Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Ki a nagyobb?

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ragyogó arcok

(Mk 9:8-18.)

Jézus Péterrel, Jakabbal és Jánossal az egész éjszakát imádkozással töltötte a galileai hegyoldalban. A három tanítvány még akkor sem akarta elhagyni a hegyet.

Ott látták Jézust átváltozni és mennyei dicsőségének alakjában megjelenni Mózessel és Illéssel az oldalán. A földre borultak, amikor meghallották Isten hangját a ragyogó fényes felhőből. Micsoda izgalmas, szent élmény volt!  Péter még „szent hegynek” is nevezte azt a helyet, amikor évekkel később írt róla.  2Pét 1:16-18.

Vissza kellett térniük a másik kilenc tanítványhoz, akik a hegy lábánál maradtak. A dicsőséges fény elmúltával Jézus megérintette a tanítványokat és azt mondta nekik, hogy ne féljenek. Lefelé menet Jézus arra kérte három tanítványát, hogy ne beszéljenek a többieknek a hegyen történtekről addig, míg Ő fel nem támad a halálból. Ők azonban még mindig nem értették, és reménykedtek, hogy nem fog meghalni.

A hegy lábánál már sokan gyülekeztek a kilenc tanítvány köré, és amint meglátták Jézust jönni, gyorsan eléje szaladtak. Egy apa a gyógyulás reményében hozta megszállott fiát a tanítványokhoz. Missziós körútjuk idején már sok démont kiűztek Jézus nevében (Mk 6:7; 12- 13), de mi történt ezúttal, amikor megpróbálták?  Mk 9:14-18.

A kilenc tanítvány szörnyen érezte magát. Szégyent hoztak magukra és Jézusra is, és nem értették, hogy vajon miért.  Írástudók is voltak a tömegben, akik állították, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nem tudják a fiúból kiűzni a démont. Be akarták bizonytani, hogy Jézus és tanítványai csalók, és a tömeg hajlott rá, hogy higgyen nekik.

Mennyire megkönnyebbült a kilenc tanítvány, amikor meglátták Jézust a másik hárommal együtt közeledni! De vajon mi történt velük? A mennyei dicsőség, amit éjszaka a hegyoldalban láttak, visszatükröződött az arcukról, és az emberek csodálkozva nézték őket.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ugyanez történt Mózessel is, amikor negyven napot töltött Istennel a Sínai-hegyen (2Móz 34:28-30). Istvánnal is ez történt, amikor a zsidó tanács előtt vallatták (ApCsel 6:15).

Veled is megtörténhet, ha közelebb kerülsz Istenhez és segítesz átadni a világnak a Menny végső üzenetét E.G.White: A megváltás története 401.o.)

HÉTFÖ

A megszállott fiú

(Mk 9:16-27.)

Az emberek csodálkozva nézték Jézust, Pétert, Jakabot és Jánost, amikor ragyogó arccal tértek vissza a hegyről. Az írástudók nagy félelemmel hátrahőköltek. Mit kérdezett tőlük Jézus egyenesen rájuk tekintve? Mk 9:16.

A bátorság elhagyta őket, és már nem kötözködtek tovább Jézussal és tanítványaival. Meg sem szólaltak. Ahogyan senki más sem.

A fiú apja előrejött és könyörgött Jézusnak, hogy segítsen szenvedő gyermekén.  Elmondta, hogy a démoni rohamok idején a fiú hevesen rázkódik, habzó szájjal fogát csikorgatja, és gyakran még tűzbe, vagy vízbe is esik. Milyen borzasztó! Nem csoda, hogy az apja segítségért könyörgött! 17-18; 20-22. v.

Jézus szomorúan nézett végig a kíváncsian figyelő embereken. Sem ők, sem a tanítványai nem értették meg küldetését. A fiú apja is kétségét fejezte ki, amikor így szólt: „de ha valamit tehetsz…”

Jézus gyengéden visszahelyezte a gyermek gyógyulásának felelősségét az apára. Mit mondott neki, és mit fellelt azonnal az apa?

