Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A négyféle talaj

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jelet kérve

(Mt 12:22-45.)

Jézus és segítőinek csoportja a galileai hegyi falvakat és városokat járva gyógyították az emberek betegségeit és prédikáltak a zsinagógákban. Nain városában Jézus még egy halott fiatalembert is életre keltett. Mindez jó gyakorlat volt újonnan felszentelt apostolainak.

Most visszatértek a Galileai-tenger partjára, valószínűleg Péter kapernaumi házába. Ha így volt, Jézus ott gyógyította meg a megszállott vak és néma embert, és ott beszélt a megbocsáthatatlan bűnről.

Aznap még a gondatlan beszédről is tanított Jézus. Például amikor az emberek haragos érvekkel próbálnak győzni, olyasmiket szólva, amiről tudják, hogy nem igaz. Majd, mivel túl büszkék tévedésüket beismerni, az igazukat bizonygatják. Saját hamis bizonyítékaikat ismételhetve meggyőzik magukat, hogy nem volt igaz, amiről először is tudták, hogy az.

Jézus figyelmeztetése azoknak is szól, akik hazugságokkal próbálják helytelen tetteiket palástolni. Végül még el is hiszik, hogy helyesen cselekedtek. Gondolataink és szavaink nagy hatással vannak örök sorsunkra. Olvassuk el: Mt 12:37.

Ennél a pontnál a farizeusok félbeszakították Jézust. Jelet kívántak tőle, hogy Isten Lelkével, és nem Sátánéval űzte ki a démonokat. Egy jelt! Az egész vidék tudta, hogy feltámasztott egy halott fiatalembert. Sátán ezt nem tudja megtenni. vajon milyen nagyobb jelet szerettek volna még? Mit mondott nekik Jézus? 38-42. v.

Nem tudhatjuk, mi jött ki abból az emberből aznap, akiből Jézus a démonokat kiűzte, Jézus azonban figyelmeztetett, hogy ha Isten Lelke nem tölti be az üresen maradt helyet, amit a démon elhagyott, akkor az visszatér, másik hét, nála még gonoszabb lélekkel együtt. 43-45. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez a figyelmeztetés nekünk is szól.  Az őszinte megtérés kiűzi belőlünk a gonosz gondolatokat és visszatart a rossz cselekedetektől. Napi bibliatanulmányozás és Istenhez való imádkozás nélkül, ami szorosan a közelében tart, nem maradhatunk meg a megtérésben és visszatérnek ugyanazok a gonoszságok, sőt még több is, másokkal együtt. Az igazi megtérés nem jelenti azt, hogy „aki egyszer megmenekült, örökre megmenekült” Megtérésünket nap, mint nap meg kell újítanunk.2Kor 4:16.

HÉTFÖ

Jézus meglátogatja a családját

(Mt 12:46-50.)

Jézus nagyon elfoglalt volt a Galileai-tenger környékén. Pihenésre volt szüksége, mert éppen a második tanító és gyógyító körútjáról tért vissza.

Valószínűleg Péter házában tartózkodott, amikor a megszállott vak embert hozzá vitték. Ezzel kezdődött hosszú, tanítással és gyógyítással töltött napja, ami csak az esti tengerparti prédikációjával ért véget.

Mindez i.e.29 őszén történt, mintegy két esztendővel Jézus keresztsége és nyilvános szolgálatának kezdete után. Az eltelt idő alatt Jézusnak sok ehhez hasonló napja lehetett.

Elfoglalt életének híre Názáretbe, családjához is eljutott, és nagyon aggódtak érte. Hallották, sokszor még enni sincs ideje, annyira lefoglalja, hogy a köréje sereglett embereken segítsen. Azt is tudták, hogy egy ilyen elfoglalt nap után még egész éjszaka is ébren marad imádkozni. Ami még jobban aggasztotta Jézus családját, az volt, hogy sokak szerin Jézusnak elment az esze. Mk 3:20-21; Lk 6:12.

Mostohafivéreit az is zavarta, hogy Jézus nem fogadta el az írástudók és a farizeusok tanításait. Ezért ragaszkodtak hozzá, felszólítják, hagyja abba, amit csinál, és Máriát is rávették, hogy velük menjen.

