Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Látogatók a Mennyböl

  12. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus a Menny királya, mégis eljött világunkba, hogy az embert kimentse Sátán hatalmából.

VASÁRNAP

Este volt, a hatalmas vörös napkorong éppen lenyugodni készült. Jézus és tanítványai nagyon elfáradtak, mert egész álló nap az embereknek segítettek. Éppen egy hegy lábához értek. Jézus azonban nem keresett egy jó helyet magának ahová lefekhet és elalhat. Mit csinált, míg a többiek pihentek? Mt 17:1.

Három tanítványával együtt Jézus felfelé tartott a meredek ösvényen a hegy tetejére. A nap rövidesen lenyugodott és nagyon sötét lett. Jó régóta gyalogoltak, amikor Jézus megállt és szólt, hogy már elég messzire jutottak.

Jézus letérdelt a tanítványok közelében és imádkozni kezdett. Egy darabig Péter, Jakab és János is vele imádkoztak, de rövidesen elaludtak, pedig szerettek volna még tovább imádkozni.

Jézus szeretett Atyjával beszélgetni, ezért sokáig imádkozott. Tudta, hogy rövidesen meg kell halnia, ezért arra kérte Istent, adjon neki erőt, hogy megmenthesse az embereket Sátán hatalmából.

Jézus ezután a tanítványaiért imádkozott. Már elmondta nekik, ahelyett, hogy földi királlyá válna, ahogy ők remélték, nemsokára megengedi, hogy gonosz emberek bántsák és megöljék Őt. Nagyon nehéz lesz végignézniük a halálát, ezért Jézus arra kérte Atyját, hogy segítsen nekik. Engedje meg, hogy tanítványai láthassák, hogyan nézett ki a mennyben, mielőtt világunkba jött. Akkor egészen biztosak lehetnek benne, hogy Ő Isten fia és hogy kereszthalála Isten tervének része, amellyel megment minket Sátántól.

Megválaszolja vajon Isten Jézus imáját?

HÉTFÖ

Jézus felvezette Pétert, Jakabot és Jánost egy meredek hegyi ösvényen, és ott a hegyoldalban sokáig imádkozott, míg tanítványai aludtak.

Jézus arra kérte Atyját, engedje tanítványainak meglátni az Ő mennyei dicsőségét. Hogyan válaszolta meg Isten Jézus imáját? Mt 17:2.

Hirtelen ragyogó fénysugár vetült Jézusra az égből. A tanítványok felébredtek és látták Jézust, aki nem úgy nézett ki, mint ahogy ismerték. Arca fényesen ragyogott, mint a napsugár, ruhája pedig hófehér volt. Jézus ráadásul nem volt egyedül. Két ember állt ott mellette. Ki volt az a két férfi? 3. v.

Mózes az izraeliták vezetője volt. Halála után Jézus feltámasztotta, és felvitte a Mennybe. Illés próféta pedig soha nem halt meg. Emlékszel még, hogyan vitte fel őt Isten a Mennybe?

A tanítványok ízelítőt láthattak abból, milyen lesz Jézus második eljövetele. Jézus király lesz, és vele lesz mindenki, aki Őt szerette és neki engedelmeskedett. Azoknak az embereknek egy része megy fog halni addigra, mint Mózes, és Jézus feltámasztja őket, mások pedig élve érik meg Jézus eljövetelét, és mint Illés, halál nélkül jutnak a mennybe.

Milyen csodálatos nap lesz az!

KEDD

Péter, Jakab és János a sötét hegyoldalban aludtak, amikor hirtelen nagy fényességre ébredtek. Látták, hogy Jézus sugárzóan ragyog, és két férfival beszélget, akik a Mennyből jöttek. Emlékszel a nevükre? Miről beszélgetett Mózes, Illés és Jézus? Lk 9:31.

Miért küldte el Isten Mózest és Illést Jézushoz, hogy a haláláról beszélgessenek?  Mert, ahogy Jézus, ők is gyakran voltak magányosak és szomorúak miközben Istenért dolgoztak. Tudták milyen az, amikor azok az emberek bántják őket, akik nem szeretik Istent. Tudták milyen szavakkal erősíthetik meg Jézust, hogyan segíthetnek neki erősnek és türelmesnek lenni, amikor eljön az ideje, hogy a gonoszok bántják és megölik Őt.