A tömeg közelebb húzódott. A jó és gonosz angyalok láthatatlan közönsége is figyelte a Jézus és Sátán közötti küzdelmet. A fiú szenvedéséből, ahogy a fájdalomtól vonaglott a földön, újabb és újabb görcsöktől gyötörve, mindenki láthatta mennyire kegyetlen Sátán. Ami pedig ezután következett, mindenkit félelemmel töltött el. 25-27. v.

Kevesebb, mint 24 órán belül Jézus három tanítványa is láthatta az Ő mennyei dicsőségét a hegyoldalban megjelenni, és Sátán feletti hatalmát itt lent a síkságon. Hogyan is kételkedhettek ismét benne mindezek után?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha valaha is kétséged támadna, vajon Isten tud-e rajtad segíteni, hullj térdre és imádkozz úgy, ahogy a fiú apja: „Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek!” 24. v.

KEDD

A kudarc oka

(Mt 17:19-21.)

A kilenc tanítvány nem tudta kiverni a fejéből, hogy a figyelő tömeg előtt sikertelenül próbálták a démont kiűzni a fiúból. Még mindig szégyellték magukat a megaláztatás miatt. Amikor egyedül maradtak Jézussal, rákérdeztek, vajon miért nem játak sikerrel. Mt 17:19.

Először is magukat kellett volna megkérdezniük, hogyan is bízhattak egyáltalán abban, hogy bárkiből is kiűzhetnek egy démont? Elfelejtették, mennyire rossz volt a hangulatuk? Elfelejtették, hogy kétségekkel, kérdésekkel és önző gondolatokkal volt tele a fejük?

Nem akarták elhinni, hogy Jézusnak valóban meg kell halnia. Hogyan halhatna meg és lehetne egy olyan ország királya is egyben, amilyenre ők vágytak és egész életükben vártak? Azonkívül féltékenyek is voltak, mert Jézus a hegy lábánál hagyta őket és csak három tanítványt - Pétert, Jakabot és Jánost - vitte fel magával a hegyre.

Hogyan is adhatott volna a Szentlélek erőt nekik a Sátán elleni harcra, amikor Sátán sugallta gondolatokkal volt tele a lelkük? Eszükbe kellett volna jutnia a rengeteg jelnek, amik miatt bízhattak Jézusban! Hozzá kellett volna imádkozniuk, hogy bocsássa meg önző gondolkodásukat és adjon nekik igaz hitet.

A démonok kiűzéséről szóló kérdésükre Jézus kihangsúlyozta, mennyire fontos az őszinte, igaz hit. Azt mondta, hogy még egy egészen kicsiny őszinte hit is képes egy hegyet elmozdítani. 20-21. v.

Jézus természetesen nem arra bíztatta tanítványait, hogy hegyeket mozdítsanak el a helyükről. Arról a sok nehézségről beszélt, melyekkel missziós munkájuk során fognak szembesülni. Mit mondott Isten a hegyként tornyosuló nehézségekről, amikkel Zorobábel szembesült? Zak 4:6-7.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nem csak a felnőtteknek lehetnek hegynyi nagyságúnak tűnő gongjaik. Neked is szükséged van a Jézusba vetett őszinte hitre, hitre abban, hogy Ő segít gondjaid megoldásában?

SZERDA

Jézus másodszor beszél az eljövendő haláláról

(Mk 9:31-32.)

A „megdicsőülés, vagy színeváltozás hegyének” is nevezik azt a galileai hegyet, ahol Jézus Péterrel, Jakabbal és Jánossal azt az éjszakát töltötte. A hosszú szó jelentése, hogy valakinek a külseje megváltozik, a hegyet pedig azért hívják így, mert Jézus külső megjelenése ott változott meg, akkor éjjel.

