Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A két elveszett fiú

  6. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus akkor is szeret bennünket, ha rosszat teszünk. Szeretete segít, hogy visszataláljunk Hozzá.

Örömmel megbocsátja bűneinket, ha megvalljuk őket neki.

VASÁRNAP

Jézus sokaknak beszélt, akik tudták, hogy bűnösök és az Ő segítségére van szükségük. Alázatosan és szívesen hallgatták Őt.

A Jézust hallgató büszke farizeusok azonban nem gondolták, hogy ők is bűnösök lennének. Jónak tartották magukat és nem örültek, hogy Jézus a bűnterhes embereknek prédikál.

Jézus mindenkivel meg akarta értetni, hogy Isten jóságos Atya, aki mindenkit szeret. Ezért mondta el a népnek az elveszett bárány és az elveszett drachma példázatát, amikről a múlt héten tanultunk.

Jézus ezután egy szerető apáról, és két fiáról szóló történetet mondott el. Az apa szép, nagy házban élt. Virágzó gazdasága is volt és nagy vagyona. Mindenekfelett nagyon szerette a fiait és bölcs szabályokat állított fel nekik. Megvolt mindenük a fiúknak, amire csak szükségük lehetett, míg felcseperedtek? Igen.

Mire kérte apját a kisebbik fiú, amikor felnőttkorba ért? Lk 15:12.

Az apa vagyonát általában halála után örökölték fiai. Ez a fiú azonban most azonnal szerette volna megkapni a jussát. Durva és önző dolog volt ez? Igen, az volt.

Az apa úgy döntött, ezúttal megengedi, hogy fia a maga útját járja, még ha az nem is a legjobb. Elosztotta hát a vagyonát két fia között.

Kitalálod, mit tett a fiatalabbik fiú a neki járó pénzzel? Holnap megtudjuk.

HÉTFÖ

Jézus éppen egy kedves emberről és két fiáról szóló történetet mesélt hallgatóságának. A fiatalbbik fiú amint felnőtt, azonnal kikérte az apai örökség ráeső részt és elsietett otthonról. Teljesítette fia kívánságát az apa, annak ellenére, hogy az nagyon önző dolog volt? Igen, teljesítette.

Mit csinált ezután a fiú? Lk 15:13.

Az apa szomorúan figyelte, amint fia összecsomagolt, majd elsietett otthonról. Rosszul esett neki, hogy a fia nem szereti őt és távol akar lenni tőle, hiszen szerette a fiát és nagyon fog hiányozni neki.

A fiatalember azonban nem szomorkodott. Örült, hogy eltávozhat az apai házból. Elege volt a munkából és a szabályokból, amiknek engedelmeskednie kellett. Szabad akart lenni, hogy mindig a saját útját járhassa.

Amikor a fiú végül eljutott egy távoli országba, azt tette, amihez csak kedve volt. Nagyon örült, hogy nincsen vele az apja, aki mindig figyelmeztetné, hogy mit kell tennie, és mit ne tegyen.

Nagy vagyona miatt sokan barátkoztak vele. .Azok az emberek örömmel töltötték vele az időt, mert a közös szórakozásaikra költötte pénzét. Ám ezek a barátok nagyon gonoszok voltak és rövidesen rossz dolgok cselekvésére is rávették a fiút.

Bölcs volt vajon a fiú, vagy bolond?

KEDD

Egy kedves ember kisebbik fia elment egy távoli országba, hogy megszabaduljon apjától és annak rendszabályaitól. A saját útját akarta járni. Szabadon szeretett volna élni.

Rövidesen sok gonosz barátja lett, akik segítettek elpazarolni édesapja pénzét. A fiú helytelenül élve és a saját útját járva eltékozolta értelmét, egészségét és életének legértékesebb éveit.

A vidám életnek azonban vége szakadt amint a pénze elfogyott. Segítettek neki most vajon a barátai? Nem, mert nem igaz barátok voltak. Nem őt szerették, hanem csak a pénzét. Ezért amikor már nem tudott rájuk költeni, elhagyták anélkül, hogy bármiben is segítettek volna neki.

A fiú most nagy bajban volt. Se lakása, se barátai se pénze nem volt. Mi történt vele? Lk 15:14.

