Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten országának példázatai

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A fejlődő növény

(Mk 4:26-29.)

Jézus nagyon fáradt volt az emberek tanításával és gyógyításával töltött délelőtt után. Lesétált a Galileai-tenger partjára és leült a víz mellett. Ám hamarosan ott is tömeg gyűlt köré.

Ezért Jézus a parton álló halászhajóba szállt és onnan beszélt a parton álló sokasághoz. Egész prédikációja példabeszédnek nevezett törtnetekből állt. Múlt héten tanultunk az elsőről, de van még nyolc másik is.

Az első példabeszéd sok ember lelkét összezavarta. Egy szót sem hallottak Jézustól a rómaiak elűzéséről, és egy új királyság alapításáról. Ők arra vágytak volna. Jézus azonban meg akarta értetni velük, hogy az Ő királysága a lelkükbe plántált új életelvek és gondolkodásmód által fog győzni. Ezért újabb példázatot mondott nekik. Olvassuk el: Mk 4:26-29!

A magvető ember az evangéliumi munkás jelképe, aki a bibliai igazságok magjait hinti az emberek szívébe. A mag kicsírázása, mely során a föld felszíne fölé kerülnek a növény kis sziklevelei, a szellemi újjászületés és a lelki növekedés kezdetének jelképei.

A kis palánta szárba szökken és magas gabona lesz belőle, a szár tetején pedig kalászt érlel. Ha a növény megkapja a szükséges vizet és tápanyagokat, akkor folyamatosan növekszik és egész idő alatt tökéletes lesz, a fejlődési szakasznak megfelelően. Ha a növény nem kapja meg, amire szüksége van, megáll a fejlődésben. Akkor a tökéletesség helyett csenevész lesz.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A gabona azt jelképezi, hogyan élhetünk tökéletes életet a bennünk élő Jézus által, végig, lelki növekedésünk során. Igéjének naponkénti tanulmányozása (1Pét 2:2), a másokért való imádkozás és segítség által olyanná fejlődhetünk, mint Jézus. Azzal készülhetünk fel a Mennyre, ha ahelyett, hogy mindig csak magunkra gondolnánk, azzal fogunk foglalkozni, hogyan segíthetünk másoknak. Eféz 4:15.

HÉTFÖ

Búza és konkoly

(Mt 13:24-30;  36-44.)

Jézus a Galileai-tengeren álló halászhajóból beszélt a parton álló sokaságnak. A népnek téves elképzelései voltak Isten országáról. Első két példázatával azt próbálta megértetni velük, hogy Isten országának először bennük kell lennie, mielőtt ők lehetnének abban (Lk 17:20-21).

Következő példázatában Jézus azt mutatja be, hogy az Ő egyházának munkája az embereknek az Ő országa számára való megmentése.  Ez a munka elővigyázatosságot és nagy gondosságot igényel, mert sok ember számára az örök életet, vagy a végleges halált jelentheti. Ez a példázat a kétféle magról és a kétféle magvetőtől szól. Olvassuk el: Mt 13:24-30!

Jézus később elmagyarázta tanítványainak a példázat jelentését. 37-39.v.

Világunkban Jézus a jó mag vetője. A Biblia igazságainak magját gyülekezetének tagjai által veti, akik embereket nyernek a világból, Sátán pedig az ellenség, aki a rossz magot, a konkolyt veti.

Ha már dolgoztál veteményeskertben, akkor tapasztaltad, hogy elsőre nehéz megkülönböztetni a magból kikelő apró haszonnövény-palántákat az apró gazoktól.

Ugyanez a helyzet a gyülekezet tagjaival is. Nem tudjuk mindig megállapítani, hogy valaki teljes szívéből szereti-e Jézust, vagy csak úgy tesz, mintha szeretné. Azt meg tudjuk állapítani, hogy szavaik és tetteik helyesek-e. Néha annyira rosszak, hogy nem maradhatnak a tagok között.

E példázat tanulságára jó példa Júdás esete. A többi tanítvány nem értette volna meg, ha Jézus elküldte volna még mielőtt mindenki előtt nyilvánvalóvá lett volna, hogy milyen.

