Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A szegény gazdag ember

  10. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus azt akarja, hogy szabaduljunk meg mindentől, ami visszatartana attól, hogy törvényét megtartsuk,

és mindenekelőtt Őt szeressük mindennél jobban.

VASÁRNAP

Valaki végig figyelte amint Jézus az ölében tartotta a kisgyermekeket és megáldotta őket. Tudod, ki volt az? Egy nagyon, nagyon gazdag fiatalember, akinek nagy vagyona volt, sok pénze, szép háza, divatos ruhái és zsidó főemberként fontos munkája. Mivel a nevét nem tudjuk, hívjuk csak „a gazdag ifjúnak”.

A gazdag ifjú látta milyen jóságos, gyöngéd és kedves Jézus és mennyire szeretnek vele lenni a gyerekek. Megszerette Jézust és a tanítványa akart lenni.

A gazdag ifjú azt hitte, ő már elég jó ahhoz, hogy a mennybe kerüljön. Jézust figyelve azonban rájött, hogy valami nincs rendben a szívével. A Szentlélek megértette vele, hogy valamire még szüksége van, amit csak Jézus adhat neki.

„Talán, ha Jézus engem is megáldana, mint a kisgyermekeket, akkor mindenem meglenne a valódi boldogsághoz” – gondolta a gazdag ifjú. Annyira érdekelte őt Jézus, hogy amikor a Mester elindult, ő utána sietett az úton. Amikor pedig utolérte letérdelt előtte. Mit mondott neki? Mt 19:16.

Örült Jézus, hogy találkozott a gazdag ifjúval? Megérteti vajon vele, hogyan nyerheti el az örök életet?

HÉTFÖ

A gazdag ifjú szerette volna, hogy Jézus megáldja őt. Ezért amikor Jézus távozott, ő utánaszaladt az úton. Amikor utolérte, Jézus lába elé térdelt és így szólt: „Jó Mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?” Mt 19:16.

Jézus örült, hogy találkozik a gazdag ifjúval. Szerette a fiatalembert, békességet, örömöt és örök életet akart adni neki.

Mit felelt Jézus az ifjú kérdésére? 17. v.

Nagyon fontos megtartanunk a Tízparancsolatot? Igen. Jézus azt mondta, hogy aki örökké szeretne élni a mennyben, annak meg kell tartania a parancsolatokat.

A gazdag ifjú megkérdezte: „Melyeket?” Ezért Jézus felsorolt néhányat azok közül, ami embertársaink szeretetére vonatkozik.18-19. v.

A gazdag ifjú kívülről tudta a Tízparancsolatot. Biztos volt benne, hogy mindig is betartotta, még ha nagyon fiatal volt is. Mégis úgy érezte, hogy többre lenne szüksége. De vajon mire?

„Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem?” –kérdezte az ifjú.

Tudod, mi hiányzott a gazdag ifjúnak? Holnap megtudjuk, mi volt az.

KEDD

Mit mondott Jézus a gazdag ifjúnak, mit kell tennie, hogy az örök életet elnyerje? Engedelmeskednie kell a Tízparancsolatnak. A fiatalember úgy gondolta, hogy mindig megtartotta a parancsolatokat, mégis szüksége van még valamire. Ezért azt kérdezte Jézustól, hogy milyen fogyatkozása van még.

A gazdag ifjú nem tudta, de a fő gond az volt vele, hogy valójában egyik parancsolatot sem tartotta meg. Az első négy azt mondja el nekünk, hogyan szeressük Istent, a többi hat pedig azt, hogyan szeressünk másokat. A fiatalember pedig önmagát szerette legjobban.

Ó, mennyire szerette Jézus az ifjút és mennyire szerette volna ráébreszteni a bajára! Ezért olyasmit mondott neki, amiről tudta, hogy a gazdag ifjú nagyon nehezen szánná rá magát. Mt 19:21.

Eladni az összes szép holmiját és a pénzt a rászorulók megsegítésére fordítani? Elhagyni tekintélyes munkáját és Jézust követni, akinek még lakása sincsen? A gazdag ifjú nem akart ilyesmit tenni. Gazdag akart lenni és a pénzén önmagának vásárolni.

A fiatalember hirtelen rádöbbent, hogy valójában nem is tartotta meg Isten parancsolatait. Önmagát jobban szerette másoknál. A pénzét és magas beosztását is jobban szerette, mint Istent.

Miért nem juthatott a gazdag ifjú örök életre a mennyben úgy, hogy közben a pénzét is megtartotta volna? Azért, mert a gazdagsága akadályozta őt Isten parancsolatainak megtartásában.

Hogyan dönt vajon a gazdag ifjú? Hogyan kellene döntenie?

