Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Velünk az Isten

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Mitévő lesz most vajon József és Mária? Betlehemben egyetlen házba sem fogadták be őket. Mária pedig érezte, hogy kisbabája rövidesen megszületik.

Végül valaki megengedte nekik, hogy az istállóban, az állatok között töltsék az éjszakát. Milyen furcsa hely bármely kisbaba születésére, különösen a Messiáséra! Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyesmi történjen? Mégis megengedte.

József talán kölcsönkért egy lámpást, hogy lásson Máriának fekvőhelyet készíteni. Valószínű, hogy szalmából készítette, és takarót terített rá. Mária pedig biztosan hozott magával tiszta gyolcsokat, amilyenbe az újszülötteket szokták bugyolálni.

De hol fog a kisbaba aludni? József körülnézett, hátha talál valamit. Volt ott pár jászol, amiből az állatok a szénát ették. József kitisztította az egyiket, friss, tiszta szalmával töltötte meg, és egy kis takarót fektetett a szalma tetejére. Az lett a csecsemő Jézus legelső kiságya. Lk 2:7.

József és Mária a kis Jézust figyelték a pislákoló lámpafényben. A tehenek halkan bőgtek és néha egy bárány is elbégette magát. Talán a szarufán gubbasztó galambok is búgtak egy kicsit. Az őrangyalok is figyelték a kis családot.

A mennybéli angyalok rögtön tudták, hogy Jézus biztonságban megszületett. Mennyire le voltak nyűgözve! Milyen nagy örvendezés és dicshimnusz-zengés volt! Világunk most már megmenekülhet Sátántól.

  További elmélkedésre: Mások is tudtak Jézus megszületéséről? Volt más is világunkban, akit ez boldoggá tett?

HÉTFÖ

Betlehemben megszületett Isten fia, a Megváltó. Megünnepelte valaki is ezt a lenyűgöző csodát? Törődött vele egyáltalán valaki?

Jézus születése előtt angyalok jöttek világunkba megtudni, ki az, aki készen áll a fogadására. Sokan bálványimádók voltak.

És Isten népe? Ők bizonyára epedve várták a Megváltót. Sokan tudták, mi történt Zakariással a jeruzsálemi templomban. Tudták mit mondott neki az angyal a fia, János majdani, felnőttkori tevékenységéről. Lk 1:16-17.

A papok továbbra is a megszokott módon szolgáltak. Úgy tűnt, elfeledkeztek róla, hogy a naponta feláldozott bárány az Egyetlen áldozatára emlékezteti őket, aki majd eljön, hogy meghaljon értük. Dániel próféta elmondta, mikor fog történni, de ők nem várták izgatottan.

Voltak azonban néhányan, akik őszintén hitték, hogy a Messiás érkezésének ideje nagyon közel van.

Most elérkezett az ideje. Angyalok milliói ünnepeltek a Mennyben, a Földön azonban senki sem. Józsefet és Máriát kivéve, akik tudták, mi történt. A csecsemő Jézust elnézve még ők is töprenghettek, hogy vajon valóban igaz-e. Kis feje körül nem ragyogott fény-glória, ahogy sok képen ábrázolják. Pontosan úgy nézett ki, mint bármelyik drága kisbaba.

 További elmélkedésre: Mit tettél volna, ha ott vagy, és tudod, hogy kicsoda Jézus?

KEDD

Senki sem tudta, hogy angyalok kara várakozott Betlehem közelében Jézus születésének éjszakáján. Nem messze, a mezőn pásztorok őrizték juhaikat. Lk 2:8.

Körbeülték a tüzet a csendes, sötét mezőn és arról beszélgettek mennyire várják már a Messiás eljövetelét. Természetesen fogalmuk sem volt, mi történ ugyanazon az éjszakán a közeli Betlehemben.

Mit érezhettek szerinted, amikor váratlanul egy fényesen ragyogó angyal jelent meg előttük? 9-11. v.

Eljött a Messiás! Valószínűleg rögtön elképzelték, hogy egy hatalmas, erős király született. A gyűlölt rómaiaknak távozniuk kell! A nép nem lesz többé szegény. Végre újra szabad, fontos nemzet lesznek!

Isten tudta, hogy figyelmeztetnie kell őket, hogy a Megváltó nem olyan lesz, amilyennek elképzelték. Ezért az angyal elmondta nekik, hogy mire számítsanak.12. v.

Még mielőtt felocsúdhattak volna az angyal szavai okozta meglepetésből, a mezőt ragyogó világosság töltötte be és fülükbe a valaha hallott legszebb ének hangja csendült. Feltekintettek, és hatalmas, ragyogó angyalsereget láttak az égen. Miről énekeltek az angyalok? 14. v.

