Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

"Hallgass, némulj el!"

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Pihenésre vágyva

(Mk 4:35-36.)

Micsoda egy nap! A megszállott ember reggeli meggyógyítása után Jézus egész álló nap tanított és gyógyított.  Galileai-tengernél mondott prédikációját valószínűleg már délután kezdte el. Akkor beszélt először példázatokban, amivel segíteni akart a népnek megérteni, milyen is Isten országa.

Csupán néhány perc alatt elolvashatjuk azt a kilenc példázatot, Jézusnak azonban több időbe telhetett elmondani őket. Gondolhatod, milyen valóságossá és lenyűgözővé tette mindegyiket. Nem csoda, hogy a nép nem akarta, hogy abbahagyja! Beszédei nagyon különböztek attól, amire egész addigi életükben tanították őket.

Még napjainkban is ez a helyzet. Emberek milliói tanulnak egész életükben olyan dolgokat, amik nincsenek a Bibliában. Néhány ilyen tévtanítás a vasárnap ünneplése, és az, hogy a halottak halhatatlan lelke a Mennybe megy az ember halála után. Milliók hisznek őszintén mindkét hamis tanításban.

Ezért, mint Jézus példázatában a hűséges családapa, nekünk is tanítanunk kell azokat a drága embereket a Biblia régi igazságaira és beszélni nekik a „különböző idegen tudományok”téves voltáról (Zsid 13:19). Számukra ezek új igazságok lesznek, ahogy Jézusnak a gazdáról szóló példázatában olvashattuk. Jézus már nagyon fáradt volt, mit mondott ezért tanítványainak? Mk 4:35.

A tó túlsó partján kevesebben voltak, és Jézus azt remélte, ott találnak valami nyugalmasabb helyet, ahol megpihenhetnek egy kicsit. Nagyon fáradt volt. Ledőlt a hajó hátuljában és elaludt.

Gyönyörű, nyugodalmas alkonyatban eveztek a tanítványok a tó tükörsima vizén a túlsó part felé. Sokan mások is hajóba szálltak, és gyorsan utánuk indultak.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szerettél volna te is az egyik hajóban ülni, és követni Jézust?

HÉTFÖ

Vihar a tavon

(Mk 4:37-41.)

A víz és a levegő nyugodt volt, amikor Jézus és tanítványai a Galileai-tenger keleti partja felé elindultak. Ám, ahogy gyakori volt azon a hatalmas tavon, az időjárás hirtelen elromlott. Sűrű, sötét viharfelhők gyülekeztek az égen és erős szél süvöltött a keleti parti kanyonokból. Vakító villámok cikáztak a sötét fellegek között, melyekből ömlött az eső. Dübörögve csapott le a vihar. A szél magasra korbácsolta a hullámokat és a víz gyorsabban töltötte meg a hajót, mint ahogy a tanítványok ki tudták volna merni belőle. Mindenfelől fülsiketítő hangok hallatszottak. Mk 4:37.

A tanítványok erős, bátor férfiak voltak. Többen is halászemberek, akik szinte a hajón nőttek fel ugyanezen a tavon. Sok viharból kerültek már ki épségben, de ehhez hasonlót még egyikük sem élt át.

Végül rádöbbentek, hogy semmi remény a túlélésre. Ők is, és a többi hajó utasai is biztosak voltak benne, hogy mindnyájan vízbe fúlnak. Aztán hirtelen eszükbe jutott, hogy Jézus velük van. A vihar okozta pánik közepette teljesen elfeledkeztek róla.

Azt tették, amit Jézus mondott nekik, s aközben kerültek a viharba. Hol van Ő most? Elhagyta őket? „Jézus! Jézus!” – kiáltozták. A vihar zúgása elnyomta ugyan a hangjukat, de ők csak folytatták a kiáltozást. Mindent megtettek, hogy megmeneküljenek, hajójuk mégis majdnem elsüllyedt már.

