Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A vak Bartimeus

  7. tanulmány  

Nyomtatás

A Biblia a legnagyobb kincsről, Jézusról beszél nekünk.

Ő meg tud gyógyítani bennünket, ha betegek vagyunk,

de mindenekfelett át tudja formálni a szívünket, hogy hozzá hasonlóvá váljunk.

VASÁRNAP

Amikor Jézus e földön élt, a poros utcákat és csendes országutakat járta, sokan szerettek volna találkozni vele. Vajon miért vágytak rá annyian, hogy Jézussal találkozzanak? Mert segítségre volt szükségük, és Jézus bármilyen betegséget meg tudott gyógyítani.

Amikor Jézus egy városba, vagy faluba érkezet, mindig sok gondban lévő ember szaladt hozzá. Jézus bárki másnál jobban tudott segíteni rajtuk és vigaszt nyújtani nekik. Milyen vágyakozva keresték Jézust, és mennyire örültek, amikor rátaláltak!

Ezek az emberek jósága miatt szerették és követték Jézust. Kedves szemébe nézve megérezték, hogy Isten arcát látják. Jézus szépsége szentségében, tisztaságában és jóságában rejlett. Ahová csak ment köréje gyűltek, akik tudták, hogy bűnösök, mégis olyanná szerettek volna válni, mint Ő. Tisztában voltak vele, hogy az Ő segítségére van szükségük. Zsolt 40:17. Nem mindenki érezte azonban szegénynek és rászorulónak magát. Nem mindenki vágyott Jézus segítségére. A gazdag, büszke farizeusok nagyon jónak tartották magukat. Nem voltak betegek, és nem gondolták, hogy Jézus segítségére lenne szükségük. Jézusra tekintve csak egyszerű ruházatát és szerény viselkedését látták. Ők nem szerették Jézust és nem akartak rá hasonlítani.

Tudott Jézus segíteni a büszke farizeusokon? Vajon miért nem? Vágytak ők Jézus segítségére?

HÉTFÖ

A vak Bartimeus nevű férfi volt az egyik beteg, aki Jézus segítségére vágyott. Mivel Bartimeus szeme nem működött, semmit sem látott, sem a kék eget, sem a zöldellő fákat, sem a csillagokat, egyáltalán semmit sem.

Mivel nem látott, Bartimeus dolgozni sem tudott, hogy pénzt keressen. Ezért az út mentén ült és az arra járóktól kéregetett pénzt ennivalóra és más szükséges holmira.

Bartimeus sok csodálatos dolgot hallott már Jézusról. Hogyan gyógyítja a betegeket, hogyan űzi ki a démonokat, de soha nem tudott közel kerülni hozzá. Ó, mennyire vágyott rá, hogy Jézussal lehessen! Biztos volt benne, hogy Jézus vissza tudná adni szeme világát.

Bartimeus sokáig várt, hogy Jézussal találkozhasson. Egy nap aztán, amint az út menték koldult, Bartimeus sok ember közeledő lépteinek zaját hallotta.

Érdeklődött, mi történik, miért haladnak el előtte olyan sokan? „Jézus jön!” Válaszolta neki valaki.

Bartimeus nagyon örült! Most végre találkozhat Jézussal! Mit csinált tehát? Mk 10:47.

Bartimeus újra meg újra, vágyakozva kiáltotta: „Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!” Ó, milyen nagy szüksége volt Jézus segítségére.

Meghallgatja vajon Jézus Bartimeus kiáltását? Megáll, hogy segítsen a szegény, vak kolduson?

KEDD

A vak Bartimeus az út mentén koldult, amikor meghallotta, hogy Jézus közeledik. Már régóta várt, hogy Jézussal találkozhasson, ezért így kiáltott: „Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!”

A népnek azonban nem tetszett, amit Bartimeus kiáltozott. Durván rászóltak, hogy hallgasson. Törődött velük Bartimeus? Mk 10:48.

Bár zajos tömeg vette körül, Jézus mégis meghallotta Bartimeus segélykiáltását. Megállt és szólt valakinek, hogy vigyék oda hozzá Bartimeust.

Az emberek ezért így szóltak Bartimeushoz: „Bízzál; kelj föl, Ő hív tégedet.”

El tudod képzelni, mennyire örült Bartimeus? Annyira szeretett volna Jézussal lenni, és most Jézus hívja Őt! Mit csinált tehát? 49. v.

Jézus szeretettel nézett Bartimeusra. „Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?” – kérdezte vak férfit.

Bartimeus alázatosan válaszolt: „Mester, hogy lássak.”

