Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus szeretete mindenkié

  11. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus mindenkit szeret, ahogy téged is. Azt akarja, hogy megosszuk a tőle kapott áldásokat.

VASÁRNAP

 

Nem sokkal a Galileai-tengeren dúló vihar lecsendesítése után Jézus tanítványaival együtt egy Fönícia nevű helyre ment.

A föníciaiak, bár a zsidók közelében éltek, pogányok voltak és fa, illetve kőbálványokhoz imádkoztak. Nem sokat tudtak Istenről, mert az izraeliták nem beszéltek nekik Róla. A zsidók azt hitték, Isten nem szereti a pogány embereket. De igaz volt ez vajon? Nem, bizony, mert Isten mindenkit egyformán szeret!

Miért ment Jézus Föníciába?  Mert meg akarta értetni a tanítványokkal, hogy Isten mindenkit szeret. Azt is tudta, hogy lakik ott egy pogány asszony, akinek az Ő segítségére van szüksége.

Az asszony nagy bajban volt: kislányát megszállta Sátán egyik démona. Az anya imádkozott bálványaihoz, de azok természetesen nem tudtak segíteni a gyermeken.

Az asszony hallott, hogy Jézusról azt beszélték, Ő mindenféle betegséget meg tud gyógyítani. Biztos volt benne, hogy Jézus tud segíteni rajtuk. De Sátán ezzel a gondolattal kísértette az asszonyt: „Ne terheld kéréseddel Jézust. Ő zsidó és a zsidók nem szeretik a pogányokat."

Az asszony úgy döntött, hogy mégiscsak segítséget kér Jézustól. Így amikor meghallotta, hogy a közelben van, sietett megkeresni Őt. Mit mondott neki? Mt 15:22.

Mit tett Jézus? 23. v. a.

Milyen különös! Jézus szerette ezt a szegény, gondterhelt anyát. Miért nem segített neki azonnal? Holnap megtudjuk.

HÉTFÖ

Emlékszel Jézus miért ment Föníciába? Azért hogy segítsen egy pogány asszonyon és megtanítson egy fontos dolgot a tanítványainak. Ahogy a többi zsidó, a tanítványok is gyűlölték a pogányokat és azt gondolták, hogy Isten nem szereti az olyan embereket, akik bálványokat imádnak. De Jézus meg akarta nekik mutatni, hogy Isten szereti a pogány embereket is. Egyszer a tanítványokból pogányokhoz szóló misszionárius válik majd, és meg kellett tanulniuk, hogy Isten mindenkit nagyon szeret − nem csak a zsidókat.

Jézus rövid ideje volt Föníciában, amikor a pogány asszony megtalálta és könyörgött neki, hogy gyógyítsa meg a lányát. Mit tett először Jézus? Nem válaszolt neki. Miért? Jézus megmutatta a tanítványainak, hogy ők mit tettek volna, ha az asszony tőlük kér segítséget. Meg akarta mutatni a különbséget aközött, ahogyan ő, és ahogy tanítványai bánnak az emberekkel.

Amikor Jézus nem válaszolt az asszonynak azonnal, ő nem adta fel. Megérezte, hogy Jézus igazán szereti és segíteni akar neki. Ahogy Jézus továbbhaladt, ő követte és ismételten könyörgött neki leánya megmentéséért.

Ez zavarta a tanítványokat. Nem tetszett nekik, hogy a pogány asszony követi Jézust. Mit mondtak? Mt 15:23 v. b

Jézus viszont nagyon sajnálta az asszonyt. Szerette őt és kislányát is. Mit mondott? 24. v.

Vajon az asszony egyike volt az „elveszett bárányoknak" akiket Jézus megmenteni jött? Igen, de a tanítványai ezt még nem tudták.

KEDD

Azonnal válaszolt Jézus, amikor a pogány asszony segítséget kért tőle? Nem. Jézus meg akarta tanítani tanítványainak, hogy Isten mindenkit szeret − még a bálványimádó pogányokat is.

Az asszony nem hagyta abba a segítségért való könyörgést Mt 15:25.

Jézus nagyon örült az asszony kérésének, de úgy válaszolt neki, ahogy a zsidók tették volna. „Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni." - mondta. 26. v.