SZERDA

Eltűnt a mosoly a gazdag ifjú arcáról és elszomorodott. Vágyott az örök életre, de sajnálta, hogy azért el kellene adnia mindenét és követnie Jézust. A pénze és a munkája nagyon értékes volt számára. Valójában annyira szerette őket, hogy ez visszatartotta őt Isten szeretetétől.

A gazdag ifjúnak döntenie kellett, ugye? Nem tarthatta meg a vagyonát is és nyerhette el az örök életet egyszerre. Jézus figyelte a fiatalember arcát, miközben az átgondolta, amit mondott neki. Ó, mennyire szerette volna, ha úgy dönt, hogy Őt követi és örök élete lesz!

Hogyan döntött a gazdag ifjú? Mt 19:22.

Jézus követését választva az ifjú a békességet, örömöt, szeretetet, bűneinek bocsánatát és a valódi boldogságot választotta volna. Minden nap Jézussal lehetett volna és hallgathatta volna szavait. Jézus pedig segített volna neki felkészülni a mennyei életre.

Ám azzal, hogy elfordult Jézustól, a gazdag ifjú úgy döntött, hogy mindezt a sok csodálatos dolgot áruba bocsájtja a pénzéért és magas beosztásáért cserébe. Bölcs döntést hozott vajon? Nem, egyáltalán nem. Rosszul döntött. A pénz szeretete elhomályosította az elméjét, ugye?

Boldogságot, vagy bánatot okoz nekünk a pénz szeretete? Örök életet, vagy pusztulást hoz ránk? 1Tim 6:9-10.

CSÜTÖRTÖK

Jézus nagyon szomorúan figyelte a távozó gazdag ifjút. A fiatalember Jézus követésénél jobban szerette volna megtartani pénzét és tekintélyes munkáját. Élete végéig nem is változtatott döntésén. Milyen szörnyű hibát követett el!

Tanítványihoz fordulva Jézus így szólt: „Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába.” Mt 19:23.

A tanítványok meglepődtek. Nekik azt tanították, hogy Isten jobban szereti a gazdagokat, mint a szegényeket. Ezért azt hitték, hogy a gazdagok könnyen jutnak a mennybe.

Mit mondott ezután Jézus? Mk 10:24.

A tanítványok most még jobban meglepődtek, hiszen érezték, hogy Jézus hozzájuk is szól. Ők is a pénzben bíztak. Azt hitték, azáltal kerülhet valaki a mennybe. És bár nem voltak gazdagok és hatalmasok, mindenképpen azzá szerettek volna válni.

„Kicsoda üdvözülhet tehát?” – kérdezték.

Mit felelt nekik Jézus? 27. v.

Jézus meg akarta értetni velük, hogy pénz és hatalom által soha, senki sem kerülhet a mennybe. Sőt, ezek inkább gyakran akadályozzák az emberek üdvözülését.

Egyedül Jézus képes a bűntől megszabadítani az embereket. Az örök élet ajándék, amit a gazdagoknak és a szegényeknek egyaránt akar adni, mert Ő mindenkit egyformán szeret.

PÉNTEK

E heti bibliai történetünk nagyon szomorú, ugye? Milyen szörnyű hibát követett el a gazdag ifjú, amikor a pénzt és egyéb javait választotta Jézus követése helyett!

Gondolkodjunk most el magunkon! Tudtad, hogy nekünk is választanunk kell? Dönthetünk úgy, hogy szeretjük a pénzt, és mindent, amit megvehetünk érte. Vagy dönthetünk Jézus mellett, mert Ő szeret bennünket. Melyik a helyes választás?

Jézus elhagyta csodálatos mennyei otthonát és szegénnyé lett, amikor világunkba jött, hogy a bűntől megszabadítson minket. 2Kor 6:9.

Mit kér tőlünk Jézus, mit tegyünk Őérte? Lk 9:23.

A megtagadni, annyit jelent, nemet mondani. Hogyan mondhatsz nemet olyasmire, amit szívesen megtennél, és igent Jézus követésére? Azzal, ha úgy döntesz, Istent szereted mindenekfelett, és vidáman, örömmel segítesz másoknak. Következzen itt két gondolat erről!

Hogyan tagadhatod meg magad, amikor valaki felajánlja, hogy megveszi neked az új ruhát, játékot, vagy édességet, amire nagyon vágysz, de igazából nincsen rá szükséged? Udvariasan ezt válaszolhatod: „Köszönöm, nem kérem, de felhasználhatnám azt az összeget, hogy Bibliát vásárolhassak más gyerekeknek?”

Hogyan tagadhatod meg magad, amikor szüleid fáradtak, és nagyon sok tennivalójuk van? Félreteheted játékaidat és megkérdezheted: „Segíthetek valamit, Anya?”