Jézus meggyógyította Bartimeus szemét és így szólt: „Eredj el, a te hited megtartott téged.” Bartimeus szeme abban a pillanatban megnyílt. Mi volt az első, amit megpillantott? Jézus kedves, szerető arca.

Bartimeusnak nem kellett többé koldulnia. Mit csinált, miközben Jézus folytatta útját? 52. v.

SZERDA

Láttad már, hogyan készül a kenyértészta? Tudod, mire van szükség a finom, jó kenyér elkészítéséhez? Lisztet, vizet, egy kis sót, cukrot, és olajat használunk hozzá. Van azonban még egy különleges hozzávaló, amitől a kenyér nagy, kerek veknivé növekszik. Tudod, mi az?

Az élesztő. A biblia kovásznak nevezi. Nincs szükség sok élesztőre, hogy a kenyér könnyű és jó legyen, de ha kifelejtjük az élesztőt, a kenyér nem kel meg és olyan kemény lesz, hogy senki sem eszi meg szívesen.

Mit mondott Jézus a kovászról? Mt 13:33.

Amikor a kovász a liszttel keveredik, rövidesen eltűnik. Mégis, annak ellenére, hogy nem látható, az élesztő megváltoztatja a kenyértésztát és lágy finom kenyérré növeszti.

Ahhoz, hogy jó legyen a kenyér, a tészta minden részét meg kell változtatnia az élesztőnek. Hasonlóképpen nekünk is engedni kell, hogy a Szentlélek megváltoztassa szívünket, mielőtt Jézushoz hasonlóvá válhatnánk. Megváltoztathatjuk saját szívünket az elhatározással, hogy engedelmeskedni fogunk? Nem, bizony! Ezt csakis Isten tudja elvégezni. Zsolt 51:10.

Ha lelkünkbe zárjuk Isten igéjét, Ő megváltoztatja önző szívünket. Önzetlenné, kedvessé és szerető szívűvé tesz bennünket. Szeretnéd, hogy Isten megváltoztassa a szíved? Hogyan zárhatod lelkedbe az Ő igéjét?

CSÜTÖRTÖK

Manapság sokan bankban tartják a pénzüket, ahonnan nem lophatják el. Ha szükségük van rá, csak bemennek a bankba és megkapják.

Másoknak arany és ezüstékszereik és más értékes holmijuk van. Széfnek, páncélszekrénynek nevezett különlegesen biztonságos dobozokban tarthatják őket a bankban. Ha szükségük van az értékeikre, csak bemennek a bankba és megkapják őket.

Értékeink biztonságos megőrzésére használjuk a bankokat. Jézus idejében azonban még nem voltak bankok. Hogyan rejtették el a tolvajok elől az értékeiket akkoriban az emberek?

Sokan elásták értékes holmijukat a földbe. Aki el akarta rejteni a kincseit, előbb egy ládába tette őket. Azután ásott egy gödröt valahol és beletette a ládát. Majd gondosan betemette a lyukat és elsimította a földet, hogy senki se sejthesse, mit tett és ne találhassa meg a kincseit. Aztán, amikor ismét szüksége volt értékes holmijára, előásta onnan.

Jézus az elrejtett kincsekről beszélt. Lássuk, mit mondott róluk! Mt 13:44.

Csupán aranyról és ezüstről beszélt Jézus, vagy valami sokkal fontosabbról?

PÉNTEK

Jézus a fölbe rejtett kincsről szóló történetet mesélt. Egy férfi a földjét szántotta egy nap, amikor az eke váratlanul valami keménybe ütközött. Vajon mi lehet az? Letekintve a férfi egy ládát vett észre, ami telis tele volt értékes holmival. Mennyire meglepődött!

A férfi mindennél jobban szerette volna azt a sok kincset. De vajon az övé volt? Nem, a föld tulajdonosát illette, bár ő még csak nem is tudott róla.

A férfi gyorsan visszatemette a ládát és hazament. A családjának egy szóval sem említette miért, de mindenét eladta, még a házát is! Mit csinált a pénzzel? Mt 13:44.

Mikor végre az övé lett a föld, az ember kiásta a kincset és alaposan átkutatta az egész földterületet még több kincs után kutatva.

Jézus egy nagyon fontos dolog megtanítására használta ezt a történetet. Pontosan, ahogy a férfi szívesen eladta mindenét, hogy azt a földet megvehesse, nekünk is mindent szívesen meg kell tennünk, amit Jézus kér tőlünk, hogy Ő a megváltónk és barátunk legyen. Amilyen alaposan kutatott a földjén az elrejtett kincsek után, nekünk is olyan gondosan kell tanulmányoznunk a Bibliát, mert Jézusról beszél nekünk. Ő a legnagyobb kincs, amit csak birtokolhatunk.

