Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A vak ember szemei megnyílnak

  3. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus olyan gyengéden gondoskodik rólunk, ahogyan a jó pásztor a juhokról és a kisbárányokról.

VASÁRNAP

 

Egy szombatnapon, amikor Jézus a tanítványaival sétált, meglátott egy vak embert az út mentén koldulni. Mivel a férfi születéséről fogva vak volt, nem látott még soha semmit, sem egy szép virágot, sem a kék eget, sem apukája és anyukája mosolygó arcát. Jézus nagyon sajnálta őt.

A zsidók hite szerint, aki beteg, vagy gondjai vannak, az Isten büntetését szenvedi bűnei miatt. A tanítványok is így gondolták, ezért egy kérdést tettek fel Jézusnak a vak emerről. Jn 9:2.

Jézus azt felelte, hogy a világtalan ember nem a saját, vagy szülei bűnei miatt vak. Téves az Istenről alkotott elképzelésük. Jézus így szólt: „Én vagyok a világ világossága.” Jézus munkája Isten jóságának és kedvességének bemutatása volt. A vak fiatalember esetét is arra használta, hogy bemutassa az embereknek Isten szeretetét és hatalmát.

Mit tett ezután Jézus? 6-7. v.

A vak ember azonnal engedelmeskedett Jézusnak. A medencéhez ment, lemosta a sarat a szeméről és abban a pillanatban már látott. Milyen izgatott lett!

Vajon a sár, vagy a víz gyógyította meg a világtalan ember szemét? Nem, Jézus hatalma és szeretete gyógyította meg a férfit, ezért válhattak szemei látóvá.

HÉTFÖ

Jézus sarat és vizet használt egy világtalan ember meggyógyítására. Barátai nagyon meglepődtek, amikor a férfi boldogan hazatért. Még abban sem voltak egészen biztosak, hogy ő ugyanaz az ember, aki addig vak volt. Mit mondtak? Jn 9:8-9.

A férfi megerősítette: „Én vagyok az!” , majd elmesélte, hogyan gyógyította meg Jézus.

Barátai ezt kérdezték tőle: „Hol van, aki meggyógyított?”  A férfi azonban nem tudta, hová ment Jézus.

A farizeusok nagyon feldühödtek, amikor az eset hírét meghallották. Szerintük helytelen volt szombatnapon az embereken segíteni, de Jézus természetesen semmi rosszat nem tett.

A farizeusok megkérdezték a férfitól: „Hogyan nyíltak meg a szemeid?”

Ezért a meggyógyított ember is beszélt nekik Jézusról. „Sarat tett a szememre, amit lemostam és most látok” – mondta nekik. A farizeusoknak el kellett ismerniük, hogy Jézus lenyűgöző csodát tett. Senki sem hallott még olyant, hogy egy vakon született ember szemei valaha is látásra nyíltak volna. 

A farizeusok azonban nem akarták elhinni, hogy Jézus a Messiás. Azzal akarták rábírni az embereket, hogy Jézust bűnösnek tartsák, hogy a Tízparancsolat megrontásával vádolták. Mit mondtak tehát? 16. v.

A farizeusok arra kérték az embert, mondja el, mit gondol Jézusról. Mit felelt nekik? 17. v.  A gyógyult ember hitt Jézusban, ugye?

KEDD

A farizeusok bűnösnek próbálták beállítani Jézust, annak ellenére, hogy éppen meggyógyított egy vakon született embert. A gyógyult férfi viszont azt mondta nekik Jézusról, hogy „Ő egy próféta.”

Ezek után a farizeusok a férfi szüleivel beszéltek, pedig ő már felnőtt volt. Mit kérdeztek tőlük?  Jn 9:19.

Mit feleltek a szülők? 20-21. v.

A szülők féltek a farizeusoktól, mert azok büntetést helyeztek kilátásba mindenkinek, aki hisz abban, hogy Jézus a Messiás. Ezért a férfi szülei nem szívesen mondták volna, hogy hisznek Jézusban, annak ellenére sem, hogy meggyógyította a fiukat. A hallgatóság ekkorra már láthatta, a farizeusok nem akarják elhinni, hogy Jézus a Messiás, és nem akarják beismerni, hogy tévednek. Megismerték az emberek, milyenek is valójában a farizeusok?