A fiatalabb fiú éhezett, mert nem volt pénze ennivalóra. Mit is tehetett hát? Még nem sokat dolgozott életében, most azonban dolgoznia kellett, hogy legyen pénze ennivalóra. Munkát keresett, de csak a lehető legrosszabbat találta. Mit kellett csinálnia? 15. v.

Élvezte most az életet a fiú?

SZERDA

Emlékszel, milyen munkát kellett az éhező fiúnak végeznie? Szívesen őrizte a disznókat? Nem, bizony! A malacok elég piszkos állatok. Mégis ezt a munkát kellett végeznie, mert mást nem talált.

A fiú azt hitte, hogy szabad, de most szolga volt, egy disznópásztor. A bűne valóban fájdalmat okozott neki, ugye? Hiába dolgozott, mégis nagyon éhes volt. Mi volt az, amit szívesen megevett volna? Lk 15:16.

Megtapasztalta a fiatalabbik fiú, hogy milyen szörnyű dolog a bűn rabszolgájának lenni? Péld 5:22.

A fiú a puszta földön ülve elnézte a sárban dagonyázó disznókat és eszébe jutott az otthona. Az édesapjára gondolt, aki mindig gondoskodott róla, hogy szolgáinak elegendő ennivalójuk legyen. A fiatalember hirtelen rádöbbent, milyen bolondságot művelt. Sátán vette rá, hogy elhagyja otthonát és helytelen dolgokat műveljen. Tudta, hogy ezzel bűnt követett el és most már nagyon bánta.

Így szólt magában: „Felkelek és visszamegyek az apámhoz.” De mit is mondhatna hazatérve? Nagyon gonoszul viselkedett. Hogyan győzhetné meg apját, hogy engedje hazatérni és ismét vele élni? Lk 15:18-19.

Tudta a fiú, mennyire szereti őt az apja?

CSÜTÖRTÖK

A fiatalabb fiú elhatározta, hogy hazatér apjához és bocsánatot kér tőle. Abban bízott, hogy apjától kap némi ennivalót és dolgozhat a szolgájaként.

A fiatalember otthagyta a szutykos disznókat és elindult hazafelé. Szakadt, piszkos ruházata volt mindene. Büszkén és önző módon hagyta el otthonát, és most alázatosan, szégyenkezve tért haza.

Otthon édesapja szomorúan figyelte a távoli városba vezető országutat, amin a fia távozott. Minden nap várt és figyelte az utat, de a fia eddig még nem jött. „Talán ma hazatér a fiam?” – töprengett az apa.

Egy nap észrevett egy szakadt, piszkos ruhás, sovány férfit az úton közeledni. Az apa azonnal tudta, hogy ez az ő rég elveszett fia. Mit tett ezután? Lk 15:20.

Vajon házának kapujában állva, rosszalló tekintettel várta az apa a fiát? Ó, nem! A szerető apa a fia elé szaladt az útra. Karjába zárta és magához ölelte.

Örült az apa, hogy hazatért a fia?

PÉNTEK

A hazatérő tékozló fiút meleg öleléssel fogadta édesapja. Mit mondott a fiú az apjának? Lk 15:21.

Az apa nem szidta meg a fiát. Ellenkezőleg, levette drága köntösét és fiára terítette. Átölelve vezette fiát hazafelé. Az apa utasította a szolgáit, hogy készítsenek ünnepi vacsorát és együtt örvendezzenek az elveszett fiú hazatérésének.

Az ünnepség közben érkezett haza az idősebbik fiú, aki az apja földjén dolgozott egész nap. A sok finom ételt látva és vidám zenét hallva megkérdezte az egyik szolgát, hogy mit ünnepelnek.

„Az öcséd hazatért.” – felelte a szolga.

Az idősebb fivér méregbe gurult. Nem szerette az öccsét és nem is hiányzott neki, amíg távol volt. Ezért nem is örült annyira a visszatérésének, mint az apjuk. Valójában még a házba sem akart bemenni!

