Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Hüség mindhalálig

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Egyre többen lettek kíváncsiak Jézusra, és mentek el meghallgatni, amikor hallottak az esküvőn történtekről és arról, hogy kiűzte a pénzváltókat a templomból. Rövidesen nagyobb tömegek hallgatták Jézust, mint Keresztelő Jánost.

János örült ennek, de a tanítványai féltékenykedtek. Jézus, maga nem keresztelt embereket, de a tanítványai igen. János tanítványai vitába keveredtek Jézus tanítványaival arról, hogy milyen szavakat kell a kereszteléskor mondani. Sőt, úgy gondolták, hogy Jézus tanítványai egyáltalán nem is keresztelhetnének meg senkit. Jn 3:25-26.

János szólt tanítványainak, hogy érzéseik nem helyesek. Elmondta, hogy az ő munkája olyan, mint egy esküvőnél segíteni. Vőfélynek hívják az embert, aki a vőlegény mellett áll, és nagyon örül, hogy barátja megházasodik. Így érzett János is Jézussal kapcsolatban. Nagyon örült, hogy az emberek Őt követik.

János születése előtt az angyal elmondta szüleinek, hogy a gyönyörű munka, amit felnőve a gyermeknek végeznie kell majd, az lesz, hogy segítsen az embereknek felkészülni Jézus világunkba érkezésére. János ezen munkálkodott. Mostantól ő már nem lesz annyira fontos, mint mielőtt Jézus elkezdte munkáját. Elérkezett az ideje, hogy az emberek megismerjék Jézust, és János egyáltalán nem volt féltékeny rá. 30. v.

János tudta, hogy Jézus Isten fia, aki azért jött világunkba, hogy megmentsen bennünket. Tudta, hogy az embereknek választaniuk kell, Hisznek Jézusban, vagy továbbra is azt hiszik, amit addig. János minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen az embereknek Jézust választani. 36. v.

 További elmélkedésre: Jó példát mutatott János a tanítványainak? Könnyen féltékenyek leszünk, ha barátaink több figyelmet, vagy elismerést kapnak?

HÉTFÖ

Jézus tudta, hogy Sátán ellenségeskedést igyekszik szítani az Ő tanítványai és János tanítványai között. Tudta, az lesz a legjobb, ha tanítványaival együtt csendben távoznak onnan, ahol addig tanított és az ország másik részébe mennek.

Jézus tudta, hogy János csodálatos munkája már majdnem a végéhez ért, és Sátán mindent megtesz, hogy tönkretegye Isten tervét, amellyel meg akart menteni minket.  Jn 4:1-3.

Néhány vallási vezető nem szerette Jánost. Volt azonban egy asszony, aki annyira gyűlölte őt, hogy meg is akarta ölni. Heródiás volt az, Heródes király felesége.

Heródiás Heródes féltestvérének, Fülöpnek a felesége volt. János figyelmeztette Heródest, hogy helytelenül cselekszik, amikor az asszonyt feleségül vette. Heródiás Fülöphöz tartozott. Heródes tudta, hogy Jánosnak igaza van, és ahogy a Szentlélek szólt a szívéhez még meg is próbálta volna tettét semmissé tenni, de Heródiás nem engedte neki. Ezért gyűlölte annyira az asszony Jánost, hogy el akarta pusztítani.  Heródes csupán az ő kedvéért vetette börtönbe Jánost. Mk 6:17-20.

Jánosnak nagyon nehéz volt a börtönben. Élete nagy részét a szabadban töltötte és hozzászokott a tevékeny élethez. Most azonban hétről hétre csak ült magányos, sötét zárkájában. Bizonyára örült, hogy tanítványait beengedték hozzá.

János tanítványai látogatásukkor meséltek neki Jézusról, és csodálatos tetteiről. Jánost ez boldoggá tette, ugyanakkor az is felmerült benne, hogy Jézus vajon elfeledkezett-e róla? Miért nem tesz valamit, hogy kiszabadítsa őt a börtönből?

 További elmélkedésre: Azzal kísértette Sátán Jánost, hogy kételkedjen Jézus szeretetében? Könnyen kétségbe vonjuk, hogy Jézus még mindig gondoskodik rólunk, amikor valami rossz történik velünk?

KEDD

Senki, még János és tanítványai sem értették meg igazán, miért jött Jézus a világunkba. Összetévesztették a két különböző időszakot, amiről a próféták beszéltek.

Első alkalommal Messiásként kell eljönnie. Emberi kisbabaként születik és mennyei Atyjától függ, ahogyan mi is, és tökéletes életet él, amit az Ő segítségével nekünk is követnünk kell. Bebizonyítja, hogy Sátán tévedett, amikor azt mondta, hogy egyetlen ember sem tud Isten törvényének engedelmeskedni.

Ha Jézust választjuk, az Ő tökéletes élete áll a mi tökéletlen életünk helyébe. Ő azért halt meg, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. És ha azt választjuk, hogy Őbenne bízunk és neki engedelmeskedünk, akkor az Ő országának polgárjogát választjuk.