Egy villám felvillanó fényében meglátták Őt. Jézus végül is felébredt és felállva így szólt: „Hallgass, némulj el!” A tanítványok elámultak, ahogy a természet azonnal engedelmeskedett Neki. Elállt a szél és az eső, az égbolt kitisztult, és minden lecsendesedett. 38-39. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Előfordul, hogy miközben Jézus megbízását teljesítjük, bajba kerülünk, mint a tanítványok akkor. Ám ahogy ők sem feledték, nekünk sem szabad soha elfeledkeznünk róla, hogy Jézus mindig velünk van. Mit mondott nekik erről? 40. v.

KEDD

Viharok az életünkben

Jézus lenyűgöző csodát tett, amivel megmentette a hajóban vele utazók életét, és a többi hajó utasait is. Még a máskor beszédes Péter is csak hallgatott, amikor rádöbbent, hogy mi is történt. Talán csak súgva szólhattak egymáshoz. „Ki lehet ez, akinek még a szél és a hatalmas víztömeg is engedelmeskedik?” Mt 8:27.

Soha ne feledkezz el erről a csodáról! Lehet, hogy soha nem kerülünk olyan viharba, amilyen az volt ott, a Galileai-tengeren, de lesznek másfajta viharok életünkben. Mindegyikben ugyanúgy szükségünk lesz Jézusra, ahogyan azoknak az embereknek azon a sötét, viharos éjszakán, a tavon. Ugyanolyan tehetetlenek vagyunk, ahogyan ők sem tudták magukat megmenteni.

A kísértések viharai időnként oly nagyok, és a rossz szokások olyan erősek, hogy úgy érezzük, belefulladunk. Könnyen elfeledkezünk róla, hogy Jézus velünk akar lenni, és ha a segítségét kérjük, soha nem hagy minket „megfulladni”. Mindig számíthatunk rá. Ő tudja megmentésünk legjobb módját.

A legfontosabb a vihar felidézésével kapcsolatban, hogy engedjük át lelkünk irányítását Jézusnak. Természetünkből fakad, hogy mindent mi szeretnénk irányítani, de azoknak, akik engedik, hogy mindenben az énjük döntsön, nincsen igazi békességük. Mindig többre és másra vágynak, de mégsem elégedettek soha. Olyanok, mint a háborgó tenger, nincsen békességük. Ézsa 57:20-21.

A hajnal felragyogott a Galileai-tenger felett és a tanítványok meglátták szemben a békésen elterülő tájat. Arra irányították hajójukat. Még nem tudták, hogy egy még ijesztőbb vihar felé tartanak, mint amit az imént éltek át a tavon.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Semmilyen vihartól nem kell félnünk. Jézus ugyanolyan könnyen le tudja csendesíteni életünk viharait, ahogyan akkor éjjel a viharos tengernek parancsolta: „Hallgass, némulj el!”

SZERDA

Vihar a parton

(Mt 8:28-29)

Miután a lenyűgöző csodát megtapasztalva túlélték a szörnyű vihart a Galileai-tengeren, a tanítványok továbbeveztek a keleti part felé. Már majdnem odaértek. A part hívogatóan békésnek tűnt. A dombok túloldalán sírok voltak, ezért azt hitték, ez megfelelő hely lesz Jézusnak a pihenésre.

Kikötötték hajójukat a parton és hamarosan már a fövenyen jártak. Váratlanul sikoltozást hallottak és két őrült rohant feléjük a sírok közül. Hajuk csapzott, tekintetük vad volt, csuklójukon és bokájukon elszakított láncok zörögtek. Mocskos, meztelen testükön a bőr több felszakított sebből vérzett, amiket ők ejtettek éles kövekkel magukon.

Az őrültek vadállatként rontottak Jézusnak és tanítványainak. A tanítványok ijedtükben megfordultak és futásnak eredtek. Csak arra tudtak gondolni, hogy a hajóhoz szaladjanak és amilyen gyorsan csak tudnak, eltávolodjanak a parttól. Jézus azonban nem tartott velük. Egy pillanatra megálltak és hátranéztek. Látták Jézust a vad emberekkel szemben állni. Mt 8:28.

