Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy ijesztöen eseménydús éjszaka

  7. tanulmány  

Nyomtatás

Soha nem kell félnünk ha Jézus a közelünkben van.

Elmondhatjuk másoknak is, milyen csodálatos Jézus, és hogyan segített rajtunk.

VASÁRNAP

 

Jézusnak nagyon elfoglalt napja volt. Sok érdekes történetet mesélt a népnek a vetőmagokról, a termőtalajról és sok más dologról. Már beesteledett és Ő nagyon fáradt volt. Mire kérte tanítványait? Mk 4:35.

Jézus tanítványai engedelmesen vízre bocsájtották a kis halászhajót és evezni kezdtek a tavon át. Sokan, akik látták, hogy Jézus távozik gyorsan a többi kis hajóba szálltak és utána indultak.

Jézus most végül eltávolodott a tömegtől. Éhesen és fáradtan feküdt le a hajó végében és nemsokára el is elaludt.

Kellemes este volt. Az égbolt tiszta volt, és a víztükör nyugodt. Váratlanul azonban sűrű fellegek gyülekeztek az égen és heves széllökések süvítettek le a hegyoldalból, hatalmas hullámokat korbácsolva, amitől a kis hajó hánykolódni kezdett.

A tanítványok tapasztalt halászemberek voltak. Sok időt töltöttek a tó vizén és sok vihart átéltek már, de ilyenben még soha nem volt részük.

A széllökések annyira erősek, és a hullámok olyan magasak voltak, hogy hiába eveztek teljes erejükből, nem tudták partra vinni a hajót. Tehetetlenül nézték, amint a hajó megtelik vízzel. El is süllyed vajon?

HÉTFÖ

Jézus arra kérte tanítványait, vigyék át hajóval a tó túlsó partjára.  Ők engedelmeskedtek, de nagy vihar kerekedett. Életük legborzalmasabb viharát élték át. Hiába próbáltak a part felé evezni, hogy a hatalmas hullámok közül kimenekedjenek, nem sikerült nekik.

Süvített a szél, dörgött és villámlott. A kis hajó hánykolódott az óriási hullámok között és rövidesen megtelt vízzel. A tanítványok biztosra vették, hogy a tó fenekére süllyednek. Meg voltak rémülve!

Tudod, mi az, amiről a tanítványok elfeledkeztek? Teljesen elfeledkeztek Jézusról. Hirtelen eszükbe jutott, hogy Ő is ott van velük a hajóban.

Tehetetlen félelmükben így kiáltoztak a tanítványok: „Mester! Mester!” Jézus azonban nem válaszolt és a sötétben nem is láthatták Őt. Most még jobban féltek. Hol lehet Jézus? Egyedül hagyta őket ebben a szörnyű viharban?

Újra Jézus segítségéért kiáltottak, de ő még mindig nem felelt. Csupán a szél, mennydörgés és a hullámok hangját hallották. Egy villámlás fényénél váratlanul megpillantották Jézust. Mit csinált? Mk 4:38.

Kell-e valaha is félnünk, ha Jézus velünk van? Ézsa 41:10; Zsolt 56:3.

KEDD

A tanítványok annyira megrémültek a tó közepén váratlanul rájuk törő vihartól, hogy elfeledkeztek Jézusról. Aztán egy villám fényénél meglátták Jézust, amint a hajó végében mélyen aludt, mintha csak otthon, kényelmes ágyában lenne. Mit mondtak neki? Mk 4:38.

Jézus meghallotta segélykiáltásukat és felébredt. Megijedt vajon a nagy vihartól? Nem, bizony! A tanítványok meglepődtek, milyen békés és nyugodt. Miért nem félt vajon? Mert bízott mennyei Atyjában, hogy megőrzi Őt.

A tanítványok könyörögtek: „Urunk, ments meg minket, mert elveszünk!” Jézus felállt a bárkában. Nyugodtan felemelte kezét és így parancsolt a haragos viharnak: „Hallgass, némulj el!” Szót fogadott neki a vihar? 40. v.

