Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Tanuljuk meg, hogyan kell megbocsátani!

  13. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus megbocsájtja minden bűnünket. Ha szeretjük Őt, és tudatában vagyunk,

mennyit segített nekünk, akkor mi is megbocsájtunk másoknak.

VASÁRNAP

Előfordult már veled, hogy meg kellett bocsájtanod valakinek? Tegyük fel, hogy egy másik gyerek megbánt, vagy valami gorombaságot mond neked. Mit teszel, ha bocsánatot kér, és így szól: „sajnálom”? Természetesen megbocsátasz neki. De mit tennél, ha a dolog megismétlődne? Hányszor bocsátanál meg annak, aki újra meg újra megbánt?

Egy napon Péter éppen ezen gondolkodott. A tanítók és a farizeusok szerint egy embernek háromszor kell megbocsátania. Tehát, ha Pétert valaki háromszor megbántja, akkor meg kell bocsátania neki. De ha ugyanaz a személy negyedszer is megsérti őt, akkor többé már nem kell megbocsátania.

Ám mélyebben belegondolva, Péter nem volt biztos benne, hogy a vallási vezetők tanítása helyes-e. Péter figyelte Jézust és hallgatta Őt. Jézus vajon nem bocsátana meg valakinek háromnál többször is? Ezért Péter úgy döntött, megkérdezi erről Jézust. Milyen kérdést tett fel neki? Mt 18:21.

A hét több mint a három, és Péter úgy gondolta, Jézushoz hasonlóan cselekszik, ha szívesen megbocsát valakinek hétszer is.

Igaza volt vajon Péternek? Mit válaszolt Jézus erre a fontos kérdésre? 22. v.

Hetvenszer hét az annyi, mint négyszázkilencven. Ez elég sok megbocsátást jelent, ugye? Péter nagyon meglepődhetett.

Nagy szüksége volt rá, ugye, hogy még többet tanuljon Jézus megbocsátásáról az emberek iránt?

HÉTFÖ

Jézus tudta, hogy Péternek és a többi tanítványnak is még rengeteget kell tanulniuk arról, hogyan bocsát meg Isten az embereknek, vagyis az Isten szerinti megbocsátásról. Jézus egy példázatnak nevezett történetet mondott el nekik, hogy könnyebben megérthessék. A példázat segíteni fogja őket, hogy megértsék, és soha ne feledjék a megbocsátás lényegét. Szeretnéd hallani a történetet, amit Jézus elmondott? Nos, itt következik.

Élt egyszer egy nagyon gazdag király. Olyan rengeteg pénze volt, hogy sok szolgát tartott, akik vigyáztak rá. Használták, forgatták a király pénzét és pontosan feljegyezték, mire költöttek belőle és mennyi maradt.

A király egy napon elhatározta, megvizsgálja mihez kezdtek szolgái a pénzével. Észrevette, hogy egyikük nagyon sok pénzt elvett, és tartozik neki. Mennyit kellett a szolgának visszafizetnie? Mt 18:24.

Hívatta ezért a király a szolgáját és felszólította, hogy adja meg neki a tartozását, mind a tízezer tálentumot.

A tízezer tálentum nagyon sok pénz volt. Arról nem szól a Biblia, mire költötte a szolga, de az biztos, hogy már nem volt meg az a sok pénz. Nem tudta megadni tartozását a királynak. Mit is tehetett volna?

KEDD

Jézus egy gazdag királyról szóló történetet mesélt, akinek tízezer tálentummal tartozott egyik szegény szolgája. Amikor a király rájött az adósságra, felszólította a szolgát, hogy adja meg neki a pénzét.

Vissza tudta fizetni a szegény szolga a király pénzét? Nem, mert már elköltötte. A szegény szolga nagyon megijedt, de mit volt, mit tenni, el kellett mondania a királynak, hogy már nincsen meg az a pénz.

A király nagyon felháborodott, hogy szolgálója elköltötte a pénzét. Mire utasította a király a többi szolgát, mit tegyenek a férfival? Mt 18:25.

Szörnyűség volt, ha valakit eladtak rabszolgának. A szolga nem akarta, hogy egész családjából rabszolga legyen. Mit tehetett, hogy a szörnyű büntetést elkerülje?

