Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Péter jár a vízen

  10. tanulmány  

Nyomtatás

Ha Jézus kér tőlünk valamit, azonnal engedelmeskednünk kell neki.

Ő szeret minket és tudja mi a jó nekünk. Ha kérjük, Ő bizonyosan segíteni fog rajtunk.

VASÁRNAP

 

Jézus csodálatos történeteit hallgatva az emberek egész nap azon töprengtek, vajon tényleg Jézus-e a Messiás, akit Isten megígért? Jézus olyan sok beteget meggyógyított, és annyira csodálatos tanító volt.

Este a fűben ülve, a Jézustól kapott egyszerű vacsora elfogyasztása után mélyebben is elgondolkodtak a csodán, amit Jézus az imént tett. Egy kisfiú szerény uzsonnájával megvendégelt több ezer embert! Most már egészen biztosak voltak benne, hogy Ő a Messiás. Mit mondtak? Jn 6:14.

Egy kicsit azért összezavarodtak. Tanítóik szerint a Messiás hatalmas király lesz Jeruzsálemben. Azt állították róla, hogy harcolni fog a rómaiak ellen és Izraelt ismét erős nemzetté teszi. Abban a tömegben sokan szerettek volna gazdagok, és befolyásosak lenni. Biztosak voltak benne, hogy Jézus kincseket, hatalmat, sok ennivalót és ruhát adhatna nekik, ha Ő lenne a király.

Jézus egyik tanítványa, Júdás is szerette a pénzt és fontos ember akart lenni. Ötletet adott a népnek: miért ne koronáznák most azonnal királlyá Jézust? Rövidesen a többieket is lázba hozta ez az ötlet. A nép nemsokára úgy döntött, akár erőszakkal is királyukká teszik Jézust.

De vajon ezért jött világunkba Jézus?

HÉTFÖ

Jézus hatalommal prédikált egész álló nap. Betegeket gyógyított és emberek ezreit etette meg mindössze egy szerény uzsonna felhasználásával. A nép most királyává akarta tenni Jézust, mert gazdagok, és befolyásosak szerettek volna lenni.

Amikor  látták, hogy Jézus nem akar a királyuk lenni, elhatározták hogy mindenáron azzá teszik. Jézus azonban tudta, ha a nép ezt megtenné, az megállítaná értünk végzett munkáját, hogy Sátántól megmentsen bennünket. Nem ez volt Isten terve. Jézus tudta, hogy azonnal meg kell állítania a népet.

Jézus gyorsan szólt tanítványainak, hogy azonnal szálljanak hajóra és térjenek vissza Kapernaumba, de ők nem akartak engedelmeskedni. Ők is királlyá akarták Őt tenni. Akkor fontos pozíciójuk lenne, hiszen ők Jézus segítői.

Jézus tanítványai már régóta remélték, hogy a nép királlyá koronázza majd Jézust. És most végre éppen erre készült a sokaság. „Miért nem akar Jézus most királlyá lenni?” – tanakodtak. „Micsoda nagy hibát követ el ezzel!”

Jézus pedig nagyon határozottan viselkedett. Megparancsolta tanítványainak, hogy távozzanak, és ők tudták, nem vezetne jóra, ha ellenkeznének vele. Ezért a hajóhoz mentek, de egyáltalán nem örültek.

Azért jött Jézus erre a világra, hogy itt nagy király legyen? Mi történt volna, ha Jeruzsálemben királlyá koronázták volna? Jn 18:36.

KEDD

Mit tesz most vajon Jézus? A tanítványok távoztak, de a nép még mindig királlyá akarta Őt tenni. Sokan dicsőítő szavakat kiáltoztak és erős férfiak közeledtek Jézus felé, hogy királlyá tegyék. Hogyan állítja meg őket Jézus?

Jézus nagyon határozottan utasította a népet, hogy mindenki menjen haza. Olyan határozott hangon beszélt, hogy senki sem mert ellentmondani neki. Egyetlen kérdés nélkül az emberek mind hazaindultak.

Mit tett Jézus, amikor végre egyedül maradt? Mk 6:46.

Jézus lassan felgyalogolt a hegyoldalba, letérdelt és imádkozni kezdett. Hosszú órákon át imádkozott a népért és különösen a tanítványaiért. Tudta, milyen csalódottak lesznek, amikor látják Őt a kereszten meghalni, ahelyett, hogy aranytrónuson ülő királyuk lenne.