A három tanítvány számára, akik látták Jézus színeváltozását, az egy szent hely volt, ahol szívesen elidőztek volna még. A másik kilencnek azonban, akik a hegy lábánál maradtak, nem volt szent az a hely. Számukra az a megszégyenülés helye volt, amiért nem tudták a démont kiűzni, és valószínűleg örültek, hogy távoznak onnan. Mk 9:30.

Galileán át Kapernaumba vezette őket Jézus. Ez azonban most nem egy újabb misszióút volt. A tanítványok nem fogadták el, amit előzőleg szenvedéséről és halálától mondott nekik, ezért szeretett volna egy kis időt egyedül tölteni velük, hogy felkészítse lelküket a közeljövőben, Jeruzsálemben rá váró eseményekre.

Ezzel kezdte tehát: „Jól jegyezzétek, meg, amit most mondok!” (Lk 9:44). Majd ismét beszélt nekik kivégzéséről és arról, hogy a harmadik napon ismét életre kel.

Ezúttal azonban valami újat is hozzátett: „Az Ember fia elárultatik.” Azt már hallották tőle, hogy: „Egy közületek ördög.” (Jn 6:70), de azt még soha, hogy valaki el fogja árulni.

Most aztán tényleg összezavarodtak. Melyik barátjának juthatna egyáltalán eszébe elárulni Őt, és olyanok kezére adni, akik meg akarják ölni? „És felettébb megszomorodának”, de még mindig nem értették. Mt 17:22-23.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A tanítványok képtelenek voltak megérteni azt, amit a próféciák olyan világosan jövendöltek Jézus haláláról. És te vajon érted a próféciákat, amik ugyanolyan világosan szólnak nekünk a világ végéről? Ha nem, akkor legjobban teszed, ha a próféciák szavait jól az eszedbe vésed.

CSÜTÖRTÖK

Pénzérme egy hal gyomrából

(Mt 17:2427.)

A tanítványok teljesen biztosak voltak benne, hogy Jézus a Messiás. Ezt mondta Péter is a nevükben nem is olyan rég, amikor Czezárea Filippi közelében jártak, és még most is így vélekedtek. Ezért nem voltak képesek megérteni, amikor Jézus a haláláról beszélt. Elképzeléseik szerint a Messiás palotát épít magának Jeruzsálemben, nem pedig szenved és meghal ott.

Mindezeket túl ők fontos tisztségeket akartak betölteni Jézus országában. Hogyan is mondanának le egy ilyen csodálatos lehetőségről? Nem is tették! Inkább azon kezdtek vitatkozni, hogy melyiküké lesz a legmagasabb tisztség. Lk 9:46.

Persze nem szerették volna, ha Jézus is hallja, amiről beszélnek, ezért egy kicsit lelassítottak, amikor Ő már messze előttük járt. Egészen Kapernaumig vitatkoztak, ahol valószínűleg egy időre Péter házában telepedtek le.

Rövidesen egy templomi adószedő jött Péterhez és azt kérdezte, vajon Jézus megfizeti-e az adót. Péter azonnal rávágta, hogy igen, s nem vette észtre, hogy ezzel is tőrbe akarják csalni Jézust. Péter azt hitte, hogy Jézust a templomhoz való hűtlenséggel fogják vádolni, ha nem fizeti meg az adót.

A prófétáknak és a vallási vezetőknek azonban nem kellett ilyen adót fizetniük. Ami pedig Jézust illeti, ha befizette volna, az olyan lett volna, mintha beismerné, hogy átlagos ember, nem pedig Isten fia. Ezért egy csodával bizonyította, hogy Isten fia és az adót is befizette. Milyen csodát tett? Mt 17:24-27.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus azért utasította Pétert az adó megfizetésére, hogy „meg ne botránkoztassuk őket.”  Nekünk is észben kell tartanunk ezt az elvet. Ha engedelmeskedhetünk emberi törvényeknek, anélkül, hogy Isten törvényét megszegnénk, úgy kell tennünk, hogy meg ne botránkoztassuk őket.

