Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy missziós út

  9. tanulmány  

Nyomtatás

Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, és ha Őérte dolgozunk, mindenben gondoskodni fog rólunk.

Soha nem kell aggodalmaskodnunk.

VASÁRNAP

 

Amióta csak Jézus elhívta tanítványait, ők idejük java részét vele töltötték. Hallgatták Jézus érdekes beszédeit, figyelték, ahogy betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel és démonokat űz ki.

A tanítványok azzal segítették Jézus munkáját, hogy odavitték Hozzá a betegeket és magyarázták a Bibliát azoknak, akik nem értették. Mivel Jézus volt a tanítójuk, a tanítványok sokkal többet tanultak mellette, mint amit akármelyik iskolában megtanulhattak volna.

Jézus tudta, hogy Ő nem lesz mindig a tanítványaival. Még soha nem dolgoztak nélküle, ezért hasznos lesz számukra gyakorolni, hogyan kell egyedül dolgozni, most, amíg még a közelükben van, és segít nekik a hibáikból okulni.

Ezért egy nap Jézus elmondta tanítványainak, hogy missziós útra küldi őket. Egyes egyedül küldött el vajon bárkit is? Mk 6:7.

Mindegyik tanítvány a barátjával, vagy testvérével indul útnak. Így ha elkeseredtek, vagy bajba kerültek, támogatni tudták egymást és együtt imádkozhattak.

Miről kellett a tanítványoknak prédikálniuk Jézus utasítása szerint? Mt 10:7. Pontosan ugyanarról, amit Keresztelő János és Jézus is hirdetett. Jézus hatalmat és erőt is adott a tanítványoknak, hogy segíteni tudjanak az embereken. Mit mondott nekik, mit tegyenek? 8. v.

HÉTFÖ

Jézus szétküldte tizenkét tanítványát az első missziós útjukra. Egyedül ment vajon bármelyikük is? Nem, bizony! Jézus még hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és a démonok kiűzésére.

Jézus gondosan elmagyarázta tanítványainak, hogyan dolgozzanak első missziós útjuk során. Kizárólag a zsidókhoz kellett menniük és olyan helyekre, ahol már Jézus is járt, és sok barátja volt, akik még jobban meg szerették volna ismerni Őt.

Jézus azt akarta, hogy tanítványai még többet tanítsanak az embereknek róla. Nem a zsinagógában kellett prédikálniuk, hanem otthonukban meglátogatni az embereket. Ha a ház lakói szívesen hallottak volna Jézusról, a tanítványoknak ott kellett maradniuk és így szólni: „Békesség e háznak” (Lk 10:5)  Ám ha a lakók nem akartak Jézusról hallani, a tanítványoknak tovább kellett menniük a következő házba.

Vittek magukkal a tanítványok pénzt, vagy váltóruhát? Mt 10:9-10.

Jézus figyelmezette tanítványait, hogy ne viseljenek feltűnő, divatos ruhákat, amivel magukra vonnák az emberek figyelmét. Még jobban meg kellett ismertetniük Jézust az emberekkel, azáltal hogy úgy segítettek nekik, ahogyan Ő.

Jézus tudta, hogy lesznek, akik hallani sem akarnak majd róla. Ők majd bántani próbálják a tanítványokat, mert szeretik Őt. Kellett azonban félniük bármitől is? 26. v.

KEDD

Jézus tanítványai figyelmesen hallgatták, míg mesterük elmondta nekik hogyan segíthetnek az embereken missziós útjuk során. Jézus azt is elmagyarázta, hogy egyesek majd bántani akarják őket. De kellett vajon félniük? Nem!

Jézus ezután az apró, barna verebekről beszélt. Abban az időben csupán egy fillérbe (apró rézpénzbe) került egy pár veréb. Isten, a mi mennyei Atyánk azonban a kisverebekkel is törődik. Azt is észreveszi, ha egy kicsi veréb elpusztul.

Jézus ezután a hajról beszélt Mt 10:30. Isten még azt is tudja, hány hajszálunk van! Mit gondolsz, örültek a tanítványok a bizonyosságnak, hogy Isten szereti őket és gondoskodik róluk, miközben Jézusért dolgoznak? 31. v.

