Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az övéit keresve

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus szeret minket

A törvénytudó kérdésére, hogy ki is a mi felebarátunk, Jézus a jó szamaritánus történetét mesélte el. Ezzel mások kérdéseit, többek között a mieinket is megválaszolta (Lk 10:29-37).

Abban a nagy jerikói gyülekezetben mindenki ismerte a jó szamaritánus történetét, aki segített a kirabolt és útfélen meghalni hagyott zsidó emberen. Nem sokkal azelőtt történt, hogy Jézus elmesélte, tehát mind tudták, hogy igaz. De nem vonták le belőle azt a tanulságot, amire Ő megtanítani szerette volna őket.

Jézus úgy mesélte el a történetet, ahogy senki sem tudta volna, és mindenkit lenyűgözött. Bemutatta nekik egy szamaritánus szeretetét egy zsidó iránt, aki viszont nem szerette őt. Mit éreztek szerinted, amikor leírta nekik egy olyan ember szerető gondoskodását honfitársuk iránt, akit ők a származása miatt megvetettek?

Ezért nem talált a törvénytudó semmi kivetnivalót a pap és a lévita viselkedésében, amikor nem segítettek a sebesült emberen, amikor azt hitték, hogy szamáriai. A gyülekezet hallgatósága valószínűleg ugyanígy gondolkodott. Ám Jézus jellemzését hallván a szamaritánus ellenségei iránti szeretetéről, a törvénytudó elismerte, hogy az az ember jó felebarát volt, és a történet a többiek érzelmeit is mélyen megérintette. Jézus a szamaritánus szeretetének leírásával azt mutatta be, amit értünk tett, és tesz ma is. Értünk, akik a bűntől sebzetten haldoklunk az útfélen, mint az a kirabolt zsidó ember. Ézsa 1:5.; Róm 5:10.

Jézus azonban nem megy el mellettünk a túloldalon, mint a pap és a lévita, és nem hagy ott minket az örök halálra. Ő megszán bennünket, mint a jó szamaritánus, szeret minket, segít rajtunk és kigyógyít bűneinkből. Szertő gondoskodása könnyűvé teszi, hogy viszontszeressük. Olvassuk el: 1Jn 4:19! Mit kíván tőlünk, mit tegyünk azután? Jn 13:34.

HÉTFÖ

Útban Jeruzsálem felé

Jézus néhány legfontosabb tanítása váratlan helyen és időben hangzott el. Az újjászületésről szóló tanítását éjszaka mondta el Nikodémusznak. A jó szamaritánus történetéből levont tanulságok leckéjét pedig Jerikóban mondta el, ahol csak átutazóban járt.

Még mindig úton volt Jeruzsálem felé. Az volt az úti célja amióta csak eltökélte, hogy odamegy és elhagyta Galileát. Lassú körútja során sikeres missziómunkát végzett Szamáriában, Péreában, és Júdeába visszatérve megállt Jerikóban.

Mindez jó néhány hétbe tellett és közeledett már a tél. A Templomszentelés ünnepét télen tartották és Jézus nyilvánvalóan részt akart venni az ünnepségen a jeruzsálemi templomban. Jelenléte még több emberrel megismertetheti, akik ezután rendkívüli figyelemmel kísérhetik a kereszt felé tartó útja során.

Tanítványaival együtt ugyanazon az úton hagyták el Jerikót, amelyen a jó szamaritánus utazott, amikor a sebesültre rátalált. Jerikó és Jeruzsálem között mintegy 24 km a távolság, de Jézus és tanítványai gyalog voltak és az út nagyobb részén felfelé kellett kapaszkodniuk, mert Jeruzsálem egy kilométerrel magasabban fekszik, mint Jerikó.

A fárasztó út során Jézusnak volt ideje sok mindenen elgondolkodni. Szerette az embereket, de ők nem értették meg Őt. „Mert az ő atyjafiai sem hívének benne.” (Jn 7:5). Tanítványai még mindig azt hitték, hogy földi irályságot fog alapítani (ApCsel 1:6). A nép vezetői pedig gyűlölték Őt (Jn 15:18). Elcsüggesztette ez Jézust? Olvassuk el: Ézsa 42:4!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Neked sem kell elcsüggedned, ha az emberek gyűlölnek.  Szeresd őket inkább, ahogyan a jó szamaritánus szerette és segítette az ellenséget. Sőt, mi több, Jézus azt akarja, hogy úgy szeresd az ellenségedet, ahogyan Ő szeret téged (Jn 15:12-13). De hogyan tudod ezt megtenni? Olvassuk el: Jn 17:26; Zsid 12:2!

KEDD

Menedék Bethániában

Jézus és tanítványai a meredek úton kaptattak felfelé Jerikóból Jeruzsálembe. Már majdnem elérkezett a Templomszentelési ünnep ideje és Jézus oda tartott, hogy részt vegyen rajta. Ellenségei is ott lesznek, de ez várható volt.

