Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus, a csodálatos gyógyító

  5. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus meg tudja gyógyítani a betegeket és életet adhat a halottaknak.

Ő tud segíteni rajtunk, amikor rossz dolgok történnek velünk.

VASÁRNAP

 

A zsidók Isten népe voltak. Mivel azonban folyton a bűnt választották, Isten megengedte, hogy pogány országok uralkodjanak rajtuk. Jézus életének idejében a rómaiak voltak, akik parancsoltak a zsidóknak.

A rómaiaknak számos katonájuk volt, akik próbálták rávenni a zsidókat, hogy a római törvényeknek engedelmeskedjenek. Centuriónak, vagyis századosnak hívták a száz katonának parancsoló főtisztet.

Kapernaumban, ahol Jézus gyakran tartózkodott élt egy százados, aki pogány családban nőtt fel, ezért Isten ismerete helyett bálványimádásra tanították. Felnőve katona lett és harcolni tanult.

A századost Kapernaumba küldték dolgozni, ahol sok zsidó élt. A zsidók szerint Isten nem szerette a rómaiakat ezért nem is beszéltek nekik Istenről. A százados azonban meggyőződött róla, hogy az Isten, akit a zsidók imádnak, sokkal jobb, mint az ő bálványai.

Egy nap a százados hallott Jézusról, és a csodálatos dolgokról, amiket művelt. Minél többet hallott a százados Jézusról, annál inkább meggyőződött róla, hogy Ő Isten hatalmas fia.

A századosnak volt egy szolgája, akit nagyon szeretett. Mi történt ezzel a szolgával? Lk 7:2. A százados nagyon sajnálta és próbált neki segíteni a gyógyulásban. A szolga azonban egyre rosszabbul lett. Mit tehetett még érte a százados?

HÉTFÖ

Múlt héten Jézus egyik legszebb beszédéről tanultunk. Miután befejezte a néphez szóló beszédét, Jézus lesétált a hegyről és Kapernaumba indult.

A római százados hírét vette, hogy Jézus Kapernumba tart. Biztos volt benne, hogy Jézus meg tudja gyógyítani beteg szolgáját, de nem tartotta méltónak magát, hogy Jézus segítségét kérje. Ezért néhány zsidó vezetőt küldött Jézushoz, hogy szóljanak az érdekében.

Ezek a zsidó vezetők fogadták Jézust, amint Kapernaumba ért. Mit mondtak neki? Lk 7:4-5.

Azért segít vajon Jézus az embereken, mert jót cselekedtek? Nem. Ezek a zsidó vezetők nem tudták, de Jézus azért segít az embereken, mert szereti őket.

Jézus azonnal a százados otthonába indult. Ám szokás szerint nagy tömeg vette körült, ezért nem tudott túl gyorsan haladni. Nagy sokaság közepette Jézus lassan sétált a százados háza felé.

Valaki értesítette a századost Jézus közeledtéről. Ezért gyorsan újabb üzenetet küldött Jézusnak: „Uram, ne fáraszd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.” 6. v.

Jézus azonban haladt tovább. Végül a százados maga szaladt ki házából Jézus elé.

Miért ment hozzá? Mit mond vajon Jézusnak?

KEDD

Jézus közeledett a százados házához. A százados beteg, haldokló szolgáját meggyógyítani tartott oda. Váratlanul maga a százados sietett Jézus elé. Mit mondott neki? Mt 8:8.

A százados hitte, hogy Jézus Isten fia, és úgy érezte, ő nem elég jó Jézust a házában fogadni. Biztos volt benne, hogy Jézus csupán néhány szóval meg tudja gyógyítani a szolgáját. Micsoda hite volt Jézusban!

Mit mondott ezután a százados? 9. v.

A férfi így szólt Jézusoz: „Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek: eredj el, és elmegy, és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak. Tedd meg, és megteszi.”

Jézus elámult a római százados szavain. Egyetlen zsidó sem hitt Őbenne soha ennyire. Jézus megfordult, és így szólt a sokaságoz: „Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.” 10. v.