Az angyalok hirtelen eltűntek. A pásztorok összenéztek a tűz pislákoló fényében. Álmot láttak volna? Ám mindnyájan tudták, hogy valóság volt.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, miért döntött úgy Isten, hogy a szegény, szerény pásztorokkal tudatja a csodálatos hírt? Miért nem a királynak, a papoknak és a vezetőknek mondta el?

SZERDA

A pásztorok egymásra néztek. Tudták, hogy amit az imént láttak, az nem egy álom volt, hanem a valóság. Eljött a Messiás! Ezt mondta az angyal. Egy jászolban találhatják meg. Milyen furcsa! Gyorsan Betlehembe siettek. Lk 2:15.

Még mindig sötét volt. Józsefet, Máriát és a pásztorokat kivéve mindenki aludt a kisvárosban. A pásztorok végigmentek a főutcán és megtalálták a félhomályos istállót. Bekukucskáltak, és valóban, egy asszonyt láttak a férjével, és egy jászolban fekvő csecsemőt. 16. v.

Mária és József biztosan meglepődött a pásztorok láttán. Honnan tudhatja bárki is, hogy ők ott vannak?

A pásztorok elmesélték nekik a fényesen ragyogó angyalok látogatását, akik a kisbabáról beszéltek nekik, és arról, hol találhatnak rá. Az angyal azt mondta, hogy Ő Krisztus, az Úr. A pásztorok a gyönyörű angyalok kórusáról és csodálatos énekéről is meséltek.

A pásztorok alázatosan letérdeltek és dicsőítették a kisbabát. Tudták, hogy Ő a Messiás. Alig bírták kivárni, hogy mindenkinek elmondhassák. 17. v.

A pásztorok távozása után Mária és József összenézett, és biztosan nem volt már semmi kétségük afelől, hogy a jászolban békésen alvó drága gyermekük pontosan az, akinek az angyal mondta.

 További elmélkedésre: Az angyalok ott voltak Mária, József és a pásztorok közvetlen közelében.  Veled is ott vannak?

CSÜTÖRTÖK

Az ország minden részéből sokan jöttek Betlehembe, ahogy József és Mária is. Alig hitték el, amit a pásztorok meséltek az angyalokról és az újszülöttről. néhányan talán el is mentek a kisbabát megnézni. Úgy nézett ki, mint bármely más drága újszülött. Milyen furcsa volt az egész! Lk 2:17-18.

Az emberek hazatértek, és ott is elmesélték a pásztorok történetét az angyalokról és a csecsemő Jézus megtalálásáról.

Jeruzsálem mindössze nyolc kilométerre volt, ezért a papok és a vezetők is rövidesen értesültek a pásztorok történetéről. Zakariásra gondolhattak. Alig egy éve történt, hogy elmondta nekik, a fia, János segít majd a népnek a Messiás eljövetelére felkészülni. Lk 1:76.

A papok és a vezetők könnyen megtalálhatták volna a gyermeket, de nem tették. Úgy döntöttek, nem törődnek a pásztoroktól és az újszülöttről szóló történettel.

Eközben Betlehemben Mária esze egyre csak a történteken járt. A pásztorok is visszatértek nyájaik őrzéséhez. Arról az éjszakáról azonban, amikor az angyalok énekét hallották és megtalálták az újszülöttet soha nem feledkeztek el. Lk 2:19-20.

 További elmélkedésre: Akarták vajon a papok és a vezetők elhinni, hogy Isten a szegény, jelentéktelen pásztorokhoz küldi angyalát a Megváltóról szóló jó hírrel, ahelyett, hogy az olyan fontos embereknek szólna, mint ők? Gondolták vajon, hogy a Messiás szegény szülők gyámoltalan kisbabájaként jön el?

PÉNTEK

József és Mária gondosan betartották Isten fiúcsecsemőkre vonatkozó rendelkezését. Mintegy hat héttel születése után elvitték Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy Istennek szenteljék. A törvény szerint az újszülött szüleinek egy bárányt, és egy fiatal galambot, vagy gerlicét kellett áldozatul vinniük. A szegények azonban csak két galambot, vagy egy pár gerlicét tudtak vinni. József és Mária a szegények áldozatát vitte. 3Móz 12:8.

