Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Történetek a vetömagról

  6. tanulmány  

Nyomtatás

Isten minden igéje jó és igaz.

Áhítatosan befogadó és örömmel engedelmeskedő szívet kell kérnünk az Úrtól.

VASÁRNAP

 

Jézus szeretett a szabadban tanítani. Tudod, miért? Mert mindaz a csodálatos dolog, amit teremtett, a magas fák, a lágy, zöld pázsit, a ragyogó, színpompás virágok és a daloló madarak mind a szabadban voltak. Azt is tudta Jézus, hogy könnyebben megismerik az emberek Istent, ha kint vannak a természetben. Ráadásul olyan sokan jöttek el meghallgatni Őt, hogy egyetlen épületben sem fértek volna el.

Egyszer hajnalban, amikor a nap éppen kelt a Galileai-tenger felett, nagy sokaság gyűlt Jézus köré a tóparton. Olyan közel nyomakodtak hozzá, amennyire csak tudtak, és figyelmesen hallgatták szavait.

Sok beteg is eljött abban a reményben, hogy Jézus meggyógyítja őket. Míg a sorukra vártak, türelmesen feküdtek gyékényükön. Jézus egymás után mindet meggyógyította. A tömegben hamarosan mindenki egészséges és erős volt.

Olyan sokan gyűltek már össze, hogy egy talpalatnyi hely sem maradt a parton. Mit tett ezért Jézus? Mt 13:2.

HÉTFÖ

Jézus egy kis halászhajóban ült és a parton álló embertömeget tanította. Látta onnan a hegyoldalban munkálkodó földműveseket és úgy döntött, egy szántóvetőről szóló történetet fog elmondani a népnek. Mivel kezdte Jézus a történetet? Mt 13:5. A magvető az az ember, aki magokat, vagy palántákat ültet a termőföldbe.

Akkoriban erős falakkal vették körül a falvakat és a városokat, hogy biztonságban legyenek az ellenségtől. A földművesnek el kellett hagynia a várost, amikor vetni akart a földjén.

A Jézus történetében szereplő földműves kiment a városból, ahol lakott, és a szántóföldjén fel-alá járva minden irányba szórta a magokat. A vetőmagok négyféle talajba hullottak.

Jézus azt mondta, hogy néhány mag az útfél kemény talajára esett. Fejlődhetnek növények a kemény úton, vagy ösvényen? Nem. Mi történt azokkal a magokkal? 4. v.

Más magok olyan helyre estek, ahol szikla, vagy kavicsok voltak a vékony földréteg alatt. Ezek a magok gyorsan kihajtottak, de mivel a gyökereiknek nem volt elég a termőtalaj, nem jutottak vízhez. Mi történt a palántákkal, amikor rájuk tűzött a nap? 5-6. v.

KEDD

Jézus történetében minden vetőmag jó volt, csak a talajok különböztek, ahová estek. Milyen hatással volt rájuk az a kétféle talaj, amikről tegnap tanultunk?

A harmadikféle talajban sok tövis és tüske nőtt. Ezek a gyomnövények gyorsan nagyra nőttek és nem hagytak helyet a jó magok növekedésének. Mi történt velük? Mk 4:7.

Sok mag viszont jó talajba hullott.  Elegendő laza termőföld jutott nekik, így a magok egészséges zöld növénnyé fejlődtek. Jó termést hoztak ezek a növények a gazdának? Mt 13:8.

Milyen érdekes történet! De vajon mit jelent? Jézus tanítványai is szerették volna tudni, ezért megkérdezték tőle.

Jézus örömmel segített nekik a történet megértésében. Így kezdte: „aki a jó magot veti, az az embernek Fia.” Ahogy a gazda is elhagyta városbeli otthonát és kiment a szántóföldjére magot vetni, Jézus is otthagyta biztonságos mennyei otthonát, hogy az embereken segítsen.

A magvető Jézust jelképezi. De vajon mit jelképez a vetőmag? Lk 8:11.

Ahogyan a szántóvető a földbe szórja a vetőmagot, Jézus is azért jött, hogy Isten igazságának igéit ültesse az emberek szívébe azzal, hogy Istenről tanított és bemutatta a helyes életvitelt.