Legalább öt órát kellett gyalogolniuk Názáretből Péter kapernaumi házáig, ezért bizonyára már kora hajnalban útra keltek.  Amikor odaértek, Jézus még a nagy sokaságnak prédikált. Mit mondott, amikor szóltak neki, hogy ott a családja? Mt 12:46-50.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus azt mondta, hogy aki Isten akaratát cselekszi, az a rokona lesz. Ha elfogadod Jézust megváltódnak, és Ő benned él, közelebbi fivére, vagy nővére leszel, mint saját családtagjai voltak élete legnagyobb részében. Ők nem értették meg és goromba szavaikkal gyakran megbántották.  Jézus azonban tudta, hogy mennyei Atyja megérti őt, közeli barátok voltak. Isten minket is megért, még ha mások nem is.

KEDD

Példabeszédeket szólva

(Lk 8:4-8)

Miután órákig tanított a házban, ahol édesanyja és mostohatestvérei korábban rátaláltak, Jézus kiment a szabadba. Fáradtan a tengerpartra indult, ahol a tanítványai egy hajóval várták, hogy a túlsó partra vigyék pihenni.

A tengerparton is nagy tömeg várakozott, és minél többet meggyógyított közülük, annál többen jöttek. A tömeg egyre csak szaporodott, ezért Jézus beszállt a hajóba, amit tanítványai a parttól távolabbra vontattak. Onnan, a halászhajóból tanította a parton álló sokaságot. Mt 13:1-2.

A mondás, miszerint „egy kép többet ér ezer szónál”, azt jelenti, hogy hatásosabb valamit megmutatni az embereknek, mint szavakkal körülírni ugyanazt. Azért mondott Jézus olyan dolgokról történeteket a népnek, amiket ismertek, hogy segítsen nekik megérteni a fontosabb dolgokat, amikről beszélni akart. Az ilyen történeteket nevezzük példabeszédeknek, és Jézus aznap példabeszédekkel tanította a népet a halászhajóból.

A tengerpartról jól láthatták a közeli földeken dolgozó gazdákat. Egyesek a termést aratták, mások éppen a következő aratnivalót vetették.

Hogy segítsen hallgatóinak jobban megérteni Isten országának fontos dolgait, Jézus néhány rövid történetet (példabeszédet) mondott el a népnek a földművelők munkájával kapcsolatban. Mi volt az első történet? Lk 8:5-8.

Könnyű elképzelni a magvetőt és azt, hová esnek a magok, amiket az oldalán viselt tarisznyából marékszám kiszórt. A négyféle talajt is könnyű elképzelni, ahová a magok esnek. Ez a példázat történet része, de mit jelent mindez?

 Alkalmazd a gyakorlatban: A történet végén Jézus így szólt: „Akinek van füle a hallásra, hallja.” Mindegyik embernek volt füle, legtöbbjük azonban nem volt képes „meghallani” a történet értelmét, mert nem tudták kicsoda Jézus. Akarják a te füleid „hallani”Jézus szavait?

SZERDA

A négyféle termőföld -1

(Lk 8:9-15.)

Jézus első példázata aznap, amit a halászhajóról mondott a népnek egy szánóvetőről szólt, aki négyféle talajba vetett magot.

Tanítványait is beleértve a sokaság nagy része nem értette a történet jelentését. Ezért később, amikor már csak maguk voltak, a tanítványok megkérdezték tőle: „Mi lehet e példázat?” (Lk 8:9)

Ezt a kérdést várja Jézus mindenkitől, aki őszintén meg akar érteni valamit a Bibliából. Jézus megígérte, hogy ha őszintén meg akarjuk ismerni az igazságot, Ő segíteni fog megkülönböztetni, mi a valóban igaz, és mi az, ami csak valakinek az értelmezése. Jn 7:17.

Ahogyan a szántóvétő „kiment a földjére magot vetni”, úgy Jézus is „kijött” a Mennyből, hogy világunkban magot vessen. Az Ő vetőmagja Isten igéje, amit azok lelkébe vet, akik hallják és olvassák azt. Milyen a négyféle szív és elme, amikről a Lk 8:11-15. igeversekben Jézus beszélt?