Nem tudták, hogy Júdás el fogja árulni Jézust, ahogyan mi sem tudhatjuk, hogy ki lesz az a gyülekezetünkben, aki elárulja a szombat megtartóit, amikor a vasárnap-törvényt kiadják. De megerősíthetjük egymást Jézus szeretetében és az igazságban annyira, hogy amikor eljön az az idő, inkább meghaljunk, minthogy feladjuk. Másoknak is segíthetünk, hogy őszinte keresztények legyenek, és szintén megmeneküljenek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Réges-régen, a sötét középkor idején az egyháznak volt hatalma börtönbe vetni és kivégezni azokat, akiket konkolynak tartott. Jézusnak azonban nem ez a módszere. Ki választja külön a búzát a konkolytól? 39. v.

KEDD

A mustármag

(Mk 4:30-32)

Az emberek azt várták, hogy Jézus megalapítsa Isten országát a Földön. Azt hitték, olyan lesz, mint a többi királyság, csak hatalmasabb és jobb. Csupán néhányan hitték el, hogy Jézus a Messiás, és a farizeusok úgy gondolták Ő nem elég fontos személyiség Isten országának megalapítására. Jézus ismerte gondolataikat. Mit mondott ezért nekik? Mk 4:30.

A földön nem létezett olyan királyság, amely Isten országához fogható lett volna. Ezért nagyon meglepődhetett a parton álló sokaság, amikor Jézus így szólt: „Olyan, mint a mustármag.” 31. v.

Jézus talán a tó partjáról is látható mustárfákra mutatott. Magasabbra nőttek azok a fák a környező dombokon és völgyekben a fűnél és más egyéb növényeknél. Boldogan éneklő madarak suhantak ágaik között. Mit mondott Jézus a magokról, amikből azok az erős növények kifejlődtek? 32. v.

A keresztény egyház is olyan kicsiny volt, mint a mustármag, amikor Jézus mintegy kétezer esztendeje megalapította. Ahogy a farizeusok is láthatták, nagyon kevesen hittek Őbenne, és a többség nem értette, milyen is az Ő királysága.

Nem biztonságos azonban lenézni a szerény kezdeteket (Zak 4:10). Ezért mondta el Jézus ezt a példázatot. Kevesebb, mint 100 éven belül az evangéliumot már mindenütt hirdették. Kol 1:23.

A mi egyházunknak is nagyon szerény volt a kezdete. Nálunk van Istennek a világhoz szóló utolsó üzenete (Jel 14:6-12), mégis csak nagyon kevesen hittek benne eleinte. Most pedig, alig 200 év után sok millióan hisznek ebben az üzenetben világszerte. Ez aztán a mustármag!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Azt hihetnénk, hogy kis dolog, ha egy szót szólunk valakinek Jézusról, de soha nem tudhatjuk, mekkorára fog nőni az a mag.

SZERDA

A kovász

(Mt 13:33.)

Jézus még mindig a Galileai-tengeren álló hajóban ült és történeteket mondott a parton álló embereknek. Négy történetet mondott el a földművelőkről, akik vetnek és aratnak. A most következő példabeszéd azonban egészen más jellegű. Olvassuk el: Mt 13:33!

A kovász az, amit élesztőnek hívunk és a kenyértészta készítéséhez használjuk. Manapság a legtöbben bolti kenyeret vásárolnak, de ha elég szerencsés vagy, és ismered a házi kenyeret, akkor tudod, milyen fontos elkészítéséhez az élesztő.

Amikor az élesztőt a liszttel és a vízzel összekeverjük, először csak egy kis darab tésztát kapunk. Az élesztő azonban buborékokat képez, emelkedik és az egész tésztát átjárja, míg az „egész megkel”, ahogy Jézus mondta. A darab tészta lassan vekni méretűre növekszik és készen áll a sütésre.

A kovász általában a bűn jelképe volt. A Pászka ünnepének kezdetén a zsidóknak minden kovászt el kellett távolítaniuk otthonukból (2Móz 12:15). Jézus is a bűn szimbólumaként beszélt a kovászról (Mk 8:15), ahogyan Pál is az 1Kor 5:6-8. verseiben.

„Egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.”, mondja Pál apostol, tehát egy „kicsi”bűn is teljesen bűnössé tesz bennünket. Ez történt Évával, amikor csupán egy kis falat gyümölcsöt evett. Mégis bűnt követett el, mert engedetlen volt Istennel szemben. Sátán el akarta őt pusztítani, és Jézus életébe került, hogy a bűne megbocsáttasson.