Jézus örült, hogy a százados ennyire bízik benne. Örömmel töltötte el, amikor arra a sokfelé élő, számtalan emerre gondolt, akik majd megtanulják szeretni Őt, neki engedelmeskednek és részük lesz az Ő országában.

Mit mondott Jézus a századosnak? 13. v.

Hazatérve a százados gyógyultan találta szolgáját. Mit gondolsz, ettől még jobban szerette Jézust, és még jobban bízott vajon benne?

SZERDA

Miután a római százados beteg szolgáját meggyógyította, Jézus már másnap elindult a kis hegyi falu, Nain felé, ami mintegy 32 kilométerre volt Kapernaumtól. Elég hosszú gyalogút volt.

Jó néhányan mentek Jézussal együtt, sok tanítványa és mások is, akik a közelében akartak lenni. Útközben, ahol csak hírét vették, hogy Jézus közeledik, elé siettek és hozták gyógyulásra vágyó betegeiket is. Mások azért jöttek, mert hallani szerették volna Jézus kedves, szeretetteli szavait. Mire felértek a meredek, sziklás ösvényen, már hatalmas, örvendező sokaság vette körül Jézust.

Nain közelében látták, hogy nagy embercsoport jön szembe velük. Azok az emberek pedig nem voltak vidámak, legtöbbjük sírt. Miért voltak olyan szomorúak? Lk 7:12.

A menet elején erős emberek egy hordágyat cipeltek, amin egy halott fiatalember feküdt. Őt készültek eltemetni.

A fiatalember édesanyja sírva követte a hordágyat cipelő férfiakat. A férje már régen meghalt, és most egyetlen fia is halott volt. Nain lakói is szomorúak voltak, és azért mentek az asszonnyal, hogy kimutassák, mennyire sajnálják őt.

CSÜTÖRTÖK

A Jézussal tartó jókedvű sokaság egy Nainból kifelé tartó szomorú csoporttal találta szembe magát. Vajon miért bánkódtak? Azért, mert éppen temetni indultak egy fiatalembert, aki meghalt.  A fiatalember édesanyja nagyon szomorú és magányos volt. Annyira zokogott, hogy észre sem vette, Jézus ott van.

Jézus nagyon megsajnálta, amint meglátta őt és mellé lépett. Mit mondott neki? Lk 7:13.

Majd a hordágyhoz ment és rátette a kezét. A halottvivők megálltak és a hangos siratók is elhallgattak.

A két embercsoport Jézus köré gyűlt. Tudták róla, hogy képes meggyógyítani a betegeket, kiűzni a démonokat és visszaadni a vakok látását. Vajon egy halottat is életre tud kelteni? Ó, mennyire remélték, hogy igen!

Jézus ekkor zengő, határozott hangon szólalt meg. Mit mondott? 14. v.

A halott fiatalember azonnal meghallotta Jézus hangját. Abban a pillanatban kinyitotta a szemét és Jézusra tekintett. Jézus gyöngéden megfogta a kezét és felsegítette.

A fiatalember körülnézett és meglátta síró édesanyját. Felugrott és hosszan megölelte. Mit gondolsz, boldogan nézte őket Jézus?

PÉNTEK

Beszélgessünk csak még egy kicsit Jézusról! Jézus szavai meggyógyították a százados szolgáját. Jézus szava adta vissza a naini özvegyasszony fiának életét. Jézus szerette boldoggá tenni az embereket és szomorúságukat örömre fordítani.

Jézus vajon ma is ugyanilyen? Zsid 13:8.

Törődik vele, ha szeretteink megbetegszenek, vagy meghalnak? 1Pét 5:7.

Igen. Jézus ma is ugyanilyen. Szerető és kedves, erős és hatalmas. Hatalmát pedig arra használja, hogy vigyázzon ránk.

Jézus ma is életre tudja kelteni a holtakat. Mit fog tenni, amikor ismét eljön? Jn 5:25, 28-29.

Talán ismertél valakit, aki meghalt. Szomorúak vagyunk, amikor ez történik. Fel fogja őt támasztani Jézus, amikor eljön, ha az az ember szerette Őt? Igen. Micsoda boldog nap lesz az!

