Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus gyermekkora

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A gonosz Heródes király már halott volt. József, Mária és Jézus pedig még mindig Egyiptomban éltek. Honnan tudják meg, mikor térhetnek vissza hazájukba biztonságban? Isten tudta, és amikor elérkezett az ideje, szólt Józsefnek. Mt 2:19-20.

József Betlehemben szeretett volna letelepedni, mert ott született meg Jézus, ahogy a próféta megjövendölte. Dávid király is ott született és Jézus Dávid családjából származott. József azonban aggódott, amikor megtudta, hogy Heródest egyik fia követette a trónon, aki ugyanolyan gonosz volt, mint az apja. Hogyan döntötte el végül, hogy mit tegyen? 22. v.

Így tehát József és Mária visszatértek názáreti otthonukba.

Názáret? Mindenki ismerte Názáretet. Vajon miért? Mert híres volt lakossága gonoszságáról. Jézus is ott fog élni mintegy 30 éves koráig. Sátánnak ez bizonyára nagyon tetszett. Micsoda jó hely arra, hogy Jézust Isten törvényének megszegésére kísértse.

Könnyebb volt Jézusnak ellenállni a kísértéseknek, mert Isten volt az igazi Atyja? Nem. Ha ez könnyebbé tette volna a helyzetét, Sátán azt mondhatta volna: „Ez nem igazságos! Jézus nem emberi lény, isteni hatalmát használja, hogy megkönnyítse a dolgát. Ezzel nem bizonyítja, hogy az igazi emberi lények ellen tudnak állni a bűnnek. Nem halhat meg helyettük, ahogy az emberek hitték a bárány feláldozásakor.”

Az összes angyal és más teremtett világok lakói is elismerték volna, hogy Sátánnak igaza van. Azonban Sátánnal együtt az összes angyal és más világok lakói is tudták, hogy Jézus bár teljesen Isten, teljesen ember is. Bár mi nem vagyunk képesek egészen megérteni, hogyan lehetséges ez, mégis igaz.

 További elmélkedésre: Szeretné Sátán, hogy azt higgyük, Jézus nem emberi lény volt, és hogy soha nem válhatunk olyanná, mint Ő? Olyanná válhatunk, ha úgy döntünk, megkérjük, éljen bennünk? Jn 17:23.

HÉTFÖ

Kisgyermekkorában Jézus mindig vidám, boldog és segítőkész volt. Mária örömmel figyelte fejlődését. Mivel az iskolákban olyasmit tanítottak, ami nem volt az Írásokban, otthon tanította Jézust. Józseffel együtt nagyon örültek, hogy olyan gyorsan tanul.

A Szentlélek segített Máriának miközben Jézust tanította Isten szavának és Tízparancsolatának olvasására és megértésére. Jézus Isten teremtett világának megfigyeléséből is tanult. Szeretett korán kelni, megnézni a napkeltét, és nyugodtan időzni Istennel, az Atyjával. Szeretett zsoltárokat énekelni a madarakkal együtt.

Jézus ugyanazokat a bibliai történeteket ismerte, amiket mi is szeretünk az Ószövetség könyveiben. Megtudta, hogyan jött világunkba a bűn. Elszomorította, hogy olyan sokan az engedetlenség útját választották, Sátánra hallgattak és neki hittek.

Jézus megtudta, hogy a bárányok feláldozása Isten népét az Ő ígéretére emlékeztette, miszerint elküldi a megváltót, hogy helyettünk meghaljon. Azt is megtanulta, hogy amit a pap a bárány vérével tesz a templom belsejében, az bűneink megbocsátását mutatja be. Jézus nagyon figyelmesen hallgatta Isten csodálatos tervét. Megtudta, hogy aki úgy dönt, bízik és hisz a Messiásban, megmenekül.

 További elmélkedésre: Megértette vajon már Jézus, hogy Ő az a Messiás, aki meghal értünk? Valószínűleg még nem, de nagyon figyelt arra, amit Isten mondott neki.

KEDD

Amióta csak a bűn világunkba jött, Isten, a Fiú az egyetlen, aki szól hozzánk. Az Atya Isten hangját a Biblia szerint akkor lehetett néhányszor hallani, amikor Jézus a földön élt. Azt a néhány esetet kivéve azonban, ha a Biblia azt mondja, Isten szól, akkor Jézust, a Fiú Isten volt az, aki szólt. A gyönyörű templomban minden Őróla tanított.

A Fiú Isten most emberi lény volt, de egyben Isten is. Nem használta azonban isteni erejét, hogy megkönnyítse emberi létét. Igéket tanult meg kívülről és a Tízparancsolatot, a saját szavait, ahogyan mi is. Jézus is szeretett szaladgálni és játszani, mint más gyerekek, de soha nem csalt, vagy hazudott.

Megsajnálta a sérült embereket és állatokat is. Többször is megosztotta ennivalóját az éhezőkkel.