Azok a férfiak Sátán és gonosz angyalainak uralma alatt álltak. Jézus viszont már találkozott Sátánnal a pusztaságban és legyőzte őt. Ezért nem félt, amikor a szegény, tehetetlen, megszállottak közeledtek felé.

Amikor Jézus a tengeri vihart lecsillapította, először a kezét emelte fel. Most, amint feltartotta a kezét, hogy egy másfajta vihart csillapítson, az őrültek megálltak. Csak álltak ott tehetetlenül, fogcsikorgatva, habzó szájjal. Továbbmenni azonban nem voltak képesek.

A megszállott férfiak szerettek volna megszabadulni Sátán hatalmából. Ám amikor Jézus lába elé borultak, hogy szabadulásért könyörögjenek, a démonok szóltak belőlük. Mit mondtak? 29. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha Sátán útján járunk, uralni fogja elménket és cselekedeteinket, mint azokét a megszállottakét, ezért nem tudunk gonosz hatalmától megszabadulni. Csak Jézus tud megmenteni minket.

Isten azonban mindenkinek „tiszta értelmet” ad a Szentlélek, valamint a mindennapos bibliatanulmányozás és imádkozás által. 2Tim 1:7. Miért nem ezt teszed, ahelyett, hogy átadnád magad Sátán irányításának?

CSÜTÖRTÖK

Kijózanítva

(Mt 8:28-33.)

Jézus félelem nélkül nézett szembe a két őrült férfival, akik Sátán uralma alatt álltak. Ők szerettek volna megszabadulni, de a démonok könyörögtek Jézusnak, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Ha már el kellett hagyniuk a két férfit, a közeli meredek hegyoldalban legelésző hatalmas disznócsordába szerettek volna menni.

A csordások legalább kétezer disznóra vigyáztak, de közben figyelték Jézust és a két megszállottat a parton. A két férfi félelemben tartotta az egész környéket. Senki, sem mert a közelükbe menni. Attól tartottak, hogy megölik őket.

A disznópásztorok csodálkozva látták, hogy a két férfi hirtelen nyugodt, békés emberré változik és Jézus lábai elé térdel. Ám ugyanolyan váratlanul a rájuk bízott disznók rohanni kezdtek a meredek hegyoldalon lefelé a tóhoz.

Mire elérték a keskeny partszakaszt a hegy lábánál, annyira felgyorsultak, hogy nem tudtak megállni, mind a vízbe estek és belefulladtak. Mi történt? Mt 8:30-32.

A csordások tehetetlenek voltak, semmiképp nem tudták volna megmenteni a disznókat a vízbe fúlástól. Rémülten menekültek a helyszínről és a közeli városba siettek. Tömeg gyűlt köréjük, miközben a disznók tulajdonosainak a történteket mesélték. Mindnyájan csodálkoztak és aggódtak, de elindultak a tó felé, hogy a saját szemükkel is meggyőződjenek róla.

A parton eközben jó dolgok történtek. A két férfi, akikből Jézus a démonokat kiűzte, tisztálkodott, megfürdött a tóban. A tanítványok pedig felöltöztették őket saját ruháikból.

Ó, mennyire hálás volt a két férfi! Elméjük és testük is tiszta volt már. Jézus megmentette őket. Nagy örömmel itták Jézus szavait.

 Alkalmazd a gyakorlatban: És ha Jézus minket is megmentett, nekünk is az lesz a legnagyobb örömünk, hogy megtanuljunk mindent, amit a Biblián keresztül mond nekünk.