A zsidók Isten különleges népe voltak, és úgy gondolták, hogy az Úr minden áldását maguknak kell megtartaniuk. Isten azonban nem ezt várta tőlük. Olyan különleges áldásokat árasztott rájuk, amiket mindenkivel meg kellett volna osztaniuk. Ő teremtett minden embert a Földön és mindnyájan az Ő gyermekei vagyunk.

Jézus válasza nem késztette távozásra az asszonyt. Jézus arckifejezéséből megérezte, hogy tényleg szereti őt és segíteni akar rajta. Mit mondott Jézusnak? 27. v.

Előfordul néha, hogy evés közben leejtesz az ennivalóból a földre? Ha van kutyátok, ő megeheti a lehullott morzsákat, igaz?

Ilyesmiről beszélt az asszony. Jézus, világunk Megváltója vajon nem tartogatott egy kis áldást a számára is, annak ellenére, hogy nem volt zsidó?

De igen, Jézus természetesen őt is meg akarta áldani!

SZERDA

A pogány asszony könyörgött Jézusnak, hogy gyógyítsa meg a lányát. Jézus úgy bánt vele, ahogyan a zsidók szoktak a pogányokkal. Mégsem tudta eltitkolni, mennyire akar segíteni rajta. Nagyon örült neki, hogy az asszony ennyire bízott benne.

Jézus most a szegény asszonyra mosolygott és így szólt: „Óh, asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint." Mire az asszony hazaért a démon már eltávozott kislányából és soha többé nem háborgatta.

Jézus azzal, hogy segített a pogány asszonyon, megmutatta tanítványainak, hogy a pogányoknak is milyen nagy szükségük van a segítségükre. Azt is bemutatta nekik, hogy Ő mindenkit szeret. Ez az asszony kész volt elfogadni Jézust Megváltójának, míg a zsidók többsége nem. Ő is része volt Isten családjának, ugye? ApCsel. 10:34-35.

Később, miután Jézus a mennybe ment, a tanítványoknak eszükbe jutott, amit Jézus a pogányokról tanított nekik, és úgy dolgoztak, ahogyan Ő, mindenkin segítettek és mindenkit megáldottak.

Szerinted Isten különösen megáldotta a családodat? Ismered Isten csodálatos törvényét, és tudod, hogy Jézus szeret minket? Tudod, hogyan élj egészségesen és hogyan élhetsz boldog családi életet? Tapasztaltad már, hogy Jézus segít neked örömmel engedelmeskedni? Sokan semmit sem tudnak erről. Hogyan tudod megosztani másokkal Isten különleges áldásait?

CSÜTÖRTÖK

Miután Jézus segített a pogány asszonyon, tanítványai hamarosan visszatértek oda, ahol Jézus kiűzte a két ördöngös démonait. Amikor a helybeliek arra kérték Jézust, hogy távozzon, a két gyógyult férfi vele akart menni, de Ő nem engedte meg nekik. Miért nem? Mire kérte inkább őket? Mk 5:19.

Jézus tudta, hogy az emberek Őt talán nem hallgatnák meg, de a két férfit igen. És pontosan ez történt. Miután Jézus távozott, a két férfi engedelmeskedett Jézusnak. Hazamentek és elmondták az embereknek, hogyan segített rajtuk Jézus.

Mi történt, amikor Jézus végül visszatért arra a helyre? Akartak az emberek találkozni vele? Mt 15:30.

Ezúttal nem akarták Jézust elküldeni a helybeliek. Köréje gyűltek és elhozták betegeiket is, hogy meggyógyítsa őket. Beteg és béna embereket vittek Jézushoz, akik nem tudtak járni, vakokat és sok más betegségben szenvedőt. Jézus mindegyiküket meggyógyította. Ó, milyen boldogok voltak az emberek, hogy Jézussal lehetnek!

Az egyik ember, akit Jézus meggyógyított süketnéma volt. Nem hallott semmit és nem tudott beszélni. Jézus a férfi füleit és nyelvét megérintve így szólt: "nyilatkozzál meg". Mi történt? Mk 7:35.

Az emberek hallani akarták Jézus tanítását is. Ezért egy olyan helyre ment ahol mindenki láthatta, és három napon át tanította őket.

PÉNTEK

Jézus három napig tanította a hatalmas tömeget egy hegyoldalban. Nappal Jézust hallgatták, éjszaka pedig a földön aludtak. Három nap után minden élelmük elfogyott. Ideje volt, hazaindulniuk, de Jézus nem akarta éhesen elküldeni őket.