Jézus mindig vidám volt, kedves és önzetlen. Soha nem panaszkodott. Azonnal és kedvesen engedelmeskedett szüleinek. Soha nem jött ki a sodrából. Nem volt büszke, vagy beképzelt, és nem viselkedett úgy, mintha jobb lenne a többieknél.

Jézusnak születése óta voltak mostohatestvérei. József első felesége meghalt, ezért Mária lett gyermekeinek mostohaanyja. József pedig Jézus mostohaapja lett, mert az Ő valódi Atyja Isten volt.

Idősebb testvérei gyakran csúfolták, vagy gúnyolták Jézust. Bosszantotta őket, hogy nem csatlakozik hozzájuk, amikor rosszalkodnak. Bár gyakran megbántották, Ő mégis szerette őket, és mindig kedves volt hozzájuk.

 További elmélkedésre: Előfordult már veled, hogy kigúnyoltak, mert nem akartál olyasmit csinálni, amiről tudtad, hogy helytelen? Jézus pontosan tudja, hogy ez milyen érzés.

SZERDA

Jézus szülei minden évben elmentek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepsége. Az volt a szokás, hogy amikor egy fiú betölti a tizenkettedik évét, már nem gyermek többé, hanem fiatalember, és ő is elmehet a húsvéti ünnepségre. Így tehát, amikor Jézus tizenkét éves lett, Ő is elment Józseffel és Máriával Jeruzsálembe. Lk 2:41-42.

Názáret több mint száz kilométerre volt Jeruzsálemtől, ezért több napig mentek odafelé. Az idősek és az asszonyok ökör-és szamárháton utaztak, a többiek pedig gyalogoltak. Éjszakára pedig mindnyájan letáboroztak.

El tudod képzelni, milyen izgatott lehetett Jézus? Sok történetet ismert Jeruzsálemről és a gyönyörű templomról, és alig várta, hogy odaérjenek. A város közelébe érve dicsőítő zsoltárokat kezdtek közösen énekelni, és Jézus is velük énekelt.

Jézust a templomban szentelték Istennek csecsemőkorában, de arra természetesen nem emlékezett. Lelkesen figyelte a fehér köntösös papokat. Látta az ártatlan bárányt, amit majd megölnek, és figyelte, ahogy az áldozati oltárra fektetik. A többiekkel együtt letérdelt és imádkozott, amikor a füstölő felhője felszállt Isten előtt a templomban.

Ahogy nap, mint nap megfigyelte ezt Jézus egyre inkább megértette, mit jelent, amit a papok tesznek. Nagyon csöndes volt, és egyedül szeretett volna lenni, hogy gondolkodhasson. Biztosan érezte, hogy amit lát, az valahogyan kapcsolatban van vele. Azon kezdett töprengeni, vajon lehetséges-e, hogy Ő az igazi Bárány?

Jézus hátramaradt, amikor a húsvéti  ünnepség végén mindenki hazaindult. Amikor szülei a barátaikkal együtt elindultak, nem vették észre, hogy Ő még mindig a templomban van. Azt hitték, valahol a barátaikkal, vagy rokonaikkal van a nagy utazó csoportban.  43-44. v.

 További elmélkedésre: Nagy, komoly gondolatok jártak Jézus fejében. Tudta, hogy senkivel nem beszélheti meg őket. Tudta, hogy senki sem értené meg.

CSÜTÖRTÖK

A gyönyörű templom egyik termében diákokat oktattak a megszámlálhatatlan rendelkezésre. Néhányat közülük Isten adott. Legtöbbjüket azonban a tanítók találták ki. Mégis azt tanították a népnek, hogy úgy engedelmeskedjenek nekik, mintha az is Isten rendelése lenne.

József, Mária és egész családjuk tisztelték és betartották a tanítók által adott törvényeket, és úgy gondolták, Jézusnak is így kell tennie. Jézus azonban tudta a különbséget Isten fontos törvényei és az emberek által megtartott, nem fontos törvények között. Gondosan engedelmeskedett Isten törvényének, de nem követte azokat, amiket a tanítók tettek hozzá. Szülei abban reménykedtek, hogy Jeruzsálemben, ha meghallgatta a tanítókat, úgy dönt, hogy elfogadja és tiszteli őket és a sok szabályt, amit hoztak.

A húsvéti ünnepek alatt a Szentlélek tanította Jézust. Máris többet megértett a próféciákból és Isten nagy tervéről, amit megmentésünkre készített, mint a tanítók.

Jézus odament a templomban, ahol az ifjakat oktatták és tisztelettudóan figyelt. Tanulni akart. Feltett kérdéseiből a tanítók láthatták, hogy nagyon jól ismeri az Írásokat, különösen a Messiásról szóló próféciákat. Alig hitték el, milyen jól felelt kérdéseikre, és ahogy kérdéseket tett fel nekik a különböző próféciákról, ők is kezdték azokat jobban megérteni.

