Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Három szörnyü kísértés

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus már mintegy harminc esztendős volt és Sátánnak még egyetlen egyszer sem sikerült Őt bűnbe vinnie. Sátán mindent látott, ami Jézus keresztségekor történt, és halotta, amint Isten kijelenti, hogy Jézus az Ő fia. Nem volt képes megérteni, hogyan szerethet Isten minket annyira, hogy megengedi, a saját fia emberré legyen és meghaljon értünk. Mielőtt kitiltották a Mennyből, Sátán Istennel volt, és nagyon jól tudta, mennyire szeretik egymást Jézussal.

Amióta csak Ádám és Éva vétkeztek, a Fiú Isten volt az, aki vezette és segítette népét világunkban. Soha senki nem láthatta Őt isteni dicsőségében. Mindig ember, vagy angyal alakjában jelent meg az emberek előtt. Most pedig valóban emberi lénnyé lett. Immánuel volt, ami azt jelenti: velünk az Isten. Jézus volt, az egyetlen, aki megmenthet bennünket.

Teremtésekor Ádám tökéletes emberi lény volt. Ádám azonban bűnt követett el. Sátán azt hitte, most, hogy Jézus is emberi lény lett, Őt is bűnbe viheti. Ha pedig nem, akkor bebizonyosodik, hogy hazugság az állítása, miszerint egyetlen emberi lény sem képes Istennek engedelmeskedni.

Jézus bebizonyítja, hogy az emberek mindaddig be tudják tartani a Tízparancsolatot, amíg Isten segítségére hagyatkoznak. Végül pedig Sátán örökre elpusztul gonosz angyalaival együtt. Nem csoda, hogy Sátán minden tőle telhetőt megtett, hogy lerontsa Istennek a megmentésünkre felállított csodálatos tervét!

Keresztsége után Jézusnak időre volt szüksége, hogy gondolkodhasson és imádkozhasson. A Szentlélek ezért megmutatta neki, hogy hová menjen. Vajon szépséges, nyugodt helyre vezette Őt? Mt 4:1.

 További elmélkedésre: Nézzünk csak utána a „pusztaság” szó jelentésének a szótárban! Olyan hely az, ahol szeretnénk egyedül leni majdnem hat hétig?

HÉTFÖ

A pusztaság, ahová a Szentlélek Jézust vezette nem volt szép. Körös-körül sziklás, száraz, kopár hegyek voltak. Mérges kígyók és vadállatok. De mindez nem számított. Jézus még mindig hallotta magában a gyönyörű szavakat, amiket Isten mondott keresztségekor. Emlékszel rájuk? Mt 3:17.

Jézus tudta, hogy a megmentésünkre felállított terv hátralévő része nagyon-nagyon nehéz lesz. Minden nap mennyei Atyjától kell függnie, ahogyan nekünk is. Mennyei Atyja napról napra segíteni fog neki, pontosan, ahogyan nekünk is segíteni akar. Isten meg fogja Őt erősíteni és mindig a Szentlélekre kell hallgatnia.

A pusztaságban Jézus eleinte nem is gondolt az ételre. Élelem nélkül imádkozott és gyalogolt. Egyre gyengébb és soványabb lett.

Évszázadokkal azelőtt Mózes is negyven napot töltött a Sínai-hegyen Istennel, de ő nem fogyott és nem gyengült le. Isten tartotta őt jó erőben és egészségben. 2Móz 34:28.

Jézusért azonban nem tette ezt meg az Atya Isten, és Jézus sem tette meg önmagáért. Jézus emberi lény volt, de egyben a Fiú Isten is, mégsem élt isteni hatalmával, hogy önmagán segítsen. Úgy kellett megkísértetnie, ahogyan mi vagyunk, és nem kaphatott több segítséget, mint mi.

 További elmélkedésre: Könnyű mindig úgy bízni Istenben, ahogyan Jézus bízott? Voltál már valaha nagyon éhes, és nem jutottál ennivalóhoz? Sokan halnak éhen naponta világunkban. Képes közülük bárki is csodát tenni és ennivalót teremteni? Jézus azonban képes lett volna. De megtette vajon? Nem, Ő az emberi létet választotta.