Jézus sírva imádkozott tanítványaiért. Nagyon szerette őket és fájt neki, hogy gazdagok, és befolyásosak szerettek volna lenni, holott Ő azért jött, hogy példájával alázatosságra tanítsa őket.

Mit csináltak a tanítványok, miközben Jézus imádkozott? Jézus azt mondta nekik, szálljanak hajóba és azonnal távozzanak. Ők azonban nem engedelmeskedtek neki, inkább a part közelében várakoztak Jézus jövetelében reménykedve. De Ő nem jött, így amikor besötétedett, végül elindultak.

Jó ötlet, ha nem engedelmeskedünk azonnal?

SZERDA

Éjszaka volt és a boldogtalan tanítványok Kapernaum felé hajóztak a tavon. Miért voltak rosszkedvűek? Mert Jézus elküldte őket, amikor királlyá akarták Őt tenni.

A tanítványok panaszkodni kezdtek Jézusra. Minél többet gondolkodtak rajta, annál zaklatottabbak lettek.  Azt kívánták, bárcsak erőszakosabban próbálták volna királlyá tenni Jézust. „Miért nem engedte meg Jézus, hogy királyukká tegyék?” – tanakodtak. „Milyen nagy hibát követett el! Ha Ő a Messiás, akkor pedig királlyá kellene lennie! Lehet, hogy nem is Ő a Messiás?”

Helyes gondolatok jártak a tanítványok fejében? Nem, bizony! A sok csodálatos dolgon kellett volna gondolkodniuk, amiket Jézus aznap mondott és tett. Ám ők azt választották, hogy a helytelen gondolatokkal foglalkoznak, amiket Sátán ültetett a lelkükbe.

A tanítványok annyira elmerültek a Jézusról való panaszkodásban, hogy észre sem vették a fejük felett gyülekező sötét fellegeket. Szörnyű vihar közeledett, és ők nem voltak felkészülve rá.

Hirtelen erős szél kerekedett, dörgött, villámlott és szakadt az eső. Hatalmas hullámok csapkodták a vizet a hajóba. A tanítványok azonnal elfeledkeztek szomorú, haragos gondolataikról. Megragadták az evezőket és dolgoztak, ahogy csak bírtak, hogy a hajót az elsüllyedéstől megmentsék. Mt 14:24.

A tanítványok órákon át küzdöttek az elemekkel, hogy megmentsék magukat, de végül feladták. Mi lesz most velük?

CSÜTÖRTÖK

A rémült tanítványok a hajóban harcoltak a szörnyű viharral. Már minden Jézussal kapcsolatos rossz gondolatuk elszállt és csupán arra vágytak, bárcsak velük lenne. Ő mentette meg őket a legutóbbi hatalmas vihartól is, de most nem volt velük a hajóban. Végül feladták a küzdelmet és Istenhez imádkoztak segítségért.

Jézus nem feledkezett meg tanítványairól. Figyelemmel kísérte őket és amint a segítségét kérték, azonnal megválaszolta imádságukat. Mit csinált Jézus? Mt 14:25.

A tanítványok hirtelen egy alakot vettek észre, ragyogó fényárban, a víz színén közeledni! Nem tudták, hogy Jézus az. Azt hitték Sátán egyik angyala jön feléjük, hogy bántsa őket, ezért nagyon megijedtek.

Amint azonban Jézus közelebb ért a hajóhoz, felismerték Őt. „Jézus, kérlek, segíts rajtunk! – kiáltozták. Mit felelt nekik Jézus? 27. v.

Péter nagyon izgatott lett Jézust megpillantva. Mit kért tőle? 28. v. Péter azt akarta, hogy Jézus segítsen neki a vizen járni!

„Jövel!” – szólt Jézus. Engedelmeskedett neki Péter? 29. v.

Amikor Péter kiugrott a hajóból, és a vízre lépett, a lába nem süllyedt el. Így elkezdett Jézus felé menni.

Biztonságban volt Péter? Igen, egészen addig, amíg Jézusra nézett, és Őbenne bízott.

PÉNTEK

Péter járt a vizen az éjszaka kellős közepén a rettenetes viharban. És bár a hullámok nagyok voltak, Péter mindaddig biztonságban volt, amíg Jézusra tekintett és bízott Őbenne.