PÉNTEK

Távozásra felszólítva

Jézus még a szörnyen viharos tenger lecsillapításánál is nagyobb csodát tett, amikor kiűzte a két megszállott férfiból a démonokat és megengedte nekik, hogy a disznókba menjenek. Miután az egész csorda őrült száguldással a partra rohant és vízbe fúlt, az ijedt disznópásztorok a közeli városba siettek és beszámoltak a történtekről. Akik hallgatták őket, szintén megrémültek. Mégis mindenki a partra ment a disznók tulajdonosaival együtt, hogy saját szemükkel is lássák. A disznók mind elpusztultak, de a két férfi, akitől mindnyájan féltek, ott ült a parton és Jézust hallgatta. Sikoltozás helyett most Istent dicsőítették.

A városból jött emberek is dicsőíthették Istent, amint a parton látott békés jelenetet figyelték. Két födijük megszabadult Sátán hatalmából. Ám ahelyett, hogy ezen örvendeztek volna, azon járt az eszük, milyen sok pénzt veszítettek a disznók tulajdonosai a 2000 sertés vízbe fúlásával.

A városi tömegben mások attól rettegtek, hogy az ő vállalkozásukkal is történhet valami, ha Jézus a környékükön marad. Ezért mindnyájan lementek a partra, és nagy félelemmel könyörögtek Jézusnak. Mit kértek tőle? Mt 8:34.

Jézus nem vitatkozott velük, nem is prédikált arról, hogy az emberek szeretete mennyivel fontosabb a pénznél. Tanítványaival együtt gyorsan hajóra szállt, ellökték magukat a parttól és visszaeveztek a túloldalra.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A két gyógyult megszállott Jézussal akart menni, de Ő azt mondta nekik, hogy maradjanak és mindenkinek mondják el, hogy mit tett értük. Tudta, ez tanítani fogja az embereket és megerősíti a férfiak újjászületett lelki életét. A mi lelki életünket is erősíti, ha elmondjuk másoknak, mit tett értünk Jézus és ezzel elérhetjük mások szívét. Mk 5:19-20.

 

 

Feladatok:

Karikázd be a mondatba illő szót, vagy kifejezést!

  1. Jézus fáradt volt egy hosszú, elfoglalt nap után. Tanítványaival együtt hajóra szállt, hogy átkeljen a (Galileai-tengeren, Holt-tengeren, Jordán-folyón). Találni szerettek volna (még több embert, akin segíthetnek; egy nyugodt helyet a pihenésre) a túlsó parton. Jézus a hajó (elejébe, hátuljába, közepébe) ment, lefeküdt és elaludt.

  2. Alkonyatkor a víz (nyugodt, viharos) volt. A tanítványok (ijedtek, nyugodtak) voltak, amikor a rettenetes vihar kitört. Egy villám fényénél látták, hogy Jézus (evez, imádkozik, alszik).

  3. Később, amikor a megaszállott férfiak szaladtak feléjük, a tanítványok (ijedtek, bizakodók) voltak. Jézus ellenben (nyugodt, ijedt) volt, és (meggyógyította, elküldte) a két őrült férfit. A démonok elhagyták a megszállottakat és belementek (500, 2000, 5000) (marhába, birkába, disznóba).

  4. Ezután az ott lakó emberek arra kérték Jézust, hogy (azonnal távozzon, gyógyítsa az embereket, tanítsa őket). A két meggyógyított férfi (ott akart maradni misszionáriusnak, Jézussal akart menni). Jézus azonban azt mondta nekik, hogy menjenek (haza, Szamáriába, Jeruzsálembe) és mondják el mindenkinek, mit tett Jézus (értük, a tanítványokért, a zsidókért).

Ki mondta, kinek?

  1. „Menjünk a tó túlsó partjára!” Lk 8:22   ______________________ mondta ___________________-nak

  2. „Uram, ments meg minket, mert elveszünk.” Mt 8:25 ______________________ mondták __________________ -nak.

  3. „Miért féltek, óh, kicsinyhitűek?” Mt 8:26 ______________________ mondta ____________________-nak.

  4. „Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be.” Mk 5:12 ______________________ mondták ___________________ -nak.

  5. „Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr.” Mk 5:19 _______________________ mondta ____________________-nek.