KEDD

Azért ment Jézus a kopár pusztaságba, hogy egyedül lehessen. Szerette az embereket, szertett velük lenni és segíteni nekik. Most azonban nem akart emberi lényeket maga körül, magányra volt szüksége, hogy félbeszakítás nélkül imádkozhasson.

Teltek-múltak a napok majd a hetek. Végül Jézus már majdnem hat hete nem evett semmit. Minden nap egyre gyengébb és soványabb lett, de még mindig imádkozott és bízott mennyei Atyjában.

Sátán várt és figyelt. Ádámot és Évát a gyümölcs elfogyasztásával kísértette meg, amit Isten megtiltott nekik. Ők annak ellenére, hogy nem is voltak igazán éhesek, megették azt. Jézus viszont már csaknem hat hete nem evett semmit és igazán éhes volt. Eljött Sátán ideje, hogy megkísértse, amint azt jó előre kitervelte. Mt 4:2.

Mikor Jézus éppen az evésre gondolt, egy gyönyörű, ragyogó angyal jelent meg mellette. Ki volt az, és miért jött? Talán azért jött, hogy segítsen neki? Jézus várt. Az angyal dallamos, lágy hangon szólalt meg. Azt mondta, Isten próbára tette Jézust, és azért küldte őt, hogy elmondja, a próba véget ért. Most már ehet. Ez csodálatosan hangzott. Az angyal ezután a cipó alakú kövekre mutatott. Mit mondott? 3. v.

Jézus ebből azonnal rájött, hogy az angyalt nem Isten küldte. Tudta, hogy Sátán az. Jézus rögtön egy bibliaverssel válaszolt, amit réges-régen tanult. 4. v.

Honnan tudta Jézus, hogy Sátánnal áll szemben? Sátán így szólt: „Ha Isten fia vagy”. Jézus nem kételkedett abban, hogy Ő Isten fia. Maga, Isten mondta ezt a keresztségekor. Jézus soha nem fogja isteni hatalmát arra használni, hogy Sátánnak bebizonyítsa, ki Ő, vagy, hogy önmagán segítsen. Azt mondta Sátánnak, hogy az Istenbe vetett bizalom és az engedelmesség ad valódi, örök életet, és nem az ennivaló elfogyasztása.

 További elmélkedésre: Sátánt gyakran csúnyának ábrázolják, szarvakkal, patával és farokkal. Pedig ő változatlanul egy hatalmas angyal, és nem egy rút szörnyeteg. Emlékszel mit mondott neki Jézus? El tudod mondani? Mit jelent ez?

SZERDA

Sátán nagyon mérges és csalódott volt, de nem mutatta ki. Újabb módón próbálta Jézust bűnre csábítani. Még mindig úgy tett, mintha egy hűséges mennyei angyal lenne.

Azt mondta Jézusnak, hogy csak próbára akarta tenni, hogy őszintén bízik-e Istenben. Újabb próbát akart adni Jézusnak, amivel bebizonyíthatja, hogy bízik Isten segítségében. Hová vitte Jézust? Mt 4:5-6.

Sátán ezúttal a Bibliából idézett Jézus megkísértésére. De ismét ott volt a „ha” szócska. Sátán kétségeket akart ébreszteni Jézusban, hogy valóban Ő-e a Fiú Isten. Jézus azonban tudta, hogy Ő az.

Jézus azonnal átlátta, hogy ha megtenné, amire Sátán rávenni igyekszik, ahhoz vagy a saját isteni hatalmát, vagy Atyja csodatévő erejét kellene használnia önmaga megmentésére.

Jézus tudta, hogy nem kell Sátánnak semmit bebizonyítania. Ismét bibliai idézettel válaszolt. Mit mondott? 7. v.

Sátán ekkor már dühöngött. Tudta, nem csaphatja be Jézust, ezért nem tett úgy továbbra is, mintha jó angyal lenne. Feladni azonban nem akarta. Jézus már csaknem hat hete volt a csúnya, kopár pusztaságban. Legyengült és éhes volt, arca sápadt, teste sovány volt. Milyen látvány tárult hirtelen szemei elé? 8-9. v.