A tanítványok úgy indultak neki missiós körútjuknak, és úgy váltak el Jézustól, hogy tudták, semmitől sem kell félniük. Különböző helyekre mentek, beszéltek az embereknek és gyógyították a betegeket. Munka közben folyton Jézus példájára gondoltak, hogy Ő hogyan segített másokon, és minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy Jézus kedves szavait és tetteit utánozzák.

Ha Isten így törődik a kisverebekkel és a hajszálaink számával, akkor rólunk is gondoskodik vajon? Segíteni fog, ha mindent megteszünk, hogy érte dolgozzunk?

SZERDA

Sokat dolgoztak a tanítványok a missziós útjukon, és munkájuk végeztével visszatértek Jézushoz. Ő figyelmesen végighallgatta beszámolójukat az úton történtekről. Sok mindent jól csináltak, de néhány hibát is elkövettek, és rengeteg kérdésük volt Jézushoz.

Jézus látta, hogy tanítványai elfáradtak és szükségük van még több vele töltött időre, hogy megbeszéljék munkájukat. Olyan sokan vártak azonban, hogy Jézussal találkozhassanak, hogy még enni sem volt idejük. Mit mondott ezért Jézus nekik? Mk 6:31.

Tanítványaival együtt Jézus hajóba szállt, átkeltek a tavon és egy csendes helyen töltöttek egy kis időt, ahol nyugodtan beszélgethettek. Jézus tanácsokat adott nekik, hogyan végezzék jobban a munkájukat legközelebb. Nem tartott azonban sokáig a nyugodt beszélgetés. Miért? 33. v.

Jézus észrevette az embereket, akik oly messziről eljöttek, hogy vele találkozhassanak. Mit tett tehát? 34. v.

Jézus nagyon sajnálta a nagy embertömeget, mert nem volt, aki tanította volna őket. Ezért a nap hátralévő részében Jézus gyógyította és Isten jóságáról és hatalmas szeretetéről tanította a népet.

Az embereket annyira lekötötte Jézus mondanivalója, hogy éhségükről el is feledkeztek. Közben leszállt az est és ők otthonuktól távol, ennivaló nélkül voltak. Mit tegyenek most?

CSÜTÖRTÖK

Jézus egész álló nap tanította a nagy sokaságot. Több ezer férfi, asszony és gyermek volt ott. Estére a tanítványok is láthatták, hogy Jézus elfáradt és megéhezett. A nép is éhes volt és ennivalóra volt szükségük. Mit mondott Jézus a tanítványoknak? Mt 14:15.

Jézus nem akarta éhesen elküldeni az embereket. Sok kisgyermek is volt ott édesanyjukkal és sokan nem voltak elég jó erőben, hogy éhesen hazagyalogoljanak. Mit mondott Jézus? 16. v.

A tanítványok nem tudták mitévők legyenek. Nem voltak üzletek a közelben, ahol ennivalót vehettek volna az embereknek. Még ha lett volna is élelmiszerbolt, akkor sem lett volna elég pénzük ilyen sok embernek való ételre.

Akkor Andrásnak, Jézus egyik tanítványának támadt egy ötlete. Mi volt az? Jn 6:9.

„Hozzátok ide!” – szólt Jézus.

Nagy adag volt a kisfiú uzsonnája? Nem, csupán öt kis kenyérszeletből és két halból állt. Ez volt a fiú összes ennivalója, de örömmel adta oda Jézusnak.

Ezután Jézus szólt a népnek, hogy kis csoportokban telepedjenek le a fűbe, hogy mindenki láthassa, amit tenni fog.

Tudod mire készült Jézus?

PÉNTEK

Jézus egy több ezer emberből álló éhes sokasággal töltötte a napot. Egy kisfiú odaadta Jézusnak öt kis szelet kenyerét és két halát. Már mindenki a füvön ült és Jézust figyelte. Jézus az ételt kezében tartva imádkozott. Arra kérte Istent, hogy áldja azt meg. Mi történt ezután? Mt 14:19.

Ahogy Jézus átadott tanítványainak néhány szelet kenyeret és pár darab halat, keze ismét megtelt, egyre több ennivaló lett benne. A tanítványok szétosztották az emberek között az ételt, de kezük soha nem ürült ki. A fáradt, éhes emberek addig ehettek, míg mind jóllaktak. Jézus hatalmas ereje jóllakatott több ezer embert, csupán abból a sovány uzsonnából, amit egy kisfiú ajánlott fel neki!