Jézus azt akarta, hogy a tanítványok figyelmesen hallgassák Mózest és Illést. Szavaik segíteni fognak nekik is. De a Jézust körülölelő fényesség annyira szemkápráztató volt, és a tanítványok annyira álmosak és ijedtek voltak, hogy szóhoz sem jutottak és fogalmuk sem volt, mitévők legyenek.

Ekkor egy fényes felhő borította be mindnyájukat és Isten hangja szólt belőle a tanítványokhoz. Mit mondott nekik? Mt 17:5-6.

Isten azt mondta a tanítványoknak, hogy figyelmesen hallgassák Jézust. Nekünk is figyelmesen kell hallgatnunk Jézusra, és azt tennünk, amit mond?

SZERDA

A hosszú, izgalmas éjszaka véget ért. Mózes és Illés visszatért a mennybe, és eltűnt a ragyogó fényesség is. Napkeltekor Jézus és három tanítványa lefelé indult az ösvényen.

Péter, Jakab és János nem akarták otthagyni azt a különleges helyet, de Jézus tudta, vissza kell menniük az embereken segíteni, akik már vártak rájuk lent a völgyben.

A nép már korán reggel keresni kezdte Jézust. Kilenc tanítványa, akiket otthagyott, tudta merre ment Jézus és odavezették az embereket a hegy lábához.

Miközben mindenki Jézus érkezésére várt, egy aggódó édesapa arra kérte a tanítványokat, hogy segítsenek démonoktól gyötört kisfián. Jézus felruházta a tanítványokat ezzel az erővel, most azonban nem sikerült kiűzniük a démont, amikor megpróbálták. A tanítványok természetesen zavarba jöttek és csalódottak voltak. Nem értették, mi lehet a baj.

A történteket látva a sokaság között tartózkodó vallási tanítók vitába keveredtek a tanítványokkal és kigúnyolták őket, amiért Jézus segítői. Azt állították, hogy azt a démont még maga Jézus sem tudná kiűzni.

A nép éppen akkor vette észre, hogy Jézus közeledik. Mi történt? Mk 9:14-15.

A tanítók azonnal abbahagyták a vitatkozást, Jézus mégis rögtön észrevette, hogy baj van. Látta, hogy tanítványai feldúltak és az emberek is nyugtalanok. Mit tesz most vajon Jézus?

CSÜTÖRTÖK

Jézus reá várakozó nagy tömeget talált a völgyben, miután visszatért a hegyről, ahol az egész éjszakát töltötte. Egy aggódó édesapa sietett gyorsan Jézushoz. Mit mondott neki? Mk 9:17-18.

Jézus végignézett a sokaságon, akik feszülten várták, mi fog történni. Látta a fiú apját, a vallási tanítókat, akik gyűlölték Őt és a kilenc tanítványt.  Jézus tudta, hogy közülük egyetlen ember sem hiszi őszintén, hogy Ő Isten Fia és segíteni tud a szerencsétlen édesapán. Jézus szomorúan így szólt: „óh, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket?” 19. v.

Majd így szólt: „Hozd ide a fiadat!” Az apa Jézushoz vitte szegény fiát. Amikor a démon meglátta Jézust, azzal mutatta ki erejét, hogy földre vetette és sikoltozásra kényszerítette a szegény gyermeket.

Jézus egy darabig hagyta, hogy ezt nézzék az emberek. Azt akarta, hogy lássák, bár a démon is erős, de az Ő ereje sokkal hatalmasabb.

Jézus kedvesen megkérdezte az apától, hogy mióta van ilyen állapotban a fia.

„Gyermeksége óta.” – felelte az apa, majd így könyörgött: „de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.” 22. v.

„Ha”. Biztos volt vajon az apa, hogy Jézus tud segíteni rajtuk?

PÉNTEK

Mindenki a fiút nézte, akit Sátán egyik démona gyötört. A szerencsétlen fiú édesapja így könyörgött Jézusnak: „ha valamit tehetsz, könyörülj rajtunk és segíts nekünk!”

Jézus szomorú volt, amiért az apa nem volt biztos benne, hogy Ő tud segíteni rajtuk. Mit mondott Jézus az apának? Mk 9:23.

Az apa most megértette, hogy ha szeretné fia gyógyulását, akkor hinnie kell, hogy Jézus tud rajta segíteni. Mit mondott ezért Jézusnak? 24. v.