 További elmélkedésre: Sok példát láttunk már bibliai történeteinkben, amikor emberek inkább a halált választották, minthogy Sátánnak engedelmeskedjenek? Jézusnak is ugyanúgy kellett döntenie, ahogyan nekünk is kell?

CSÜTÖRTÖK

Bár Jézus nagyon legyengült a hosszú koplalástól, Sátán újabb kísértéssel támadta Őt. Felajánlotta neki a világ összes királyságát, ha leborulva imádja őt. Mivel Jézus alkotta világunkat, az Övé volt, soha nem adta Sátánnak. Sátán szerette volna azt hinni, hogy ő uralja a világot, mert mindenki bűnbe esett.  Jézus azonban tudta, hogy nem Sátán a világ valódi ura. Olvassuk el: Dán 4:22!

 Jézus azért jött ebbe a bűnös világba, hogy megmentsen minket Sátántól és uralmától. Mivel Jézus ezt megtette értünk, dönthetünk úgy, hogy Isten országához akarunk tartozni, és a tökéletes, új világban élni, amit a bűn végleges elpusztítása után készít számunkra.

Jézus ismét bibliaidézettel válaszolt Sátánnak. Azokkal a szavakkal felelt, amiket Mózes által Ő maga adott népének hosszú idővel azelőtt. Mt 4:10.

A legyőzött, dühös Sátánnak távoznia kellett. 11. v.

Az angyalok figyelték az eseményeket. Most, végül engedélyt kaptak, hogy segítsenek Jézuson, aki a földre rogyott, mintha haldokolna. Gyöngéd szeretettel gondoskodtak róla. Megetették, és ereje fokozatosan visszatért. Hatalmas győzelmet aratott értünk.

Mennyire örülhettek az angyalok! Nehéz lehetett, mindezt végignézni, úgy, hogy nem segíthettek. És Istennek még nehezebb lehetett végignézni! De most már vége volt. A gonosz, kegyetlen Sátán veszített, és Jézus győzött.

 További elmélkedésre: Távoznia kell Sátánnak tőlünk, ha nem engedelmeskedünk neki? Jak 4:7. Sátánnak minden alkalommal távoznia kell tőlünk, ha Jézus segítségével azt választjuk, hogy Jézusnak engedelmeskedünk. Megtanulhatjuk, hogy mi is a Bibliából válaszoljunk, mint Jézus tette? Te ezt teszed?

PÉNTEK

Mi volt a három kísértés, amivel Sátán Jézust támadta? Ha nem emlékszel mindegyikre, keresd ki Máté evangéliumának 4. fejezetében a 3-10. verseket!

Tudtad, hogy mindegyik kísértés, amivel Sátán minket bűnre akar csábítani, ugyanolyan, mint annak a háromnak egyike, amivel Jézust kísértette? 1Ján 2:16. Amióta csak Ádám vétkezett, mi mindnyájan önzők vagyunk. Természetünktől fogva önmagunknak akarunk kedvezni. Mindhárom kísérté az „én”-nek való kedvezésről szólt.

 Az első kísértés  az étkezéssel volt kapcsolatos, azzal, hogy mit akarunk enni, és mikor akarunk enni. Ádámot és Évát azzal vette rá a bűnre Sátán, hogy a saját útjukat akarják járni és egyenek a gyümölcsből, amire Isten azt mondta nekik, hogy ne tegyék. Attól fogva Sátán folyamatosan arra csábítja az embereket, hogy olyasmit egyenek és igyanak, ami nem tesz jót nekik, és dohányozzanak, ami árt nekik.

Előfordul, hogy amit szeretnénk, az nem ártana nekünk, de a szüleink szerint még korai lenne és nemet mondanak rá. Ha engedelmeskedünk, és bízunk benne, hogy a szüleink tudják, mi a legjobb számunkra, akkor olyanok leszünk, mint Jézus, aki bízott Istenben, még akkor is, ha nagyon éhes volt.

 A második kísértésben  Jézus azt mutatta meg nekünk, ne higgyük, hogy Isten megment bennünket, ha olyasmit teszünk, amiről tudjuk, hogy nem lenne szabad. Sátán azt akarja elhitetni velünk, hogy Istennek engedelmeskedünk, még akkor is, amikor a saját utunkat követjük. Szeretjük néha azt hinni, hogy nem lesz semmi baj abból, ha egy kicsit engedetlenek vagyunk, amíg egy részét megtartjuk annak, amit szüleink mondanak. De vajon igaz ez? Nem, bizony!