A farizeusok megpróbálták elhallgattatni az embert, eltéríteni Jézus dicsőítésétől, és hogy tettéről beszéljen. „Adj dicsőséget az Istennek - mondták neki. – mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.”  Mit felelt nekik a vakon született férfi? 25. v.

Tudod, mit csináltak ezután a farizeusok? Ismét ezt kérdezték: „Mi módon nyitotta meg Jézus a szemeidet?”

A gyógyult férfi csodálkozott, hiszen nem elmondta –e már nekik? Miért kérdezik meg újra?

SZERDA

Jézus szombatnapon meggyógyított egy vak embert, aki mindenkinek elmesélte, mit tett érte. A farizeusok azonban össze akarták zavarni őt, és elvenni a Jézusba vetett hitét. Ezért még egyszer megkérdezték? „Hogyan nyitotta meg a szemed?”

Mit felelt a férfi? Jn 9:27.

Válasza még jobban felbőszítette a farizeusokat. Nem, ők nem akartak Jézus tanítványai lenni. Így feleltek: „Te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten; erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való.”

Mit mondott erre a férfi? 30-33. v.

Segített Isten a férfinak, hogy nyugodtan és bátran beszéljen Jézusról? Igen. A farizeusok végül már nem tudtak mit mondani, ezért hallgatlak.

Néhány pillanat múlva így kiáltottak fel: „Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? Végül elküldték, büntetésből kitiltották onnan.

Jézus tudta, mi történt a férfival, rátalált és ezt kérdezte tőle: „Hiszel-é te az Isten fiában?”

Az ember hinni akart. Ezt kérdezte. „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?”

Mit felelt Jézus?  37. v.

A férfi azonnal letérdelt és így dicsőítettre Jézust: „Hiszek, Uram!”

Kinek a helyzete volt reménytelenebb, a vakon született emberé vagy a „vak” farizeusoké, akik nem voltak hajlandók meglátni, hogy Jézus a Messiás?

CSÜTÖRTÖK

Annak ellenére, hogy gyűlölték Őt, Jézus szerette a farizeusokat és segíteni akart rajtuk. Ezért, amikor befejezte a beszélgetést a vakon született emberrel, a körülöttük álló farizeusokhoz is szólt.

Ezúttal a bárányokról beszélt nekik Jézus. A bárányok gyámoltalanok, nem találnak maguknak élelmet és vizet, és nem tudnak kiszabadulni a vadállatok karmaiból, ha megtámadják őket. Ha pedig eltévednek, nem találnak haza egyedül.

A bárányoknak jó pásztorra van szükségük, aki gondoskodik róluk. A pásztor reggel az akolba megy, és nevén szólítja minden egyes bárányát. A juhok megismerik a hangját és követik őt. Zöld mezőkre és csendes vizekhez vezeti őket. Ha valami vadállat elragad egyet e bárányok közül, a pásztor megmenti.  Ha egy bárány elveszik, addig keresi, amíg meg nem találja, és akkor ölben visz haza. Mennyire jóságos a jó pásztor!

Tudtad, hogy az emberek olyanok, mint a bárányok? Szükségünk van valakire, aki gondoskodik rólunk és megőriz Sátánról. Ki a mi pásztorunk? Jn 10:11.

Jézus úgy gondoskodik rólunk, mint a jó pásztor a juhairól. A kisfiúk és kislányok is az Ő bárányai, akikre különösen vigyáz. Ugye örülsz, hogy Jézus a te pásztorod, és te az Ő báránya vagy?

PÉNTEK

Ki a mi pásztorunk? Igen, Jézus az. Jézus mindent tud rólunk. Ismer bennünket, tudja a nevünket, hogy hol lakunk, és azt is tudja, hogyan segítsen nekünk. Még az életét is odaadta, hogy Sátántól megmentsen bennünket. Ó, mennyire szeret minket Jézus!

Van azonban valaki, aki nem szeret bennünket, Bántani akarja Jézus bárányait, és elrabolni őket. Tudod, ki az? Igen Sátán. Gonosz embereket használ, hogy segítsenek neki. Annyi bajt akar okozni Jézus bárányainak, hogy elforduljanak tőle, és ne szeressék már Őt, és ne engedelmeskedjenek neki.