Péter azonban hamarosan arra gondolt, milyen nagy ember is ő, hogy képes a vizen járni.  Hátrafordult, megnézni, hogy a többi tanítvány is látja-e. Visszafordult Jézus felé, de egy hatalmas hullám éppen eltakarta Őt előle. Péter egy rövid időre nem láthatta Jézust és ettől megijedt. Amint nem Jézusra tekintett és nem Őbenne bízott, abban a pillanatban süllyedni kezdett.

Ám éppen mielőtt vízbe fúlt volna, Péter ismét megpillantotta Jézust. Mit kiáltott neki? Mt 14:30.

Jézus azonnal lenyúlt érte, megragadta Péter karját és kihúzta őt a vízből. „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” – kérdezte tőle.

Jézus fogta Péter kezét, míg együtt sétáltak vissza a hajóhoz. Büszke volt még Péter? Nem, most szerény és alázatos volt.

Mi történ, amikor Jézus és Péter a hajóba léptek? 32. v.

Amikor megszűnt a szörnyű vihar, a tanítványok Jézus elé térdeltek és dicsőítették Őt. „Bizony, Isten Fia vagy!” – mondták. Azt akarja vajon Jézus, hogy mi is megtanuljuk ezt a leckét?

 További elmélkedésre:

-  Miért jött Jézus a világunkba?

-  Segít nekünk Jézus, hogy Őrá hasonlítsunk? Hogyan válhatunk olyanná, mint Ő?

-  Panaszkodhatunk, ha Isten kér tőlünk valamit? Segít a panaszkodás elhagyásában az éneklés, az igeverseken való elmélkedés és a Biblia tanulmányozása?

-  Tudunk bármi jót is tenni Jézus segítsége nélkül? Ki az egyetlen, Aki kimenthet minket bűneinkből?

-  Jézus akkor érkezett, amikor a tanítványoknak a legnagyobb szükségük volt Rá. Rajtad is segíteni fog, ha szükséged van rá, és a segítségét kéred?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Jézust! Köszönöm, hogy Jézus megmentette Pétert, és segített neki a vizen járni. Segíts, kérlek, hogy minden nap Jézusra nézzek a bibliai leckék meghallgatásával és imádkozással. Hasonlítani szeretnék Jézusra. Szeretlek Téged. Jézus nevében, ámen

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A kutya

 

 

Ugye könnyű volt a múlt héten látott farokból kitalálni, melyik állathoz tartozik? Nektek van kutyátok? Ha nincs, valamelyik ismerősötöknek biztosan van. Ennek a kutyának itt a képen, fehér alapon fekete pöttyös a szőre. De vajon minden kutya így néz ki? Nem, bizony!  A kutyák nagyon sokféle méretűek és színűek lehetnek.

Láttál már kutyát, ahogy félrehajtott fejjel hegyezi a fülét? Tudod, amikor egy kutya így tesz, akkor meghallott valamit. Te azonban kíváncsi lehetsz, mi az, mert te nem hallasz semmi különöset. A kutya mégis meghallhatott valamit, mert nekik sokkal jobb a hallásuk, mint az emberé. Olyan magas rezgésszámú hangokat is észlelnek, amit mi egyáltalán nem tudunk.

Előfordult már veled, hogy a kutyusoddal sétáltál és hátranézve azt vetted észre, hogy pontosan a te lábnyomodba lépve követ téged? Közben nem is nézett rád, csak a földet szimatolta orrával. Hogyan képes akkor így követni? Mi nem érzünk semmi különöset, ha megszaglásszuk a földet. A kutyáknak viszont olyan orrot adott Isten, amivel az alig érezhető szagokat is érzékelik, sokkal gyengébbeket is, mint mi.

 

Egy kutya a földet szimatolva meg tudja állapítani, merre ment egy ember, és a nyomot követve képes rátalálni.

A hegyi mentők is a jó szaglásuk miatt használnak gyakran kutyákat az eltévedt kirándulók felkutatására. Követnie kell a hegyi mentőnek, ha ilyen kutyája van, vagy mehet másfelé is? A kutyát kell követnie. A kutya nélkül az emberek nem tudnák, merre keresgéljenek, de a kutya egyenesen az elveszett emberhez vezeti őket.

Hasonló segítség számunkra is, ha gondosan tanulmányozzuk a Bibliát. A Biblia világosan eligazít, mi a helyes, és mi a rossz. A Bibliát kell követnünk, vagy tehetjük azt, ami szerintünk a legjobb? Természetesen mindig a Biblia szerint kell cselekednünk. Ez az egyetlen bölcs dolog, amit tehetünk

 

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, melyik állatról tanulunk a jövő héten?