Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus rendkívüli ereje

  8. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus tud segíteni azokon, akik hisznek benne.

 Azt akarja, hogy biztosak legyünk benne, Ő tud és fog is segíteni rajtunk.

VASÁRNAP

 

Kora reggel volt. Jézus épp az előbb űzte ki a két megszállott férfit uraló démonokat. A település lakói mégis azon zúdultak fel, hogy a disznaik mind odavesztek, és könyörögtek Jézusnak, hogy távozzon. Ezért Jézus tanítványaival együtt ismét hajóra szállt és visszatértek a tó túlsó partjára.

A parton nagy tömeg üdvözölte Jézust. Mennyire örültek, hogy ismét láthatják! Ő egy ideig gyógyította és tanította a sokaságot, majd Máté házába ment.

Máté néhány barátját is meghívta, és Jézus volt a díszvendég. Miközben ettek, egy Jairus nevű férfi érkezett sietve és Jézust kereste. Jairus a zsinagóga egyik büszke vezetője volt. Most azonban nem viselkedett büszkén. Láthatóan nagyon aggódott valamiért. Mit mondott? Mk 5:22-23.

Jézus azonnal felkelt, és elindult Jairussal együtt. A tanítványok és még sokan mások követték Őt. Kíváncsian várták, mi fog történni.

Jairus természetesen hazafelé sietett. Tudta, hogy drága kislánya annyira beteg, hogy bármelyik pillanatban meghalhat. De Jézus nem tudott gyorsan menni, mert nagy tömeg gyűlt köréje, amitől nem tudott haladni. Folyton Jézusba ütköztek és az útjába álltak.

HÉTFÖ

Jézus Jairus háza felé tartott. Jairus arra kérte Jézust, gyógyítsa meg haldokló kislányát. Jairus háza nem volt messze, de Jézus nem tudott haladni, mert nagy sokaság gyűlt köréje.

Jézus olyan kedves és szeretetteljes volt, hogy megállt minden beteget meggyógyítani és vigasztaló szavakat szólni a bajban lévőkhöz. Egy már tizenkét esztendeje beteg asszony volt az egyik, aki Jézust megállította. Sok orvosnál járt már. Tudott bármelyikük is segíteni rajta? Mk 5:26.

Az asszony biztos volt benne, hogy Jézus meg tudná gyógyítani, amikor hallott csodatételeiről. De nem tudta, hogyan kerülhetne Jézus közelébe. Nagyon gyenge volt és fájdalmak gyötörték. Eljött a Galileai-tengerhez, ahol Jézus tanított, de a nagy tömegtől nem tudott a közelébe férkőzni.

Reszketve és betegen követte Jézust Máté házához, de ott is olyan sokan voltak, hogy nem sikerült a közelébe kerülnie.

A szegény asszony már majdnem feladta, amikor Jézus Jairus háza felé indult. Mégis, mindenáron követte Őt. Hirtelen, ahogy Jézus átment a sokságon, pont odaért, ahol az asszony állt.

Az asszony végre esélyhez jutott. Mit tesz vajon?

KEDD

Emlékszel, miért indult Jézus Jairus házába? Mert Jairus kislánya haldoklott. Miért haladt olyan lassan? Mert útközben sok segítségre szorulóval találkozott. Az egyikük egy asszony volt, aki már tizenkét esztendeje szenvedett betegségében. Biztos volt benne, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, de sehogy sem tudott a közelébe jutni.

Jézus azonban tudott az asszony bajáról és a tömegen át egyre közelebb lépkedett hozzá. A nagy hangzavarban az asszony nem tudta Jézust elég hangosan megszólítani. Elveszíti talán az egyetlen esélyét a gyógyulásra? Gyorsan átverekedte magát a tömegen Jézushoz. Mi járt a fejében? Mk 5:28.

Ahogy Jézus elhaladt mellette, az asszony kinyújtotta a kezét és éppen csak megérintette Jézus köntösének szegélyét. Abban a pillanatban érezte, hogy meggyógyult. Fájdalmai elmúltak, erősnek és egészségesnek érezte agát. Ó, milyen boldog volt! 