A férfi úgy gondolta, hogyha a király adna neki elegendő időt, vissza tudná fizetni a pénzt. Mit mondott hát a királynak? 26. v.

A király megsajnálta szegény szolgáját. Tudta, hogy hiába dolgozna a férfi egész hátralévő életében keményen, akkor sem tudná azt a rengeteg pénzt mind visszafizetni neki. Mit tett ezért a király? 27. v.

SZERDA

Mennyi pénzt kellett volna a Jézus történetében szereplő embernek visszafizetnie királyának? Tízezer tálentumot. Kevés, vagy sok pénz volt ez akkoriban? Meg tudta volna adni ezt az adósságot a szegény férfi, ha egész életében keményen dolgozott volna? Nem, bizony, még akkor sem!

A szolga egy kis haladékért könyörgött a királynak, aki megsajnálta őt, és elengedte az egész adósságát. Ez azt jelenti, hogy a király nem fogja a pénz visszafizetésére kényszeríteni a férfit.  Adóssága megszűnt. A szegény szolga most már szabad volt, és a családja sem kerül rabszolgasorba. Milyen csodálatos!

Mit gondolsz, hálás volt a szolga az adósság-elengedésért, és a megbocsátásért? Nos, mindjárt megtudjuk.

Nem sokkal ezután a szolga találkozott egy férfival, aki neki tartozott némi pénzzel. Nem sokkal, csupán 100 dénárral. Annyi pénzt alig egyheti munkával meg lehetett keresni. A tízezer tálentumhoz képest a száz dénár igen kis összeg volt.

Szerinted mit kellene tennie a király szolgájának? Nem kellene neki is olyan jónak lennie a másik emberhez, amilyen a király volt vele? De bizony, úgy kellene tennie!

Mégis úgy tűnt, a király szolgája teljesen elfeledkezett arról, hogy a király megbocsájtott neki. Hogyan viselkedett? Mt 18:28.

CSÜTÖRTÖK

A Jézus történetében szereplő szolga megbocsátást nyert. A király jóságáért könyörgött és ő elengedte az egész adósságát. Mégis úgy tűnt, a szolga elfeledte, amit a király érte tett. Most, hogy az adósával találkozott, aki csak egy kis összeggel tartozott neki, követelte tőle, hogy azonnal fizesse vissza.

Szegény adós tudta, hogy most azonnal nem képes akkora összeget előteremteni. Mit is tehetne hát? Hogyan fizethetné vissza kis adósságát? Mit mondott a király szolgájának? Mt 18:29.

Mit gondolsz, mit tett a király szolgája? Megbocsájtott adósának, ahogyan a király neki? Ezt kellett volna tennie! Mit tett azonban? 30. v.

Milyen szomorú, hogy a király szolgája nem utánozta a jóságos királyt, aki megbocsájtott neki! Megbocsájtás helyett inkább tömlöcbe vetette a szegény embert, aki egy kis összeggel tartozott neki, egészen addig, míg mindet meg nem adja!

A király szolgája nem értékelte a király nagylelkűségét, ugye? Ha őszintén hálás lett volna, akkor utánozta volna a királyt és ő is megbocsátott volna a másik férfinak.

Mi következett ezután Jézus történetében? Megtudta vajon a király, hogyan viselkedett a szolgája? Megbünteti vajon a hálátlan szolgát? Holnap megtudjuk.

PÉNTEK

Egy király elengedte szolgája hatalmas adósságát. A szolga is elengedte az ember adósságát, aki egy kis összeggel tartozott neki? Nem. Inkább börtönbe vetette, amíg ki nem fizeti adósságát. .

Szeretnéd tudni, mi történt azután? Nos, a királynak sok szolgája volt. Néhányuk látta, hogyan viselkedett szolgatársuk a másik férfival. Elszomorodtak és felháborodtak, amiért az, akinek olyan sok adósságát elengedte a király, börtönbe vetette azt, aki csupán egy kis összeggel tartozott. Mit tettek hát? Mt 18:31.

