Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Példaképünk, Jézus

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Sok kisgyermek nő fel a városok rosszhírűnek tartott negyedeiben. De szeretnél-e vajon olyan helyen felnőni, ahol az egész város rosszhírű, és mindenki azt mondja róla, hogy onnan nem származhat semmi jó?

Vagy örülnél-e ha az emberek azzal bántanának, hogy nem is tudod, ki volt az apád? Vagy azt mondanák édesanyádra, hogy rossz nő volt?

Mi lenne, ha olyan mostohatestvéreid lennének, akik nem szeretnek? Ha szerintük szót kellene fogadnod nekik, mert ők az idősebbek. Mi lenne, ha állandóan piszkálnának?

Mi lenne, ha időnként még szüleid is mostohafivéreidnek adnának igazat, és nem neked?

Mi lenne, ha te teljes szívedből szeretnéd Istent és megtartanád az Ő Tízparancsolatát, de egyházad vezetői azt mondanák szüleidnek, hogy nem engedelmeskedsz Isten rendeléseinek, és azoknak, amiket ők akarnak rád erőltetni?

És ha a többi gyerek gyávának tartana, mert nem vágsz vissza nekik?

Mi lenne, ha szüleid szegények lennének és a fivéreid szerint bolond vagy, hogy odaadod az uzsonnádat annak, akiről tudod, hogy éhesebb, mint te?

Ez csupán néhány dolog, ami Jézussal történt felcseperedése közben. Sátán egyetlen apró lehetőséget sem szalasztott el, hogy megnehezítse életét. Ó, mennyire rá akarta venni, hogy feledkezzen el Istenről és legalább egyetlen egyszer döntsön úgy, hogy nem Istennek engedelmeskedik!

 További elmélkedésre: Nem létezik Sátánnak egyetlen olyan kísértése sem, amit Jézus ne értene meg. Ő az egyetlen emberi lény, aki valóban megérti, mit érzel. Ugye örülsz, hogy bármikor fordulhatsz hozzá, és Ő gondoskodni fog rólad?

HÉTFÖ

Tudod, milyen emberek szerettek Jézussal lenni? A kisgyermekek, az idős emberek, a bánatosak, az elcsüggedtek és még a kis állatok is. Mindnyájan tudták, hogy Ő szereti őket. Jézus mindenkit szeretett, még azt is, aki nem volt kedves hozzá.

Ha Názáretben éltél volna, láthattad volna Jézust József asztalosműhelyébe menet. Ott dolgoztak szombat kivételével minden nap. Egészen kiskorától kezdve tanította Őt József a fával bánni, és nagyon jó asztalos lett belőle. Tudta, hogyan kell megmunkálni a fadarabokat, hogy pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Tudta, mire valók a szerszámok, és nagyon gondosan bánt velük.        Minden nap tisztán és rendben hagyta ott munkapadját, amikor este hazament. Szüleinek is segített mindenben, amiben csak tudott.

Jézus úgy nézett ki, és úgy öltözködött, mint a többi szegény ember, aki keményen dolgozik. Ugyanúgy elfáradt, mint mások. Neki sem volt könnyebb felkaptatni a hegyre, mint másnak. Jó fizikai erőben volt, mert az egyszerű egészségügyi szabályok szerint élt.

Jézus éveken át szorgalmasan dolgozott, miközben arra várt, hogy Isten szóljon neki, mikor kell megkezdenie a tanítást és prédikálást. Az asztalosműhelyben végzett munkájával ugyanúgy Isten tervének engedelmeskedett, mint később a prédikálással és tanítással. Tökéletes példakép volt a gyermekek és a felnőttek előtt.

 További elmélkedésre: Jézus ekkor már csaknem 30 esztendős volt. Tudta azonban, hogy Isten szólni fog neki, mikor kell munkáját elkezdenie. Mit mond Róla a Biblia? Lk 2:52.