Az asszony ezután megpróbált kikeveredni a zajos tömegből. De Jézus hirtelen megállt és feléje nézett. Mit mondott? 30. v.

Milyen furcsa kérdés! Hiszen rengetegen tolongtak Jézus körül és sokan hozzá is értek.

Miért akarta Jézus tudni, ki érintette meg Őt? Beszélni akart talán az asszonnyal?

SZERDA

A már tizenkét éve beteg asszony azonnal meggyógyult, amikor Jézus köntösét megérintette. Távozni készült, de Jézus kérdése: „Kicsoda illeté az én ruhámat?”  megállította.

Péter szerint is furcsa volt Jézus kérdése, hiszen nagy sokaság tolongott Jézus körül. „Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett?”

Péter nem tudta, de Jézus észrevette a különbséget a tolongó emberek véletlen érintései és az asszonynak az Ő gyógyításába vetett hittel teli érintése között. Ezért így szólt: „Valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő áradt ki belőlem.”

Jézus természetesen tudta, hogy az asszony volt az, de szeretett volna néhány kedves szót szólni hozzá, hogy ő is tudja, helyesen cselekedett.

Mivel Jézus megállt, az asszony abbahagyta a rejtőzködést. Jézushoz lépett és a lába elé térdelt. Elmondta, milyen régóta betegeskedett és mennyire gyötörte a fájdalom. Azt is elmondta, hogy abban a pillanatban meggyógyult, amint Jézus köntösének szegélyét megérintette. Mit mondott neki Jézus? Mk 5:34.

Jézus mindenkinek a tudomására akarta hozni, hogy a ruházata nem különleges, nem az gyógyította meg az asszonyt. Az asszony hite volt különleges, és mert hitt benne, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, Ő meg is tette.

CSÜTÖRTÖK

Jézus éppen egy pár kedves szót szólt az asszonyhoz, aki a köntösét megérintette és meggyógyult. Tudatni akarta vele, miért gyógyult meg. Mert hitt Jézus erejében, hogy Ő képes segíteni rajta. Jézus azt akarta, hogy ott, mindenki előtt dicsőítse Istent és mindenkinek mondja el, hogyan gyógyította meg őt.

Eközben Jairus végig Jézusra várakozott, hogy otthonába menjen vele beteg kislányához. Mialatt Jézus a meggyógyított asszonnyal beszélt, hírhozók siettek Jairushoz a tömegen át. Mit mondtak neki?  Mk 5:35.

El tudod képzelni, mennyire elszomorodott Jairus? Jézus azonban hallotta a hírt és így szólt Jairushoz: „Ne félj, csak higgy!” , és együtt folytatták útjukat Jairus háza felé.

A ház közelébe érve hangos jajgatást, zenét és beszélgetést hallottak. Jézusnak nem tetszett, amit hallott. Úgy tűnt, az emberek nem bíznak benne, hogy a kislány újra élni fog. Mit mondott nekik? 39. v.

Az emberek azonban csak kinevették Őt. Tudták, hogy a kislány már nem él.

Jézus mindenkit kiküldött a házból. Azután a leány szüleivel és három tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal a kisleány szobájába ment.

Mire készült vajon Jézus?

PÉNTEK

Jézus zajos tömeget talált Jairus házához érve. Mindenkit távozásra szólított fel, majd a gyermek szüleivel és három tanítványával a kislány szobájába ment.

Jézus a kislány ágyához lépett, és gyengéden nagy tenyerébe fogta annak kis kezét. Mit mondott halkan neki? Mk 5:41.

A kislány szíve azonnal verni kezdett. Mosolyogva tágra nyitotta szemét, mintha csak éjszakai álmából ébredne. Csodálkozva nézett Jézusra és az ágya körül álló többi emberre. A leány felkelt és szülei örömkönnyek között, boldogan ölelték magukhoz.