Mit mondott Jézus, amikor mindenki befejezte az étkezést? Jn 6:12.

A tanítványok ezért összegyűjtötték a megmaradt ennivalót. Mennyit gyűjtöttek össze? 13. v. Több volt a maradék, mint amennyijük eredetileg volt?

Jézus és a tanítványok még mindig éhesek voltak. Miután mindenki jóllakott és a maradékot is összegyűjtötték, ők is megvacsoráztak együtt.

Ahogy az emberek meglátták az ennivalóval teli kosarakat eszükbe jutottak otthoni barátaik. Hazavitték magukkal a maradékokat, megosztották barátaikkal és mindenkinek elmesélték, amit aznap Jézustól tanultak.

 További elmélkedésre:

-   Ki látja még azt is, ha egy kis verebecske leesik a földre?

-   Jobban szeret téged Isten, mint a madarakat?

-   Kellett-e a tanítványoknak bármitől is tartaniuk missziós útjuk során? Miért nem?

-   Ki osztotta meg uzsonnáját Jézussal? Gondoskodni fog Jézus a szükségleteinkről, ha nekiadunk valamit?

-   Jézus és a tanítványok ettek először, vagy előbb kiszolgálták az éhes embereket? Mindig elsőknek kell lennünk, vagy inkább előreengedni másokat?

-   Mit tett Jézus a maradékokkal? Pazarolhatjuk az ennivalót, vagy akármi mást is?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm ezeket az érdekes történeteket. Köszönöm, hogy gondoskodtál a tanítványokról és az éhes emberekről. Kérlek, segíts, hogy én is olyan önzetlen legyek, mint az a fiú, aki megosztotta uzsonnáját Jézussal. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A béka

 

   

Rájöttél, milyen állat farka látható a múlt heti leckénk végén szereplő képen? Az se baj, ha nem, hiszen ezt talán egy kicsit nehezebb volt kitalálni, ugyanis egy ebihal farkincája látszott a képen.

Az ebihalak a nőstény békák, vagy varangyok tojásaiból kelnek ki. Az ebihalak olyanok, mint a halak, nem úgy veszik a levegőt, ahogy mi, hanem kopoltyúikkal nyerik ki a vízből az oxigént. A farkuk az úszásban segíti őket, mint a halakat is. A vízben talált apró planktonokkal és algákkal táplálkoznak.

Az ebihal egy idő után kifejlett békává változik. Egyes békafajoknál egy hét alatt végbemegy ez az átalakulás, míg mások akár egy évig is ebihalként élnek. Előbb, vagy utóbb azonban minden ebihalból béka lesz.

 

Hogy ez megtörténjen néhány nagyon fontos változások kell keresztülmenniük. Az ebihal lélegzéshez használt kopoltyúi eltűnnek, és hozzánk hasonlóan kezd lélegezni. A szája is megváltozik, hiszen már nem algákkal fog táplálkozni. Két mellső és két hátsó lábat is növeszt. A farkát is elveszíti az ebihal. Ha figyelmesen megnézel egy békát, vagy varangyot, látni fogod, hogy nincsen farkuk. Sok más változás is végbemegy az ebihal szervezetében, míg kifejlett békává változik.

Nagy változások ezek, ugye? Gondoltad volna, hogy az apró, algaevő ebihal, ami úgy úszkál a vízben, mint a halak, egy napon ugráló békaként jön ki a tóból, levegőt lélegzik és rovarokat kap el ragadós, hosszú nyelvével?

Tudtad, hogy nekünk is nagy változásra van szükségünk? Jézus segítsége nélkül önzők és engedetlenek vagyunk, de Ő önmagához hasonlóvá, önzetlenné és engedelmessé akar változtatni minket.   Könnyen látható a különbség az ebihal és a kifejlett béka között? Igen. Ha Jézus segít, hogy ne legyünk önzők a játéban és engedelmeskedjünk szüleinknek, akkor rajtunk is hamar észreveszik az emberek a változást. Ezek a változások nem mennek végbe egyetlen nap alatt, de minden nap dönthetünk úgy, hogy megengedjük Jézusnak, hogy önmagához hasonlóvá tegyen minket.

 

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?