójában ő is egy gonosz bűnös. Ezért elmondott egy történetet, ami két férfiról szólt. Jézus történetében az egyik ember ötszáz ezüsttel volt adós, a másik csak ötvennel. Egyikük sem tudta megadnia tartozását, amikor a hitelezőjük visszakérte tőlük. Mi történt azután? Lk 7:42-43.

Jézus tapintatosan megmutatta, hogy Simon bűnei sokkal rosszabbak voltak, mint Máriáé. Simon nem bánta büszkeségét, nem szerette igazán Jézust, még csak nem is bánt vele udvariasan aznap, mikor a házába látogatott.

Simon rájött, hogy Jézus példázata róla és Máriáról szól. Jézus megbocsátotta Mária nagy bűneit. Mária tisztában volt vele, mennyire gonosz dolgokat művelt, ezért nagyon-nagyon hálás volt Jézusnak, amiért megbocsátotta bűneit és segített neki megváltozni.

Jézus Simon bűneit is megbocsátotta. Ő azonban nem gondolta, hogy olyan nagy bűnei lettek volna, ezért nem is volt hálás, amiért Jézus megbocsátott neki.

Mit mondott Jézus Máriának? 48. v.

Simon örült, hogy Jézus nem sorolta fel az összes vendég előtt a bűneit. Jézus tapintatos kedvessége megváltoztatta Simont. Most már belátta, milyen nagyok voltak a bűnei és őszintén megbánta őket. Jézus természetesen megbocsátott neki és attól kezdve Simon is Jézus alázatos tanítványa lett és teljes szívéből szerette Őt!

 További elmélkedésre:

  • Miért szerette Mária Jézust?

  • Te szereted Jézust? Elmondod Jézusnak, mennyire sajnálod, ha valami rosszat tettél?

  • Simon eleinte túl büszke volt kimondani, hogy sajnálja. Könnyű bocsánatot kérni? Ki segíthet, hogy valóban megbánjuk, ha rosszat követtünk el?

  • Tisztelni fogjuk Jézust, és engedelmeskedünk neki, ha valóban szeretjük Őt?

  • Mária különleges ajándékot adott Jézusnak. Te hogyan mutathatod ki, hogy szereted Őt?

  • Szerethetjük Jézust, ha büszkék vagyunk? Boldogok a büszke emberek?

  • Úgy döntesz te is, hogy úgy szereted Jézust, mint Mária?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm Mária történetét, aki oly nagyon szerette Jézust. Én is szeretem Őt. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

(A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű, 1. kötet 114-116. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 13.

Az öreg Charlie

 

Azt gondolhatnánk, hogy utazni élvezet, de James és Ellen fiatalkorában nem sok öröm volt benne. Túl szegények voltak, hogy saját lovuk, vagy lovas kocsijuk legyen, ezért vonattal, hajóval vagy postakocsival utaztak. Gyakran nagyon elfáradtak mire végre odaértek az összejövetel helyére.

„Szegény White asszony annyira fáradt, hogy aligha tud felállni és beszédet mondani. – súgta egy kedves hölgy a szomszédjának – nincsen pénzük saját lóra, vagy kocsira. Miért nem gyűjtünk adományokat, hogy segítsünk nekik?”

Azok a figyelmes emberek pontosan azt tették. Egy lókereskedő felajánlotta, elhozza lovait, hogy a White házaspár kiválaszthassa közülük a nekik legjobban tetszőt. Gondolhatod mennyire hálás volt James és Ellen.

Mielőtt a lovakat megnézték volna, Jézus egy látomást adott Ellennek. A látomásban egy angyal állt a White házaspár mellett, és együtt nézték a lovakat. Az első ló érzékenynek és idegesnek látszott. „Ne azt.” – szólt az angyal.

A következő egy nagy szürke ló volt. Ügyetlennek és esetlennek látszott. „Azt se válasszátok.” – mondta az angyal.

A harmadik lovász egy gyönyörű barna lovat vezetett eléjük. Nagyon szép volt és szelídnek látszott. „Ezt a lovak kell választanotok.”- mondta az angyal miközben James és Ellen a lovat nézte.

Másnap reggel, amikor James és Ellen találkozott a lókereskedővel, mindegyik állat, amit megmutatott nekik, pontosan úgy nézett ki, mint Ellen éjszakai látomásában. Amikor választaniuk kellett, Ellen a harmadik lóra mutatott, akit Öreg Charlie-nak hívtak. „Ezt visszük el, - mondta – éjszaka már láttam ezeket a lovakat és az angyal azt tanácsolta, hogy ezt válasszuk.”

„Rendben White testvérnő, Öreg Charlie az önöké.” – mondta a barátjuk. Majd két ember befogta Öreg Charlie-t egy nagyszerű, régi homokfutó elé és White presbiternek és feleségének adták ajándékba.

Ó, mennyire örült és milyen hálás volt a White házaspár! Mostantól sokkal kényelmesebben utazhatnak majd. Ha elfáradnak, vagy megéheznek, megállhatnak ott, és amikor csak akarnak.

Öreg Charlie szerette az almát. Ősszel, amikor almáskertek mellett hajtottak el, James megengedte neki, hogy megálljon ott, ahol sok lehullott alma hevert a földön. Öreg Charlie kiválasztott egyet, megrázta a fejét, majd boldogan elrágta és már ügetett is tovább.

Öreg Charlie időnként hosszú utakra vitte Jamest és Ellent. Némelyik útjuk hetekig is eltartott. Szüntelenül hálát adtak Jézusnak Öreg Charliért, mert az állat olyan csodálatos áldás volt számukra. A barátaikért is hálásak voltak, akik észrevették mennyire szükségük volt erre az ajándékra.

Mivel James és Ellen nagyon szerették Öreg Charliet és jól tartották, a ló hosszú évekig szolgálta őket.