Jézus időnként nagyon szomorú volt. Tudod, miért? Mert a legtöbb ember, akinek megmentésére jött, nem hitte el, hogy Ő Isten fia. Nem engedték, hogy megmentse őket Sátántól. Ettől nagyon fájt Jézus szíve. Ő ma is ugyanígy érez, amikor nem hiszünk benne, és nem neki engedelmeskedünk.

Jézus azt akarja, hogy úgy bízzunk szavában, ahogy a római százados tette. Azt választod, hogy hiszel Jézus szavában, ami a Bibliában áll? Jézus nagyon örül, amikor a kisfiúk és kislányok szeretik Őt, bíznak benne és engedelmeskednek neki.

 További elmélkedésre:

-  Azt hitte vajon a százados, hogy ő elég jó Jézushoz jönni?

-  Jónak kell lenned ahhoz, hogy Jézussal találkozzál? Ki az egyetlen, aki jóvá tud tenni téged?

-  Hogyan gyógyította meg Jézus a százados szolgáját? Hol találhatjuk Jézus szavait?

-  Jézus szomorú volt, amiért az özvegyasszony egyetlen fia meghalt. Törődik azzal Jézus, ha valami rossz történik veled?

-  Ugyanolyan Jézus mai, mint amikor segített a századosnak és a szomorú édesanyának? Mindig veled van Jézus?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm ezeket a Jézusról szóló bibliai történeteket! Köszönöm, hogy Jézus ma is ugyanaz, mint amikor meggyógyította a százados szolgáját és feltámasztotta a naini fiatalembert. Hiszek benned, Jézus. Kérlek, segíts nekem, hogy minden nap a te példádat kövessem! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A macska

 

Ugye egyáltalán nem volt nehéz kitalálni a múlt heti lecke végén látható farkincáról, hogy milyen állathoz tartozik? Egy aranyos cicához! Itt láthatod az egész képet róla. Volt mát kiscicád?

Nagyon sok különböző színű macska létezik. Vannak fekete és fehér macskák, szürkék és sötétvörösek. A macskák szőre lehet csíkos, pöttyös, vagy többféle színű foltos. Milyen színű családod cicája, ha van?

A házimacskákon kívül sok más macskafaj is létezik. Eszedbe jut néhány vadmacskaféle? Az oroszlán, a tigris, a leopárd, a puma, a hegyi oroszlán, a jaguár és még sokan mások szintén vadmacskák.

Vannak dolgok, amiben a macskák sokkal ügyesebbek, mint mi. Például a sötétben is nagyon jól látnak. Mi alig látunk valamit a sötétben, de a macskáknak Isten olyan különleges szemet adott, amivel éjszaka is jól látnak. Házi cicádat bizonyára macskaeledellel eteted, de a vadmacskáknak maguknak kell megcserezniük táplálékukat. Kiváló látásuk, hallásuk és szaglásuk segíti őket ebben.

A macskák nagyon jól tudnak fára mászni is. Láttál már macskát felkúszni egy fára, amikor talán egy kutya kergette? A legtöbb vadmacskaféle is tud fára mászni. Ez jó módszer elmenekülniük a veszélyektől.

Ha volt már kiscicád, bizonyára észrevetted, hogy szinte egész nap csak alszik. A legtöbb vadmacska is ezt teszi. Elmondhatjuk, hogy a legtöbb macskaféle éjszakai állat, ami azt jelenti, hogy nappal alszanak, és éjjel vannak ébren.

Gondoljunk csak újra az oroszlánra! Félnél, ha egy szabadon járó oroszlánnal találkoznál a ketrecen kívül? A Biblia beszél nekünk az esetről, amikor Dávid észrevette, hogy egy oroszlán el akarja ragadni egyik bárányát. Dávid azonban nem ijedt meg, inkább erőt és bátorságot kapott Istentől, hogy megölje az oroszlánt. Isten később is bátorságot Dávidnak, hogy az óriás Góliátot megölje. Soha ne feledd, Isten téged is bátorrá tehet éppúgy, mint Dávidot.

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?