Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Megtanulni helyesen imádkozni

  2. tanulmány  

Nyomtatás

Isten szereti imáinkat hallgatni. Az imádság az Ő közelében tart minket.

Jézus minden nap imádkozott és megtanít minket is, hogyan tegyük ezt.

VASÁRNAP

 

Sokat tanultunk már Jézusról, aki földi életében is nagyon elfoglalt volt, ugye? Sok beteget meggyógyított, akik hozzá jöttek. A leprásoknak segítségre volt szükségük, a süketek hallani szerettek volna, a vakok látni, a nyomorékok pedig járni. Jézus mindegyikükre időt szánt, végighallgatta és meggyógyította őket.

Jézus emberek nagy tömegeit is tanította, akik szorosan körülvették Őt. Úgy tűnt, még enni és aludni sem volt ideje. Soha, senki sem volt Jézusnál elfoglaltabb.

Ám nem számított, mennyire elfoglalt volt, vagy milyen sokan számítottak segítségére, Jézus mindig, minden nap szánt időt arra, hogy mennyei Atyjához imádkozzon. Jézusnak szüksége volt Isten megerősítésére, és segítségére. Megnyugvást és békességet talált, miközben munkájáról beszélgetett Istennel és imádkozott azokért, akiknek a megmentésére jött.

Egy nap Jézus egy nyugodt helyen beszélgetett hangosan Istennel. Tanítványai imádságban találták és nagyon figyelmesen hallgatták szavait. Időnként egész éjjel fent maradt imádkozni!  Mk 1:35; Lk 6:12.

Mivel imádsága által folyamatos kapcsolatban volt mennyei Atyjával, Jézusnak mindig volt elegendő ereje és bölcsessége, hogy tökéletesen végezze Isten munkáját.

Neked is segít, ha Istenhez imádkozol?

HÉTFÖ

A tanítványok lenyűgözve hallgatták Jézus imádságát. Úgy tűnt, Isten ott van a közvetlen közelükben, és Jézus beszélget vele. Jézus arca mennyei fénytől ragyogott és szavai erőteljesek voltak. „Bárcsak mi is tudnánk Istenhez így imádkozni!” – gondolták. Mit kértek, amikor Jézus befejezte imáját? Lk 11:1.

Jézus örömmel segített tanítványainak a helyes imádkozást megtanulni.  Azt szerette volna, hogy ők is úgy beszélgessenek Istennel, ahogyan Ő. Ezért elmondott nekik egy könnyen megjegyezhető, egyszerű imádságot. Erről az imádságról fogunk ezen a héten tanulni.

Jézus elmondta, hogy sokféle dologról kell Istennel beszélnünk. 1.) Hálát kell adnunk áldásaiért. 2.) Elmondani neki szükségleteinket. 3.) Bocsánatát kérni bűneinkre. 4.) Kérni Istent, hogy váltsa valóra ígéreteit.

Jézus arra is figyelmeztetett, hogy ne utánozzuk a pogányokat, akik hosszan imádkoznak és ugyanazokat a szavakat ismételgetik a végtelenségig minden alkalommal. Úgy se imádkozzunk, mint a farizeusok, akik hosszan imádkoznak a város utcáin állva. Vajon miért tették ezt? Mt 6:5.

Azért kell imádkoznunk, hogy az emberek jónak tartsanak bennünket? Nem, bizony! Isten nem válaszolja meg az ilyen imádságokat. Magunkban kell imádkoznunk minden nap, ott, ahol csak Isten láthat bennünket, és Ő megválaszolja imáinkat.

Van olyan nyugodt hely otthonodban, ahol magadban imádkozhatsz Istenhez?

KEDD

Uram, taníts minket imádkozni!” – kérték a tanítványok Jézust, és Ő örömmel segített nekik. Elmondta, milyen szavakat használjanak, amikor Istent megszólítják, és ezek a szavak olyan egyszerűek, hogy egy olyan kicsi gyermek is, mint, te meg tudja jegyezni őket.

Jézus különleges imádsága olyan sok mindent tanít nekünk, hogy mindig valami újat tanulhatunk, valahányszor csak tanulmányozzuk azt. Elkezdhetjük most rögtön a tanulmányozását? Mit mondott Jézus legelőször? Mt 6:9.