Kellett bármitől is félniük a tanítványoknak, amikor Jézussal voltak? Nem. Nekünk sem kell félnünk a vihartól, vagy más ijesztő dologtól? Nem, bizony! Soha, semmitől nem kell félnünk, ha Jézus velünk van. Mi is bízhatunk mennyei Atyánkban, hogy vigyáz ránk, ahogy Jézus is tette.

SZERDA

Hogy elámultak a tanítványok, amikor csupán Jézus három szavától elállt a vihar! Nagyon hálásak voltak, amiért Jézus megmentette az életüket.

A többiek is hálásak voltak, akik a többi hajóval követték Jézust. Ők is nagyon megrémültek a vihartól és ugyanúgy álmélkodtak, amikor a víz és a szél engedelmeskedett Jézusnak. Mit mondtak? Mk 4:41.

Már hajnalodott, mire a tanítványok biztonságban kikötöttek a bárkával. Békességük azonban nem tartott sokáig. Kis hajójukat elhagyva még az előbb átélt viharnál is borzalmasabb dologgal találkoztak.

Két megszállott férfi rontott elő rejtekhelyéről, hogy megtámadja, és bántsa őket. Bokájukról elszakított láncok lógtak és vérző sebek borították testüket. Szemükből őrült fény sugárzott, hosszú hajuk pedig csimbókokban lógott. A két férfi inkább vadállatnak látszott, mint embernek. Mi bajuk volt ezeknek a férfiaknak? Miért voltak olyan kegyetlenek? Ki vette rá őket, hogy szörnyűségeket tegyenek? Mt 8:28.

Ezeket a férfiakat démonok, Sátán angyalai uralták. Sátán bántani akarja az embereket, azt akarja, hogy kegyetlenek és rosszak legyenek. Hallgatnunk kell valaha is kísértéseire és engedelmeskedni neki? Nem, soha!

A tanítványok úgy megijedtek a megszállott férfiaktól, hogy elfutottak, ahogy csak a lábuk bírta. Ám hamar észrevették, hogy Jézus nem tartott velük.

Hol volt Jézus. Vajon bántani fogja Őt a két megszállott?

CSÜTÖRTÖK

A tanítványok elmenekültek, amikor a megvadult férfiak a rejtekhelyükről rájuk rontottak. Mit tett azonban Jézus? Ő nem félt Sátántól vagy démonaitól. Ahogy a két férfi közeledett felé, csak felemelte a kezét és ők nem tudtak közelebb menni hozzá.

Erősebb Jézus, mint Sátán és az angyalai? Igen! Jézus hangos, hatalommal bíró szavakkal a két férfi elhagyására utasította a démonokat.

A férfiak hallották Jézus szavait, és megértették, hogy Ő tud segíteni rajtuk. Ám amikor Jézus segítségét akarták kérni, a démonok nem engedték, hogy azt mondják, amit szeretnének. Mt 8:29.

Jézus ezután megkérdezte: „Mi a neved?” (Lk 8:32)

A démon a férfiak hangán így felelt: „Légió, mert sokan vagyunk” A légió szó sokat jelent. Sátánnak sok angyala gyötörte ezt a két szegény férfit.

A démonok ezután arra kérték Jézust, engedje meg nekik, hogy a hegyoldalban legelő disznócsordába menjenek. Mi történt a disznókkal, miután Jézus azt mondta: „Menjetek!”? 32. v.

Míg a disznók a tóba rohantak, a két megszállott férfi teljesen megváltozott. Szemük kitisztult, arckifejezésük békés és boldog lett. Dicsőítették Istent, amiért kimentette őket Sátán hatalma alól, aki annyira gyötörte őket.

PÉNTEK

Jézus éppen kiűzte a gonosz angyalokat, akik a két férfit gyötörték. A két ember teljesen megváltozott. Szívük békével és örömmel telt meg. Ó, mennyire szerették Jézust, amiért megmentette őket!

Emlékszel, mi történt a közelben legelésző disznócsordával? Lerohantak a hegyről és a tóba fulladtak.

A csorda felügyeletével megbízott kondások a városba siettek és elmondták a disznók gazdáinak mi történt. Az emberek idegesek lettek Azok a disznók egy vagyont értek, és most végük volt.