A király nagyon mérges lett, amikor meghallotta, mit művelt a szolgája. Magához hívatta a szolgát. Mit mondott neki, amikor megérkezett? 32-33. v.

A szolga ezúttal meg sem tudott szólalni. Tudta, hogy a királynak igaza van. A király tehát visszavonta megbocsájtását és börtönbe vetette az embert, míg az egész adósságát le nem törleszti.

Mivel fejezte be Jézus a történetet? 35. v.

A Jézus történetében szereplő király az Ő jellemét mutatja be nekünk. Örömmel megbocsájtja bűneinket, ha megkérjük rá. Nem örül viszont, ha mi nem szívesen bocsátunk meg azoknak, akik megbántanak bennünket. Azt akarja, hogy Rá hasonlítsunk, és mindig szívesen bocsássunk meg.

Segített Jézus története Péternek megtanulni, hogy Ő azt akarja, mindenkinek bocsássunk meg?

 További elmélkedésre:

-   A Jézus történetében szereplő király az Ő jellemét mutatja be. Megbocsájtja Jézus minden bűnünket, ha megkérjük rá?

-   Azt akarja Jézus, hogy megbocsássunk azoknak, akik bántottak bennünket?

-   Mi is megbocsátunk másoknak, ha őszintén hálásak vagyunk, amiért Jézus megbocsátotta a bűneinket?

-   Megbocsáthat nekünk Jézus, ha mi nem szívesen bocsátunk meg másoknak?

-   Nehéz, vagy könnyű másoknak megbocsátani?

-   Kellett már valaha is bocsánatot kérned valakitől? Örülsz, ha mások szívesen megbocsátanak neked?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked ezt a megbocsátásról szóló történetet. Azt választom, hogy mindenkinek megbocsátok, mert szeretem Jézust és Őt szeretném utánozni. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet és segíts, hogy én is meg tudjak másoknak bocsátani. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A mókusfélék

 

           

A múlt heti képen látott farok volt az utolsó. Nem volt nehéz kitalálni, milyen állathoz tartozik, ugye? Egy mókus farka volt. A mókusok kicsi, vagy középtermetű állatok, és a sivatagtól az esőerdőig szinte mindenütt megélnek.

Ha a mókusra gondolsz, valószínűleg a fákon élő szürke, vagy vörös bundájú mókusok jutnak eszedbe. Ezek a mókusok fák odvaiban laknak és a farkuk nagyon fontos számukra. A farkuk segíti őket a vékony, ingatag faágakon közlekedni. Ez az oka, hogy aligha láthatsz mókust leesni egy fáról.

Léteznek azonban másfajta mókusok is. Hallottál már a repülő mókusról? Igazából nem tudnak úgy repülni, mint a madarak, de a mellső és hátsó lábaik között bőrlebeny található, amit lábaik kinyújtásával kifeszítenek, és vitorlázó-repülőként suhannak fáról fára.

 

Még többféle mókus is létezik. 

A mormota, a földikutya, az észak-amerikai mókus, és a prérikutya is a mókusfélék rokona. Ezek nagy része különbözik a fákon élő mókusoktól, mert általában a földön, üregekben élnek.

A legtöbb mókus diurnális, vagyis nappali állat, ami azt jelenti, hogy nappal aktívak és éjszaka alszanak. A repülő mókus viszont nokturális, azaz éjszakai állat.

A mókusok sokféle táplálékot fogyasztanak, de zömmel növényi eredetűeket. Dióféléket, magokat, gyümölcsöket, gombát és füvet is esznek. Időnként tojást, rovatokat, vagy egyéb kisebb állatokat is fogyasztanak.

Ez az utolsó tanulmányunk az állatokról és a farkukról. Segítettek neked ezek a tanulmányok jobban megismerni az Isten által teremtett állatokat? Isten olyan sokféle állatot teremtett, hogy mindig lesz még mit tanulni róluk. Mindig próbálj meg többet megtudni az életmódjáról, tulajdonságairól, ha egy állatot látsz! Próbálj mindig valami tanulságosat is ellesni tőlük, ami hasznos és segíthet neked az életben!

 

 

Örömmel ismerted meg az Isten által teremtett különféle állatokat?