A legtöbb ember szíve olyan, mint a letaposott útfél, a sziklás talaj, vagy a tövises föld. Sok ember, még a gyerekek is „útfél” módjára hallgatnak. Nem figyelnek eléggé, hogy megértsék az Isten igéjéből prédikált igazság „magvait”. Máson jár az eszük a lelkész prédikációja alatt.

Így Isten igéjének magjai nem tudnak lelkük mélyére hatolni. Vajon miért? Mert más gondolatok olyanná keményítik őket, mint a letaposott útfél. Akkor Sátán elragadja az igazság értékes magjait, amik az útfélre estek. A Biblia figyelmeztet bennünket az ilyen megkeményedésre. Olvassuk el: Zsid 3:13!

 Alkalmazd a gyakorlatban: A bűn megtéveszt bennünket és „keménnyé” teszi lelkünket Isten igéjével szemben. Milyen tragikus az ilyen megkeményedés! Az útfélre esett magokban élet van. Növénnyé fejlődhettek volna, és gyümölcsöt hozhattak volna. Hasonlóképpen Jézus szavaiban, a Bibliádban az Ő élete van. Ha tanulmányozod őket, felnövekedhetnek lelkedben és örök életet teremhetnek számodra. 2Tim 3:15; Jn 5:24; 6:63.

CSÜTÖRTÖK

A négyféle termőföld -2

(Mk 4:5-6;  16-17.)

Ahogy a földműves marékszám szórta a magot, néhány olyan helyre esett, ami látszatra nem különbözött a talaj többi részétől. Mégsem volt ugyanolyan, bár a különbség nem volt szembeötlő. A birtok egyik sarkában a köveket vékony réteg termőtalaj borította, így nem látszottak ki.

A vékony földrétegbe esett magok hamar kihajtottak és a növény egészségesnek látszott, de rövidesen elszáradt és kipusztult. Miért? Azért, mert a gyökerei nem tudtak áthatolni a köves rétegen és a szükséges tápanyaghoz és vízhez jutni az alatta lévő termőföldből. Mk 4:5-6.

A példázatnak ez a része azokról az emberekről szól, akik csatlakoznak Isten egyházához, de hamar el is hagyják. Ahogy a vékony talajréteg, ők is gyorsan és örömmel elfogadják a bibliai igazságok magjait. A köveket borító talaj ugyanúgy néz ki, mint más talajok, így ezek a tagok is a többiekhez hasonlónak látszanak. Mi történik azonban később? 16-17.v.

Nem azért hagyják el a gyülekezetet, mert hamar és örömmel fogadták be az igazság magjait, hiszen az Isten akarata szerint való, hanem azért, mert sovány talajban növekedtek.

A vékony talajréteg sekélyes vallásosságukat jelképezi, ami alatt a kövek megmaradt önzésüket és megtartott rossz szokásaikat jelentik. A növény gyökerei nem tudtak áthatolni a sziklarétegen a mélyebb termőtalajban, ahonnan táplálékhoz juthatnának.

Önzésük így megakadályozza a felszínes hívőket, hogy Jézussal egyesüljenek, aki táplálhatná lelki életüket. Hisznek a Biblia igazságaiban, de nem adják át teljesen magukat Jézusnak nem kérik segítségét életük megváltoztatásához. Amikor megpróbáltatások érik őket, vagy a bibliai elvek életvitelük megváltoztatását követelnék tőlük, ők nem hajlandók erre, inkább elmennek 1Ján 2:19.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ne engedd, hogy veled ez történjen! Erősítsd lelki gyökereidet minden nap bibliaolvasással és Istenhez való imádkozással, kérve Őt, hogy tegyen Jézushoz hasonlóvá.

PÉNTEK

A négyféle termőföld -3

(Mk 4:7-9;  18-20.)

Jézus a négyféle termőföldbe esett vetőmag példázatát magyarázta. A magok az Ő szavát jelképezik a Bibliában. A különböző talajfajták pedig azok szívét és lelkét, akik hallgatják és olvassák Isten igéjét.

Eddig az útfélre és a sziklás talajra esett magokról tanultunk. A következő a tövises talajra esett magokról szól. Amikor a növény kikelt azokból a magokból, a tövisek velük együtt növekedtek. A tövisek megfojtották a gabonatöveket, így azok nem tudtak búzát teremni. Mk 4:7.

