Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hegyi beszéd

  4. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus nagyon szeret bennünket és azt akarja, hogy boldogok legyünk.

Ezért ad tanácsokat nekünk, hogyan éljünk.

Ha úgy élünk, ahogy Jézus mondja, akkor boldogok leszünk, és másokat is boldoggá teszünk.

VASÁRNAP

 

Amikor Jézus a világunkba jött, a zsidók többsége, a tanítványokat is beleértve úgy hitte, azért jön el, hogy országuk királya legyen.  Izgultak, mert azt remélték, Jézus fontos tisztségbe helyezi majd, és gazdaggá, hatalmassá teszi őket.

Király volt vajon Jézus? Igen, az volt, de nem olyan király, amilyenre az emberek vágytak. Nem azért jött, hogy pénzt és hatalmat adjon az embereknek. Annál sokkal jobbat akart adni: boldogságot, jóságot és örök életet.

Egyszer hajnalban nagy sokaság jött Jézushoz. Olyan helyre vezette őket a hegyoldalban, ahol kényelmesen leülhettek a puha, zöld fűben, miközben tanítását hallgatták.

A nép izgatott volt. „Lehet, hogy ma jelenti be Jézus, hogy ő a királyunk.” – gondolták. Jézus azonban nem arról beszélt nekik aznap, hogy király lesz, inkább arról, milyen emberek lehetnek országának polgárai. Olvassuk el, mit mondott legelőször!

Mt 5:3. Az alázatos emberek tudják, hogy Isten segítsége nélkül semmi jót nem tudnak cselekedni. Az ilyen emberek engedik, hogy Isten segítsen nekik jónak lenni.

Mt 5:4. Azok, akik őszintén bánják az elkövetett rossz dolgokat, szomorúak, amiért bűneikkel annyira megbántották Jézust. Bűneik megbocsátásával Jézus megvigasztalja őket és segít nekik helyesen cselekedni.

Az áldott azt jelenti, hogy boldog. Szeretnél boldog lenni? Azt szeretné Jézus, hogy boldog légy?

HÉTFÖ

Jézus a hegyoldal pázsitján ülve arról beszélt az embereknek, hogyan lehetnek boldogok. Az alázatosságról és a bűnök miatti szomorúságról beszélt. Mit mondott ezután?

Mt 5:5. Türelmesen és gyengéden kell bánnunk azokkal, akik gorombák velünk. Ha a többi gyerek tolakszik és lökdösődik az elsőségért, szelíden előreengedhetjük őket. Ha valaki haragos szavakat szól, mi szelíden, kedvesen válaszolhatunk, vagy egyszerűen csöndben maradhatunk.

Mt 5:6. Ha éhesek és szomjasak vagyunk, vízre és ennivalóra van szükségünk. Akkor éhezzük és szomjúhozzuk az igazságosságot, ha minden gondolatunkban, szavunkban és tettünkben olyan jók szeretnénk lenni, mint Jézus.

Mt 5:7. Isten az önző és hálátlan emberekhez is jó. Ez az irgalmasság. Isten azt akarja, hogy mi is irgalmasok legyünk azokkal, akik nem kedvesek velünk.

Mt 5:8. A zsidóknak számos rendelkezésük volt a kézmosásra és a tisztálkodásra. Ám ennél sokkal fontosabb a szív tisztasága. Isten örömmel segít nekünk önzetlennek és jóságosnak leni, ha megkérjük rá.

Mt 5:9. Békeszerzők vagyunk, ha csendben maradunk, amikor mások vitatkoznak, vagy harcolnak. Békeszerzők vagyunk, ha békességre igyekszünk, ha vidáman engedelmeskedünk. És békeszerzők vagyunk, ha bemutatjuk másoknak, hogyan kell Isten törvényének engedelmeskedni. Jézus pontosan ezt tette, és Ő azt akarja, hogy mi is olyanok legyünk, mint Ő.

Boldogok leszünk, ha azt tesszük, amit Jézus mond? Otthonunk is boldog lesz?

KEDD

Az akarja Isten, hogy boldogok legyünk? Tudja, hogy mire van szükségünk a boldogsághoz? Igen.

Jézus azt mondta, ha tényleg boldogok akarunk lenni és az Ő országába kerülni, akkor alázatosnak, szelídnek, kedvesnek és tisztának kell lennünk. Vágynunk kell arra, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk, és őszintén meg kell bánnunk bűneinket. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk otthonunk boldogságáért és békességéért. Ennek egyetlen módja, ha engedjük, hogy Jézus legyen szívünk ura.

Amit Jézus ezután mondott, az még jobban meglepte az embereket. Mt 5:10-12.