KEDD

Keresztelő János és Jézus rokonok voltak, és majdnem egyidősek. János csak hat hónappal volt idősebb Jézusnál. Így tehát egy időben cseperedtek fel.

Bár még soha nem találkoztak, János már hallott Jézusról. János tudta, hogy az ő feladata az embereknek segíteni a Messiás munkájára felkészülni. Mindent megtanult, amit a próféták a Messiásról mondtak, s bár nem volt benne teljesen biztos, de hitte, hogy Jézus a Messiás.

Az ország minden részéből eljöttek az emberek János prédikálását meghallgatni. Még a gonosz Názáretben is róla beszéltek. Jézus meghallotta és tudta, itt az ideje, hogy elhagyja az asztalosműhelyt és odamenjen, ahol János prédikál.

József ekkor már nem élt, ezért Jézus csak édesanyjától, Máriától búcsúzott el. Nemsokára már a Jordán-folyó partján volt, ahol János vízbemerítéssel keresztelte az embereket. Bár Ő soha nem követett el bűnt, Jézus mégis arra kérte Jánost, hogy Őt is keresztelje meg. Mt 3:13.

Volt valami Jézusban, amiből János tudta, hogy neki nincsen szüksége az alámerítésre. Soha nem vétkezett. „Nem, – mondta Jézusnak - neked kell engem alámerítened.” 14. v.

Jézus szelíden, de határozottan ragaszkodott hozzá. Tudta, hogy neki is meg kell tennie mindent, amire minket kér, hogy tökéletes, követendő példát mutasson. 15. v.

 További elmélkedésre: Tudta Jézus, hogy a megkeresztelkedés fontos módja annak, hogy kimutassuk mások felé: úgy döntöttünk Jézust akarjuk követni, és megengedni neki, hogy elvegye bűneinket. Ha még nem keresztelkedtél meg, amikor eljön a megfelelő idő, te is beszélni akarsz majd mindenkinek erről a döntésedről.

SZERDA

Amikor Jézus az alámerítés után kijött a vízből, ott rögtön, a parton imádkozott. Tudta, hogy senki sem fogja megérteni, milyen Megváltó akar lenni. Szinte mindenkinek téves elképzelései voltak a Messiásról, ahogyan sok más dologról is. Lk 3:21.

Jézus tudta, hogy Sátán azon dolgozott, hogy mindenféle szörnyű hazugságokat hitessen el szerető Istenünkről az emberekkel. Azt hitték róla, hogy mindig csak azt figyeli, mikor követünk el valami rosszat, amiért megbüntethet bennünket.

Tanítóik nem értették meg a csodálatos Tízparancsolat jelentését. Olyan sok más rendelkezést hoztak, hogy szinte lehetetlen volt mindet megtanulni.  S ha az emberek vétettek azok ellen, bűnösnek tartották őket.

Jézus azt is tudta, hogy sokan nem szeretik a rómaiakat, akik uralkodtak rajtuk, és olyan Messiásra vágynak, aki a királyuk lesz, és elűzi a rómaiakat. Úgy hitték, akkor megszabadulhatnak és ismét nagy, erős nemzetté lesznek. Azt hitték, akkor nem lesznek többé szegények és mindenki boldog lesz.

A legtöbben valószínűleg nem tudták, hogy igazi ellenségük Sátán, és leginkább olyan Messiásra van szükségük, aki Sátántól szabadítja meg őket.

Jézus tudta, milyen nehezen fogják az emberek elhinni, hogy Ő az egyetlen, aki meg tudja mutatni milyen is az Atya Isten valójában. El kell hinniük, hogy Ő a Fiú Isten és azért jött, hogy megmentsen bennünket.

 További elmélkedésre: Jézus tudta mindezt. Miért így jött el, szerinted, és nem úgy, ahogyan a legtöbb ember szerette volna?