A másik idő, amiről a próféták beszéltek, Jézus eljövetele a világ végén. Akkor a hatalmas, „Királyok Királyaként” jön el, és magával visz minket, hogy mindörökre vele legyünk. Végül Sátán és a bűn örökre megsemmisül, világunkat pedig megtisztítja és újjáteremti az Úr.

Összezavart gondolkodásuk miatt semmi sem a várakozásaiknak megfelelően alakult. Még a hűséges János és tanítványai is tanácstalanok voltak. János tudta, hogy Jézus Isten fia, de akkor vajon miért nem űzi el a rómaiakat és miért nem azt teszi, amit mindenki várna a Messiástól? János nem osztotta meg gondolatait a tanítványaival. Inkább elküldte kettejüket Jézushoz, hogy önmagáról kérdezzék. Luk 7:19-23.

A két tanítvány hamarosan megbizonyosodott róla, hogy Jézus a Messiás. Amikor ezt elmondták Jónosnak, ő is biztos volt benne. Attól kezdve mindig a hitet választotta, bármi történt is.

 További elmélkedésre: Milyen téves elképzeléseik vannak manapság az embereknek Jézus második eljöveteléről?

SZERDA

Senki sem tudja, mennyi ideje volt már börtönben János, amikor Heródiás számára elérkezett a várva várt lehetőség. Mindössze egy születésnapi ünnepségre, egy Salomé nevű csinos fiatal leányra, és szeszesitalra volt szükség.  Mk 6:21-23.

Képzeljük csak el! Heródes azt ígérte Saloménak, hogy bármit megad, amit csak kér, még a fele királyságát is! A leány anyjához sietett a kérdéssel: „Mit kérjek tőle?” Anyja rögtön tudta, mit tanácsoljon neki. „Mondd, hogy Keresztelő János fejét kéred!” Salomé megdöbbent, hiszen ez szörnyű kérés volt. Heródiás azonban nem gondolta meg magát, így Salomé ezzel a rettenetes kéréssel tért vissza a születésnapi összejövetelre. 24-25.v.

Heródes király és vendégei is megdöbbentek. Heródes tudta, hogy Salomé kérése valójában az anyja, Heródiás kívánsága. Ó, mennyire reménykedett, hogy valaki megszólal és lebeszéli ígéretének megtartásától! De senki sem szólalt meg. Heródes még mindig várt, de továbbra sem szólalt meg senki. Heródes túlságosan zavarban volt és nem volt elég bátorsága, hogy az összes vendég előtt megváltoztassa ígéretét. Ráadásul vendégeivel együtt mindnyájan részegek voltak.  A király végül kiadta a parancsot, amit végre is hajtottak. 26-28.v.

Isten egyik nagy, hűséges prófétája az alkohol miatt vesztette életét. Valójában azonban Heródes volt az, aki elveszett. János azt választotta, hogy őszintén hiszi, Jézus a Messiás és hűséges volt hozzá, egészen a végig. Később, amikor Heródes Jézusról hallott, biztos volt benne, hogy Ő János, aki feltámadt a halálból. Rettegett, hogy Isten megbünteti a szörnyűségért, amit János lefejeztetésével elkövetett. 14-16. v.

 További elmélkedésre: Sátán megtalálta a módját, hogy Jánost megölje. De hamarosan egy napon János feltámad és mindörökké élni fog. Ma is használja Sátán a szeszesitalt az emberek bántására és elpusztítására?  Milyen gondokat tudsz felsorolni, amit az alkohol okoz?

CSÜTÖRTÖK

Galileába visszatérve Jézus elhaladt otthona, Názáret mellet, de nem állt meg ott. Tudta, hogy ott még mindig csak az ács fiaként gondolnak rá. Jn 4:44.

Jézus továbbhaladt Kána felé, ahol annak idején a vizet borrá változtatta. Akik a húsvéti ünnepekről hazatértek, elmesélték a többieknek a lenyűgöző csodákat, amiket Jézus a szegényekért és a betegekért tett, akik a templom udvarában maradtak, miután a többieket kiűzte onnan. 45.v.

Kánától kb. 33 kilométerre, Kapernaumban élt egy zsidó nemesember, aki a királynak dolgozott. A fia nagyon megbetegedett. Az orvosok úgy látták, hogy a gyermek rövidesen meg fog halni, bár ők minden tőlük telhetőt megtettek érte. Amikor a főtisztviselő megtudta, hogy Jézus Kánában van, érezte, hogy azonnal Hozzá kell mennie. Jézus talán lesz olyan jó, hogy meggyógyítja a fiát.

Kánába érve a nemesember nagy tömeg gyűrűjében találta Jézust. Gyorsan átfurakodott az emberek között. Jézust megpillantva azonban elsőre azt hitte, tévedett. Ez az átlagosan, szegényesen öltözött ember biztosan nem tud segíteni rajta.  Mégis úgy döntött, megkéri Őt, és ha Jézus meggyógyítja a fiát, akkor hinni fog benne.

Jézus végighallgatta a nemesember könyörgését, hogy menjen vele otthonába és gyógyítsa meg a fiát. 46-47. v.

A főember nem tudta, hogy Jézus már mindent tud a fiáról. Nem tudta, hogy még az ő szívében dúló nagy kételkedésről is tud. Mit tesz most vajon Jézus?