Jézus szívesen jött világunkba, mert nagyon szeretett bennünket. Ha valóban mindennél jobban szeretjük Őt, akkor örömmel mondunk nemet arra, amit megtennénk, és igent bármire, amit Jézus kér tőlünk.

 További elmélkedésre:

  • A gazdag ifjú rájött, hogy jobban szereti a pénzét és a holmiját, mint Istent és a többi embert. Ezek a bálványai voltak, ugye? Boldoggá tették őt azok a dolgok?

  • Van valami, amit jobban szeretsz Jézusnál? Szeretnéd őt mindennél jobban szeretni?

  • Boldoggá teszi a felnőtteket a pénz és a szép holmik? És a gyerekeket? Ki tehet boldoggá?

  • Hogyan mondhatsz nemet arra, amit szívesen megtennél, és igent arra, amit Jézus kér tőled? Mondjál néhány példát!

 Imádságom: Drága Istenem, elszomorít a gazdag ifjú döntése, hogy a pénzt jobban szerette Jézusnál. Nem akarok olyan lenni, mint ő. Szeretni akarom Jézust. Kérlek, segíts mindig nemet mondani a vágyimra és igent bármire, amit Te kérsz tőlem! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

(A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű, 1. kötet 114-116. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 10.

Nagy meglepetés James és Ellen számára

 

Az adventhívők különböző egyházakból jöttek és a Biblia alapos tanulmányozásának folytatása által hamarosan felismerték, hogy egyes dolgok, amiket egyházaikban tanítottak nekik, nem a Bibliábóll származnak. Ellennek eszébe jutott, mennyire meglepődött, amikor édesanyja meggondolta magát egy olyan dologgal kapcsolatban, amiben pedig egész addigi életében hitt.

„Tényleg azt hiszed, hogy a jó emberek nem mennek azonnal a mennybe haláluk pillanatában?” – kérdezte tőle Ellen.

Harmon anyuka mosolyogva kislányára nézett és így szólt: „ A Biblia tanítása szerint az emberek a haláluk pillanatában sem a Mennybe, sem a pokolba nem mennek. A sírjukban maradnak egészen addig, míg Jézus fel nem ébreszti őket. A Biblia szerint a halott emberek alszanak.” – magyarázta.

Bibliáját tanulmányozva Ellen rájött, hogy édesanyjának igaza van. Sátán nagyon okosan, igazságnak tüntette fel a hazugságokat, és a legtöbb keresztény elhitte őket, mert személyesen nem tanulmányozták a Bibliát. Bármit elhittek, amit lelkészeik mondtak nekik.

Ellen akkoriban ment férjhez James White presbiterhez. Hallották, hogy Bates kapitány a hetedik napot tartja szentnek. A legtöbb ember azonban a vasárnapot, a hét első napját szentelte meg. Vajon melyik nap Isten igazi szombatja?

James és Ellen ki akarták ezt deríteni, ezért együtt tanulmányozták a Bibliát. Elolvasták Bates kapitány könyvét is, amelyben rámutatott, hogy még mindig a hetedik nap Isten különleges napja a dicsőítésre és a pihenésre. Ezt a napot adta Isten Ádámnak és Évának szombatként a pihenésre. Példaképünk, Jézus is a hetedik napi szombatot tartotta meg, amikor a Földön élt. Ezt tették az apostolok és az igaz hívők is.

Imádság és tanulmányozás után James és Ellen úgy határoztak, hogy pontosan úgy engedelmeskednek a negyedik parancsolatnak, ahogyan Jézus azt leírta. Úgy is tettek.

Nem sokkal ezután Jézus látomást adott Ellennek, melyben a gyönyörű mennyei Szentélyt látta, és bemehetett a Szentek Szentjébe, ahol Jézus tartózkodott. Látta az arany Frigyládát, és abban a Tízparancsolatot, amit Isten a saját ujjával írt. Az első négy az egyik kőtáblán szerepelt, az utolsó hat pedig a másikon. Fénysugár világította meg az első kőtáblát, de legfényesebben a negyedik parancsolatot.

„A negyedik parancsolat elmondja, ki a Teremtő.” – mondta Ellennek az angyal.

Jézus megmutatta White asszonynak, hogy Sátán az összes parancsolatot gyűlöli, de legjobban a negyediket. Mindent megtett, hogy elhitesse az emberekkel, hogy az megváltozott, de a Biblia rámutat, hogy az soha nem változott, annak ellenére, hogy Sátán megpróbálta rávenni az embereket, hogy ezt higgyék. Jól tudja, hogy azok, akik várják Jézust és készen lesznek eljövetelére, az összes parancsolatot, beleértve a negyediket is, meg fogják tartani. Jel 14:12.

James és Ellen White hálásak voltak a látomásért és elhatározták, mindent megtesznek, hogy másokkal is megosszák a szombatról szóló, felismert igazságot.