Mint Jézus történetében az apa, Isten is nagyon szomorú, amikor az emberek a maguk útját választják. Szeretetével és jóságával megpróbálja visszafordítani őket magához, Jer 31:3, és nagyon örül, amikor egy bűnös megtér. Ézsa 55:7.

Segítsünk azoknak, akik eltávolodtak Istentől, hogy visszataláljanak hozzá! És ha valaki megtér, üdvözöljük mi is örömmel, ahogyan Isten teszi!

 További elmélkedésre:

  • Szerette Jézus a vámszedőket és a bűnösöket? Szerette Jézus a farizeusokat? Téged szeret Jézus?

  • Meg kellett vallaniuk a bűnösöknek Jézusnak, hogy sajnálják bűneiket?

  • Bűnösök voltak a farizeusok is? Nekik is meg kellett térniük?

  • És te? Neked is van mit megvallanod Jézusnak, amit megbántál?

  • Megbocsátott az apa a kisebbik fiának, aki eltékozolta az összes pénzét? Neked is megbocsát Jézus, ha megvallod neki bűneidet?

  • Miért nem örült az idősebbik fiú az öccsének?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy Te mindenkit szeretsz! Köszönöm, hogy akkor is szeretsz, ha rosszat teszek. Nagyon bánom a bűneimet! Kérlek, bocsáss meg nekem és segíts, hogy úgy szeressem a többieket, ahogyan te szeretsz engem. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

(A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű, 1. kötet 114-116. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 6.

Menekülés a viharból  3. -rész

 

Ellen, Sarah és Gurney úr biztonságban hajóztak vissza a kikötőbe a kedves család vitorlás hajóján, akik a szigeten vendégül látták őket. Azon töprengtek, mi lehet a másik hajóval, amit Gurney úr kért kölcsön a barátjától. A viharban ugyanis elveszítették, és nem volt pénzük, hogy a tulajdonosnak kifizessék.

A hajóban mindenki csendesen imádkozott. Ki kellett találniuk, hogyan mondják meg a tulajdonosnak, akitől Gurney úr kölcsönkérte, hogy a hajója elveszett.

„Jézusunk, amikor tegnap éjjel segítségül hívtunk a szörnyű viharban, Te megmentettél minket. Most nyugodt a víz, de mi ismét bajban vagyunk. Te tudod, hogy merre van a kölcsönzött hajó, messze bent a tengeren hánykódik, vagy megfeneklett a parton, vagy esetleg az óceán mélyén. Tudod, hogy nem tudjuk kifizetni a hajó árát a tulajdonosnak. Kérünk, ismét segíts rajtunk!”

Miközben a hajótulajdonos kikötője felé közeledtek, ismét mindnyájan imádkozni kezdtek. Végül meglátták a házát is. Közelebb érve nagyon izgatottak lettek. Kitalálod, mit láttak?

Az elveszett hajó ott ringott kikötve a dokkban, ahol tulajdonosa mindig is tartotta.

Újabb imádságot mondtak: „Drága Jézusunk! Nem tudjuk, hogyan került oda, de hálásak vagyunk Neked! Köszönjük szépen!”

A hajótulajdonos házába siettek. „Látom, visszakerült a hajód. – szólt Gurney úr. – Hogy került ide?”- kérdezte kíváncsian.

Barátja meglepődött.„Nem te hoztad vissza és kötötted ki ma reggel?” – kérdezte.

„Nem, nem én voltam.” – válaszolta mosolyogva Gurney úr, és elmesélte barátjának, hogyan veszett el a hajó előző este a szörnyű viharban, és mennyire bántotta őket a gondolat, hogy el kell mondaniuk neki.

A tulajdonos fejét csóválva nézte hajóját. Alig akarta elhinni a történteket.

„Mit gondolsz, ki hozta ki biztonságban a viharból, és kötötte ki pontosan oda, ahol te szoktad tartani?”- kérdezte barátját Gurney úr.

„Egy angyal lehetett. Csakis egy angyal tehette!” – felelte a tulajdonos. Letérdeltek, és mindnyájan hálát adtak Istennek, hogy ilyen csodálatos módon megőrizte őket is és a vitorlás hajót is.

Tudsz olyan esetről mesélni, amikor egy angyal különösen vigyázott rád, vagy egy ismerősödre