Jézus az ilyen embereket tolvajoknak, rablóknak és farkasoknak nevezi. A farizeusok is így viselkedtek. Megpróbálták visszatartani az embereket a Jézusba vetett hittől, pedig a mennybe jutás egyetlen módja, ha azt választjuk, hogy hiszünk Jézusban és az Ő segítségével engedelmeskedünk neki. A farizeusok így bántak a meggyógyított vakkal és sok más emberrel is.

De vajon követik-e Jézus bárányai az ilyen embereket? Nem. Jézus közelében maradnak, és azt teszik, amit Ő mond. Jn 10:4-5

A vak férfi Jézus egyik báránya volt. Hitte, hogy Jézus Isten fia és a farizeusok egyetlen szava, vagy tette sem vette rá, hogy meggondolja magát.

Szeretnél te is Jézus báránya lenni? Imádkozás és bibliai történetek hallgatása által megtanulhatod felismerni Jézus hangját. Ha úgy döntesz, szereted Jézust és neki engedelmeskedsz, akkor azt választod, hogy Őt követed és engeded, hogy jó pásztorod legyen.

További elmélkedésre:

-   Helyes jót cselekedni szombaton? Milyen jót cselekedhetsz ezen a szombaton?

-   Vajon a sár és a víz gyógyította meg a vak ember szemét, vagy inkább Jézus ereje?

-   Hittek a farizeusok Jézusban? A vak férfi hitt benne? Te hiszel Jézusban?

-   Hogyan segít a pásztor a juhain?

-   Mit tesz értünk Jézus, a jó pásztor?

-   Jézus a mi pásztorunk. Biztonságban vagyunk, ha Őbenne bízunk és neki engedelmeskedünk

-   Nagyon szeret minket Jézus?

Imádságom: Drága Istenem, köszönöm ezeket a bibliai történeteket, és Jézust, aki meghalt értem.  Köszönöm, hogy Jézus szerette a vak embert, és segített rajta, hogy láthasson. Köszönöm, hogy Jézus a jó pásztorom. Kérlek, vigyázz tám, és őrizz meg a bajban.  Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A teknősbéka

 

Láttál már olyan farkat, mint amit a múlt heti tanulmányunk végén mutattunk? Ha láttál már valaha is lassan mászó teknőst, akkor biztosan.

Ami minden teknőcben közös, hogy páncéljuk van, de nem mindegyikük páncélja egyforma. Némelyiké kemény, másoké puha. A legtöbb teknős páncélja a testük védelmezésére szolgál, fejük, lábaik és a farkuk azonban mindig a páncélon kívül van. Kivétel a dobozteknős, mert ő minden végtagját be tudja húzni a páncélja alá.

A teknősök sok különböző helyen élnek. Egyes teknősök a szárazföldön élnek.  Biztosan láttál már néhányat, ha máshol nem is az állatkertben bizonyára. Más teknősök folyóban, vagy tóban élnek, néha látni őket a parton napozni. Sokféle tengeri teknős is létezik, melyek az óceánban élnek. Némelyik nagyon nagyra megnő, akár két méteres átmérőjű is lehet a páncélja. Ez körülbelül akkora, mint egy jókorára nőtt ember magassága.

 

            

Minden teknős lélegzik, mint mi, ezért a vizi teknősöknek időnkét a víz színére kell jönniük, hogy levegőt vegyenek. Van azonban, amiben a teknősök egyáltalán nem hasonlítanak hozzánk. Amikor kint hűvösre fordul az idő, a mi testünk meleg marad. Talán kabátot, és sapkát kell felvennünk, de a testünk meleg marad. Ez azért van így, mert melegvérűek vagyunk. A teknősök viszont mások, ők hidegvérűek. Ez azt jelenti, hogy amikor kint hideg van, a teknősök teste is lehűl.

Tudtad, hogy a teknős mamák nem gondozzák kisbabáikat? Az anya-teknős ás egy gödröt, és abba rakja a tojásait, betakarja, majd otthagyja őket. Később a kis teknősök kikelnek a tojásokból, és egyedül gondoskodnak magukról. Önállóan indulnak vissza a víz felé élelmet keresni.

A teknősöknek természetesen jó ez így, de te azért örülsz ugye, hogy neked nem egyedül kell gondoskodnod magadról?  A gyerekeknek sok segítségre van szükségük és nagyon hálásnak kell lenned édesanyád és édesapád szeretetéért és gondoskodásáért. Miért ne mondanál nekik most rögtön köszönetet a sok mindenért, amit érted tesznek?

        

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?