Jézus azt akarja, hogy Atyánknak hívjuk Istent, ahogyan Ő. Azt akarja, tudjuk, hogy Isten ugyanúgy szeret bennünket, mint Őt. Isten azt akarja, hogy gyermekei legyünk. Ettől egy nagyon nagy család tagjaivá válunk, ugye? Ezért soha nem kell magányosnak lennünk. És miért ne bízhatnánk Istenben és engedelmeskednénk neki, ha az Ő gyermekei vagyunk?

Az imádság következő része Isten szentségére emlékeztet bennünket . Mindig alázattal kell kiejtenünk Isten nevét és mindig úgy kell viselkednünk, mint Jézus.

Hogyan folytatódik az imádság? 10. v.

Azzal, hogy Isten országának eljövetelét kérjük, olyanná szeretnénk válni, mint Jézus, és neki, mint királyunknak engedelmeskedni. Azt is jelenti, hogy szeretnénk Jézus mielőbbi eljövetelét, hogy magával vigyen minket a Mennybe. Milyen jó dolog imádkozni!

El tudod mondani az imádság első részét, amiről ma tanultunk?

SZERDA

Jézus imádkozni tanította tanítványait. Az egyszerű imádság minden egyes szavának, amire Jézus tanította őket, különleges jelentése van. Olvassuk el imádságának következő részét! Mt 6:10.

A Mennyben mindenki Isten szent törvényének engedelmeskedve teljesíti az Ő akaratát. Zsolt 103:19-20. Minden angyal engedelmeskedik Isten szavának, ezért a Menny békés, boldog hely.

Amikor azt kérjük, hogy legyen meg Isten akarata a földön, mint a mennyben, akkor azt kívánjuk, hogy mi és mindenki más örömmel engedelmeskedjen Isten törvényének, ahogy az angyalok. Arra kérjük Istent, hogy segítsen nekünk abbahagyni helytelen cselekedeteinket és adja nekünk az Ő jóságát.

Jézus különleges imájának ebben az első részében elmondja nekünk, hogyan imádkozzunk Istenről, az Ő országáról és az akaratáról. Az imádság második felében Jézus azt tanítja, hogyan beszéljünk Istennek a szükségleteinkről. Mi az egyik dolog, amire szükségünk van? Mt 6:11.

Amikor a szüleid ételt adnak neked, több napra elegendőt adnak egyszerre? Nem, mindig annyit kapsz, amennyire aznap szükséged van. Bízol bennük, hogy másnap is kapsz tőlük enni? Igen, persze.

Isten azt akarja, hogy ugyanígy bízzunk Őbenne, hogy minden nap gondoskodik rólunk.

CSÜTÖRTÖK

Miután elmondta tanítványainak hogyan imádkozzanak Istenről és az Ő országáról, Jézus arra tanította őket, hogyan kérjenek tőle ennivalót és egyéb szükséges dolgokat. Mt 6:11.

Ezek a szavak segítenek, hogy ne csak magunkra, hanem mások szükségleteire is gondoljunk. Tudtad, hogy nagyon sok éhező ember van, akiknek nem jut elegendő ennivaló? Néhányan közülük Jézus imájával fordulnak Istenhez és élelmet kérnek tőle. Hogyan akarja Isten megválaszolni imájukat? Péld 22:9.

AZ „élet kenyerét” is kérnünk kell Jézustól. Ahogyan az életben maradáshoz kenyérre és élelemre van szükségünk, ugyanúgy az örök élethez Jézusra van szükségünk. Kérnünk kell Isten segítségét, hogy szeretetéről tanulhassunk, és hogy tanítson a Bibliából minden nap arra, amire szükségünk van.

Miről szól Jézus imádságának következő része? Mt 6:12. E szavakat kiejtve két dologra kérjük Istent: először is, hogy segítsen nekünk mások bűneit megbocsátani, és hogy Ő bocsássa meg a mieinket.

Elkövetünk időnként helytelen dolgokat? El, bizony. Minden nap beszélnünk kell Istennel a vétkeinkről és kérnünk kell bocsánatát.

Bántanak bennünket időnként mások? Igen. Isten azt akarja, hogy bocsássunk meg nekik. Ez sokszor nagyon nehéznek tűnhet, de Isten segíteni fog benne. Megbocsát nekünk Isten, ha mi is megbocsátunk másoknak? 14-15. v.

PÉNTEK

Emlékszel, miről beszélgettünk tegnap? Amikor imádkozunk, kérnünk kell Istent, hogy bocsássa meg bűneinket és segítsen megbocsátanunk másoknak. Mit mondott Jézus, miről kell ezután imádkoznunk? Mt 6:13.a. v.