PÉNTEK

Ki a nagyobb?

(Mt 18:1-5;  Mk 9:33-37.)

Jézus figyelmét nem kerülték el tanítványai vitái és rossz érzései. Lassan gyalogoltak mögötte Kapermaum felé, és azt hitték, hogy nem hallja beszélgetésüket.

Ezért amikor egyedül voltak a házban és Péter is elment a tóhoz, hogy kifogja a templomi adót tartalmazó halat, Jézus beszélt a többiekkel a vitáikról. „Mi felett vetekedtetek egymással az úton?” Mk 9:33-34.

Mindnyájan hallgattak. Nemsokára meghal értük, és Őhozzá képest nagyon rossznak tűntek önző vágyaik. Elszégyellték magukat és nem akartak Jézusnak válaszolni.

Mindnyájan tudták, hogy Jézus bizonyára tudja a választ kérdésére. Egyikük végül bátorságát összeszedve megkérdezte: „Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában?” Mt 18:1.

Hozzáállásukban ugyanazt a büszkeséget és önzést látta Jézus, ami Lucifert jellemezte a Mennyben. Ő is a legmagasabb pozíciót szerette volna (Ézsa 14:14). Ugyanaz a bűnös szellem vezette a tanítványokat, akik a magasabb tisztségekre vágytak Jézus országában, amit még mindig a földön vártak tőle felállítani. Mennyire aggódott értük Jézus!

Azzal tanította őket a nagyságról, hogy gyöngéden és ünnepélyesen odahívott egy kisgyermeket, és szeretettel átölelte. Azt mondta tanítványainak, hogy meg kell térniük, olyanná kell válniuk, mint a kisgyermekek és nem magukra gondolni. Így szólt:”Aki azért megalázza magát, mint egy kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.” Mt 18:1-5.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus bemutatta életével a büszkeség és önzés ellentétét, amikor mennyei dicsőségét odahagyva, egész földi életében szívesen segített mindenkinek. Szelíd élete bemutatta az igazi nagyságot. Az Ő szelídsége bármelyik tanítványt a „legnagyobbá” teheti. Téged is naggyá tehet. Zsolt18:35.

 

 

Feladatok:

 1. A szó jelentése: külsőleg átváltozni. ___________________________________________________

 2. Aki „Szent helynek nevezte el a hegyet, ahol Jézus „színeváltozása” történt. _____________________

 3. A megszállott fiú  ______________ -ja mondta. „Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek!

 4. A feltámasztott ember a Mennyből, aki Jézussal a megdicsőülés hegyén találkozott. _______________

 5. Ő volt az első, aki büszkévé, és önzővé vált. ____________________________________________

 6. Jézus meggyógyított egy fiút, akit egy __________________ _______________________ szállt meg.

 7. Ennyi tanítványa látta Jézus dicsőségét a hegyen.__________________________________________

 8. Péter egy _______________________________ gyomrában talált pénzt a templomi adó befizetésére.

 9. A tanítványok hittek benne, hogy Jézus a _______________________________________________

 10. A város, ahonnan Péter származott. ___________________________________________________

 11. Isten fiaként Jézusnak nem kellett megfizetnie a templomi ___________________________________

 12. Jézus azt mondta, hogy még egy egészen kicsiny hit is elmozdíthat egy __________________________

 13. A tanítványok tudni szerették volna, hogy melyikük lesz a ______________________ Isten országában.

 14. Jézus azt mondta, hogy szerénynek kell lennünk, mint egy ___________________________________

 15. Ennyi tanítvány maradt a hegy lábánál __________________________________________________

 16. Az átváltoztatott férfi a Mennyből, aki Jézussal a Megdicsőülés hegyén találkozott. _______________