 További elmélkedésre:

–  Kit akart Bartimeus megtalálni? Akart Jézus segíteni rajta? Rajtunk is akar segíteni?

–  Úgy gondolták a farizeusok, hogy nekik is szükségük van Jézus segítségére? Szükségük volt rá? Neked szükséged van Jézusra? A büszkeség miatt úgy gondolhatjuk, hogy elég jók vagyunk?

–  Láthatjuk az élesztőt egy vekni kenyérben? Láthatjuk Jézust valakinek a szívében? De észrevesszük vajon, ha valakinek a szívében Jézus lakik? Miből láthatjuk ezt?

–  Jézus történetében a szántóföld a Bibliát jelképezte. És vajon ki a kincs?

–  Jézus a legfontosabb személy, akit ismerni kell? Hogyan találhatunk rá Jézusra?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm az elrejtett kincs és az élesztő történetét! Szeretném megtalálni Jézust. Segíts, kérlek, hogy figyelmesen hallgassam a bibliai történeteket, hogy megismerjem Jézust, a legnagyobb kincset. Az Ő nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

(A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű, 1. kötet 114-116. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 7.

Egy hajóskapitányból prédikátor lesz

 

Joseph Bates kisgyermekkora óta szerette az óceánt és tengerész szeretett volna lenni. Ezért 15 éves korában a szülei elengedték otthonról, és hajósinas lett. Feladata a legénység és az utasok ágyainak rendbetétele, a kabinok takarítása volt, és sokféleképpen segített a matrózoknak.

Joseph húsz esztendőn át különböző hajókon számtalan távoli helyre utazott. Sok veszélyes és izgalmas kalandban volt része. Szörnyű viharokat élt át, és egyszer még hajótörést is szenvedett. Végül a saját hajója kapitánya lett.

Bates kapitány mindemellett nagyon bölcs ember volt. Mivel meg akarta őrizni egészségét, Joseph nem ivott alkoholt, és amikor rájött, hogy a dohányzás rossz szokás, az óceánba hajította a dohánykészletét. Igyekezett olyan élelmiszereket enni, amikről tudta, hogy jót tesznek neki.

Bates kapitány feleségül vett egy Prudence nevű kedves hölgyet. Felesége mindig magányos volt és nagyon aggódott érte, amikor ő hosszú hajóutakra ment. Természetesen nagyon örült, amikor Joseph úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul és vele marad szép, kényelmes otthonukban.

Amikor Bates kapitány megismerte William Miller prédikációit Jézus közeli eljöveteléről, ő maga is tanulmányozni kezdte a Biblia próféciáit. Amikor megbizonyosodott róla, hogy igazak, másoknak is segített megérteni őket. Azt akarta, hogy az emberek készen legyenek Jézus eljövetelére.

Bates kapitány ismert olyan embereket is, akik hitték, hogy Isten valódi pihenőnapja a szombat, a hét hetedik napja és nem a hét első napja, a vasárnap. Bibliáját alaposan tanulmányozva rájött, hogy Isten soha nem változtatta át az igazi pihenőnapot vasárnapra. Azonnal elkezdte a szombatot megszentelni, pontosan, ahogy a negyedik parancsolat tanítja, és másoknak is beszélt erről.

Jézus arra indította Bates kapitányt, írjon erről egy kis könyvet is, hogy még többen megismerhessék az igaz szombatot. A könyvkiadás azonban sokba került, akárcsak utazásai, amikor különböző helyekre ment prédikálni. Bates kapitány rövidesen felhasználta vagyona nagy részét, és nem volt már gazdag ember. Végül szinte az összes pénze elfogyott, de ő nem aggodalmaskodott. Tudta, hogy ha Jézusnak engedelmeskedik, mindig meglesz mindene, amire szüksége van.

Egy nap Joseph éppen írt valamit, amikor Prudence bejött hozzá a konyhából, ahol kenyeret sütött, és így szólt férjéhez: „Elfogyott a liszt, megkérhetlek, hogy hozzál az üzletből?”

„Mennyire van szükséged?”  - kérdezte Bates kapitány miközben felállt, és kalapjáért nyúlt.

„Körülbelül két kilóra.” – felelt az asszony és visszaindult a konyhába.

Bates kapitány elindult a boltba és útközben a kabátzsebébe nyúlt. Lesz vajon elég pénze a lisztet kifizetni?