Isten ugyanúgy szeret minket és gondoskodik rólunk, mint a szüleink, de azt jelenti ez vajon, hogy nem bánja, ha buta, helytelen, vagy veszélyes dolgokat csinálunk? Nem vagy hálás azért, hogy Isten törődik veled? Ezért mondja el a Bibliában nekünk, hogy mi a legjobb számunkra.

 A harmadik kísértés  arra figyelmeztet bennünket, hogy ne legyünk büszkék. Amikor az a kísértés ér, hogy valamit jobban szeretnénk, mint Istennek és az Ő Tízparancsolatának engedelmeskedni, akkor az önzés csábít bennünket. Az önző emberek általában büszkék.

A büszkeség el akarja hitetni velünk, hogy mi jobbak vagyunk másoknál. Rávesz, hogy azt higgyük, minden rendben velünk és senkinek a segítségére, tanácsára nincsen szükségünk, aki megmondaná, mit tegyünk. A büszkeség azonban soha nem tesz boldoggá bennünket. Ugye hálás vagy, hogy Jézus megmutatta, hogyan lehetünk valóban boldogok?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

Harisnya az ajtó mögött

 

 

James és Ellen White otthonában a New York állambeli Rochesterben volt egy sötét zug a konyha közelében az ajtó mögött. Egy régi harisnya lógott ott, amiről csak Ellen tudott. Ez az ő titka volt. Nehéz volt a harisnya, mert sok penny, ötcentes és tízcentes volt benne. Néhány negyed és féldolláros is, de nagyon kevés dollár.

James és Ellen szegények voltak. Hogyan kerülhetett hát a pénz a harisnyába? Sok ember tartózkodott náluk, akik a kiadói munkában segítettek. Ellen minden héten elrakott egy keveset a kosztpénzből, még ha csak pár pennyt is, egy esetleges vészhelyzetre. Így apránként gyarapodott a harisnyában gyűjtött pénz összege, amiről még James sem tudott.

Egy napon James ezzel állított be: „Pénzre lenne szükségem papírt vásárolni, de éppen egy fillérünk sincs, nem tudom mitévő legyek.” Ellen látta, menyire aggódik. „A Rewiew and Herald készen áll a nyomtatásra. A papír is megérkezett a szállító cég raktárába, de nincs pénzem kifizetni.”

Ellen tudta, hogy ez egy igazi vészhelyzet. „Mennyire lenne szükséged?” – kérdezte.

„64 dollárra, de honnan vehetnék ennyit?” –felelte James.

Ellen egyetlen szó nélkül a harisnyáért ment. James tágra nyílt szemmel figyelte, ahogy Ellen gondosan kiönti a több száz érmét az asztalra. „Számoljuk meg, James!” – szólt Ellen férje arckifejezésén mosolyogva.

Leültek tehát az asztalhoz és számolni kezdtek. Mire mindet átszámolták, megvolt a 64 dollár. James átölelte és megcsókolta kicsi Ellenjét.  Milyen hálás volt feleségéért, aki félretett, még ha csak pár centet is hetente a vészhelyzetre. Ellen is örült, hogy oly sok kis dologról lemondott a spórolás érdekében.

James elvitte a pénzt a szállító cég irodájába, ahol az ügyintéző nagyon csodálkozhatott, miért ilyen sok öt és tízcentessel, negyeddollárosa és féldollárossal fizet a kedves ügyfél. De az összeg pontosan elegendő volt a papír kifizetésére.

Ellen megtanulta, hogy a kis összegek félrerakásából nagyobb összeget lehet gyűjteni. Mindig elszomorította, ha azt látta, hogy gyerekek édességre és fagyira költik a pénzt. Tudta, hogy azok nem tesznek jó a szervezetünknek. Ráadásul fölöslegesen kidobott pénz!  Megtanultál már úgy spórolni, mint Ellen? Van egy biztonságos helyed, ahol a spórolt pénzt tarthatod?