Kérnünk kell Istent, hogy tartson távol az olyan helyektől, ahol Sátán megkísérthet bennünket. Kérnünk kell Őt, hogy őrizzen meg minden gonosz, rossz dologtól.

Vannak olyan helyek, ahová soha nem szabad mennünk, mert Sátán ott van és megkísérthet minket. Sok olyan rossz dolog is létezik, amit soha nem szabad otthonunkba vinnünk, mert ha már megtettük, nagyon nehéz lesz nemet mondani Sátánnak.

Sátán igyekszi szórakoztatónak feltüntetni a rossz dolgokat. A bűn azonban nem szórakoztató, mindig árt nekünk. Ezért, amikor Sátán megkísért bennünket, azonnal nemet kell mondanunk! Isten segíteni fog ebben, ha megkérjük rá.

Jézus imádságának utolsó része olyan, mint az első. Segít mindig észben tartanunk, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk fontosabb, hatalmasabb és erősebb, mint bármi, vagy bárki más. 13.b. v.

Most mondjuk el Jézus egész különleges imáját, ahogy tanítványainak tanította! 9-13.v.

Milyen csodálatos szavakkal tanított Jézus imádkozni! Jézus különleges imája sokat megtanít nekünk arról, hogyan imádkozzunk Istenhez, ugye? Azt akarja, hogy imádkozzunk, mert ezáltal Isten közelében maradhatunk. Segít megtanulnunk bízni benne és emlékeztet rá, hogy Ő szeret minket és gondoskodik rólunk.

 További elmélkedésre:

-   Imádkozott Jézus minden nap? Neked is imádkoznod kell minden nap?

-   Mit akar Jézus, hogyan nevezzük Isten?

-   Bízhatunk Istenben, hogy gondoskodik rólunk?

-   Mit tesz értünk Isten, ha megbocsátunk azoknak, akik bántottak bennünket?

-   Könnyen érthetőek Jézus imádságának szavai?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Jézust, aki megtanít minket imádkozni. Segíts, kérlek, hogy minden nap beszéljek veled imádságban. Nemet akarok mondani Sátán kísértéseire, de szükségem van a segítségedre. Kérlek, vigyázz rám és tegyél egyre hasonlóbbá Jézushoz.  Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A szarvas

 

Melyik állatnak van olyan farka, amilyent múlt heti leckénk végén láthattál? Jól gondoltad, ha a szarvasra tippeltél. A képen látható szarvast fehérfarkú szarvasnak hívják. Ha a világnak olyan részén élsz, ahol ez az állat előfordul, akkor bizonyára már láttad is, ahogy felcsapott fehér farokkal szalad.

De ha olyan helyen élsz ahol nem él fehérfarkú szarvas, akkor is láthattál már valamilyen szarvast a közelben. Következzen itt néhány más szarvas-faj neve: őz, öszvérszarvas, jávorszarvas, rénszarvas. Hallottál már valamelyikről?

A legtöbb szarvas-faj agancsot növeszt. Ez különleges csont, ami a hím állatok fején nő ki. Minden évben új és nagyobb agancsot növesztenek, miután az előzőt elhullajtották. Erdei sétád során esetleg találkozhatsz ilyen elhullajtott aganccsal. A fiatal szavast őzgidának nevezzük. Legtöbbjüknek helyes, fehér pöttyös a szőre. Tudod, miért ilyenre teremtette őket Isten? Hogy könnyebben elrejtőzhessenek. Nehezebb észrevenni egy pöttyös szőrű őzikét a földön fekve. Nincsen erős szaga sem. Ezek a dolgok megóvják a fiatal szarvasborjúkat ellenségeiktől.

Beszéljünk most a fehérfarkú szarvas farkáról! Általában lefelé tartja, de amikor veszély érez a közelben, felcsapja, mint egy zászlót, és elszalad. A közelben álló többi szarvas láthatja a „fehér zászlót”, és ők is időben elmenekülhetnek.

Bölcs lenne vajon egy szarvastól, ha ezt a „zászlót” látva nem menekülne, mert ő nem érez semmi veszélyt? Nem, bizony! Bolondság lenne, és egyáltalán nem biztonságos!

Neked is hallgatnod kell szüleidre, vagy más felnőttekre, amikor figyelmeztetnek, hogy valamit tegyél, vagy ne tegyél. Az egyetlen biztonságos, dolog, hogy azonnal megteszed, amit mondanak. A figyelmeztetéssel neked segítenek.

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, milyen állatról tanulunk a jövő héten?