Jézus földi élete nem volt könnyű. Szinte mindenhová ellenséges kémek követték, amivel megnehezítették neki az emberek szolgálatát. Lk 20:20. Nem volt saját otthona, ahogy mondta: „nincs fejét hová lehajtania” (Lk 9:58). Táplálkozásban és minden egyéb szükségletében másoktól függött (Lk 8:1-3).

Az emberi természetet felvéve, Ő is élvezte volna, ha saját otthonában pihenhet hűséges barátok között és nem ellenséges kémektől zaklatva. Micsoda áldás volt, hogy talált egy ilyen otthont, Jerikóból jövet!

Az út, amelyen haladtak átvezetett a Bethánia nevű falun, ami kb. 3 kilométerre volt Jeruzsálemtől (Jn 11:18). Nagyon fáradtak és éhesek lehettek, mire odaértek, és „egy Márta nevű asszony pedig befogadá őket a házába.” (Lk 10:38).

Láthatóan Mártáé volt a ház, de nem egyedül élt ott. Volt egy Lázár nevű fivére és egy Mária nevű húga is. Jézus most járt náluk először, de azonnal megszerette őket, különösen Lázárt, akiért később a legnagyobb csodatételét vitte véghez.

Házukban megtalálta a békességet és megértést, amire vágyott. A körülötte tolongó sokaságot szinte mindig példázatokban tanította, de arra ebben az otthonban nem volt szükség. Ők megértik és értékelik fontos tanításait anélkül, hogy példázatokba kellene őket burkolnia, hogy a féltékeny farizeusok ítélkezésétől megvédje magát.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te is olyanná válsz majd. Megérted a fontos bibliai leckéket, amiket Jézus tanított a történeteivel, nemcsak a kisgyerekeknek való történeteket, mint a kisebbek.

SZERDA

Jézus lábainál ülve

(Lk 10:38-42.)

Jézust és tanítványait szeretettel megvendégelték Lázár és két nővére, Márta és Mária otthonában.

Mások megvendégelése, otthonukba befogadása, még az idegeneké is, nem volt szokatlan a bibliai időkben. Oly sokhelyütt szerepel ilyesmi a Bibliában, hogy itt most fel sem tudnánk mindet sorolni. Csak két példát fogunk említeni.

Olvassuk el az Ószövetségben, hogyan látta vendégül egy asszony és a férje Illés prófétát az otthonában! 2Kir 4:8-10. Aztán olvassuk el az Újszövetségben a Lídia nevű üzletasszony esetét, aki valósággal könyörgött Pál apostolnak és a vele lévőknek, hogy időzzenek a házában. ApCsel 16:14-15.

Mindkét otthon áldást nyert Isten követeinek jelenlététől. Lázár és nővérei otthona magától Isten fiától.

Mária tudta ezt és Jézus lábai előtt ülve itta szavait. Ez értékesebb volt számára, mint a lakoma, amit a nővére készített a konyhában. Mit mondott azonban Márta Mária döntéséről, hogy nem segít neki? Lk 10:38-40.

Mit mondott Jézus Mártának? 41-42. v.

Istennek szüksége van olyan emberekre, mint Márta, akik keményen dolgoznak, és mindig lehet rájuk számítani, de nem szabad elfeledkezniük a legfontosabb dologról: minden reggel leülni Jézus lábához, ahogy Mária tette és tanulni tőle, és a Szentlélek vezetése alatt állni.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szerettél volna te is ott lenni Lázár házában, amikor Jézus náluk szállt meg? Valójában te is a házadban tudhatod Őt minden nap. Élete az igéjében, a Bibliában található (Jn 6:63), és amikor tanulmányozod, olyan, mintha a lábai előtt ülnél, mint annak idején Mária. Bibliatanulmányozásod olyan kapcsolatot teremthet számodra Jézussal, amit senkis sem vehet el tőled. Ezt mondta Jézus Mártának arról, hogy Mária az ő beszédét hallgatta aznap. Lk 10:42.

CSÜTÖRTÖK

A templomszentelési ünnep

(Jn 10:22-39.)

Jézus és tanítványai élvezték a pihentető vendéglátást Lázár és nővérei, Márta és Mária otthonában. Látogatásuk azonban többet jelentett Jézusnak a fizikai pihenésnél és Márta finom főztjének élvezeténél. Lelkileg is megszerette a kedves családot és ettől kezdve gyakran felkereste őket. Otthonuk menedékké vált számára és látogatásai nekik is áldást jelentettek. Mit mond a Biblia az emberek megvendégeléséről otthonunkban? Zsid 13:2.

Ideje volt elhagyniuk a békesség és nyugalom kikötőjét, és továbbindulni Jeruzsálem felé. Tél volt és emberek sokasága tartott Jeruzsálembe a Templomszentelési ünnepre. Talán Lázár és nővérei is Jézussal és tanítványaival tartottak az ünnepre.

Egy régebbi tanulmányunkban már említettük, hogy ez az ünnepség annak állított emléket, hogy Júdás Makkabeus felszentelte az új áldozati oltárt mintegy 200 esztendővel azelőtt. Az előző oltárt beszennyezte egy pogány király, Antiokhosz Epiphánész, aki tisztátalan állatok, többek között disznók feláldozására is használta azt.