Jézus tudta, hogy a gyermek éhes, ezért így szólt: „Adjatok neki enni!” Milyen kedves és gondoskodó Jézus!

Jairus hitt Jézusban, ugye? Biztos volt benne, hogy Ő tud kislányán segíteni. Nem adta fel, még akkor sem, amikor leánya haláláról értesült. Mivel hitt Jézusban, Ő vissza tudta adni drága gyermeke életét.

A beteg asszony is hitt vajon Jézusban? Igen. Addig próbált Jézus közelébe jutni, míg végül sikerül a köntösét megérintenie. Jézus azt mondta neki, hogy a hite gyógyította meg.

Jézus rajtunk is tud segíteni, ha bízunk benne.

 További elmélkedésre:

-      Jézus örült, hogy a beteg asszony hozzá ment. Örül annak is, ha mi imádságban Hozzá megyünk?

-      Jairusnak várnia kellet Jézusra, míg a házába érkezett. Neked is várnod kell néha a vágyott dolgokra?

        Ki segít, hogy türelmesen várj?

-      Jézus közelében kell maradnunk, amikor betegek vagyunk, vagy segítségre szorulunk?

        A közelében kell maradnunk akkor is, amikor rossz híreket kapunk?

-      Teljesen normális dolog sírni, amikor valaki meghal. De vajon folyton sírnunk kell-e, mint akinek nincs semmi reménye?

        Vissza tudja adni Jézus az emberek életét? Mikor fogja ezt megtenni?

-      Szívesen segít Jézus az embereken?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy Jézus meggyógyította a beteg asszonyt és feltámasztotta Jairus kislányát. Köszönöm, hogy ők is hittek Benned. Segíts, kérlek, hogy én is higgyek. Kérlek, maradj mellettem ma, mert szükségem van a segítségedre. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

Kacsák és rokonaik

 

Ha jártál már szüleiddel kacsát etetni, akkor biztosan láttál már ilyen kacsát, mint ez a fehér itt a képen. Egyes kacsák hozzászoktak, hogy sok ember van körülöttük és elfogyasztják, amivel etetik őket. Nagyon jó móka lehet az etetésük. Ma megismerjük, milyen módokon táplálkoznak a kacsák.

Egyes kacsák, azok is, amiket a parkban láttál, a récefélékhez, az úszórécékhez tartoznak. Amikor ennivalót keresnek a vízben, a fejük a víz alá bukik, a lábuk és farkuk pedig kilátszik a vízből és égnek áll.

A kacsák másik csoportját búvárkacsának hívják. Legtöbbjük teljesen elmerül a víz alatt élelemkeresés közben. Legközelebb, ha kacsát látsz, figyeld meg, hogy úszó, vagy búvárkacsák-e!

A kacsák, amikről az előbb beszéltünk, általában tóban, vagy folyóban élnek. A kacsák másik csoportját tengeri kacsának hívják. Ők az év egy részét az óceánban töltik. Némelyikük halakkal táplálkozik, és a víz alá merül értük. Más tengeri kacsák rákokat, puhatestűeket, vagy egyéb apró állatokat eszik, amiket a tengerben találnak.

 

A hattyú nagyon hasonlít a kacsára, csak jóval nagyobb.  A hattyúk tolla lehet fekete, vagy fehér, és a nyakuk sokkal hosszabb a kacsákénál. Kecsesen úsznak a vizen. Ugyanúgy szerzik táplálékukat, mint az úszó récefélék.

És ott vannak még a libák is. Kanadai ludat bizonyára láttál már. Testét sötét tollak borítják, a nyaka fekete az állán pedig fehér csík húzódik. Ezek a madarak szeretik a füvet is, gyakran látni őket lassan totyogva legelészni.

És mi a helyzet velünk? Számunkra is van megfelelő táplálkozási forma? Igen. Csak a megfelelő mennyiségű, jó minőségű ételt kell ennünk, és azt is csak a megfelelő időben. Rendesen és szépen kell ennünk és mindig hálát adni az ennivalóért Istennek.

 

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?