Mire tanítanak minket a különféle talajok jellemzői? Holnap megtudjuk.

SZERDA

Emlékszel, ki volt Jézus történetében a magvető? Ő, maga volt az. És mit jelképezett a vetőmag? Isten igéjét.

A magok sokfelé hullottak. Egyformák voltak azok a talajok? Nem, bizony! Hányféle talajról beszélt Jézus? Négyféléről: a kemény talajról, a sziklás, és a tövises talajról, valamint a jó termőföldről.

Amikor Jézus a különböző talajokról beszélt, valójában arról szólt, hogy az embereknek különféle a szívük. Sok embernek olyan a szíve, mint a kemény, letaposott útfél. A bűn szeretete miatt nem akarnak Istennek engedelmeskedni. Nem figyelnek elégé, amikor Isten igéjét hallják, vagy azt hiszik, hogy azok valaki másnak szólnak.  Segíthet Isten igéje az ilyen embereken? Nem. Sátán ráveszi őket, hogy elfelejtsék Isten intéseit. Miért teszi ezt? Lk 8:12.

A köves talaj pedig olyan, mint azok az önző emberek, akik szeretnének ugyan Istennek engedelmeskedni, de nem akarják kedvelt helytelen cselekedeteiket elhagyni. Eleinte nagyon örülnek Isten igéjének, mert azt hiszik, a kereszténység megkönnyíti életüket. Nem tartják azonban a bűnt eléggé rossznak és nem hiszik, hogy Isten tud segíteni nemet mondani Sátán minden kísértésére. Mi történik ezért velük, amikor bajok, vagy kísértések érik őket? Mk 4:16-17.

CSÜTÖRTÖK

Jézus a magvetőről szóló példázatát magyarázta. A kemény talaj azok szívét jelképezi, akik nem törődnek Isten Igéjével, a köves talaj pedig az önző szívűekét.

A tövises talaj azokat jelképezi, akik nem töltenek elég időt Istennel. Jobban szeretik talán a pénzt, a játékaikat, vagy a szórakozást, mint Istent. Talán a gondjaik miatt aggódnak, vagy annyira elfoglalja őket, hogy másokon segítsenek, hogy nem jut idejük a Biblia olvasására, vagy imádkozásra. Lk 8:14.

Isten szomorú, amikor az emberek nem engedik, hogy igéje segítsen rajtuk, de nagyon örül, amikor valaki szereti hallgatni igéjét és engedelmeskedik neki. Ez utóbbiak olyanok, mint a negyedik talaj.

A puha, jó termőföld olyan, mint azok, akik őszintén bánják önzésüket és helytelen cselekedeteiket. Ők jobban szeretik Istent a pénznél, a játékoknál vagy a szórakozásnál. Amikor hallják Isten szavát, Őt kérik, hogy segítsen engedelmeskedni neki. Engedik, hogy Isten változtasson szívükön, és Ő megteszi! Kedvessé, szeretetteljessé és önzetlenné teszi őket. Mivel mindennél jobban szeretik Istent, engedelmesség által „hoznak termést”. Jó példájuk sokaknak segít Istent megszeretni. 15. v.

Te mit választasz, milyen szívet szeretnél? Mi nem tudjuk megváltoztatni a szívünket, de Isten igen. Ha megkéred rá, Ő segíteni fog, hogy a szíved „jó termőtalaj” legyen.

PÉNTEK

Ugye érdekel a másik történet is, amit Jézus a vetőmagokról mondott? Ebben a történetben a gazda jó magokat vetett a szántóföldjébe és munkája végeztével hazatért. Mi történt, mialatt ő éjszaka aludt? Mt 13:25.

Amikor kihajtanak, a konkoly és más gyomnövények is nagyon hasonlítanak a haszonnövények palántáihoz. Később viszont, amikor a gabona kalászt növeszt, már könnyen meg lehet őket különböztetni. Mit mondtak a szolgák, amikor észrevették a konkolyt? 27. v.

„Valamely ellenség cselekedte azt.” – mondta a gazda.

„Akarod-é tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat?” – kérdezték a szolgák.

„Nem”.- felelte a bölcs gazda. Ha megpróbálták volna kihúzni a gyomnövényeket, jó hajtásokat is kihúzhattak volna velük. Mikor kell a gazt elpusztítani? 30. v.