A nép azonnal kiözönlött a városból Jézussal találkozni. Jézussal volt a két férfi is, akik azelőtt olyan borzalmasak voltak. Most nyugodtan hallgatták Jézust.

Az embereknek örülniük kellett volna, de nem örültek. Azon idegeskedtek, hogy az összes disznajuk elpusztult. Mit mondtak Jézusnak, mit tegyen? Mk 5:17.

Jézus soha nem időzik ott, ahol nem látják szívesen, ezért hamarosan hajóra szállt, hogy távozzon. A két volt ördöngös férfi könyörgött, hogy vele mehessen.  Mit mondott nekik Jézus? 19. v.

Így a férfiak hazatértek és mindenkinek elmondták, hogyan segített rajtuk Jézus. Ezért legközelebb, amikor arra járt, az emberek örömmel fogadták Jézust.

Lehetsz te is olyan misszionárius, mint az a két férfi? Elmondhatod másoknak, mit tett érted Jézus?

 További elmélkedésre:

-   Féltek a tanítványok a szörnyű viharban? Volt okuk félelemre, amikor Jézus velük volt?

-   Segíthet Jézus, hogy ne félj?

-   A szél és a hullámok engedelmeskedtek Jézusnak. Ki segít, hogy Neki engedelmeskedj?

-   Féltek a tanítványok a két megszállott férfitól? Jézus is félt vajon tőlük?

-   Ki az erősebb, Sátán, vagy Jézus?

-   Mit mondott Jézus a két férfinak, mit tegyenek?

-   Rajtad hogyan segített Jézus? El tudod mesélni a családodnak és a barátaidnak? Segíteni fog ez nekik, hogy ők is megszeressék Jézust?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Jézust! Köszönöm, hogy Jézus lecsendesítette a vihart, és segített a két megszállott emberen. Szeretném, ha Jézus mindig a közelemben lenne. Kérlek, segíts, hogy másoknak is beszélni tudjak Jézusról. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A bálna

 

Valószínűleg mindnyájan felismertétek a múlt heti tanulmány végén, a képen látott farkat. Az állatkert minden állata közül a majmok a gyermekek legnagyobb kedvencei. A legtöbb majomnak van farka, ami nagyon fontos számukra. Mire használja a képen látható majom a farkát?

A kismajom egy kötélen mászik és a farkával egy másik kötélbe kapaszkodik, hogy le ne essen. Ez a majom állatkertben lakik, de az erdőben élő majmok is így használják a farkukat. Egyes majmok még a farkukkal kapaszkodva, fejjel lefelé lógni is tudnak.

Nagyon sokféle majom létezik. A legkisebb körülbelül akkora, mint egy újszülött kiscica, míg a legnagyobb, a gorilla akár 200 kg-osra is megnőhet.

Egyes majmok fákon élnek és csak hébe-hóba jönnek le a földre. Más fajok idejük nagy részét a földön töltik. Táplálékul sok mindent fogyasztanak, növények leveleit, gyümölcsöt, magokat, rovarokat és pókokat.

A majmoknak általában csak egy kicsinyük születik, de előfordulhat, hogy ikreik lesznek. Emlékszel még, mit tanultunk néhány hete a teknősökről? Ők egyáltalán nem gondozzák utódaikat. Egyszerűen otthagyják a tojásaikat és távoznak. Nem úgy a majmok! Ők általában nagyon jól gondját viselik kicsinyeiknek. Legtöbbször az anya-majmok végzik a gondozás nagy részét, de az is előfordul, hogy az apák.

A kismajmok gyámolításra szorulnak. Egészen kicsi korukban a mamájuk táplálja őket, később megtanulnak önállóan élelmet szerezni. Az anya majom gyakran a hátán cipeli kicsinyét.

Rólad is hasonlóan gondoskodtak a szüleid. Csecsemőkorodban etettek és mindenhová magukkal vittek. Aztán megtanítottak enni és járni, és még nagyon sok mindenre. A legfontosabb viszont, amit megtanulsz, olyasmi, amit a majmok soha nem tanulhatnak meg. Megtanulod Istent szeretni és minden szavának engedelmeskedni.

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?