 A példázatban azonban, amit a Galileai-tengernél mondott aznap Jézus, a kovász a mennyek országát jelenti, nem pedig a bűnt (Lk 17:20-21). Ahogyan az élesztő lassan növeszti a tésztát, a Szentlélek is fokozatosan változtat minket Isten országának polgáraivá, és Érte dolgozó munkásokká.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez a változás nem magától következik be. Ahogy a példázatbeli asszony a liszthez keverte a kovászt, a Szentlélek is a szívünkbe jön, és fokozatosan változtat meg bennünket. De csak akkor teheti, ha szívesen látjuk Őt és engedünk változtató hatalmának. Türelmesebbé, udvariasabbá és mindenkihez kedvessé tesz minket. Olyanná változtat bennünket, amilyen Ő.

CSÜTÖRTÖK

Az értékes kincs

(Mt 13:44-46.)

A nép nem értette meg teljesen Jézusnak az Isten országáról szóló példabeszédeit. Milyen példázatot mondott ezért annak bemutatására, hogy mennyire fontos az Ő országa? Mt 13:44.

A gazdag emberek akkoriban gyakran a földbe ásva rejtették el kincseiket, mert ez volt a legbiztonságosabb hely az ellenségtől és a rablóktól megóvni őket. Ha azonban valami váratlan történt a tulajdonossal, a kincset talán soha nem találták meg.

Miközben a példázatbeli ember az elhanyagolt, bérelt földjén szántott, az ekevas egy arannyal teli kincsesládába ütközött. Milyen izgalmas! Tudta, hogy ha a föld az övé lenne, akkor a kincs is.

Ezért azonnal eladta minden tulajdonát, hogy legyen elég pénze a föld megvásárlására. És amikor a föld már az övé volt, kiásta a kincset és magához vette.

A szántóföld a Bibliát jelképezi számunkra, ami a világ legnagyobb kincsét rejti. Alaposan kell azonban kutatnunk az Írásokat, ahogyan a földműves is mélyen szántotta a földjét. Péld 2:3-5.

A következő példázat az „igazgyöngyről” szól. A kereskedő, aki szép gyöngyöket keresett, rátalált egyre, amiről tudta, hogy meg kell szereznie. Soha nem látott még olyan gyönyörűt. Ezért „elméne, és mindenét eladván, amije volt, megvevé azt.” Mt 13:45-46.

Senki sem látott még olyan szépet, mint amit ez a drágagyöngy jelképez. Jézus az a tiszta, szép, tökéletes drágagyöngy. Őbenne rejlik a bölcsesség és a tudás minden kincse. Nála van minden, ami kielégíthet minket most, és mindörökké. Kol 2:9, 3.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen csodálatos! Bár nem volt ingyen! Emlékezz, az példázatbeli ember mindenét eladta, amije csak volt azért a gyöngyért! A földművelő is eladta mindenét, hogy megvehesse a földet, ami a kincset rejti. De megérte vajon?

Olyan ez, mint amikor Jézust követjük. Ha minden tehetségünkkel és képességünkkel együtt átadjuk magunkat Jézusnak, hogy használjon minket, Ő önmagát adja nekünk a Menny minden kincsével együtt. Azután, mivel az Ő hibátlan élete él bennünk, Ő minket is megigazít. Zsid 24. Mennyire csodálatos!

PÉNTEK

A halászháló és a gazda

(Mt 13:47-52.)

A következő példázatot Jézus aznap a halászok vontatóhálójáról mondta. Tele volt hallal. Némelyik jó volt, mások rosszak. Olvassuk el: Mt 13:47-50!

Pontosan, ahogy a búza és a konkoly példázatában, Jézus itt azt mondja nekünk, hogy lesznek jó és rossz emberek az Ő egyházában. Nem szabad azonban a rosszakat utánoznunk, vagy elcsüggednünk miattuk. Jézus mindent tud a helyzetről.

Ahogyan a hálóból a halakat különválogatták, úgy „a világ végén” az embereket is különválogatják majd. Csak azokat gyűjtik össze az angyalok Isten országába, az örökkévalóságra, akik elhagyták Sátán birodalmát, és átadták életük irányítását Jézusnak. Akik saját vágyaikat követve Sátán oldalán maradnak, túl későn döbbennek rá, hogy el kell szenvedniük rossz döntésük szörnyű következményeit.