CSÜTÖRTÖK

János éppen megkeresztelte Jézust a Jordán-folyó vizében. Jézus a folyóparton imádkozott és a hatalmas munkára gondolt, amit el kell végeznie. Figyelmeztetnie kell az embereket, Sátán rá akarja venni őket, hogy az ő országát válasszák, ami e világból való. Mégis biztonságban és boldogan élhetnek, pusztán azáltal, ha Jézus országát választják, ami nem e világból való. Jn 18:34.

Jézus tudta, hogy Sátán nagyhatalmú.  Tudta, hogy minden módon folytatja harcát az emberekért, meg akarván akadályozni, hogy az Ő országát válasszák. Olyan nehézzé teszi Jézus számára a munkát, amennyire csak tudja. Sokszor úgy tűnik majd, hogy szinte mindenki Sátán követését választja.

Jézus még mindig Isten volt. Most azonban emberi lény is volt. Tudta, hogy nem használhatja isteni hatalmát, hogy olyasmit tegyen, amit mi nem tudunk megtenni. Atyja erejétől kell függnie, ahogyan nekünk is. Egyfolytában szüksége lesz arra az erőre, mert Sátán folyton bűnbe akarja vinni. Miközben Jézus imádkozva az égre nézett, nagyon szerette volna tudni, hogy az Atya Isten elégedett-e szeretetteli engedelmességével, és továbbra is vele lesz-e minden pillanatban.

Az angyalok figyelmesen hallgattak. Soha nem hallottak még ilyen imádságot. Arra vágytak, bárcsak elmondhatnák Jézusnak, hogy mennyei Atyja minden pillanatban vele lesz. De nem tehették. Maga Isten fog Jézus imájára válaszolni.

 További elmélkedésre: Hallják a mi angyalaink, az imádságainkat? Maga, Jézus is hall bennünket? Igen. Meg akar menteni minket Sátántól? Mindig észben tartjuk, hogy Jézus segítsége nélkül nem lehetünk biztonságban?

PÉNTEK

Jézus, miközben a folyóparton imádkozott, úgy nézett fel az égre, mintha betekinthetne a Mennybe. Csodálatos dolog történt, amikor befejezte imádságát. Mi volt az? Mt 3:16.

Egy hang hallatszott, egyenesen a Mennyből. Nem egy angyal hangja volt. Kinek a hangja volt, és mit mondott? 17. v.

Jézus imádságára Atyja válaszolt. Nagyon meg volt elégedve vele. Jézus tudta, hogy minden pontosan úgy történik, ahogyan eltervezték.

Mindenki csendben figyelt, míg Jézus imádkozott. Látták a fényt arcán és alakja körül. Lehet, hogy nem hallotta mindenki a hangot, és nem látta mindenki a galamb formájában leszálló Szentlelket, de János igen. Isten pontosan azt a jelet ígérte neki, amit éppen az imént látott. Jn 1:32-34.

János első pillantásra láthatta, hogy Jézus tiszta és szent. Sokféle embert látott ott a Jordán-folyó partján, miközben megkeresztelte őket, de olyant, mint Jézus, még egyet sem. És amit látott és hallott Jézus keresztsége után, egészen biztossá tette számára, hogy Ő a Messiás. Jézus volt Isten valódi Báránya is, de talán János sem értette még egészen ennek jelentését.

Több mint ezer esztendőn át áldoztak az emberek bárányokat a Szent sátorban, majd a templomban. Mindez azért kellet, hogy emlékeztesse őket, a Messiás lesz Isten igaz báránya. Az eljövendő Messiás úgy fog meghalni mindnyájunkért, ahogyan azok a bárányok az oltáron. Ézsaiás próféta már több száz évvel azelőtt írt róla, de nem olyan Messiást mutatott be, amilyenre a legtöbb ember várt, vagy amilyent szerettek volna. Ézsa 53:7.