A közelgő ünnepet néha a Fények ünnepének is nevezték, azért, mert hasonlított a Szent Sátorban tartott Fények ünnepéhez. Manapság Hanukának hívják, ami felszentelést jelent. Decemberben, vagy januárban tartják, a zsidó ceremoniális naptár függvényében.

Amikor az ünnepségen megkérdezték Jézustól, hogy Ő-e a Krisztus, emlékeztette őket, hogy már mondta nekik, hogy Ő a jó pásztor, de nem hittek neki. És amikor azt mondta, hogy: „Én és az Atya egy vagyunk ”, ismét készek lettek volna halálra kövezni, ahogyan a Sátoros ünnepen, de „kiméne az ő kezükből.” Jn 10:26-30; 36-39.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan tudott Jézus ilyen türelmesen bánni a vallási vezetőkkel? Csakis, mert egy volt Atyjával. Mi is csak úgy lehetünk türelmesek másokkal, ha egyek vagyunk Jézussal.

PÉNTEK

A hit elutasítása

Jézus megmenekült, amikor a vallási vezetők halálra akarták Őt kövezni Jeruzsálemben. Miért? Vajon nem azért jött, hogy meghaljon értünk? Nem Jeruzsálemben kellett ennek megtörténnie? Eltökélte, hogy Jeruzsálembe megy, amikor Galileát elhagyta. Miért menekült most a halál elől? Figyeljük meg a következő okokat!

Dániel prófétán keresztül Isten elmondta, hogy Jézus I.sz. 27 őszén fog megkeresztelkedni, és úgy is történt. Ugyanez a prófécia azt mondta, hogy I.sz. 31 tavaszán fog meghalni, és ez az idő még nem érkezett el. Az idei, első negyedév 3. 4. és 5. tanulmányokban ismételheted át Dániel próféciáit.

A húsvéti bárány volt Jézus egyik jelképe, tehát Húsvétkor kell feláldoztatnia, ami mindig tavasszal van. Ráadásul nem megkövezés által kell meghalnia. Jézus azt mondta Nikodémusznak, hogy fel kell emeltetnie, ami azt jelenti, hogy a keresztfán fog felemeltetni. Jn 3:14.

Tudta, hogy még mindig a kereszt az Ő végállomása. Részvétele a templomszentelési ünnepen csak része volt az odavezető lassú, körútjának.  Azért volt így, hogy még többen megismerjék Őt, mert kereszthalála „mindeneket” Őhozzá vonz majd. Jn 12-23.

Azokat a vallási vezetőket is magához akarta vonzani. Beszélgetésük ott, a téli ünnepségen esélyt adott nekik, hogy elfogadják Jézust Messiásuknak.  Ám ők nem hitték el szavait.(Jn 10:26).

Jézus bizonyára szomorúan hagyta el aznap a templomot. Olyan embereket hagyott ott, akikért hamarosan meg fog halni és övék is lehetett volna az örök élet. De mivel elutasították Őt, az örök halált választották.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az emberek ma is úgy döntenek, mint azok a vallási vezetők, nem hiszik el Jézus szavait. El kell hinnünk mindent, amit a Biblián keresztül mond nekünk.

A hit azonban nem elegendő, még a gonosz lelkek is hisznek (Jak 2:19). Engedelmeskednünk is kell. Mindig észben tartanunk, hogy ez csak úgy lehetséges, ha közel állunk Jézushoz és engedjük, hogy Ő bennünk éljen. Jn 15:15.

 

 

Feladatok:

   

 1. A Templomszentelési ünnep mai neve a zsidó ünnepkörben: __________________________

 2. A város, ahol Jézus elmondta a jó szamaritánus történetét: ________________________

 3. A város, ahol a Templomszentelési ünnepet tartották: _____________________________

 4. A zsidó ünnep, amikor egy bárányt áldoztak fel: _________________________________

 5. A férfi, aki segített egy szegény, sebesült emberen: _____________________________

 6. Az asszony, aki vendégül látta Jézust és sok munkával szolgálta Őt: __________________

 7. A város, ahol Lázár, Márta és Mária lakot: _____________________________________

 8. Mária és Márta fivére: ____________________________________________________

 9. A férfi, aki megállt a sebesült mellett, aztán mégis otthagyta: _______________________

 10. A város, ahol Jézus felnőtt: _________________________________________________

 11. Az asszony, aki szeretett Jézustól tanulva elidőzni: _______________________________

 12. Mi volt Márta egyik különleges adottsága? ______________________________________

 13. Nevezz meg néhány másik, a Bibliában szereplő személyt, akinek ugyanez volt a lelki ajándéka! (Legalább kettőről e heti tanulmányunkban is szó esett.)

           _____________________                ____________________

           _____________________                ____________________

           _____________________                ____________________

 

 1. Hogyan jutalmazza meg Isten az ilyen embereket? Zsid 13:2.

         ____________________________________________________