Boldogok lennének azok az elkárhozó emberek a Mennyben, vagy újjáteremtett világunkban? Nem, mert továbbra is lázadnának Jézus módszerei ellen. Gyűlölni fogják döntésük következményeit, de nem változnak meg, pedig minden lehetőségük meg lett volna rá.

Ez a példázat is mutatja, hogy nem lesz több lehetőség az elveszett emberek számára. Az összes lehetőséget megkapták, amire szükségük lehetett. Mivel nem akarnak elfordulni a bűntől, azzal együtt pusztulnak el. Olvassuk el, hogyan könyörög Isten, hogy térjünk vissza Hozzá! Ezék 33:11.

Még egy példázatot mondott el aznap Jézus. A gazdáról beszélt, akinek kincs volt a házában, és újat is, régit is előhozott belőle. Nem tartotta meg kincsét magának. Előhozta, hogy mások is láthassák és gyönyörködhessenek benne. Mt 13:52.

A gazda háza az igazság kincseinek tárházát, a Bibliát jelképezi. A házigazda pedig azokat, akik megismerték ezt az igazságot. Ahogy a házigazda előhozta a régi és új kincseit, nekünk is meg kell osztanunk másokkal a Biblia régi és új igazságait.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sokan nem értünk néhány régi igazságot. Ahogy megértjük jelentésüket, új igazsággá válnak számunkra. Az egész Biblia egy új, izgalmas könyvnek tűnik majd, és alig várjuk, hogy másokkal is megoszthassuk a régi és új kincseket, amiket megismertünk.

 

 

Feladatok:

Egyeztetés

Jézus sok történetet mondott el, hogy segítsen az embereknek megérteni, milyen is Isten országa. Írd a bal oldali oszlopban a vonalra a jobb oldalon szereplő magyarázatok közül az odaillő betűjelét!

1.        _____a négyféle termőföld                  a.  Jók és rosszak egyaránt vannak az egyházban.

2.       _____a növekvő palánta                       b.  Az igazság fokozatosan változtatja át szívünket.

3.       _____a búza és a konkoly                    c.  A régi és az új igazságok egyaránt fontosak.

4.       _____ a mustármag                              d.  Mindent oda kell adnunk, hogy Jézus a miénk lehessen.

5.       _____ a kovász                                      e.  A „szétválogatás” után nincs több lehetőség.     

6.       _____ a gazda                                        f.  Szükséges a folyamatos lelki fejlődés.

7.       _____ az igazgyöngy                             g.  A Biblia elrejtett kincseket tartalmaz.

8.       _____ a halászháló                                h.  A négyféle válasz Isten szavára.

9.       _____ elrejtett kincs                               i.   Az egyház kicsinyként indult és hatalmassá fejlődött.     

 

Igaz, vagy hamis? Írj I, vagy H betűt a vonalra!            

10.    _____ Mindig könnyen megállapítható, hogy ki az, aki őszintén megtért.

11.     _____ A gaz és a haszonnövény magjából kikelt sarjak elsőre nagyon hasonlítanak.      

12.    _____ Sokat elárulnak az emberekről a szavaik és a tetteik.

13.    _____ Minden ember „konkoly”, aki vétkezik.

14.    _____ A konkoly végül búzává válik.

15.    _____ Isten megengedi, hogy az emberek kigyomlálják a konkolyt.

16.    _____ A Bibliai időkben az emberek néha a föld alá temetve rejtették el kincseiket.  

17.    _____ A búza és a konkoly együtt nőtt a földeken.

18.    _____ Jó és rossz halak is voltak a vonóhálóban.

19.    _____ Az egyházban vannak gonosz és jó emberek is.

20.   _____ Gonosz és igaz emberek is lesznek a Mennyben.

21.    _____ Nincs már próba (második esély) az ítélet lezárta után.

22.   _____ Minden, amit teszel, vagy mondasz, vetőmag, ami gyümölcsöt fog teremni.

 

Az elrejtett kincs

Mit tanít az elrejtett kincs példázata? Írd a vonalra a szavak jelentését! Használd az alábbi kifejezéseket!

az írások kutatása   -  a Biblia könyvei  -  igazság igazgyöngyei

 

23. A föld _________________ felásása __________________ az ____________-nek megtalálásához vezet.