Sok ember úgy mutatta be a bárányáldozatot, ahogyan a pogányok: azzal a céllal, hogy bálványaik ne haragudjanak rájuk. Azt hitték, hogy a bárányáldozattal Isten annyira elégedett lesz, hogy megáldja őket. Ám a bárányok feláldozásának célja csak az volt, hogy az igaz Bárányra emlékeztesse őket, aki helyettük fog meghalni.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, mit érzett Jézus, amikor meghallotta, amit mennyei Atyja mondott róla?  Isten rólunk is szívesen mondja ezt, ha úgy döntünk, hogy Jézus szeretetét választjuk, és benne bízunk, arra kérve Őt, hogy segítsen olyanná válni, mint Ő. Hát nem csodálatos, hogy Isten minket is ugyanúgy szeret, ahogyan Jézust szerette?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

A két álom

 

 

Annie Smith kb. 16 éves volt, amikor az adventhívők nagy csalódása bekövetkezett, mert Jézus nem jött el, amikor várták. Bár Annie édesanyja is a csalódottak közé tartozott, tovább folyatta a Biblia tanulmányozását. Attól fogva, hogy felismerte, valójában a szombat a hetedik nap, azt ünnepelte.

Smith asszonynak két gyermeke volt, Annie és Uriah. Természetesen bízott benne, hogy ők is a szombat megtartását fogják választani. Amikor meghallotta, hogy Joseph Bates abba a városba látogat, ahol leánya él, levelet írt Annie-nak. „Szombaton Joseph Bates a városotokban lesz. Kérlek, menj el az összejövetelre és hallgasd meg őt!” – írta neki. Annie szeretett volna örömet okozni édesanyjának, ezért el is ment.

Az összejövetel előtt, péntek éjjel Annie azt álmodta, hogy odament Bates kapitányhoz. Álmában egy zsúfolt szobába lépett, ahol éppen egy ülőhely volt még az ajtó közelében.  Így leült oda és figyelmesen hallgatott. Bates kapitány egy érdekes táblázatra mutatott: „2300 nap –mondta – azután kiderül a Szenthely igazsága.” (Dán 8:14). Annie megértette, hogy Bates kapitány a Bibliában található igazságokról beszél. Ekkor felébredt, és el is feledkezett az álomról.

Ugyanazon az éjszakán Bates kapitány is álmodott valamit. Álmában éppen beszélni kezdett az embereknek egy zsúfolt teremben, amikor egy fiatal hölgy lépett be és leült az ajtó közelében egy üres helyre. Beszéde közben látta, hogy a lányt nagyon érdekli, amit mond és hisz neki. Ekkor Bates kapitány felébredt és ő sem gondolt többet az álomra.

Másnap reggel Annie korán elindult az összejövetelre, hogy még a kezdés előtt odaérjen. De eltévedt, és mire odaért, az emberek már énekeltek. Tele volt a terem, de volt még egy üres hely az ajtó közelében. Leült és körülnézett. Minden pontosan úgy nézett ki, mint az álmában. A prédikátor szavai is szó szerint megegyeztek az álmában hallottakkal.

Bates kapitánynak is azonnal eszébe jutott az álma, amikor meglátta Annie-t belépni. Ugyanaz volt, és ugyanoda ült le, és ugyanúgy figyelt, ahogyan álmában látta.

Az összejövetel végén megismerkedtek és elmondták egymásnak az álmukat. Mindketten biztosak voltak benne, hogy Jézus küldte őket oda.

Annie a Biblia tanulmányozásából megismerte a mennyei szentélyszolgálatot és felismerte, hogy a szombat Isten szent napja. Attól kezdve hűséges adventhívő munkás lett. Hetednapi adventista énekeskönyvünkben három dicsőítő éneket is találhatunk, amit ő írt.

Annie fivérét, Uriah-t is bibliatanulmányozásra buzdította és ő is Jézus hűséges munkása lett.

Jézus sokféleképpen segíthet az embereknek, hogy megismerjék Őt. Mit gondolsz, segíthetünk azzal a barátainknak megismerni Jézust, ha meghívjuk őket a szombatiskolába? Talán már eszedbe is jutott valaki, akit meghívhatnál.