A keresztények, akik őszintén szeretik Jézust és neki engedelmeskednek, nagyon különböznek azoktól a gonoszoktól, akik nem szeretik Őt, és nem neki engedelmeskednek. A gonoszok gyakran nagyon kegyetlenül bánnak a Jézushoz hasonló emberekkel. előfordul, hogy hazugságokat terjesztenek a keresztényekről, hogy rossz színben tüntessék fel, és bajba keverjék őket. Más esetekben bántják, sőt akár meg is ölik a keresztényeket. Ezt nevezzük „üldöztetésnek”.

Jézus azt mondta, örüljünk, ha ilyesmi történik velünk. Vajon miért? Mert a gonoszok Jézussal is így bántak, és boldogok lehetünk, ha mások azt mondják rólunk, olyanok vagyunk, mint Jézus. Azt is mondta Jézus, hogy ha üldöztetésben lesz részünk, Ő ott lesz velünk és megsegít minket. Milyen csodálatos ígéret!

SZERDA

Emlékszel, milyennek kell lennünk Jézus szerint, ha boldogok akarunk lenni?

Jézus két egyszerű dologról beszélt ezután, amivel könnyebben megértette a néppel, milyenek is, akik Őt szeretik. Mi volt az első? Mt 5:13.

A só megakadályozhatja az ételek megromlását. Megfelelő mennyiségben finomabbá teszi az ennivalót. Lenne bármi haszna is a sónak, ha nem lenne só ízű? Nem, bizony.

Ha Jézus szeretete él a szívünkben, akkor olyanok vagyunk, mint a jóízű só. Akik ismernek minket, szintén szeretni akarják Jézust.  Ám ha kereszténynek valljuk magunkat, de nem szeretjük őszintén Istent, és nem engedelmeskedünk neki, akkor senkinek sem tudunk segíteni.

Jézus ezután a világosságról szólt. 14-16. v.

Használtál már elemlámpát a sötétben? A fény segít látnod, hogy merre mész. Letakarod a zseblámpát és elrejted a fényét, amikor bekapcsolod? Persze, hogy nem! Hogyan világíthatunk, mint a ragyogó fény? Ha Jézust szeretjük, és helyesen cselekszünk. Annyira kell hasonlítanunk Jézusra, hogy másoknak is segíthessünk olyanná válni, mint Ő. Vannak testvéreid, vagy kis barátaid? Ők figyelik a tetteidet, ugye? Ha látják, milyen örömmel engedelmeskedsz, észreveszik ezt, és ők is megtanulnak engedelmeskedni. Így engeded, hogy Jézus fénye rajtad keresztül ragyogjon. Hogyan világíthatsz Jézusért ma?

CSÜTÖRTÖK

A só és a világosság példázata után Jézus a molyokról és a rozsdáról beszélt. Láttál mát éjszakai pillangókat a lámpafény körül röpködni? Nem mindegyik lepke jó. A molylepkék például lyukakat rágnak a gyapjúpulóverek és kesztyűk anyagába. Ezek a ruhadarabok azután nem tudnak minket melegen tartani télen, mert a molyok rágta lyukakon át bejön a hideg.

Tudod, mi az a rozsda? A rozsda jelentéktelennek tűnik, de nagyon sok bajt okoz. Lassan tönkreteszi a fémet és úgy elgyengíti, hogy végül eltörik. A rozsda tönkreteheti a játékokat, a szerszámokat, autókat, teherautókat és a hidakat.

Egyes emberek azt hiszik, akkor lesznek boldogok, ha sok pénzt és holmit gyűjtenek össze. Mit mondott erről Jézus? Mt 6:19-21.

Nem bölcs dolog sok holmit gyűjtögetni, mert azok eltörhetnek, elveszhetnek, vagy ellopják őket. Egyébként sem vihetünk magunkkal semmit a Mennybe. Sokkal jobb, ha mennyei kincseket gyűjtünk. Hogyan tehetjük ezt? Ha Jézusról tanulva töltjük időnket és olyanná válunk, mint Ő és másoknak is segítünk hozzá hasonlóvá válni. Adhatunk pénzt missziós célokra. Megoszthatjuk játékainkat, ruhánkat, ennivalónkat és Bibliánkat a szegény kisgyerekekkel.

Néhányan azok közül, akiken segítünk, szintén megtanulják Jézust szeretni és velünk együtt a Mennybe jutnak. Hát nem sokkal nagyobb kincs ez, mint a játékok, ruhák, vagy a pénz?

PÉNTEK

Mielőtt befejezte volna a néphez szóló beszédét, Jézus elmondott még egy történetet, amivel rámutatott, mennyire fontos mindenben engedelmeskedni szavának.