A tövises talaj példázata azokról az emberekről szól, akik elfogadják a Biblia igazságait és hisznek is bennük, de nem művelik lelkük talaját naponkénti bibliatanulmányozással és Istenhez való imádsággal, hogy megváltozzanak. Ez lehetőséget ad Sátán töviseinek, hogy bennük növekedjenek.

Ezek a tövisek lehetnek a munkánk, az aggodalmaink, kedvteléseink, vagy szabadidős tevékenységek, melyek elveszik időnket a bibliatanulmányozástól és az imádkozástól. Ezek lefoglalhatják elménket és akadályozhatják lelki növekedésünket. 18-19. v.

Istennek hála, lelkünknek nem kell egyik eddig tanult talajhoz sem hasonlítania! Van egy negyedik fajta is, a jó föld, ami a „tiszta és jó szív” jelképe. (Lk 8:15)

Ez nem jelenti azt, hogy akiknek ilyen a szívük, azok nem követnek el bűnöket. De, igen, mert mindnyájan vétkezünk. A jó talaj-szívűek azonban megbánják és megvallják bűnüket és megbocsátást nyernek. Ha minden alkalommal, amikor bűnt követtünk el, ezt tesszük és Jézusra bízzuk magunkat, kérjük erejét, hogy helyesen tudjunk cselekedni, akkor megérthetjük és be is tarthatjuk a Bibliában álló szavát. Mk 4:20.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha naponta bibliatanulmányozás és Istenhez való imádkozás által megismerjük Jézust, ha folyamatosan imakapcsolatban állunk vele lelkünkben,akkor erős, keresztény növénnyé növekedhetünk, amely gyümölcsöt terem Isten dicsőségére.(Mk 4:20)

 

 

Feladatok:

A magvető példázata egyes részeinek jelentése. Írd a vonalra a megfelelő kép betűjelét!

 1. ______ Jézus azért hagyta el a mennyet, hogy az igazság magvait vesse világunkban.

 2. ______ A növényeket megfojtja a gaz és a tövis.

 3. ______ Az ember, aki megbánja és megvallja bűneit. Jézus segítségét kéri az engedelmességhez.     Gyakran imádkozik és tanulmányozza a Bibliát. Hűséges tanúbizonysága segít másoknak is, hogy Jézust akarják követni .

 4. ______ A madarak elkapkodják az ide esett magokat.

 5. ______ Isten igéjére nem figyelő lélek, bűntől, önzéstől, kedvteléstől és bűnös élvezetektől megkeményedett szív.

 6. ______ Aki hallja az igazságot és látszólag el is fogadja, de megtartja régi szokásait. Nem áll kapcsolatban Jézussal és nem akar igazán megváltozni. Nem tud megállni a próbákban és ellenállni a kísértésnek

 7. ______ A lélek, aki nem tanulmányozza a Bibliát és nem imádkozik.

 8. ______Önszeretettel teli szív, amelyben az igazság nem tud meggyökerezni. Egyszerre próbál önmagának és Krisztusnak szolgálni. Nem rendeli teljesen alá magát Jézusnak.

 9. ______ A gyökerek hiánya miatt kiszáradt növények.

 10. ______ Isten igéje, az igazság.

 11. ______ Az ember, aki hallja, hiszi és elfogadja az igazságot, de nem tanulmányozza rendszeresen a Bibliát, és csak ritkán imádkozik. Az aggodalmaskodás, pénz, örömszerzés vágya, sőt még az Istenért végzett munka is elveszi idejét a bibliatanulmányozástól és imádságtól.

 12. ______ Az igazág és a Szentlélek által gondosan ápolt lélek.

 13. ______ Az ember, aki hallja a bibliai igazságokat, de nem érti meg. Sátán elragadja tőle az igazságot, kétségekkel zavarja meg, kritizáló lelkülettel és hitetlenséggel kísérti meg.

 14. ______ Jó gyümölcsöt terem, jó termést hoz.

A.

A magvető

B.

A vető mag

C.

A kemény út

D.

A sziklás

föld

E.

A tövises

talaj

F.

A jó talaj