Mit mondott Jézus a tanítványainak? Mk 8:2-3.

Jézus próbára tette tanítványait. Meg akarta tudni, hogy megtanultak-e bízni benne. Nem olyan régen tanúi voltak, ahogyan egy hatalmas tömeget jóllakatott csupán öt kenyérrel és két hallal. De úgy tűnt, a tanítványok már elfeledkeztek erről. Ráadásul ez a tömeg nem zsidókból állt. A tanítványok úgy gondolták, Jézus értük nem tenne olyan csodát. Mit mondtak? 4. v.

Jézus megkérdezte: "Mennyi kenyerünk maradt?"

"Hét." válaszolták a tanítványok.

Jézus leültette az embereket a fűbe. Aztán vette az ételt és hálát adott érte Istennek. Darabokra törte a kenyeret és tanítványainak adta, akik szétosztották azt az emberek között. Mindenki jóllakott, és még maradékot is hagytak. Hány kosárra való kenyér maradt meg? 8. v.

Jézus bármit meg tud tenni, ugye?

 További elmélkedésre:

-   Mindenkit szeret Isten? Azt akarja-e, hogy kedvesek legyünk mindenkivel?

-   Megmutatta nekünk Jézus, hogy milyen Isten?

-   Milyen áldásokat adott Isten családodnak, amit megoszthatsz másokkal is?

-   Fel szabad-e adnunk, ha Isten nem válaszol azonnal imádságainkra?

-   Hitt-e benne a pogány asszony, hogy Jézus tud neki segíteni? Addig kérlelte-e, míg Jézus nem segített neki?

-   Amikor elmondjuk másoknak, hogyan segített nekünk Jézus, ők is akarnak majd Jézusról hallani?

-   Tud Isten gondoskodni minden szükségletünkről?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy Jézus segített a pogány asszonynak és megmutatta, hogy te mindannyiunkat szeretsz. Köszönöm, hogy engem is szeretsz Istenem. Kérlek, segíts nekem, hogy én is úgy szeressek másokat, ahogyan Jézus tette. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A kisegér

 

           

Rájöttél, hogy egy egér farkincája látszott a múlt heti képen? Talán egy kicsit hosszú volt és azt gondolhattad, hogy egy kígyóé, és tényleg hasonlít rá! Egyesek háziállatként tartják otthon a fehéregeret és gyakran láthatod őket kisállat-kereskedésekben is. Azonban nem minden egér fehér. Sok vadon élő egér barna vagy szürke és néhányuknak a hátán sötét, a hasán pedig világos színű a szőre. Ami szintén nagyon szembeötlő a legtöbb egéren, az a sötét gombszemük.

Az egér nagyon aranyos látvány a képeken és a ketrecben is, de a legtöbb ember nem szereti, ha a házában egér lakik. Mit gondolsz, vajon miért?

Egyik oka, hogy az egér nagy előszeretettel fogyasztja az olyan ételeket, mint a magvak, gyümölcsök, levelek. Ezzel nincs is semmi gond, ha az egér a mezőn, vagy az erdőben lakik, de ha a házban, akkor a mi éléskamránkat fosztja ki. Egy éhes egér könnyen lyukat rág bármilyen élelmiszer csomagolásán is, ha ennivalót keres.

A másik probléma az egérrel, hogy különböző betegségeket terjeszthet, amik az emberre is veszélyesek lehetnek.

Ezenkívül egy nőstény egér egyszerre öt-tíz kisegeret ellik több alkalommal egy évben. Ebből láthatod, hogy egy egérpár igen hamar nagyon sok egérré szaporodik. Szóval a kis probléma hamarosan naggyá válhat.

 Most hogy ismered az egér által okozott problémákat, te szeretnél-e egyet az otthonodba? Nem. Ha bejutna egy a házadba, el szeretnéd távolítani amint csak lehet. A legjobb lenne azonban megakadályozni, hogy egyáltalán bejöjjenek.

Hasonló módon kellene gondolkoznunk a bűnről is. A bűn nagyon sokféle bajt és betegséget okoz. Ha tudjuk, hogy valami rosszat cselekszünk, kérnünk kell Istent, hogy segítsen azonnal abbahagynunk. A legjobb azonban, ha soha bele sem kezdünk semmi rosszba.

   

 

 

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?