Jézus örült, hogy segített az apának hinni. Így utasította ki a démont: „Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!” 25. v.

A démon nem akart engedelmeskedni, mégis azt kellett tennie, amit Jézus parancsolt neki.

Amikor a démon távozott, Jézus lehajolt, megfogta a fiú kezét, fölsegítette és visszaadta az apjának. A fiú és édesapja nagyon boldogok voltak és nem győztek hálálkodni Jézusnak a segítségéért.

Később a tanítványok maguk között megkérdezték Jézust: „Mi miért nem űzhettük ki azt?” Mit felelt nekik Jézus? 28-29. v.

A kilenc tanítvány vitatkozott és féltékenykedett, ahelyett, hogy imádkoztak volna. Pedig ahhoz, hogy Istenért dolgozzanak, önzetlennek, szerénynek és bizakodónak kellett volna lenniük.

Nekünk is ilyennek kell lennünk?

 További elmélkedésre:

-   Szerette Jézus a tanítványait? Imádkozott értük?

-   Minden nap kell időt töltenünk imádkozással és bibliatanulmányozással?

-   Minden nap kell időt szánnunk arra, hogy másokon segítsünk?

-   Fontos elhinni, amit Jézus mond, és hogy Ő tud segíteni rajtunk?

-   A hegyen Jézus megmutatta dicsőségét és azt, milyen lesz majd a Mennyben. A völgyben Sátán mutatta meg erejét és azt, hogy milyen is ő valójában. Mit választasz, melyiküket szereted és kinek engedelmeskedsz?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy megmutattad milyen szép és ragyogó a Menny! Köszönöm, hogy megengedted Jézusnak, hogy elhagyja a Mennyet, hogy a bűntől megmentsen minket. Azt választom, hogy szeretlek és neked engedelmeskedem. Kérlek, segíts engem ebben! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A gyík

 

           

Ha a két héttel ezelőtti képen látható egérfarokról azt hitted, hogy kígyóé, akkor ugyanezt gondolhattad a múlt heti képről is. Nem is volt rossz ötlet. Egy gyík farka volt, de a gyíkok és a kígyók sokban hasonlítanak egymásra. A kígyónak hosszú a teste, ahogy a gyíké is. A kígyónak azonban nincsen lába, míg a gyíknak van.

Tudtad, hogy sok gyíkfélét segíti a farka a menekülésben? Ha egy állat üldözés közben a farkánál ragadja meg a gyíkot, az otthagyja a farkát és fut tovább. A letört farok darab még mozog egy ideig, amivel eltereli a támadó állat figyelmét és így a gyíknak van elég ideje elmenekülni.

Sokféle gyík létezik. A legkisebb alig 3 cm-es, míg a legnagyobb akár három méteresre is megnőhet és olyan nehéz, mint egy felnőtt férfi!

A kaméleon az egyik legérdekesebb gyíkféle. Nagyon hosszú a nyelve, amit igen gyorsan kiöltve meg tudja ragadni az ennivalónak kinézett rovarokat. A kaméleon egymástól függetlenül, más-más irányba tudja mozgatni a két szemét, így egyszerre különböző dolgokat is képes látni. Egyes kaméleonok a bőrük színét is változtatni tudják. Ezzel mindig a környezetük színéhez igazodnak, ami segíti őket a rejtőzködésben és a táplálékszerzésben.

A gyíkok másik nagyon érdekes fajtája a gekkóké.  A legtöbb gyík nem ad ki hangot, de a gekkó igen. Valójában azért is nevezték el így, mert egyesek a gekkó szót vélték kihallani a „beszédükből”. A legtöbb gyík jól mászik, de a gekkó még olyan sima felületeken is könnyedén futkározik, mint az ablaküveg. Még a plafonon is mászkál fejjel lefelé! Az emberek még mindig tanulmányozzák, hogyan lehet képes erre, de Isten már nagyon régen ilyenre teremtette.

Isten téged is nagyon különlegesnek alkotott. Persze, te nem vagy képes olyasmire, mint a gekkó, de Isten pontosan olyanná formált, amilyennek lenned kell. Mivel Isten ilyen különlegessé teremtett minket, mindig vigyáznunk kell testünkre és lelkünkre, és soha nem tenni olyasmit, amivel ártanánk nekik.

   

 

 

 

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?