Jézus később megmagyarázta a példázatot. Ő a gazda és Sátán az ellensége. A jó palánták azok, akik Istennek engedelmeskednek, a gazok pedig, akik Sátánnak.

Sokan vannak Isten egyházában, akik szeretik Istent, de olyanok is vannak, akiket Sátán vitt oda, hogy zavart keltsenek. Ők csak tettetik, hogy keresztények, de valójában egyáltalán nem szeretik Istent.

Nem a mi dolgunk találgatni, hogy vajon ki az, aki csak tetteti, mert mi nem tudjuk megállapítani. Amikor azonban Jézus eljön, az angyalok összegyűjtik Isten igaz gyermekeit és a Mennybe viszik őket. A többiek pedig elpusztulnak.

Én Jézus „jó palántája” szeretnék lenni. És te?

 További elmélkedésre:

–  Szeretné Jézus a szívedbe vetni jó magjait? Hogyan teszi ezt?

 –  Növekedésnek indulhat szívedben Isten igéjének jó magja, ha továbbra is önző maradsz? Ki segíthet, hogy önzetlenné válj?

 –  Van valami, ami megakadályoz, hogy elegendő időt töltsél Istennel?

 –  Ki Isten ellensége, aki rossz embereket hoz a gyülekezetbe?

 – Olyan a lelked, mint a kert talaja. Isten azt akarja, hogy jó és kedves gondolataid legyenek. Azt akarja Sátán, hogy rossz gondolataid legyenek, és helytelenül cselekedj? Segíteni próbál neked, vagy bántani akar?

Imádságom: Drága Istenem, nem akarom, hogy kemény, gazzal, kövekkel és bűnnel teli szívem legyen. Kérlek, segíts, hogy önzetlen legyek, Rád hallgassak és neked engedelmeskedjek. Segíts, kérlek, hogy mindennél jobban szeressem Jézust. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A bálna

 

Felismerted, milyen állathoz tartozik a farok, amit múlt heti tanulmányunk végén mutattunk? Egy bálnáé, de nem tudjuk az egész állatot megmutatni, mert a teste a víz alatt van. A bálnák (cetfélék) nem halak, ugyanúgy lélegeznek, mint mi. Olyan mély levegőt tudnak venni, hogy nem kell túl gyakran lélegezniük.

Amikor egy bálnának levegőt kell vennie, a felszínre jön, kifújja a levegőt és egy mélyet lélegzik a friss levegőből, majd ismét lemerül. Amikor a bálnák lemerülnek, a farkuk gyakran kilátszik a vízből, ezért láthatod mind a három képen így őket.

Kétféle bálna létezik, amelyiknek van foga, és amelyiknek nincsen. Például a gyilkos bálnáknak és a delfineknek vannak fogaik. Ők ragadozók és halakkal, tintahalakkal és egyéb állatokkal táplálkoznak, de nem egyforma a fogazatuk. Egyes delfineknek akár száz foguk is lehet, míg a narválnak általában csak egyetlen 2-3 méteres agyara nő egyenesen előre az állkapcsából.

A fog nélküli bálnákat általában szilás ceteknek nevezik. Egyikük, a kék bálna a világ legnagyobb állata. Olyan hosszú, mint két átlagos ház együttesen! Elképesztő, hogy ezek a hatalmas állatok olyan apró, krill nevű világító rákokkal táplálkoznak, amik csupán 1-2, maximum 15 centiméteresek, és tömegével lebegnek a vízben. Mit gondolsz, hogyan foghat egy ilyen hatalmas állat naponta annyi apró rákot, ami elegendő neki?

Fogazat helyett ezeknek a bálnáknak több sor szilának nevezett „szűrő” van a szájukban, ami úgy néz ki, mint egy óriási fésű. A bálna nagyot kortyol a vízből, amiben a rákok lebegnek, majd a vizet kipréseli, és a táplálékot lenyeli.

Fontosak vajon a kis dolgok? Igen, bizonyára. Kisgyermekként nem lehet nagy, jelentőségteljes munkád. De te is boldoggá teheted Jézust, ha úgy döntesz, minden kis feladatodat vidáman teljesíted nap, mint nap.

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?