A történek két házról szólt. Az elsőt egy bölcs ember építette. Tudod, hová építette a házát? Egy magas, erős sziklára. Mivel gondosan megválasztotta, hová építi a házát, az nagyon erős volt.

Amikor nagy vihar jött, erősen fújt a szél és ömlött az eső, de a bölcs ember háza nem dőlt össze és nem mosta el a víz, mert erős sziklára épült.

Miként lehetünk olyanok, mint a bölcs ember? Mt 7:24. Ha engedelmeskedünk Jézus szavának, akkor Őrá építjük életünket. Akkor, ha bajok jönnek, vagy Sátán bűnre akarna rávenni minket, Jézus segíteni fog, hogy erősen megálljunk az engedelmességben.

A másik házat egy bolond ember építette.  Mit gondolsz, ő is sziklára építette a házát? Nem, bizony! Inkább homokra, ráadásul olyan helyen, ahol a víz könnyen elmoshatta. A homok nem megfelelő alap egy ház építéséhez, mert folyton elmozdul.

Amikor nagy vihar jött, erősen fújt a szél és ömlött az eső. A bolond ember háza pedig nagy robajjal összedőlt.

Milyen emberek hasonlítanak erre a bolond emberre? 26. v. Te melyikre szeretnél hasonlítani?

 További elmélkedésre:

-   Tudja Jézus, hogyan lehetünk boldogok? Azt akarja, hogy boldogok legyünk?

-   Boldogok leszünk, ha mindent megtartunk magunknak? Boldogabbak leszünk, ha megosztjuk a holminkat másokkal?

-   Hogyan gyűjthetünk kincseket a mennyben?

-   A bölcs, vagy a bolond emberre hasonlítunk, ha Jézusra hallgatunk, és neki engedelmeskedünk?

-   A bölcs, vagy a bolond emberre hasonlítunk, ha nem engedelmeskedünk Jézusnak?

-   Azt választod, hogy hallgatsz Jézusra és neki engedelmeskedsz?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Jézust, és hogy azt akarod, boldogok legyünk. Úgy döntöttem, Jézusnak akarok engedelmeskedni, hogy boldog legyek és segíteni tudjak másoknak is. Kérlek, gyere a szívembe és tegyél olyanná, mint Jézus. Az Ő nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A papagáj

 

Rájöttél, melyik állatnak van olyan hosszú, kék farka, mint amit a múlt heti tanulmányunk végén láttál? A kisállat-kerekedében biztosan láttál már papagájt.

Több mint háromszázféle különböző papagájfaj létezik, nagyon sokféle méretben. A legkisebb papagáj mindössze 9 centiméteres, a legnagyobb pedig több mint 90 cm magas. A kakapó, vagy bagolypapagáj egy különleges papagájfajta, az egyetlen, amely nem tud repülni és egyben a legnehezebb is. Akár 3,5kg is lehet a súlya, mint egy újszülött kisbabáé.

Sok papagáj tollazata zöld, de vannak sárga, piros, vagy kék színűek is. Biztosan láttál már különböző színű papagájokat az állatkerekedésben. Talán neked is van egy otthon, vagy ismersz olyant, akinek van. Sokan tartanak háziállatként törpepapagájt, vagy kakadut. A törpepapagájok kisebbek és általában zöldek, sárgák, vagy kékek. A kakaduk gyakran szürkék, némi sárga, vagy narancsszínű tollal a fejükön.

 

            

Minden papagájnak erős, horgas csőre van. Tudod, miért adott nekik Isten ilyen csőrt? A papagájok fő tápláléka a diófélék és egyéb magok, amiknek felnyitásához erős csőrre van szükségük, hogy megehessék őket. Figyelj csak meg egy papagájt evés közben és meg fogsz lepődni, ilyen erős a csőre!

Hallottál már valaha papagájt beszélni? Egyes papagájok csupán néhány szót tudnak megtanulni, míg mások sokat. Igen furcsa egy madártól emberi mondatokat hallani. Mit gondolsz, hogyan tanultak meg ezek a madarak beszélni? Megpróbálták elismételni, amit az emberek mondtak nekik. Ezt utánzásnak nevezzük.

Tudtad, hogy nekünk is utánzóknak kell lennünk? A Biblia arra szólít fel, hogy „Legyetek követői az Istennek.”(Eféz 5:1). Ez azt jelenti, hogy amit csak tudunk, meg kell tanulnunk arról, milyen kedves, szeretetteljes és engedelmes volt Jézus, és meg kell próbálnunk pontosan olyanná válni, mint Ő.

Szeretnéd ma utánozni Jézust?

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?