 További elmélkedésre: Jézust megpillantva neked is olyan gondolataid támadtak volna első látásra, mint a nemesembernek? Jó dolog mindig első látásra, a megjelenésük alapján véleményt alkotni az emberekről?

PÉNTEK

A nemesembernek csodára volt szüksége kisfia gyógyulásához. Neki magának azonban még nagyobb csodára volt szüksége. Döntenie kellett, hogy hisz-e Jézusban és ott lesz-e majd az Ő országában, gyermeke gyógyulásától függetlenül. Mit mondott neki Jézus? Jn 4:48.

A nemesember azonnal rájött, hogy Jézus ismeri a gondolatait. Bizonyosan Ő a Messiás. Mi lesz, ha Jézus nem gyógyítja meg a fiát, mert ő nem hitt annyira, amennyire kellett volna? Most Jézus segítségéért könyörgött. És már tudta, hogy Jézus képes lesz segíteni.  49. v.

Mit érezhetett szerinted Jézus következő szavait hallván?  50. v.

A nemesember most kimutatta őszinte hitét. Tudta, hogy kisfia meggyógyult, hiszen Jézus ezt mondta. Még a hazaindulással is várt reggelig.

Mindeközben Kapernaumban a nemesember családja szomorúan figyelte a haldokló drága gyermeket, akinek állapota egyszer csak jóra fordult. Kinyitotta szemét és elmúlt szörnyű magas láza, bőre ismét normális hőmérsékletű volt. Teljesen normálisan lélegzett. A család alig hitt a szemének. Ó, micsoda öröm! Azonnal követeket küldtek a nemesemberhez a hírrel, hogy a kisfiú meggyógyult. A hírvivők másnap reggel találkoztak a nemesemberrel. 51. v.

El tudod képzelni a széles mosolyt arcukon? El tudod képzelni, hogy a követek elmondták, abban az órában látta a család a gyermek gyógyulását, amikor Jézus azt mondta, hogy meggyógyult. Mindnyájan le voltak nyűgözve és hálásan dicsőítették Istent.

 További elmélkedésre: Kik mutatták ki hitüket e heti tanulmányainkban? Gyakorlod te is, hogy úgy bízzál Jézusban, mint azok az emberek?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

Amikor Ellen nem emlékezett - 1. rész

 

Ellen White ellátogatott néhány összejövetelre New Yorkban. A legutóbbi előadás után nagyon fáradtan tért szobájába és betegnek érezte magát. Azt kívánta, bárcsak otthon, a saját ágyában alhatna az éjszaka. Másnap azonban ő volt az egyik szónok, és nem akart csalódást okozni azoknak, akik messze földről is eljöttek az összejövetelre őt meghallgatni. Tudta, hogy mindenképpen ki kell tartania.

Ellen egy szék mellé térdelt, hogy Jézussal beszéljen erről, de még mielőtt az első szót kimondta volna, halvány, ezüstös fény vette körül. Rosszulléte és fáradtsága elszállt, és tudta, Jézus meggyógyította. Jézus ezután egy látomást adott neki. Egy helyiséget mutatott neki, ahol néhány magas rangú vezető az egyházi kiadványokról beszélgetett. Azt próbálták eldönteni, hogy mit jelentessenek meg az újságban, és mit ne. Ellen látta, hogy órákon át beszélgettek és vitatkoztak, mert nem tudtak megegyezni.

Másnap Ellen megpróbálta elmesélni látomását a fiának, Willie-nek, de a legfontosabb része nem jutott eszébe. Újra megpróbálta, de ismét nem járt sikerrel.

A New yorki összejövetel végeztével Ellen visszatért Michigan állambeli otthonába, Battle Creek-be. Sok tennivalójuk volt a néhány hónapon belül ott tartandó Generálkonferenciai gyűlések előkészítésével.

Igehirdetései során háromszor is belekezdett látomása ismertetésébe, de amikor a legfontosabb részhez ért, ismét nem tudta felidézni azt. „Legközelebb többet is mesélek erről.” – mondta hallgatóságának és folytatta beszédét.

A Generálkonferencia összejövetelének idején az újság szerkesztői és a kiadásért felelős emberek szombaton naplemente után jöttek össze. „Bezárjuk az ajtókat, és addig nem megyünk el innen, amíg el nem döntöttük, mit jelentessünk meg kiadványainkban és mit nem!” – mondta egyikük.

A megbeszélés egészen hajnali három óráig elhúzódott, de még mindig nem jutottak megegyezésre.

Ellen White úgy döntött, hogy nem megy el a vasárnap reggeli gyűlésre. Reggel a fia, Willie fényt látott kiszűrődni a házból, ahol édesanyja megszállt. „Anya azt mondta, nem megy a hajnali megbeszélésre. – mondta vele tartó barátjának – Beugrom, megnézem, mi van vele.”

Willie felöltözve találta Ellent, aki éppen a kalapját tette a fejére és a megbeszélésre indult. „Miért gondoltad meg magad, Anya?” – kérdezte Willie.

 (Folytatása következik)