Az áldozatok célja az volt, hogy Isten népét arra emlékeztessék, el fog jönni a Messiás, hogy meghaljon helyettünk és megmentsen bennünket. A legtöbben azonban elfeledkeztek az áldozatok jelentéséről és anélkül követték a rendelkezést, hogy tudták volna az értelmét. Még József és Mária sem értette meg teljesen az áldozatok értelmét, és, hogy miért fog a Messiás meghalni.

Sok csecsemőt vittek a templomba Istennek szentelni. A pap karjába vette Jézust, ahogy a többi kisbabát is. Fogalma sem volt róla, hogy a Fiú Istent tartja, aki a hatalmas áldozat lesz értünk. Majd beírta a Jézus nevet a nyilvántartásba.

Egy idős férfi, Simeon is a templomba ment aznap. Amikor Józsefet és Máriát megpillantotta a csecsemővel, a Szentlélek szólt hozzá. Odasietett hozzájuk és karjába vette a csecsemő Jézust. A pap is, József és Mária is meglepődött Simeon szavaitól. Lk 2:25-30.

Miközben Simeon beszélt, egy másik idős ember lépett a templomba. Anna prófétaasszony. Simeont hallgatva felragyogott az arca és ő is hozzátette áldását. 38. v.

Mária egyre csak gondolkodott mialatt visszafelé tartottak Betlehembe. Simeon szavainak jelentésén járt az esze. 34-35. v.

 További elmélkedésre: Mária nem tudta, hogy egy nap majd látnia kell drága fiát a kegyetlen kereszten. Olyan lesz, mintha tőr járná át a szívét. Sokan hisznek majd Jézusban, és megmenekülnek, sokan azonban nem. Örülsz, hogy szeretheted Jézust, és tudod, hogy érted is meghalt?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

A vihar 1. rész

 

 

Mielőtt Ellen Harmon James Whitehoz ment volna feleségül, a nővére, Sarah kísérte el utazásaira. Olyan helyekre mentek, ahová az adventhívők hívták Ellent, hogy elmondja nekik Jézus üzeneteit.

Egyszer, amikor Fairhavenben járt, egy nagyon magányos és elcsüggedt családról  szerzett tudomást.

„Meg kell látogatnom őket, –mondta Ellen – de ki visz át minket a kis szigetre, ahol élnek?”

Egy jóságos, Gurney nevű ember válaszolt: „Egyik barátomnak van egy vitorlás hajója. Biztosan kölcsönadja nekünk. Mikor szeretne odamenni?” „Még ma.” – felelte Ellen. Gurney úr azt mondta, délután visszatér és elviszi őket Sarahval együtt a hajóhoz.

Ám amikor visszajött értük, Ellen nagyon rosszul volt. Gurney úr megkérdezte, biztos-e benne, hogy most akarja a családot meglátogatni.

„Igen!” – válaszolta Ellen, de olyan gyenge volt, hogy lábra sem tudott állni. Gurney úr azonnal az ágy mellé térdelt, és kérte Jézust, gyógyítsa meg Ellent, hogy meglátogathassák a szigeten élő családot. Mikor imája végére ért, Ellen fel tudott állni. Rosszulléte elmúlt, már nem érezte gyöngének magát. Hálát adtak Jézusnak, amiért segített nekik és elindultak a hajóhoz.

Hamarosan elhagyták a kikötőt, hogy megtegyék a rövid hajóutat a szigetre. Csupán két ház állt a szigeten. Az egyikben lakott az elkeseredett család.

Váratlanul erős szél támadt, dörgött és villámlott. Bőrig áztak a szakadó esőben. A kis vitorlás hánykolódott a hatalmas hullámok között. Olyan sötét lett, hogy Gurney úr nem tudott tájékozódni. Úgy tűnt, mindnyájan megfulladnak.

Ellen letérdelt ott, a hánykolódó hajóban és Jézushoz kezdett imádkozni, hogy mentse meg őket. Jézus ekkor egy látomást adott neki. Minden nyugodtnak és szépnek látszott, és Ellen tudta, Jézus megmenti őket a vízbe fúlástól. Még sokévi munkát tartogat számukra.

Amikor a látomás véget ért, Ellen körülnézett. A vihar még mindig tombolt, de ő már nem félt. Elmondta Sarahnak és Gurney úrnak is, amit látott, és ők sem féltek többé.

Gurney úr úgy döntött kidobja a vitorlás horgonyát, talán megakad valamiben. Úgy is lett. „Nem túl mély itt a víz” –mondta nekik Gurney úr – közel lehet a szárazföld.” Ezután amilyen hangosan csak bírt, segítségért kiáltozott. „Segítség! Segítség!”

Meghallja vajon valaki?

(Folytatása következik)