 További elmélkedésre: Próbálták már emberek Isten rendelkezéseit félretenni, és másokat állítani helyükbe? Eszedbe jut egy, amit megváltoztattak?

PÉNTEK

Jézus szülei hazafelé tartottak a húsvéti ünnepekről. Jézus viszont még mindig Jeruzsálemben volt.

József és Mária azt hitték, hogy másokkal van az utazók nagy csoportjában. Olyan jól érezték magukat barátaikkal és rokonaikkal, hogy nem hiányolták Őt, egészen addig, míg este megálltak, hogy éjszakára letelepedjenek. Hirtelen észrevették, hogy Jézus nincs velük. Vajon hol lehet? Általában mindig a közelben volt, segítőkészen. Most azonban nem volt ott, és amikor keresni kezdték, sehol sem találták. Lk 2:44.

József és Mária nem tudta elhinni, hogy ennyire gondatlanok voltak. Vajon hol lehet Jézus, mi történt vele? Isten Fia volt, és ők felelősséggel tartoztak érte. Meg kell találniuk! Eszükbe jutott, hogy Heródes meg akarta gyilkoltatni. Mi van, ha valami szörnyűség történt vele?

Már elég távol jártak Jeruzsálemtől. Most megfordultak, és amilyen gyorsan csak tudtak, siettek vissza. 45. v.

Végül ismét a templomban voltak. Kétségbeesetten keresték mindenütt a dicsőítő tömegben. Még a kisebb termekbe is benéztek, de sehol sem leltek rá Jézusra. Egyszer csak meghallották a hangját. Az iskolából hallatszott. Micsoda megkönnyebbülés! Mit láttak, amikor benéztek? 46-47. v.

Szülei is lenyűgözve hallgatták Jézust. Mit válaszolt édesanyjának, amikor gyengéden megszidta Őt? 48-49. v.

Első alkalommal mutatta ki Jézus, hogy tudja, József nem az igazi édesapja. József és Mária azonban nem értette, mit jelent a válasza. 50. v.

 További elmélkedésre: Szerinted, mire gondolt Jézus? Mi volt az Ő „Atyjának dolga”? Miért jött el világunkba?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

A vihar 3. rész

 

 

Ellen, Sarah és Gurney úr biztonságban hajózta vissza Fairhaven felé a kedves adventhívő testvér vitorlás hajóján, akit a szigeten meglátogattak. Azon töprengtek, mi lehet a másik hajóval, amit Gurney úr kért kölcsön a barátjától. A viharban ugyanis elveszítették.

A hajóban mindenki csendesen imádkozott. Meg akarták tudni, hogyan mondják meg a tulajdonosnak, akitől Gurney úr kölcsönkérte, hogy hajója elveszett.

„Jézusunk, amikor tegnap éjjel segítségül hívtunk a szörnyű viharban, Te megmentettél minket. Most nyugodt a víz, de mi ismét bajban vagyunk. Te tudod, hogy merre van a kölcsönzött hajó, messze bent a tengeren hánykódik, vagy megfeneklett a parton, vagy esetleg az óceán mélyén. Tudod, hogy nem tudjuk kifizetni a hajó árát a tulajdonosnak. Kérünk, ismét segíts rajtunk!”

Ahogy a hajótulajdonos kikötője felé közeledtek, ismét mindnyájan imádkozni kezdtek. Végül meglátták a házát is. Közeledvén egyre izgatottabbak lettek. Igaz, amit látnak? Hogyan lehetséges ez?

„Ott van! Ez az elveszett vitorlás hajó!” – kiáltozták. Az elveszett hajó ott ringott kikötve a dokkban, ahol tulajdonosa mindig is tartotta.

Imádságuk most megváltozott: „Drága Jézusunk! Nem tudjuk, hogyan került oda, de hálásak vagyunk Neked! Köszönjük szépen!”

A hajótulajdonos házába siettek. „Látom, visszakerült a hajód. – szólt Gurney úr. – Hogy került ide?”- kérdezte kíváncsian.

Barátja meglepődött.„Nem te hoztad vissza és kötötted ki ma reggel?” – kérdezte.

„Nem, nem én voltam.” – válaszolta mosolyogva Gurney úr, és elmesélte barátjának, hogyan veszett el a hajó előző este a szörnyű viharban, és mennyire bántotta őket a gondolat, hogy el kell mondaniuk neki.

A tulajdonos fejét csóválva nézte hajóját. Alig akarta elhinni a történteket.

„Mit gondolsz, ki hozta ki biztonságban a viharból, és kötötte ki pontosan oda, ahol te szoktad tartani?”- kérdezte barátját Gurney úr.

„Egy angyal lehetett. Ilyesmire csak az angyalok képesek” – felelte a tulajdonos. Letérdeltek, és mindnyájan hálát adtak Istennek, hogy ilyen csodálatos módon megőrizte őket is és a vitorlás hajót is.

Tudsz olyan esetről mesélni, amikor egy angyal különösen vigyázott rád, vagy egy ismerősödre?

(Vége)